bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 14-06-2011, 05:30   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Canlıların sınıflandırılması

Canlıların sınıflandırılması

- Biyoloji - CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI
� Canlıları benzerlik ve akrabalık derecelerine göre gruplara ayırmaya sınıflandırma denir.
� 2 tiptir.
a) Suni
b) Doğal

1) Suni (Ampirik) Sınıflandırma
� Canlıların dış görünüşlerine ve yaşadığı ortama bakılarak yapılan sınıflandırmadır.
� Aristo tarafından yapılmıştır.
� Canlılar :Bitkiler :a) Otlar b) Çalılar c) Ağaçlar
:Hayvanlar :a) Havada b) Karada c) Suda
Yaşayanlar Yaşayanlar Yaşayanlar
� Dış görünüş dikkate alındığından nitel gözlemlere dayalı bir sınıflandırmadır.
� Suni sınıflandırmada analog organlar dikkate alınır.
� Analog organlar; yapıları farklı ama görevleri (yaptıkları işleri) aynı olan organlardır.Analog organları analoji inceler.
Örnek : Kuşun kanadı � Arı kanadı � Sinek kanadı

2) Doğal (Filogenetik) Sınıflandırma
� Canlıların organ yapılarının benzerliğine dolayısıyla evrimsel akrabalıklarına bakılarak yapılan sınıflandırmadır.
� Doğal sınıflandırmada homolog organlar dikkate alınır.
� Homolog organlar; yapıları aynı ama görevleri farklı olan organlardır.Homolog organları homoloji inceler.
Örnek : İnsanın kolu � Kuşun kanadı � Balinanın yüzgeci
� Organları homolog olan canlılar akrabadırlar.Akraba canlıların proteinlerindeki amino asit dizilişleri embriyonik gelişim evreleri boşaltım artıkları da benzerdir.
� Nicel gözlemlere dayanır.
� Canlıların sınıflandırılmasında temel alınan bazı özellikler :
o Hücre tipi ve sayısı (Ökaryot � Prokaryot) (Hücresel organizasyon)
o Embriyo tabakalarının sayısı (Endoderm � Mezoderm � Ektoderm)
o Embriyonik örtülerin bulunuşu (Vitellus � Koryon � Amniyon � Allontois)
o Vücut boşluğu tipleri (Gastrovasküler � Sölom)
o Simetri şekilleri (Bileteral � Işınsal)
o Vücutta segmentlerin bulunuşu (Benzer parça)
o İskeletin bulunuşu (varsa kıkırdak veya kemik)
o Azotlu boşaltım maddelerinin benzerliği (NH3 � Üre � Ürik Asit)
o DNA� daki baz dizilişi
o Sistemlerin varlığı (Sindirim solunum dolaşım vs.)
SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ
� Sınıflandırmanın en küçük birimi türdür.

Alem
Regnum Hayvanlar

Şube Filum Omurgalılar
Sınıf Clasis Memeliler
Takım Ordo Etçiller
Aile Familya Kedigiller
Cins Genus Kedi
Tür Species Ev Kedisi

� İlk tür kavramını John Ray kullanmıştır.Ray� e göre ortak ataları olan benzer bireyler topluluğuna tür denir.
� Bugünkü anlamda tür; ortak bir atadan gelen yapı ve görev bakımından benzer organlara sahip yalnızca kendi aralarında üreyebilen ve kısır olmayan döller meydana getiren canlıların oluşturduğu topluluktur.
� At ile eşek birbiriyle çiftleşebilmesine rağmen yavruları olan katırın kısır olmasından dolayı farklı tür olarak alınır.
� Ayrıca katır tür olmadığından dolayı sistematikte yeri yoktur.
� Kurt ile köpeğin çiftleşmesinden oluşan kurt köpeği üreyebildiği halde kurt ve köpek farklı türdendir.
� Bilimsel anlamda ilk sınıflandırmayı Carl Linne yapmıştır.
� Aynı türden olan canlıların; kromozom sayıları yaşama ortamları boşaltım ürünleri embriyonik gelişimleri aynıdır.Protein yapıları ise bir başka canlıya göre birbirine daha çok benzer.
� Aynı türün bütün bireylerinin kromozom sayısı aynıdır..Ama kromozom sayısı ayı olan iki canlı aynı türden olmayabilir.
Örnek : İnsan=46 kromozom ; Moli balığı=46 kromozom
� Türler yaşadıkları ortamlara adapte olduklarından çeşitlilik gösterebilir.
Örnek : Irklar
� Bir canlının embriyonik gelişimi sırasında önce şube özellikleri en son ise tür özellikleri ortaya çıkar.
� Türler iki kelimeyle diğer birimler tek kelimeyle adlandırılırlar.
� Tür isminde ilk kelime cins ismi olup ilk harfi büyük yazılır.İkinci isim ise o türün tamamlayıcısıdır.
Felis domesticus :Ev kedisi
Cins adı Tanımlayıcı ad

A) PROKARYOT CANLILAR (Monera Alemi)
� Tamamı tek hücreli basit yapılı canlılardır.
� Çekirdekleri ve zarla çevrili organelleri yoktur. Protistlerden bu yönleriyle ayrılırlar.
� 1) Bakteriler 2) Mavi-Yeşil algler 3) Virüsler

1) Bakteriler
� Ribozom hariç organelleri yoktur.
� Bütün bakterilerde hücre zarı ve hücre çeperi bulunur. Çeperin yapısında karbonhidrat protein ve yağ bulunur.Bazı bakterilerde ise çepere ek olarak polisakkaritlerden meydana gelmiş kapsül bulunur.
� Hücre zarından oluşan mesozomları vardır.Mesozom solunum enzimlerinin kullanılarak enerjinin üretildiği yerdir.
� Fotosentez yapan bakterilerde hücre zarının sitoplazma içinde kıvrımlar yapmasıyla oluşan tilakoidler ve bunların içinde de klorofil bulunur.
� Kalıtım maddesi DNA� dır ve halkasaldır.Proteinle kaplı değildir.
� Her yerde yaşayabilirler.En çok et suyu ve ağarlı besin ortamlarında çoğalırlar.
� Depo maddesi glikojendir.
� Şekillerine göre; küre çubuk virgül spiral
� Gram boyasına göre; gram(+) gram(-)
� Solunumlarına göre; Aeroblar Anaeroblar Fakültatifler
� Beslenmelerine göre;
a) Saprofitler : Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürürler.Sonuçta besin ve enerji elde edilir.Tabiattaki C P ve N döngüsünde görevlidirler.Ensim sistemleri iyi gelişmiştir.
b) Parazitler : Sindirim enzimleri olmadığı için başka bir canlıya ihtiyaç duyarlar. Hastalık yapanlarına patojen bakteriler denir.
c) Fotosentetikler : Sitoplazmalarında serbest klorofil taşırlar.Hidrojen kaynağı olarak H2O H2S ve H2 gibi maddeleri kullanırlar.Aerob Anaerob ya da fakültatif olabilirler.
d) Kemosentetikler : Organik maddelerin sentezi için gerekli olan enerjiyi inorganik maddelerin oksidasyonundan (oksitlenmesinden) temin eder. Işık ve klorofil gerekli değildir.Nitrit nitrat demir ve kükürt bakterileri kemosentetiktirler. Kemosentez sonucu:
1) Bazı zararlı maddeler ortadan kaldırılır.
2) Bitkilerin alabileceği tuzlar oluşturulur.
3) Kimyasal enerji kazanılır.
4) Organik besin sentezlenir.
� Üremelerine göre ;
a) Bölünerek : Bütün bakterilerin esas üreme şeklidir.Amitoz şeklinde uygun bir ortamda 20 dakikada bir bölünürler.
b) Sporla : Bazı bakteriler ortam şartları bozulunca endospor oluştururlar.Endospor kalıtım materyallerinin çok az bir sitoplazmayla beraber sert bir çeperle çevrilmiş halidir. Endosporlarda metabolik faaliyetler minimum seviyededir.
c) Konjugasyon : DNA yapısı farklı iki bakteri yan yana gelerek aralarında geçici bir zardan köprü oluştururlar.Bu köprü aracılığı ile DNA parçaları değiştirilir.
� Bakterilerin çoğu tüketicidir.

2) Mavi-Yeşil Algler
� Fotosentez yaparlar ama kloroplastları yoktur.
� Tatlı su birikintilerinde ve göllerde yaşarlar.
� Sitoplazmalarında yeşil renkli klorofil pigmenti ve mavi renkli fikosiyanin pigmenti bulunur.
� Yapışkan jelatinimsi bir dış kılıf ile örtülüdür.

3) Virüsler
� Protein kılıf ve bir nükleik asitten meydana gelir.Bu yapıya nükleoprotein denir.
� Virüsün protein kılıfına kapsid kılıfı oluşturan parçalara kapsomer yönetici molekülüne ise genom denir.
� Sitoplazmaları yoktur.
� Enzim sistemleri olmadığından hücre içi mecburi parazittirler.
� Enzim sistemleri olmadığından antibiyotiklerden etkilenmezler.
� En küçük organizmalardır.
� Hücre dışında kristal yapıda bulunurlar.
� Özel dokularda çoğalırlar.Her virüsün çoğaldığı belli bir hücre çeşidi vardır. Bunun sebebi ise hücre zarındaki glikoproteinlerin virüslerle birleşebilme özelliği olmasındandır.
� Virüsler yüksek sıcaklık ortam pH ı ve radyoaktif ışınlardan etkilenir ve ölürler.
� 3 tiptir.
a) Bitkisel Virüsler : Kalıtım materyali hepsinde RNA dır. Tütün patates marul mozaik virüsleri örnek olarak verilebilir.
b) Hayvansal virüsler : Kalıtım materyali bazılarında DNA bazılarında ise RNA dır.Grip kızamık kabakulak suçiçeği sarı humma çocuk felci uçuklar siğiller ve aids örnek verilebilir.
c) Bakteriyofaj : Kalıtım maddesi DNA� dır.
� Sarı humma virüsleri karaciğerde; kuduz virüsleri beyin ve omurilikte ; çiçek kızamık ve siğil virüsleri deride çoğalırlar.
� Hücreler virüslere karşı interferon salgılar.İnterferon hücrelerin virüslere karşı ürettikleri bağışıklık maddesidir.Bu nedenle kabakulak kızamık gibi hastalıkları geçirenler kolay kolay bu hastalıklara yakalanmazlar.
� Retrovirüsler; RNA bulundururlar.Hücre içine girdiklerinde önce özel bir enzimle (Reverztranskriptoz) RNA� yı çift zincirli DNA� ya dönüştürür.Sonra ise hücre DNA� sını ele geçirerek işini yaptırır ve hücrenin kanserli hücreye dönmesine sebep olur.
� Canlı bir hücreye giren virüs şu etkilerden birini gerçekleştirir.
o Hücre içinde çoğalarak hücrenin parçalanmasına sebep olmasına lizis denir.
o Hücrenin DNA sına yapışarak hücrenin şeklinin değişmesine sebep olmasına transformasyon denir.
o Hücrenin aşırı ve düzensiz bir şekilde çoğalmasına sebep olmasına reprodüksiyon denir.
� Virüsün canlılık özellikleri
o Yönetici molekül taşırlar.
o Çoğalırlar.
o Enzim bulundururlar.
o Özel protein yapıları vardır.
� Virüsün cansızlık özellikleri
o Kristalleşirler.
o Sitoplazmaları yoktur.
o Hücre zarı ve ribozomları yoktur.
o Metabolik reaksiyonları yapamazlar.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Canlıların sınıflandırılması

Canlıların sınıflandırılması konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması elif Kadın ve Hukuk 0 08-03-2011 04:03
Metinlerin Sınıflandırılması Nedir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 08-12-2010 05:53
Canlıların Vücudu Nelerden Oluşur? Я Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 17-10-2010 10:00
Canlıların bilinmeyen yönleri daywest Biyoloji 0 21-02-2010 10:08
Dillerin Sınıflandırılması Nedir?-Dillerin Sınıflandırılması Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 0 25-06-2009 01:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:23 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats