Bakimliyiz.Com

-   Eğitim ve Öğretim (http://www.bakimliyiz.com/egitim-ve-ogretim/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Karışımların Ayrılması Nedir? (http://www.bakimliyiz.com/egitim-ve-ogretim/82538-karisimlarin-ayrilmasi-nedir.html)

elif 14-06-2011 03:00

Karışımların Ayrılması Nedir?
 
Karışımların Ayrılması Nedir?

karışımların ayrılma yöntemleri,karışımların ayrılması ödev,karışımların ayrıştırılması,karışımların ayrılmasında hangi yöntemler kullanılır
Karışımların Ayrılması Hakkında BilgiKarışımların Ayrılması

Karışım, kimyasal elementlerin ya da bileşiklerin fiziksel ve mekanik yöntemlerle ayrılabilenbir birleşimidir Başka bir deyişle, karışımın bileşenleri, birbirleriyle kimyasal olarak bağlanmış değildir Bir bileşenin moleküllerinin, öteki bileşen (genellikle bir sıvı) içinde tekdüze dağılmasıyla oluşan karışıma, «çözelti Hava, oksijen, azot, asal gazlar (tümü element) ve karbon dioksidin (bir bileşik) bir karışımıdır Hava, karbon dioksidin dondurulması, ardından da öteki gazların sıvılaştınlıp damıtılması yoluyla, bileşenlerine ayrılabilir Deniz suyu, başlıcası sodyum klorür olan çeşitli tuzların sudaki çözeltisidir Sodyum klorür, bazı TUZ GİDERME işlemlerinde olduğu gibi, suyun damıtılması yoluyla bileşenlerine ayrılabilir Geriye kalan tuzlar da, bazı tuzların ötekilerden daha Önce billurlaşması özelliğine dayanan, ayrımsal billurlaştırma yöntemiyle, birbirlerinden ayrılır ALAŞIM'lar, bir ya da daha çok sayıda metalin, başka bir metal içinde çözünmesi (bazı sınırlamalarla) sonucu oluşan, katı çözelti örnekleridir


Karışımların ayrılması: Karışımları bileşenlerine ayırma yöntemleri, endüstrinin aşağı yukarı bütün dallarında önemlidir Topraktan kazılarak çıkarılan maden filizlerinin içindeki metalin elde edilmesinden önce, derişmesi için işlenmesi ya da başka bir deyişle, zenginleştirilmesi gerekir Filizlerin zenginleştirilmesi, değerli filiz ile yararsız maddeler (gang) arasındaki fiziksel özellik farklarından yararlanılarak yapılır Başlıca yöntemler, ağırlıkla ayırma, yüzdürme, magnetik ve elektrostatik zenginleştirmedir Bazen renk ve parlaklıktaki farklarından da yararlanılır Bu yöntem, özellikle, zengin filiz parçalarının yürüyen taşıma bantlarından elle toplanmasında elverişlidir
Ağırlıkla ayırma, filizdeki çeşitli bileşenler arasında bulunan yoğunluk farklarına dayanılarak gerçekleştirilir Bu yöntemin iyi bir örneği, altının tavaZanmasıdır Burada, öğütülmüş filiz, su içeren sığ bir tavada karıştırılır ve filizin öteki bileşenlerinden daha yoğun olan altın parçacıkları, sonunda tavanın dibinde toplanır Başka bir ağırlıkla ayırma yöntemi de, yataydan birkaç derece eğimli, üstüne eğime dik yönde boydan boya sığ oluklar açılmış, masa benzeri bir yüzey kullanılarak uygulanır Masa, bir düzenekle, oluklara paralel yönde titreştirilir ve öğütülmüş filiz, suyla birlikte üst köşeden gönderilir Filizin ağır bileşenlerinin öteki köşeye gitmesine karşılık, hafif bileşenler, alçak olan kenardan suyla akıp giderler

Magnetik yöntemler, genellikle demir içeren filizlerin ayrılmasında kullanılır Bir tür magnetik yöntemde, birbiri üstüne, bir magnetik alana dik açı yapacak biçimde yerleştirilmiş iki taşıyıcı bant vardır Öğütülmüş filiz, alttaki bant üstünde ilerlerken, demir içeren filiz tanecikleri, filiz magnetik alandan geçerken üstteki banda çekilir Filizin magnetik olmayan bileşenleri alt bantta kalır Elektrostatik ayırma, metal kapsamayan bazı filizlerin zenginleştirilmesinde kullanılır Bu yöntem, ilke olarak magnetik ayırmayla aynıdır; ama magnetik alan yerine, elektrostatik alan kullanılır
Yüzdürmeyle ayırma, filizdeki çeşitli bileşenlerin, farklı yüzey özellikleri taşımasına dayanır Suyla karıştırıldığında bazı filizler, ötekilere oranla daha kolay ıslanırlar Bir filizin ıslanmaya karşı koyan tanecikleri, hava kabarcıklarına tutunarak karışımın yüzeyine çıktıklarından, köpük halinde toplanıp alınabilirler Talk gibi bazı mineraller, doğal olarak ıslanmazdır Ama genellikle, yüzdürme yoluyla ayırmanın gerçekleştirilmesi için, yüzdürme banyosuna filize ıslanmazlık özelliği veren kimyasal maddelerin katılması gerekir Yüzdürme banyosuna köpük yapıcı kimyasal bir madde katılarak, köpüklenme artırılır

Kimyasal madde, ilaç ve besin endüstrilerinin çoğunda, damıtma, süzme ve çözücüyle özütleme gibi ayırma teknikleri geniş ölçüde kullanılır


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:57 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.