bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 25-07-2013, 12:07   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Muhtasar beyanname nedir?

Muhtasar beyanname nedir?-Muhtasar beyanname nasıl doldurulur?1. Muhtasar Beyanname: Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur (GVK mdadde 84). Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır. Yani işçiye veya memura ücret veya maaş ödeyen işveren daha bu ödemeyi yapmadan önce işçi veya memurun aldığı ücret veya maaştan kanunen ödemesi gerekli olan gelir ve damga vergisini kesecek ve yasal süre içinde kestiği bu vergileri bir muhtasar beyanname düzenleyerek vergi dairesine ödeyecektir.Anlaşılacağı üzere burada işçi veya memur kanuni mükelleftir fakat onların adına ve hesabına vergilerini ödeyen ve muhtasar beyanname veren işveren vergi sorumlusudur.

Vergi tevkifatı (stopaj): Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın (gelir kazanç) ilgilisine ödenmesi aşamasında ödemeyi yapanlarca yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Stopajı doğuran işlem stopaja tabi istihkakın nakden veya hesaben ödenmesidir.

Bu uygulamanın amacı vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek küçük matrahların vergiden kaçırılmasını önlemek maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azaltmak verginin gelirin doğuşundan çok kısa bir süre içinde maliye dairesine geçmesini sağlamak ve nihayet verginin mükellef üzerindeki psikolojik etkisini gidermektir.

2. Muhtasar Beyannamenin Beyan Şekli ve Zamanı: Gelir vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı (bildirimi) üzerine tarh (vergi hesaplama) edilir. Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile
düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları vardır. Üç aylık beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların tümünü taşıması gerekmektedir:
- Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
- Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifat bulunmamalıdır.
- Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden bildirilmiş olmalıdır.

Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her
ay yerine Ocak Nisan Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler (GVK madde 98).

Ekim Kasım Aralık dönemi için 23 Ocak
Ocak Şubat Mart dönemi için 23 Nisan
NisanMayıs Haziran dönemi için 23 Temmuz
Temmuz Ağustos Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına muhtasar beyanname verilir.

GVK 94. maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar(VUK 17/04/2007 371 sıra numaralı tebliğ) ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar (GVK madde 98). Yıl sonlarında tahakkuk ettirilen mevduat faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır.

Muhtasar beyanname verilecek ay 23. günü tatil gününe geliyorsa takip eden ilk iş gününe kadar beyanname verilebilir. Mükellef aynı belediye sınırları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergileri bir merkezden bildirilebilir.

Muhtasar beyannameler süresi dahilinde bağlı olunan vergi dairesine elden verilebilir ya da taahhütlü iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler eloktronik ortamda beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.

3. Vergi tevkifatı yapacaklar:
- Kamu idare ve müesseseleri
- İktisadi kamu müesseseleri
- Ticaret şirketleri
- İş ortaklıkları
- Dernekler vakıflar ve bunların iktisadi işletmeleri
- Yatırım fonu yönetenler
- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
- Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler listede sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıklarında ödeme yaptıkları kişiler adına belirtilen oranlarda tevkifat yapmaya mecburdurlar.

4. Muhtasar Beyannamenin İçeriği: GVK madde 99’a göre muhtasar beyannamede aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekir:

1- Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi;
2- Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar
3- Aylık ücret bordrolarının icmali
- Hizmet erbabının sayısı
- Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı
- Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının(vergi kesintisi) tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir)
4- Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler
- İstihkak sahibinin(ödeme yapılan kişi) adı ve soyadı ile iş adresi varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap numarası
- Ödemenin nev’i (türü)
- Ödemenin miktarı
- Ödemeden yapılan vergi tevkifatı
5- Muhtasar beyannamenin tanzim(düzenleme) tarihi ve yetkili imza.

Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ile bunlardan yapılan vergi tevkifatı nev’i itibariyle icmalen ayrı bir muhtasar beyannameye alınır.

5. Vergi Tevkifatı Yapılacak Ödemeler ve Vergi Kesinti Oranları: Vergi tevkifat oranları Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenir.Ücretler için uygulanacak gelir vegisi oranları her yıl düzenlenir. Bu nedenle tevkifat oranları yıllara göre değişiklik gösterebilir.

Gelir vergisi kanununun 94 ile geçici 61 64 67 68 ve 69. maddesine göre bazı tevkifat oranları

2009 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2009 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
8.700 Yeni TL kadar %15
22.000 Yeni TL sinin 8.700 TL si için 1.305 TL fazlası için %20
50.000 Yeni TL sinin 22.000 TL si için 3.965 TL fazlası için %27
50.000 YTL sinden fazlasının 50.000 TL si için 11.525 TL fazlası için %35

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlarının tutarlar

İşverenler hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden yaptıkları vergi tevkifatını ücret bordrosunda göstermeye mecburdurlar. Ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

Ücretler için uygulanacak damga vergisi oranı binde 6 (%06)’ dır. Ücret bordrosunda yer alan gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri toplamı muhtasar beyannamede gösterilir.

6. Verginin Ödeme Şekli ve Zamanı: Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine bildirmeye ve yirmi altıncı günü akşamına kadar da ödemeye mecburdurlar. Üç aylık bildirimde bulunanlar da ilgili dönemin 23. günü akşamına kadar bildirimde bulunup altı gün sonra 26. günü akşamına kadar ödeme yapmak zorundadırlar. (VUK 17/04/2007 371 sıra no.lu tebliğ)


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Muhtasar beyanname nedir?

Muhtasar beyanname nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: muhtasar beyanname eğitim, anything, muhtasar beyannamesi nedir, beyanname ne demektir, muhtasar beyanname nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Beyanname ne demektir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 18-04-2013 03:15
Muhtasar Beyanname ne demektir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 18-04-2013 03:14
Yoğuşma nedir?-Kaynaşma nedir?-Buharlaşma nedir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 15-04-2013 10:49
nokta nedir? doğru nedir? ışın nedir? doğru parçası nedir? ralim_x Soru Cevap 36 05-11-2012 10:43
Masal Nedir?,Halk Hikayesi Nedir?,Manzum Hikaye Nedir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 09-02-2011 02:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:43 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats