bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-06-2011, 05:25   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Hidrojen Ekonomisi Nedir?

Hidrojen Ekonomisi Nedir?

Hidrojen Ekonomisi Hakkında - Hidrojen Ekonomisi Hakkında Bilgi - Hidrojen Ekonomi

Hidrojen ekonomisi taşıtların ve elektrik dağıtım şebekesinin dengelenmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin hidrojen (H2) olarak depolandığı varsayılan bir gelecek ekonomisidir
Mevcut HIDROJEN Pazarı
Hidrojen üretimi oldukça geniş ve büyüyen bir endüstridir Tüm dünyada 2004 yılında üretilen toplam hidrojen 50 milyon tondur ve bu üretilen hidrojenin petrol cinsinden karşılığı 170 milyon ton yapar Yıllık büyüme miktarı yaklaşık %10 civarındadır Amerika Birleşik Devletlerinde 2004 yılında yaklaşık 11 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir ve bu değerin enerji cinsinden karşılığı 48 gigawatt’tır (karşılaştırılacak olursa 2003 yılındaki ortalama elektrik üretimi 442 gigawatt’tır) Hidrojenin depolanması ve nakledilmesi oldukça pahalı olduğu için üretimin büyük çoğunluğu bölgesel olarak gerçekleşmiş ve genellikle üretici firma tarafından hemen tüketilmiştir 2005 itibarıyla tüm dünyada bir yıl içerisinde üretilen hidrojenin ekonomik değeri 135 milyar ABD doları’dır
Hidrojen sentetik bir enerji taşıyıcısı Üretim kaynakları son derece bol ve çeşitli Bunların en başta gelenleri su kömür ve doğalgaz Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim ağırlık başına en yüksek enerji içeriğine sahip (120000 kJ/kg) Sıvı haline dönüştürüldüğünde gaz halindeki hacminin sadece 1/700'ünü kaplıyor Saf oksijenle yandığında sadece su ve ısı açığa çıkarıyor Hava ile yandığında ise azot oksitler açığa çıksa da diğer yakıtlara göre kirliliği son derece az Dünyada üretilen hidrojenin çok büyük bir bölümü metanın su buharı ile katalitik olarak oksidasyonu yöntemi ile doğal gazdan elde edilmekte Doğal gazın yanı sıra diğer hidrokarbon yakıtlardan da (metanol LPG Nafta Benzin) su buharı ile katalitik olarak hidrojen üretilebilmekte Hidrojen alternatif olarak saf oksijen veya hava ile kısmi oksidasyon piroliz ve ototermal reforming (kısmi oksidasyon ve su buharı oksidasyonu bir arada) reaksiyonları ile de üretilebilmekte
Bugün hidrojenin kullanımının iki temel nedeni vardır Tüm tüketimin yaklaşık yarısı haber prosesi yardımı ile amonyum (NH3) üretmek için yapılır Dünya nüfusu arttıkça onu desteklemek için artmak zorunda olan tarım amonyuma duyulan talebi sürekli büyütmektedir Hidrojen tüketiminin diğer yarısı ise ağır petrol kaynaklarını yakıt olarak kullanılabilecek daha hafif türevlere dönüştürmek için gerçekleştirilir Artan petrol fiyatları petrol şirketlerini katran gibi fakir maddelerden yakıt elde etmek için daha da cesaretlendirerek hidrojen tüketiminde ilk uygulamaya göre daha da yüksek bir büyümeye neden olmuştur
Eğer hidrojen üretimi için ihtiyaç duyulan enerji rüzgar güneş ya da nükleer santrallerden kolay ve ekonomik bir şekilde elde edilebilseydi hidrojenin hidrokarbon yakıt elde etmek üzere kullanılması toplam hidrojen tüketimini örneğin ABD için 5 ila 10 kat kadar artırabilirdi Bugün ABD’de bu amaçla hidrojen tüketimi yaklaşık yılda 4 milyon tondur ABD için yıllık 377 milyon ton hidrojenin petrolde dışa bağımlılığı kaldıracak miktarda kömürden dönüştürülmüş sıvı yakıt elde etmek için yeterli olacağı sanılmaktadır [1] Ancak kömürün sıvı yakıta dönüştürülmesi dışa bağımlılığı azaltmakla birlikte sera gazı etkisi sorununa çözüm üretmemektedir
Günümüzde hidrojen üretiminin %48’i doğal gazdan %30’u ham petrolden %18’i kömürden ve %4’ü suyun elektroliz yolu ile ayrıştırılmasıyla üretilmektedir
Büyüyen pazar ve hızla artan fiyatlar hidrojenin daha ekonomik yöntemlerle üretilmesi konusunda ilgi yaratmıştır Büyüyen hidrojen pazarının analizine dair bakınız
Öngörülen merkezi HIDROJEN Kaynakları
Önümüzdeki 30-40 yıllık dönemde Çin Hindistan gibi yükselen ekonomilerin hızla artan talebiyle birlikte petrolün fiyatının bugünkü fiyatını düzeyini bekleniyor Petrolün bugünkü ve gelecekte öngörülen durumu ithalat bağımlılığı fosil yakıtların yarattığı karbondioksit emisyonları ve Kyoto Sözleşmesinin emisyonlara getirdiği sınırlamalar hidrojenin hazır ve sınırsız bir alternatif olarak nitelendirilmesine neden oluyor Şu anki problem fiyat ve altyapı maliyetleri Bu nedenle de petrole bağlı enerji sektörünün dönüşümünün sağlanmasında özel sektör kadar destekleyici hükümet politikaları da kilit rol oynayacak
Hidrojen ekonomisinde hidrojen gazı üretmek için temel enerji kaynakları ile biyokütleler kullanılır Petrol kömür doğal gaz gibi fosil yakıtların dışında kalan enerji kaynakları fosil yakıtlara göre çok daha düşük sera gazı emisyonlarına sahiptirler Yüksek verimlilikli hidrojen jeneratörlerinin ürettiği gazın doğal gaz dağıtım şebekesine benzer bir sistemle dağıtılması beklenir Ancak doğal gaza göre aşılması gereken zorluklar vardır Örneğin hidrojenin contalardan daha kolay sızabilmesi ya da dağıtım borularında çatlaklara neden olur Hali hazırda geniş doğal gaz dağıtım şebekesi üzerinde kurulu kojenerasyon tesisleri sağladıkları elektrik dönüşümü ile yukarıda bahsedilen sisteme benzerlik gösterirler
Tam bir hidrojen ekonomisinde rüzgar ya da hidroelektrik tesislerinin ürettiği enerjinin tamamı elektrik şebekesine verilmeyerek bir kısmı ile hidrojen üretilir Nükleer enerji tesislerinin bir çıktısı olan ısı enerjisi elektroliz sıcaklığını arttırmak şeklinde verimliliğe katkısı bulunacaktır
Yakıt hücreleri
Hidrojen ekonomisinin özünde kimyasal enerjiyi harekete ya da elektrik enerjisine dönüştürmek için içten yanmalı motorların ve türbinlerin yerine yakıt hücrelerinin kullanımı vardır Bu değişimin altında yatan beklenti yakıt hücrelerinin elektrokimyasal oluşu ve yanmalı motorlara göre çok yüksek verimliliğe sahip olmasıdır Tüm yakıt hücreleri saf hidrojeni kullanabilirken bazı yakıt hücreleri hidrokarbon yakıtları da kullanabiliriler

Hali hazırda yakıt hücreleri oldukça pahalıdır ancak yapılan araştırma ve geliştirmeler yakıt hücrelerinin maliyetlerini düşürmeyi sürdürmektedir Yakıt hücrelerinin maliyeti içten yanmalı motorlar ve türbinlerle yaklaştığı zaman verimlilikten sağlanacak her bir kuruşun çok önemli olduğu elektrik enerji santralleri başta olmak üzere kullanımları pek çok alanda hızla yaygınlaşacaktır

Hidrojene duyulan ilginin büyük bir kısmı yakıt hücrelerinin otomobillerde kullanılması fikrinden kaynaklanmaktadır Yakıt hücreleri içten yanmalı motorlara göre daha sessiz çalışırlar daha iyi güç/ağırlık oranına çok daha yüksek verimliliğe ve teorik olarak sıfır emisyona (hidrojen üretimi sırasında kullanılan yöntemler emisyona neden olabilirler) sahiptirler Hidrojenin depolanmasındaki zorluklara ve yakıt hücrelerinin yüksek maliyetlerine karşı çözümler üretildikçe gelişmiş hibrid (yakıt hücresi ve akü kombinasyonlu) otomobillerin de kullanımı yaygınlaşacaktır

Hidrojen enerjisinin global olarak kullanılacağı asıl büyük pazar ise otomotiv; ulaşım sektörü 1990’ların ortalarından itibaren benzin ve yakıt pili ile birlikte çalışan melez (hibrid) araçlar geliştirilirken yakıt pilinin beslenmesinde yakıt kaynağı olarak hidrojen kullanılıyor Hidrojenin üretilmesinin ucuz hale gelmesi ile birlikte yaygınlaşacak olan bu araçlar son tüketiciler için de petrol yakıtlarına oranla çok daha ucuz ve iki-üç kat daha verimli hale gelecek Bu alanda da bugüne kadar yapılan çalışmalar hidrojenle çalışan yakıt pilli araçların üretilmesi bu alanda büyük bir rekabetin başlayacağını gösteriyor Enerji ve otomotiv yavaş yol alınan sektörler olduğu için şu an hibrid (melez) otomotivlerle başlayan dönüşüm süreci araçların 5- 6 jenerasyonlarının üretilmesi ile hidrojenle veya başka kaynaklarla çalışan yakıt pilli araçların tamamen piyasada olması ile tamamlanacak ABD Kaliforniya Eyaleti hidrojenli araçları teşvik etmek amacıyla 2010 yılına kadar tamamında hidrojen istasyonlarının yer aldığı bir otoyol ağı kurmayı amaçlıyor 2030 yılında karma yakıtlı araçların otomotiv sektöründe payının artacağı 2040 yılında da büyük oranda yakıt pilli araçların sektörde yer alacağı tahmin ediliyor

HAYATA GECIRILMESI
Üretim

Dünyadaki hidrojenin büyük bir kısmı denizlerde hapsolmuş durumdadır
Hidrojen doğal gazın buhar ile yeniden yapılandırılması ya da kısmi oksidasyonu gibi yöntemlerle fosil yakıtlardan da üretilebilirler Wang’ın 2002’de ve Kreith’in 2004’te yaptığı çalışmalar üretim ve dağıtım sırasında açığa çıkan emisyonlar göz önüne alınsa dahi hidrojenin neden olduğu CO2 çıktısının içten yanmalı motorların neden olduğu CO2’ten çok daha az olacağını göstermiştir
Yakıt hidrojenin temelde sudan yenilenebilir enerjilerle üretilmesi ana ilkedir Hidrojen üretim yöntemlerinin başında suyun direkt elektrolizi gelir Elektroliz için elektrik gereksinimi fosil yakıtlardan hidroelektrik kaynaktan nükleer güçten jeotermal enerjiden güneş rüzgar ve deniz dalga enerjilerinden elde olunabilir Gelecek için üzerinde ençok durulan yöntem fotovoltaik güneş üreteçlerinin kullanılmasıdır Hidrojen suyun ısıl parçalanması (termal krakingi) ile de üretilebilmektedir Bir diğer hidrojen üretim yöntemi doğal gazın ve gaz hidrokarbonların buhar reformasyonudur

Hidrojen üretimi için ayrıca kömür gazifikasyon yöntemi vardır Gazifikasyon işlemi kolaylıkla kükürtün elimine edilmesine olanak tanıdığından çekici bulunmaktadır Ortalama olarak 6 kg kömürden 3785 lt benzine eşdeğer 1 kg hidrojen elde olunur Kömür dünyanın en zengin fosil yakıtıdır Bilinen kömür yataklarına biçilen güvenilir ömür 200 yıl kadarsa da bunun 400 yıla uzanabileceği söylenmektedir Katı atıklar ve kanalizasyon materyalleri de hidrojen üretimi için hammadde olup gazifikasyon işlemine bağlı olarak sentez gazının hava veya oksijenle reformasyonu hidrojen vermektedir Termokimyasal çevrimlerle sudan fotokimyasal işlemle organometalik bileşikler veya enzim su karışımından hidrojen üretilebilir
Hidrojen üretimi sırasında tüketilen enerji miktarı hakkında bazı endişeler vardır Hidrojen üretimi içerisinde hidrojen barındıran su ya da fosil yakıt gibi kaynaklara ihtiyaç duyar Fosil yakıtların kullanılması doğal kaynakların tükenmesine ve buna karşın CO2 üretilmesine neden olurken suyun elektroliz edilmesi için ihtiyaç duyulan enerjinin önemli bir kısmı yine fosil yakıtların elektrik enerjisine dönüştürülmesi yöntemiyle sağlanmaktadır Bu açıdan hidrojen yakıtının bugün için fosil yakıtlardan tamamen bağımsız ya da hiçbir emisyona neden olmayan bir yöntem olduğunu iddia etmek oldukça güçtür
Eğer elektrik enerjisi üretimi kimyasal yöntemlere dayanıyor ise hidrojeni üretmek için de doğrudan kimyasal yöntemlere başvurulması daha uygundur Fakat elektrik enerjisi üretimi hidroelektrik ya da rüzgar jeneratörleri gibi mekanik yöntemlere dayanıyor ise hidrojenin suyun elektroliz edilmesi yöntemi ile üretilmesi uygun olabilir Çoğunlukla tüketilen elektriğin maliyeti üretilen hidrojenin fiyatından daha yüksek olduğu için elektroliz yöntemi hidrojen üretiminde çok küçük bir paya sahiptir
Eğer elektrik enerjisi üretimi ısı (nükleer ya da güneş) enerjisi yöntemine dayanıyor ise hidrojen üretmek için en uygun yöntem yüksek sıcaklıklı elektrolizdir Düşük sıcaklıklı elektrolizden farklı olarak suyun yüksek sıcaklıklı elektrolizi (YSE) başlangıçtaki ısı enerjisinin önemli bir kısmını kimyasal enerjiye (hidrojen) dönüştürme kabiliyetine sahiptir Potansiyel olarak prosesin enerji verimi %50 daha fazladır İhtiyaç duyulan enerjinin bir kısmı ısı ile sağlandığı için kimyasal dönüşüme konu elektrik enerjisi daha az tüketilir YSE’nin laboratuar uygulamaları yapılmış olmasına karşın henüz endüstriyel bir uygulaması yoktur
Depolama ve taşıma

Üretilen hidrojen depolanabilmekte boru hatları ve/veya tankerlerle taşınabilmektedir Doğal gaz boru hatlarının gelecekte hidrojen taşınması için kullanılabileceği belirtilmektedir Hidrojenin depolama yöntemleri; tüplenmiş alçak basınçlı gaz (12 bar) ve yüksek basınçlı gaz (150 bar) dışında sıvılaştırılmış biçimde kriyojenik (dondurulmuş) tanklarda (220 kPa) ve metalik hidrid biçiminde olabilmektedir Hidrojen gaz biçiminde boru hatlarıyla taşınabildiği gibi yüksek basınçlı gaz ve sıvılaştırılmış biçimde tankerlerle taşınabilmektedir Gaz hidrojenin zeolit ortamlarda depolanması çalışmaları vardır Ancak enerji içeriğinin yüksekliği açısından gaz yerine sıvı hidrojen depolama teknikleri üzerinde durulmaktadır

Hidrojenin hidridlerle depolanması ve taşınması da önemle ele alınmaktadır Geliştirilen hidridler; titanyum alaşımları (özellikle demir-titanyum) palladyum alaşımları zirkonyum alaşımları titanyum-zirkonyum-vanadyum-nikel alaşımları titanyum-zirkonyum-vanadyum-demir-krom-mangan alaşımları mağnezyum-nikel alaşımları vs gibi materyallerle oluşturulmaktadır Düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık hidridleri vardır Demir-titanyum alaşımı düşük sıcaklık hidridi iken mağnezyum-nikel alaşımı yüksek sıcaklık hidrididir Düşük ve yüksek sıcaklık hidridlerinin kombinasyonu da kullanılmaktadır Metal hidridler paket olarak taşınmaya uygundur
Maliyet
Yakıtların ekonomik kıyaslaması efektif maliyete göre yapılır Efektif maliyet ise çıplak maliyet ve çevre zararlarını içeren maliyet ile kullanım veriminin fonksiyonudur İç maliyet de denilen çıplak maliyet alışılagelmiş görünür maliyettir Çevre zararlarını içeren dış maliyet ise yeni bir kavramdır Burada yakıtın birim miktarının çevrede oluşturduğu maddi zarar anlaşılmaktadır 1990 ABD verileri ile fosil yakıt kömür-sentetik ve güneş hidrojen sistemlerinin efektif maliyetleri Tablo 124'de gösterilmiştir Efektif maliyete göre hesaplanan ekonomiklik faktörü hidrojende 1 iken doğal gaz dışındaki fosil yakıtlarda 037-061 arasında değişmekte olup hidrojenden daha az ekonomiktirler Ancak doğal gazın ekonomiklik faktörü bugün için hidrojenden yüksektir

Yukarıda açıklandığı gibi temelde efektif maliyet önemli olmakla birlikte günümüzde maliyet karşılaştırmaları daha çok iç ya da çıplak maliyetle yapılmaktadır Bu nedenle yalnız iç maliyet açısından bakıldığında en ucuz hidrojen üretimi kömürden sağlanmakta onu hidro-hidrojen izlemektedir En düşük hidrojen maliyeti ulaştırma sektörü için benzinden ucuz olabilmektedir Dış maliyet yani çevre maliyeti gözönüne alınmaksızın hidrojen endüstri konut ve elektrik sektörlerinde doğal gazdan 15-37 petrol ürünlerinden 13-35 ve kömürden 47-58 kat daha pahalı görünmektedir Ancak yakıt hidrojenin kütlesel üretimi yapılmadığından bu karşılaştırmalar göreceli kalmaktadır

* Yeşil yakıtlar Bitkilerden elde edilen etanol biyodizel gibi biyoyakıtların kullanımı ekonomideki küçük değişikliklerle gerçekleştirilebilir Bunla birlikte kayda değer miktarda petrol tüketiminin yerini alabilmesi için çok geniş tarım alanlarına ihtiyaç duyulduğundan bütün ülkeler için uygun bir çözüm olmayabilir

* Sera gazı-nötr alkol Hidrojen ekonomisinde hidrojen tamamıyla elektrikli olmayan araçlarda kullanılmak üzere yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak elde edilir Hidrojene diğer bir teorik alternatif ise hidrojen ve karbondioksitin birlikte kullanılarak etanol ya da metanol gibi sıvı bir yakıta dönüştürülmesidir Hidrojeni üretildiği tesisten taşımak yerine aynı tesiste diğer sıvı yakıtlara dönüştürerek mevcut dağıtım ağında taşınması ve kullanılması sağlanabilir Böylece hidrojen gazının taşınması ve depolanması ile ilgili zorluklar aşılırken karbondioksit gazının tüketilmesi ile ilgili endüstriyel bir alternatif yaratarak sera gazlarının azaltılması ile ilgili önemli bir adım atılabilir

Çevresel kaygılar

Yakıtın zehirliliği yanma ürünlerinin zehirliliği diffüzyon katsayısı ateşleme enerjisi patlama enerjisi alev emissivitesi gibi faktörlere göre yapılan emniyet değerlendirmesi açısından hidrojen en emniyetli yakıttır Hidrojenin emniyet faktörü 1 iken benzinde 053 ve metanda 080 olmaktadır Kısacası benzin ve doğal gaz hidrojene göre tehlikeli yakıtlardır Hidrojenin benzin ve metana göre yanma tehlikesi daha azdır

Yakıtlar için önemli olan bir özellik de çevresel uygunluktur Fosil yakıt kullanımının hava kalitesi insanlar hayvanlar plantasyonlar ve ormanlar akuatik ekosistemler insan yapısı yapılar açık madencilik iklim değişikliği deniz seviyesi yükselmesi üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklanan çevre zararları dünya genelinde 1990 verileriyle; kömür için 98 ABD $/GJ petrol için 85 ABD $/GJ ve doğal gaz için 56 ABD$/GJ olarak saptanmıştır

Çevresel zarar ve çevresel uygunluk faktörü için fosil yakıt sistemi kömür/sentetik yakıt sistemi ve güneş-hidrojen sistemi (güneş PV panellerinden sağlanacak enerji ie hidrojen üretim sistemi) bu verilerin ışığında karşılaştırılmıştır Karşılaştırma sonuçları Tablo 122'de yer almaktadır Güneş-hidrojen üretim sisteminde çevresel zarar 046 ABD $/GJ gibi yok denecek düzeye düşmekte ve çevresel uygunluk faktörü üst sınıra çıkarak 1 olmaktadır

Kullanımındaki tehlikeler

Hidrojen basında nispeten tehlikeli bir gaz olarak tanıtılmıştır ve gerçekte de hidrojen hava karşımı diğer gazlardan daha patlayıcı/yanıcı özelliğe sahiptir Hidrojen gazı depolandığı tanktan sızabilir ve bir çatlak olması durumunda çok hızlı boşalır Hidrojen alevi zor görülür ve hidrojen yangınıyla mücadele etmek de oldukça zordur En çok bilinen hidrojen yangını LZ 129 Hindenburg felaketidir Yolcuların 2/3 ile mürettebat kurtulmuş ölenlerin büyük çoğunluğu atlayanlar olmuştur

Örnekler ve Pilot Uygulamalar

Hidrojenin taşımacılık amacıyla dağıtımı İzlanda Almanya Kaliforniya Japonya ve Kanada’da test edilmektedir

Yakıt pilli elektrik santralları yüksek enerji verimlerinin yanı sıra çok az yer kaplamaktadırlar Örneğin 2 MW'lık yakıt pilli santralın kapsadığı alan 20 m2 den az olmaktadır Büyük yer kapsayan konvansiyonel santralların yerleşim birimlerinden belli uzaklıkta kurulması ve elektrik iletimi sorunu geleceğin yakıt pilli elektrik santralları ile çözüme kavuşacak görünmektedir Gelecekte tüketicilerin bulundukları yerin yakınına kurulacak yakıt pilli santrallarla iletim ve dağıtım kayıpları olmaksızın gereksinimler karşılanabilecektir

Hidrojenin alevsiz yanması için katalitik yakma düzenleri geliştirilmiştir Hidrojenin katalitik yanması mutfak ocaklarına fırınlara su ısıtıcılara ve özel sobalara uygulanmıştır Yine gösterim amacıyla bu tür beyaz eşya üreten firmalar vardır Böylece konutlarda yakıt olarak hidrojen kullanımının önü açılmış bulunmaktadır Hidrojenin boru hatları ile evlere kadar ulaştırılması olanaklı olup bu konuda projeler geliştirilmekte ve doğal gaz hatlarından yararlanılması tasarlanmaktadır Hidrojen enerjisi alanında çeşitli ülkelerin işbirliği sonucu uluslararası programlar başlatılmıştır Avrupa Topluluğu ile Kanada'nın EURO-QUEBEC (hidro-hidrojen) projesi Norveç ve Almanya'nın NHEG projesi Almanya ve Suudi Arabistan'ın HY-SOLAR (güneş-hidrojen) Projesi İskandinav ülkeleri ile Yunanistan'ın işbirliği Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) hidrojen enerjisi projeleri Birleşmiş Milletler UNIDO-ICHET hidrojen çalışmaları bunlara örnek gösterilebilir Henüz uygulanmasına girişilememiş olan UNIDO-ICHET projesi kapsamında İstanbul'da Hidrojen Enstitüsü kurulması gündemdedir

Bu çalışmalardan Euro-Québec Hidro-Hidrojen Pilot Projesi (EQHHPP) 100 MW'lık bir kapasitededir Bu proje ile Kanada'da hidrolik kaynaktan elde olunacak elektrik enerjisi suyun elektrolizinde kullanılacak üretilecek gaz hidrojen yine Kanada'da sıvı hidrojen (LH2) amonyak (NH3) ve metilsiklohekzan (MCH) biçiminde bağlanarak Atlantikten gemilerle Avrupa'ya taşınacaktır Avrupa'da enerji uygulaması ile gaz ve/veya sıvı hidrojene dönüştürülerek konutlarda termik santrallarda kent otobüslerinde ve araçlarda uçaklarda yakıt olarak kullanılacak ayrıca kimya endüstrisi için toluen üretilecektir Enerji ekonomisi analizlerine göre Kanada'daki 100 MW'lık hidrolik güç Almanya Hamburg'da 74 MW'lık hidrojen gücüne dönüşmüş olacaktır Bu güçle yılda 614 GWh enerji sağlanacaktır Proje tesis maliyeti 415 milyon ECU (~5144 milyon ABD $'ı) dır

Bir teknoloji standartsız kökleşemeyeceği ve tanımlanamayacağı için hidrojen enerjisi konusunda uluslararası standart çalışmaları yapılmaktadır Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından ISO/TC-197 Komitesi oluşturularak hidrojen enerjisi için uluslararası standartlar çalışmalarına girişilmiştir Standart çalışmaları tanımlar ölçümler taşıma emniyet araçlar uçaklar elektro-kimyasal donanımlar hidridler çevre ve uygulama alanlarını kapsamaktadır

Değişik senaryolara göre 2025 yılında dünya genel enerji tüketiminin ulaşacağı düzey 12 000-16 000 Mtep olarak kestirilmektedir Aynı yılda dünyada 1 500-2 600 Mtep hidrojen enerjisinin kullanılması planlanmaktadır Böylece bu raporda göz önüne alınan etüt periyodu (2000-2025 dönemi) sonunda dünya birincil enerjisinin % 9-21 açıklığı arasındaki bir bölümü hidrojene dönüştürülerek kullanılabilecek demektir Bu oran daha çok % 10 olarak öngörülmektedir

Kuzey Atlantik ada ülkesi İzlanda 2050 yılında hidrojen ekonomisine geçmiş olma kararını alan tek ülkedir Bugün için tüm taşıtlar ve balıkçı filoları için ihtiyaç duyduğu petrolün tamamını ithal eden İzlanda sahip olduğu jeotermal ve hidroelektrik kaynakları ile hidrokarbon enerji kaynaklarından daha düşük maliyetle elektrik üretebilmektedir

İzlanda hali hazırda sahip olduğu enerji fazlasını ihraç edilebilir ürünlere ve hidrokarbonlara dönüştürmektedir 2002 yılında amonyum (NH3) üretiminde kullanılmak üzere elektroliz yöntemi ile 2000 ton hidrojen gazı üretmiştirAmonyum tüm dünyada üretilir ve dağıtılır Amonyum maliyetinin %90’ını enerji oluşturur Ayrıca İzlanda maliyeti büyük ölçüde enerjiye dayanan alüminyum ergitme tesisi kurmaktadır Reykjavík’te sıkıştırılmış hidrojenle çalışan küçük bir şehir içi otobüs filosu deneme amaçlı faaliyetini sürdürmektedir [3] Balıkçı filolarının hidrojenle enerjilendirilmesine dair araştırmalar sürmektedir

Norveç’in bir adası Utsira’da hidrojen ekonomisinin denendiği bir pilot proje sürdürülmektedir Rüzgar jeneratörleri ile üretilen enerjinin fazlası elektroliz yöntemi ile hidrojene dönüştürülür ve rüzgarın yetersiz olduğu zamanlarda tekrar elektrik elde etmek üzere hidrojen gazı olarak depolanır

İngiltere 2004 yılının ocak ayında Londra’da iki otobüsle başladığı yakıt hücresi deneme programını 2005 yılının Aralık ayında tamamlamıştır [4]

The Hydrogen Expedition tüm dünyanın çevresinde dolaşacak ve hidrojen yakıt hücrelerinin yapabileceklerini gösterecek hidrojen yakıt hücresi ile çalışan bir geminin inşasını sürdürmektedir

Batı Avustralya Planlama ve Altyapı Departmanı Perth şehrinde Sürdürülebilir taşıma enerjisi programı için üç adet Daimler Chrysler Citaro yakıt hücreli otobüsleri ile denemelerini sürdürmektedirDeneme 2004 yılının Eylül ayında başlamış olup 2006 yılının Eylül ayında sona erecektir Otobüsler proton dönüşümlü membran sistem yakıt hücresi ile çalışmakta olup Perth’in güneyindeki Kwinana’da kurulu BP’nin bir yan ürünü olarak üretilen ham hidrojen ile denenmektedirler

Hidrojen enerjisi ve Türkiye

Türkiye'nin 7 Beş Yıllık Kalkınma Planı Genel Enerji Özel İhtisas Komisyonu Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu'nda hidrojen teknolojisine değinilmekle birlikte resmileşen kalkınma planında hidrojen enerjisinin adı geçmemektedir Hidrojen konusu üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımızda çok sınırlı biçimde ele alınmaktadır

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde hidrojen alanında Uluslararası Enerji Ajansı programları kapsamında çalışma başlatılmak istenmişse de söz konusu işbirliği 1996 yılında kesilmiştir Birleşmiş Milletler (UNIDO) desteği ile ICHET projesi kapsamında İstanbul'da Hidrojen Enstitüsü kurulması konusu gündemdir 20-22 Kasım 1996 tarihlerinde Viyana'da yapılan 16 UNIDO Endüstriyel Kalkınma Kurulu Toplantısı'nda UNIDO işbirliği ile ülkemizde Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi (ICHET) kurulması kararı alınmıştır Buna göre UNIDO hukuksal çerçevesinde özerk bir kurum olarak çalışacak ICHET İstanbul'da kurulacaktır

ICHET'in tasarlanan amacı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hidrojen teknolojileri köprüsünü oluşturmak hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak ve uygulamalı Ar-Ge çalışmalarını yürütmektir

ICHET'in işlevi; kısa ve uzun dönemli eğitim vermek bilimsel toplantılar düzenlemek danışmanlık hizmetleri sunmak ve benzeri kuruluşlarla işbirliği oluşturmak biçiminde belirlenmiştir Merkezin çalışma konuları; hidrojen enerjisi politikaları hidrojen ekonomisi enerji ve çevre hidrojen üretim teknolojileri hidrojen depolama teknikleri hidrojen uygulamaları ve demonstrasyonlar olacaktır

Türkiye ilk beş yıllık dönem için arazi tesis ilk yatırım ekipmanı ve işletme faaliyetlerini finanse etmek üzere 40 milyon ABD $'ı verecektir ICHET projesi Türkiye'nin hidrojen çağına tutarlı biçimde adım atmasını sağlayacak Türkiye'ye avantaj kazandıracak önemli bir girişimdir

TÜBİTAK-TTGV Bilim Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu tarafından yapılan çalışma ile 1998 yılında tamamlanan Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu'nda hidrojen enerjisinin önemi ve yapılması gerekenler sıralanmıştır Hidrojen enerjisi ile ilgili çalışmaların Ar-Ge alanları arasında yer alması gerektiği belirtilmiştir Hidrojen programlarının esas itibari ile uzun döneme yönelik olduğu vurgulanmakla birlikte mevcut enerji alt yapısıyla kısa dönemli uygulamalar üzerinde durulması ICHET'in kurulması için başlatılmış olan çalışmaların hızla olumlu sonuca götürülmesi istenmiştir Rapor Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından uygun bulunarak Başbakanlık kanalıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na sunulmuştur

Türkiye'de hidrojen yakıtı üretiminde kullanılabilecek olası kaynaklar; hidrolik enerji güneş enerjisi rüzgar enerjisi deniz-dalga enerjisi jeotermal enerji ve adım atılması gereken nükleer enerjidir Türkiye gibi gelişme sürecinde ve teknolojik geçiş aşamasındaki ülkeler açısından uzun dönemde fotovoltaik güneş-hidrojen sistemi uygun görülmektedir Fotovoltaik panellerden elde olunacak elektrik enerjisi ile suyun elektrolizinden hidrojen üreten bu yöntemde 1 m3 sudan 1087 kg hidrojen elde olunabilir ki bu 422 litre benzine eşdeğerdir

Türkiye'nin hidrojen üretimi açısından bir şansı uzun bir kıyı şeridi olan Karadeniz'in tabanında kimyasal biçimde depolanmış hidrojen bulunmasıdır Karadeniz'in suyunun % 90'ı anaerobiktir ve hidrojensülfid (H2S) içermektedir 1000 m derinlikte 8 mllt-1 olan H2S konsantrasyonu tabanda 135 mllt-1 düzeyine ulaşmaktadır Elektroliz reaktörü ve oksidasyon reaktörü gibi iki reaktör kullanılarak H2S den hidrojen üretimi konusunda yapılmış teknolojik çalışmalar vardır Bu konuda yapılmış bir diğer teknoloji geliştirme çalışması semikondüktör partikülleri kullanarak fotokatalitik yöntemle hidrojen üretimidir Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanarak Karadeniz'in H2S içeren suyundan hidrojen üretimi için literatüre geçmiş bilimsel araştırma olup Bulgaristan proje geliştirmeye çalışmaktadır

Teknolojik verilere ve Türkiye'nin enerji-ekonomi verilerine göre 1995-2095 arasında güneş-hidrojen sistemi ile yapılabilecek yakıt üretimi ve bunun fosil yakıtlarla rekabet olanağı özel bir simülasyon modeli kapsamında bilgisayar çözümleri ile araştırılmıştır Bu ulusal modelde hidrojen üretiminin artışı için yavaş ve hızlı olmak üzere iki ayrı seçenek alınmıştır Her iki seçenekte de 2010-2015 döneminde hidrojen enerjisi maliyetinin fosil enerji maliyetinin altına düşebileceği ancak yapılabilecek yerli hidrojen üretiminin 23 Mtep'in altında kalacağı görülmüştür


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Hidrojen Ekonomisi Nedir?

Hidrojen Ekonomisi Nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: hidrojen yakit hucresi krom, hidrojen ekonomisi ve cevre,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Hidrojen bombası nedir? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 11-10-2010 11:32
Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir? - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 12:50
Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Bölümü Nedir? / Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 04:22
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Nedir? / Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 02:47
Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Bölümü Nedir? / Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 01:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:44 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats