bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-06-2011, 05:36   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Nedir?

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Nedir?

Tüzük - Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Nedir - Tüzük Hakkında


AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ (MÜLGA)

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 29/03/1973 - 7/6174

Dayandığı Kanun Tarihi - No: 25/08/1971 - 1475

Resmi Gazete Tarihi - No: 09/04/1973 - 14502

**28/04/2006 tarih ve 26152 SRG de yayımlanan 07/04/2006 tarih ve 2006/10330 sayılı "Ağır Ve Tehlikeli İşler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük" ün 1 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır**

Madde 1 - Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı kadınlarla 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri bu Tüzükte belirtilmiştir

Madde 2 - Ağır ve tehlikeli işler bu Tüzüğe bağlı cetvelde gösterilmiştir Bu cetvelde karşısında (K) harfi bulunmayan işlerde kadınlar ve (Ç) harfi bulunmayan işlerde de 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar çalıştırılmaz

16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır

Şu kadar ki ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip o konudaki işi meslek edinmiş kadınlarla 16 yaşını doldurmuş çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir

İlgili Bakanlıklarca yeterliği kabul edilen kursları bitirip o işi meslek edinmiş olan bu gibiler cetvelin 35 inci sırasından 62 nci sırasına kadar (62 dahil) belirtilen işlerde çalıştırılabilir

Madde 3 - Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (Kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların işe girişlerinde işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının hekim raporu ile saptanması zorunludur İşin devamı süresince de bu işlerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının;16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocuklar için en az 6 ayda bir diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile saptanması zorunludur Bu raporlar; işyeri hekimi işçi sağlığı dispanserleri bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri ve hekimleri sağlık ocağı Hükümet veya belediye doktorları tarafından verilir Raporlarda hangi bilgilerin bulunacağı Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte saptanır

Bir işçinin ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık durumu raporu olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse ara muayenelerinde saptanan sağlık durumları bu rapora işlenir

Bu raporlar teftişe yetkili memurların her istediğinde gösterilmek üzere işveren veya yetkili tarafından gizliliğine halel gelmiyecek bir surette işlerindeki kişisel sağlık dosyalarında saklanır İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulunca muayeneye tabi tutulur; verilen rapor kesindir

İşyerinden ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu raporları veya örnekleri yeni işveren veya vekilinin isteği halinde o işyerine gönderilir

Madde 4 - Kadınlar ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap edilir Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir

Madde 5 - İşveren veya vekili ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak bunları teftiş ve denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermekle ödevlidir

Madde 6 - Bu Tüzükte belirtilen şartlara aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve çocuk işçi çalıştırıldığı veya çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştırılmamasının gerektiği saptandığında bunlar çalışmaktan alıkonur

Madde 7 - 25/08/1971 günlü ve 1475 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine dayanılarak Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer

Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT CETVEL

(a) 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların çalıştırılabilecekleri işler

(b) Kadınların çalıştırılabilecekleri işler

(a) (b) Arama ve sondaj işleri :

--- --- 1 -Kömür petrol tabii gaz su her çeşit maden filizleri ve minarelleri arama ve her çeşit sondaj işleri(Bu işlerin yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde kadın ve çocuk çalıştırılabilir) Kömür petrol tabii gaz su maden filizleri ve mineralleri ile taş toprak kum ve benzeri maddelerin çıkarılması ve üretimi işleri

--- --- 2- Kömür petrol tabii gaz su her çeşit maden filizleri minarelleri ile taş toprak kum ve benzeri maddelerin çıkartılması ve üretimi ve bu işlerin yapılmasında tamamlayıcı nitelikte olan kırma yıkama zenginleştirme taşıma depolama ve benzeri işler (Elle yapılan basit ayıklama işlerinde kadın çalıştırılabilir) Metalürji Sanayii ile ilgili işler :

- -- 3 - Demir ve demirden başka metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerinden itibaren pirometalürjisel kimyasal elektrolitik usüllerle üretimi işleri ve bunlarla ilgili işler

- - 4 - Demir ve demirden başka metallerin ve metalsilerin eritilmesi saflaştırılması alaşımlarının üretimi ve bu maksatlarla yapılan her çeşit işler

- - 5 - Demir çelik ve alaşımlarının demirden başka metal ve alaşımlarının metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm (adi döküm pres döküm gibi) ve haddeleme presleme suretiyle sıcak ve soğuk olarak standard şekillendirilmeleri işleri

- - 6 - Demir çelik ve alaşımlarına demirden başka metal ve alaşımlarına metalsi ve alaşımlarına (Külçe veya takoz halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısı işleri (Tav su verme ve benzeri işlemler)

- - 7 - Kükürtün eritme yoluyla üretimi öğütülme ambalajı ve depolanması ve bunlarla ilgili işler Taş ve Toprak Sanayii ile ilgili işler :

- - 8 - Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri (Kırma kesme taşıma yontma öğütme cilalama ve benzeri işler dahil süs ve hatıra eşyası yapımında kullanılan taşların işlenmesi işleri hariç)

- - 9 - Çimento fabrikalarında; taş ocaklarında dinamitleme konkasör ve yağcılığı konkasöre vagon devirme ve monitör havai hat yağcılığı ekskavatör işleri ile çimento üretiminde kalker silosu kalsinatör klinker elevatörü ambalaj gezer vinç kaynak santralda ocakçılık ve külcülük ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği yükleme ve boşaltma su kulesi baca ve boya tamiri gezer vinç yolları kanalizasyon ve bakım işleri

- - 10 - Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve eleme işleri

Ç K 11 - Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit tuğla ateş tuğlası boru pota künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri

Ç K 12 - Çanak çömlek çini fayans porselen ve seramik imaline ait işler

Ç K 13 - Cam şişe optik ve benzeri malzeme fabrika ve imalathanelerinde üretime ilişkin işler

- - 14 - 1112 ve 13 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fırın işleri ile silis tozları saçan işler Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayii ile ilgili işler :

- - 15 - Ağır saç levhaları bağlama perçinleme ve presleme işleri ile kalafat işleri kara deniz ve hava taşıtlarının tamir veya imalinde kullanılan malzemenin özellikleri itibariyle bir kişi tarafından idare edilemeyen işler

- - 16 - Gemi inşaat ve tamiratında iskele dikme ve kızak işleri ile vinçler işçi iskeleleri bumbalar direkler demir ve zincirler vesair teçhizata ait işler

- - 17 - İskeleler şarpantlar köprüler motörler makinalar ve kazanlar imali ve bunların fabrika tecrübeleri ve montajları işleri

Ç K 18 - Demir tel ve çubuktan malzeme imalatı işleri (Çivi zincir vida vbgibi)

- - 19 - Demiri ısıtıp döğerek şekillendirme eya presleme suretiyle çeşitli eşya imali işleri

- - 20 - Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri (Oksijen elektrik punta ve dikiş kaynağı işleri gibi)

- - 21 - Bakır pirinç alüminyum malzemeden eşya imalatı işleri (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imalatında kadın ve çocuk çalıştırılabilir)

- - 22 - Kurşun kaynak işleri seri ve devamlı lehim işleri (Radyo televizyon elektrik ve elektronik cihazların imalinde ve onarımında yapılan seri ve devamlı lehim işlerinde kadın çalıştırılabilir)

- - 23 - Font çelik ve diğer madenleri ve alaşımlarını eritip potalara dökmek suretiyle çeşitli parça eşya imali işleri

- - 24 - 10 Kg aşan tornacılık; tesviyecilik ve taşlama işleri

- - 25 - Her türlü madeni kablo imali çelik tel ve çelik şerit soğuk haddeleme bıçak ve emsali demir eşya imali işleri

- K 26 - Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işler

- - 27 - Metal yüzeylerde yapılan mekanik ve kimyasal temizlik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Nikelaj kromaj ve kadmiyum kaplama vb) sıcak daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun kalay çinko vb) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan diğer koruyucu kaplama (fosfatlama eloksal vb) ve emaye işleri Ağaç ve tahta işleri ve bunlardan mamul eşya sanayii ile ilgili işler

- - 28 - Muharrik kuvvetle çalışan her türlü testereler ile kesici yontucu soyucu delici makinalar ve hızarlarla yapılan işler

Ç K 29 - Kurutma işleri ile yapıştırma kontraplak kontrtabla ve suni tahta imali işleri Yapı İşleri :

- - 30 - Bina duvar set baraj yol demiryolu inşaası ve tamiri işleri (Yardımcı işlerde çocuk çalıştırılabilir)

- - 31 - Havai hat tünel köprü iskele liman dalgakıran kanalizasyon lağım kuyu kanal ve benzerleri yerüstü ve yeraltı su üstü ve su altı inşaatı ve tamiratı işleri ile tazyikli hava ile temel inşaat ve yıkım işleri

- - 32 - Kireç beton asfalt ve benzerleri gibi yapı malzeme ve maddeleri ihzar ve tatbikatına ait işler

- - 33 - Asbest tozları ile yapılan her çeşit imalatın (Dam tecrit malzemesi çimento ve asbest esaslı borular kauçuklu ve plastikli yer döşemeleri imali gibi) asbest hazırlama ve hamur yapma işleri(Hamurun şekillendirilmiş ve bu suretle zararlı etkisi giderilmiş kademelerinde kadın ve çocuk çalıştırılabilir)

- - 34 - Toprak kazma yarma ve doldurma işleri Kimya sanayi ile ilgili işler :

- - 35 - Klorür asidi sülfat asidi nitrat asidi ve benzeri her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit amonyak gibi alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan işler

- - 36 - Aldehitler ketonlar eterler karbon sülfür analin alkoller solventler tinerler triklor-etilen ve benzerleri gibi uçucu ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla yapılan işler

- - 37 - Ham petrol ve katranların distilasyonu bitum madeni yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri (Maddelerin küçük mikyaslarda yağlama silme işleri gibi kullanılmasına ilişkin işlerde kadın ve çocuklar çalıştırılabilir)

- - 38 - Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları koklaştırılmaları ve bunlardan elde edilen bitum katran gibi ara ve art ürünlerin distilasyonu işleri

- - 39 - Hava gazı yer gazı bio gaz ve asetilen üretimi işleri

- - 40 - Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü olup petrol tasfiyehanelerinde elde edilemeyen sıvı ve katı yağların imali işleri

- - 41 - Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali depolanması ve nakli işleri

- - 42 - Her türlü zehirli gazların ve harb gazlarının üretimi kullanılması depolanması ve nakli işleri

- - 43 - Aktif kömürlerin diğer aktif maddelerin ve çeşitli kimyasal maddelerin emprenyasyon işleri

- - 44 - Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve gaz maskeleri koruyucu başlık ve elbiseler kullanılması zorunlu bulunan işler

- - 45 - Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali işleri (Aydınlatma ve işaret fişekleri havai fişekler şenlik maytabları tabanca mantarı benzerleri)

- - 46 - Kibrit imaline ait işler (Kimyasal maddelerin karıştırılması hamur yapma ve kurutma işleri dışındaki işlerde kadın ve çocuk çalıştırılabilir)

- - 47 - Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edici maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meydana gelen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması işleri

- - 48 - Kimyasal gübrelerin istihsali ve istihzarı işleri

- - 49 - Sellulozik boya imali işleri

- - 50 - Sellüloit imali ve lak nitrosellülozu ile yapılan çeşitli kimyasal maddelerin imali işleri

- - 51 - Ensektisit rodentisit ve tarımsal mücadele ilaçları istihsali ve istihzarı işleri

- - 52 - Flor klor brom iyot üretimi ve bunların muharriş türevlerinin imali işleri

- - 53 - Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri

- - 54 - İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin yükleme boşaltma ve nakli işleri

- - 55 - Akümülatör imali ve seri olarak akümülatörlerin bakım ve şarj işleri

- K 56 - Uyuşturucu maddelerin imali işleri

Ç K 57 - Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (Karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve çocuk çalıştırılamaz)

- - 58 - Suni lifler ve diğer sentetik lifler ile plastik maddelerin imali işleri

- - 59 - Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalathanelerinde tabaklama nakil ve depolama işleri

- - 60 - Ham kürkleri işleme ve boyama işleri

- K 61 - Kauçuk ve lastik sanayiinde lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında kadın çalıştırılamaz)

Ç K 62 - Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya imali işleri (Bu tip imalatta meydana gelen ara veya ana mamul bir kişi tarafından idare edilemiyecek büyüklük ve ağırlıkta ise bu işlerde kadın ve çocuk çalıştırılamaz) İplik ve Dokuma Sanayii ile ilgili işler:

Ç K 63 - Çırçır fabrikalarındaki işler

- K 64 - Pamuk keten yün ipek paçavra ve benzerleri temizleme ve harman işleri ile bunların döküntülerini ayırma ve didikleme işleri

- K 65 - Pamuk keten yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerini hallaç haşıl tarak ve kolalama tezgahlarında yapılan işler

Ç K 66 - Pamuk keten yün ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç tarak ve kolalama tezgahlarından bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri

- K 67 - Her türlü ilkel ve mamul maddelerin boyanması gazlanması ve ağartılması işleri

- - 68 - Suni ipek imalinde hazırlama ve üretme işleri

- K 69 - Tafta vernikli veya su geçmez bezler ve muşamba imali işleri

- K 70 - Kıl mensucat her türlü keçe ve aba mali işleri Kağıt ve sellüloz Sanayii ile ilgili işler

Ç K 71 - Kağıt hamuru ve odun hamuru üretimi işleri

Ç K 72 - Sellüloz üretimi işleri

- - 73 - Kağıt ve sellüloz üretiminde klor hipoklorit kükürt dioksit hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması kullanılması ve geri kazanılması işleri

- K 74 - Seri olarak otomatik makinalarla kağıt karton mukavva imali işleri Gıda ve içki sanayi ile ilgili işler

Ç K 75 - Zahire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikalarındaki işler

- - 76 - Ekmek ve maya fırın ve fabrikalarındaki hazırlama ve imale ait işler

- - 77 - Mezbaha işleri sakadat atelye ve fabrikalarındaki işler

Ç K 78 - Balıkhane işleri

- - 79 - Soğuk hava depolarındaki işler

- - 80 - Tuzlalarda su içinde çalışma işleri ile tuz doldurma ve hamallık işleri

Ç K 81 - Şeker fabrikalarında hazırlama ve üretime ait işler

- K 82 - Alkol ve her türlü alkollü içkilerin imali işleri Tütün sanayi ile ilgili işler

- - 83 - Balyaların depolara taşınması işleri

- - 84 - İmalathane ve depolardaki aktarma işleri

- K 85 - Sigara imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün rutubetlendirme daireleri ayırma ve temizleme makineleri tütün filtreleri işleri

- K 86 - Tütün harman ve kıyımhane işleri Enerji üretimi nakli ve dağıtımı ile ilgili işler:

- - 87 - Buhar gaz vesair muharrik kuvvet üretimiyle ilgili işler

- - 88 - Elektriğin üretimi nakli ve dağıtımı işleri ile akümülatör dairelerinde yapılan her türlü işler

- - 89 - Hareket halinde bulunan makine motor ve aksamı ile transmisyon tertibatının yağlanması tamiri ve temizlenmesi gibi işler Nakliye ve benzeri işler:

- - 90 - (Değişik: 12/05/1991-91/1546 K) Araçsız olarak yirmibeş kilodan elli kiloya kadar (elli kilo dahil) ağırlık taşıma boşaltma ve yükleme işleri

- - 91 - El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağırlık taşıma boşaltma ve yükleme işleri

- - 92 - Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma boşaltma ve yükleme işleri

- - 93 - En çok %10 rampalı yerlerde vagonetlerle 300 kilodan yukarı ağırlık taşıma boşaltma ve yükleme işleri

Ç K 94 - Çuvallama fıçılama istifleme ve benzeri işler

- K 95 - İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk kaptanlık şöförlük ve bunlara yardımcılık işleri

- K 96 - Her türlü taşıt araçlarında makinistlik arabacılık frencilik makascılık ve bunlara yardımcılık işleri Çeşitli işler :

- - 97 - Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması toplanması üretilmesi ve dalyan işleri

- - 98 - Sünger avcılığı işleri

- - 99 - İtfaiye işleri

- - 100 - Ocakçılık ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme işleri

- K 101 - Büyük çamaşırhanelerde yapılan işler

- - 102 - Lağım işleri

- - 103 - Çöpçülük işleri

- - 104 - Hayvansal gübre işleri

- K 105 - Paçavracılık işleri

- - 106 - Bataklık kurutma su altı ve toprak altı işleri ile suya girilerek yapılan her türlü işler

- - 107 - Düşme tehlikesi fazla olan yüksek yerlerde yapılan inşaat ve tamirat işleri

- K 108 - Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle yapılan işler

- K 109 - Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve hayvan terbiyesi müesseselerindeki işler

- K 110 - Filim plak ve benzeri cisimlerin tutuşucu cinsten maddelerle yapılması ve kullanılması ile ilgili işler ve projeksiyon işleri

Ç K 111 - Matbaa mürekkebi imali işleri

- K 112 - Keten kenevir ve jütten iplik sicim halat imali ve bunlarla yapılan dokuma işleri

- K 113 - Hastane bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları ve eczacılık işleri

- K 114 - Hayvan tahniti işleri

- K 115 - Kemik boynuz tırnak ve hayvan kanı ile ilgili üretim işleri

Ç K 116 - Tutkal jelatin ve kola imali işleri

- - 117 - Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri

- K 118 - Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri

- K 119 - Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi didiklenmesi ayrılması ve bunlara benzer işler

- K 120 - Süngerleri temizleme yıkama beyazlatma ve boyama işleri

Ç K 121 - Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantazi fason yapma ve derileri perdahlama işleri

- K 122 - Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna şat ve benzerleri) yapılan bütün işler

- - 123 - Yüzer vinç ve taraklarda yapılan işler

- K 124 - Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri ile yer hizmetleri ve bakım işleri

- K 125 - Uçaklarda yapılan bütün işler


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Nedir?

Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Çocuklar Neden Suç İşler? elif Psikoloji 0 02-05-2011 11:37
Ağır Küre (Barisfer) Nedir? Я Coğrafya 1 24-04-2011 06:26
Nejat İşler Resimleri elif Yakışıklı Erkek Resimleri 0 03-02-2010 05:51
Nejat İşler Resimleri sahranil Kapalı Çarşı 0 13-01-2010 03:28
Nejat İşler Biyografisi - Nejat İşler Kimdir? sahranil Kapalı Çarşı 0 13-01-2010 03:23

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:35 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats