bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et

 

LinkBack Seçenekler Stil
Alt 15-06-2011, 12:40   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart 8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük
8.sınıf t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı
8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük konuları


8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları

1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

A)Almanya
B)Fransa
C)İngiltere
D)İtalya

2-Yunanlıların İzmir'i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

A)Mondros ateşkes antlaşmasında
B)I.Dünya savaşında
C)Paris Barış Konferansında
D)Amasya Genelgesi

3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

A)Ayrı devlet kurmak
B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
C)Amerikan mandasını istemek
D)İngiliz mandası istemek


4-M. Kemal'in İstanbul'dan ayrılarak Anadolu'ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek
C)Kurtuluş savaşını başlatmak
B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak
D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak


5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sivas kongresi
B)Havza kongresi
C)Amasya genelgesi
D)Erzurum kongresi


6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

A)Erzurum kongresinde
B)Amasya genelgesinde
C)Sivas kongresinde
D)Amasya görüşmesi

7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

A)İsviçre
B)İsveç
C)Almanya
D)Fransa

8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

A)Laiklik
B)Halkçılık
C) Milliyetçilik
D)İnkılapçılık

9-Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

A)Adana
B) Musul
C)Gaziantep
D)İstanbul

10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

A)Mudanya
B)Gümrü
C)Paris
D)Ankara ant.


CEVAP ANAHTARI:

1)C 2)C 3)B 4)C 5)D 6)B 7)A 8)C 9B 10)B


1- Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
b) Mavri Mira
c)Kilikyalılar Cemiyeti
d)Pontus Rum Cemiyeti

2-Mustafa Kemal'in kendinden sonra ........................ ve ........................ isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.

Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal'in kız kardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?


a) Makbule Necmiye
b) Necmiye Naciye
c) Makbule Naciye
d) Makbule Zübeyde

3- Çanakkale Savaşları'nda M. Kemal 19. tümen komutanlığı Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.

Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.

b) M. Kemal'in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir.

c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir.

d) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.


4- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır?

a) Kanal
b) Makedonya
c) Çanakkale
d) Kafkas

5- Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır.

a) Hürriyetçi
b) Milliyetçi
c) Eşitlik
d) Laiklik

6- TBMM'nin açılmasının Türk tarihindeki önemi nedir?

a) TBMM'nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

b) TBMM'nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

c) TBMM'nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

d)Osmanlı Devleti'nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .

7- Atatürk'ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?

a)Eğitimciliğini
b)Çok Yönlülüğünü
c)Rehberliğini
d)İdareciliğini

8-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

a-Fransız-Alman düşmanlığı

b-Rusya'nın Balkanlar'da söz sahibi olmaya çalışması

c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet

d-İtalya'nın Trablusgarp'a saldırması

9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

a-Uşi
b-Berlin
c-Ayastefanos
d-Versay

10- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal'in tepkisi ne oldu

a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

c) Osmanlı Devleti'ne aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazilik ünvânı verdi.

Doğru cevaplar:

1-D 2-C 3-D 4-B 5-B 6-A 7-B 8-D 9-D 10-B

1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

A) Türkiye Irak sınırı
B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı
C) Osmanlı Borçları Sorunu
D) Kapitülasyanların Kaldırılması


2.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay
B) Onikiada
C) Doğu Trakya
D) Bursa


3. Ermenilerin Doğu Anadoluda'ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

A) Berlin
B) Gümrü
C) Moskova
D)Brest-Litovsk


4. Mustafa Kemal'in Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Emrini verdiği savaş hangisidir?

A) Çanakkale
B) Baş Komutanlık
C) Sakarya
D) Trablugarp


5. Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

A) Sakarya
B) Büyük Taarruz
C) I. İnönü
D) II. İnönü


6. TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Büyük Taarruz


7. Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara
B) Gümrü
C) Kars
D) Moskova

8. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya'ya yardım etmesini engellemiştir?

A) Goliçya
B) Çanakkale
C) Kafkasya
D) Filistin

9. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

A) Mudanya
B) Sevr
C) Gümrü
D) Montrö


10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
B) Erzurum Kongresi
C) Sivas Kongresi
D) Türkiye Büyük Millet MeclisiCevap Anahtarı:

1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A

1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar

CEVAP:B

2. Türk halkı Urfa Antep Maraş'ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya

CEVAP:A

3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

CEVAP:C

4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan

CEVAP: D

5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması

CEVAP:B

6. Kars Antlaşması

Moskova Antlaşması

Ankara Antlaşması

Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM�nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?


A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya

CEVAP:C

7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak

CEVAP:B

8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan

CEVAP:A

9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan

CEVAP:B

10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank

CEVAP: DKonu elif tarafından (22-10-2015 Saat 08:21 ) değiştirilmiştir..
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 14-05-2014, 07:14   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Cook tesekkur ederim baya yardimci oldunuz.Testler çok güzeldi. :) :D : * : P


 

Alt 15-05-2014, 08:30   #3 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

sağolun Allah razı olsun


 
Alt 26-05-2014, 04:02   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face28 Guzl

güzelmişş


 
Alt 27-05-2014, 06:18   #5 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Çok teşekürler ♥


 
Alt 15-10-2014, 05:21   #6 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok teşekkür ederim <3 <3 <3


 
Alt 01-11-2014, 08:43   #7 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

hıımmm gayet güzel hazırlayanların eline sağlık :D


 
Alt 01-11-2014, 08:46   #8 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face30 :D

harikaaaa


 
Alt 05-11-2014, 07:51   #9 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Face29 Çokgüel

Çok güzel saolun


 
Alt 30-12-2014, 10:01   #10 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

hazırlayanların ellerine sağlık.


 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: biltest 8 sınıf inkılap cevap anahtarı, 8sınıf inkılap soruları ve cevapları, 8 sınıf inkılap tarihi test soruları ve cevapları, 8sınıf inkılap testleri ve cevapları, 8sınıf inkılap tarihi ile ilgili sorular ve cevapları, 8sinif inkilap sorulari ve cevaplari, 8 sınıf inkılap testleri, 8sınıf inkılap test soruları ve cevapları, test okul 8sınıf inkılap test kitabı cevap anahtarı, 8 sınıf inkılap soruları ve cevapları, atatürkçülük ile ilgili sorular, 8 sınıf inkılap testleri ve cevapları, http wwwbakimliyizcom egitim ve ogretim 82903 8 sinif t c inkilap tarihi ve ataturkculuk test sorularihtml, inkılap tarihi ile ilgili sorular ve cevapları 8 sınıf, 8 sınıf inkılap tarihi soruları ve cevapları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
7. sınıf din kültürü ile ilgili test soruları elif İlköğretim 5 26-03-2014 10:41
6.Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları elif İlköğretim 0 10-06-2011 05:39
7. sınıf ile ilgili test soruları elif İlköğretim 0 10-06-2011 05:04
9. sınıf ile ilgili test soruları elif İlköğretim 0 10-06-2011 05:02
7.sınıf sbs soruları 2011 7.sınıf sbs cevapları elif SBS 0 09-06-2011 05:49

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:07 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats