bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 15-06-2011, 12:43   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Jeoloji Terimleri Sözlüğü Nedir?

Jeoloji Terimleri Sözlüğü Nedir?

Jeoloji Terimleri
jeoloji terimleri sözlüğü ingilizce türkçe
jeoloji terimler sözlüğü


Abyssal facies
Derin deniz fasiyesi


Abyssal plain
Deniz tabanı


Abyssal sediment
Derin deniz çökeli


Acidic Rock
Asidik Kayaç


Acoustic exploration
Akustik arama


Active fault
Aktif fay


Aegean Sea
Ege Denizi


Aerial Photogrammetry
Hava Fotogrametrisi


Aerial photography
Hava fotoğrafcılığı


Aftershock
Artçı Sarsıntı


Aging
Yaşlanma


Alkali Basalt
Alkali Bazalt


Allochthonous
Allokton


Alluvial Fan
Alüviyal Yelpaze


Alluvial Plain(Goemorphology)
Alüviyal Ova(Jeomorfoloji)


Alluvial Soil
Alüviyal Zemin


Alpine Orogeny
Alpin Orojenezi


Alteration of Strata
Katmanların Ardalanması


Aluminum Ore
Alüminyum Cevheri


Alunite
Alünit


Amount of Sediment
Çökel Miktarı


Amphibole
Amfibol


Amphibolite
Amfibolit


Analytical Photogrammetry
Analitik Fotogrametri


Andesite
Andezit

Anomaly
Anomali


Anthracite
Taşkömürü


Anticline
Antiklinal


Antimony
Antimon


Antimony Deposit
Antimon Yatakları


Antimony Ore

Antimon Cevheri Apatite

Apatit


Aquifer
Akifer


Aral Sea

Aral Denizi


Arch Dam

Kemer Baraj


Arid Region

Kurak Bölgeler


Asbestos
Asbest


Aseismic Design
Depreme Dayanıklı Tasarım


Ash
Kül


Australia

Avustralya


Austria
Avusturya


Autochthonous
Otokton


Axial Load
Eksensel Yük


Axial Stress
Eksensel GerilmeBarite
Barit


Barite Deposite
Barit Yatağı


Basalt
Bazalt


Basaltic Magma

Bazaltik Magma


Basaltic Rocks

Bazaltik Kayaçlar


Base line survey
Baz hattı ölçümü


Base line (survey)
Baz hattı (topografya)


Basement layer

Alt katman


Basic Rocks

Bazik Kayaçlar


Basin(Geomorphology)

Havza(Jeomorfoloji)


Bathymetry
Batimetri


Bauxite
Boksit


Bay

Körfez


Beach erosion
Kıyı erozyonu


Bed material
Yatak malzemesi


Bedload transport
Yatak yükü taşınması


Bearing Capacity
Taşıma Kapasitesi


Benefication of Ore
Cevher Değerlendirmesi


Benthic Foraminifera

Bentik Foraminiferler


Beryllium

Berilyum


Biostratigraphy

Biyostratigrafi


Biotite

Biyotit


Bizmuth

Bizmut


Bituminous Coal

Bitümlü Kömür


Black Sea

Karadeniz


Blast Hole

Patlatma Deliği


Blasting Supplies

Patlatma Malzemesi


Blasting(Explosion)

Patlatma


Block movement

Blok hareketi


Block structure(geology)

Blok yapısı (jeoloji)


Boehmite

Böhmit


Borate Mineral

Borat Minerali


Borate(Salt)

Borat(Tuz)


Borax

Boraks


Borehole

Sondaj kuyusu


Boron

Bor


Bottom sediment survey

Alt çökelti ölçümü


Bouguer anomaly

Bouguer anomalisi


Brazil

Brezilya


Buried structure

Gömülü yapı


Buttress dam

Payandalı barajCadaster (map)
Kadastro (harita)


Cadastral survey

Kadastro etütleri


Calc-alcaline rock

Kalk-alkalen kayaç


Calc-alkali rock series

Kalk alkali kayaç serisi


Calcite

Kalsit


Calculation of ore reserves

Cevher rezervlerinin hesabı


Cambrian period

Kambriyen dönem


Canada

Kanada


Cap rock

Örtü kayaç


Carbon

Karbon


Carbonate mineral

Karbonatlı mineraller


Carbonate rock

Karbonatlı kayaçlar


Carbonate (salt)

Karbonat (tuz)


Carboniferous period

Karbonifer dönemi


Casing pipe

Sondaj borusu


Caspian Sea

Hazar Denizi


Catastrophe

Katastrof


Catchment area

Kaptaj sahası


Cave

Mağara


Cenozoic era

Senozoik çağ


Centrifugal pump

Merkezkaç pompa


Chalcopyrite

Kalkopirit


Channel flow

Kanal akışı


Chloride

Klorür


Chlorine

Klor


Chlorite (mineral)

Klorit (mineral)


Chromate

Kromat


Chromite

Kromit


Chromium

Krom


Chromium ore

Krom cevheri


Civil engineering

İnşaat mühendisliği


Clastic rock

Klastik kayaç


Clastic sediment

Klastik çökel


Clay

Kil


Clay deposit

Kil yatakları


Clay mineral

Kil mineralleri


Clayey soil (engineering)

Killi zemin


Claypan

Kil tabakası


Claystone

Kiltaşı


Clinoptilolite

Klinoptilolit


Coal

Kömür


Coal deposit

Kömür yatakları


Coal field

Kömür havzası


Coal gas

Kömür gazı


Coal liquefaction

Kömür sıvılaştırma


Coal mine

Kömür madeni


Coal mining

Kömür madenciliği


Coal rank

Kömürleşme derecesi


Coal seam

Kömür damarı


Coal structure

Kömür yapısı


Coastal area

Sahil alanı


Coastal landform

Kıyı arazi formu


Coastal morphology

Kıyı morfolojisi


Coke

Kok


Compression

Sıkıştırma


Compression ratio

Sıkıştırma oranı


Compression test

Basma deneyi


Compressive strength

Basınç dayanımı


Compressive stress

Basma gerilmesi


Concrete dam

Beton baraj


Conglomerate

Konglomera


Contact metamorphic rock

Kontakt metamorfik kayaç


Contact metamorphism

Kontakt metamorfizma


Contact metasomatic deposit

Kontakt metasomatik çökelti


Contact metasomatism

Kontakt metasomatizma


Continental facies

Karasal fasiyes


Continental margin

Kıta kenarı


Continental rise

Kara yükselmesi


Continental shelf

Kıta sahanlığı


Copper

Bakır


Copper deposit

Bakır yatakları


Copper mine

Bakır madeni


Copper ore

Bakır cevheri


Country rock (mining)

Anakaya (madencilik)


Cross section

Enine kesit


Crude oil

Ham petrol


Crustal movement

Kabuk hareketi


Crustal strain

Kabuk şekil değiştirmesi


Crustal stress

Kabuk gerilmesi


Crustal structure

Kabuk yapısı


Crystal morphology

Kristal morfolojisi


Crystalline schist

Kristalen şist


Cyprus

KıbrısDacite
Dasit


Dam

Baraj


Dam site

Baraj alanı


Darcy's law

Darcy kanunu


Deep drilling well

Derin sondaj kuyusu


Deep well

Derin kuyu


Deltaic sediment

Delta çökeli


Denmark

Danimarka


Deposit valuation

Cevher yatağı değerlendirmesi


Deposited silt

Çökelmiş silt


Desulfurization

Kükürt giderme


Devonian period

Devoniyen dönem


Diagenesis

Diyajenez


Diamond

Elmas


Digital image

Sayısal görüntü


Dike

Dayk


Dinosaur

Dinazor


Diorite

Diyorit


Directional drilling

Yönlü delme


Directional well

Yönlü kuyu


Disaster prevention

Afet önleme


Disseminated deposit

Saçılımlı cevher yatakları


Dissolution

Çözünme


Dolerite

Dolerit


Dolomite

Dolomit


Dolomitization

Dolomitleşme


Drainage

Drenaj


Drainage area

Drenaj alanı


Drainage canal

Drenaj kanalı


Drainage discharge

Drenaj boşaltımı


Drawdown (water level)

Düşüm (su düzeyi)


Drift (mining)

Galeri (madencilik)


Drilling

Sondaj


Drilling mud

Sondaj çamuru


Drilling parameter

Sondaj parametreleri


Drilling rate

Sondaj hızı


Drought

Kuraklık


Dry season (climate)

Kurak mevsim


Dust control

Toz kontrolü

Earth crust

Yer kabuğu


Earth dam

Toprak baraj


Earth pressure

Toprak basıncı


Earth pressure distribution

Toprak basıncı dağılımı


Earth (the globe)

Yerküresi


Earthquake

Deprem


Earthquake acceleration
Deprem ivmesi


Earthquake catalog

Deprem katalogları


Earthquake fault

Deprem fayı


Earthquake load

Deprem yükü


Earthquake motion

Deprem hareketi


Earthquake precursor

Deprem habercisi


Earthquake prediction

Deprem tahmini


Earthquake resistance

Deprem dayanımı


Earthquake response

Depreme tepki


Earthquake risk

Deprem riski


Earthquake source model

Deprem kaynak modeli


Earthquake source parameter

Deprem kaynak parametresi


Earthquake warning

Deprem uyarısı


East Germany

Doğu Almanya


East Mediterranean Sea

Doğu Akdeniz


Eastern Europe

Doğu Avrupa


Ecosystem

Ekosistem


Egypt

Mısır


Electrical exploration

Elektriksel ölçme yöntemiyle arama


Electrical resistivity

Özdirenç


Electromagnetic exploration

Elektromanyetik ölçme yöntemiyle arama


Energy resource

Enerji kaynakları


Engineering geological survey

Mühendislik jeolojisi etüdü


Enhanced oil recovery

Geliştirilmiş petrol üretimi


Environment

Çevre


Environmental conservation

Çevre korunması


Environmental damage

Çevresel zarar


Environmental effect

Çevre etkisi


Environmental impact

Çevresel etki


Environmental impact assessment

Çevresel etkinin değerlendirmesi


Environmental pollution

Çevre kirliliği


Environmental pollution control

Çevre kirliliği kontrolü


Environmental quality

Çevre kalitesi


Environmental quality index

Çevre kalitesi indeksi


Environmental quality standard

Çevre kalitesi standardı


Eocene epoch

Eosen evre


Epicenter

Episantr


Epigenetic

Farklı zamanda oluşan


Erosion

Erozyon


Eruptive activity

Eruptiv aktivite


Estimated reserves

Tahmini rezervler


Evaporation

Buharlaşma


Evaporation rate

Buharlaşma hızı


Evaporite
Evaporitler


Evapotranspiration

Evapotranspirasyon


Excavation

Kazım


Exploration (ore deposit)

Arama (maden yatakları)Facies analysis

Fasiyes analizi


Fault

Fay


Faulting

Faylanma


Feldspar

Feldspar


Ferromagnetism

Ferromanyetizma


Fill dam

Dolgu baraj


Flood control

Taşkın kontrolü


Flood forecasting

Taşkın tahmini


Flood frequency

Taşkın sıklığı


Flood plain

Taşkın havzası


Flood prevention

Taşkın önleme


Flotation

Flotasyon


Fluid inclusion

Sıvı kapanımı


Fluorescence

Floresans


Fluorite

Florit


Fluorite deposit

Florit yatakları


Fluvial facies

Akarsu fasiyesi


Fluvial sediment

Akarsu çökeli


Focal mechanism

Odak mekanizması


Fold

Kıvrım


Folding

Kıvrılma


Foraminifera

Foraminifera


Formation damage

Formasyon hasarı


Fossil

Fosil


Fossil facies

Fosil fasiyesi


Fracture

Kırılma


France

Fransa


Friction coefficient

Sürtünme katsayısıGabbro
Gabro


Galena

Galenit


Gas reservoir

Gaz yatakları


Gastropoda

Gastropoda


Geobarometer

Jeobarometre


Geoaccumulation index

Jeoakümülasyon indeksi


Geodetic coordinate

Jeodezik koordinat


Geochemistry

Jeokimya


Geodetic line

Jeodezik çizgi


Geodetic satellite

Jeodezi uydusu


Geodetic survey

Jeodezi


Geographic information system

Coğrafi bilgi sistemi


Geoid

Jeoid


Geologic column

Jeolojik kolon


Geologic map

Jeolojik harita


Geologic process

Jeolojik süreç


Geologic time

Jeolojik zaman


Geological history

Jeolojik tarihçe


Geological province

Jeolojik alan


Geological sample

Jeolojik numune


Geological structure

Jeolojik yapı


Geological survey

Jeolojik inceleme


Geology

Jeoloji


Geomagnetic field

Jeomanyetik alan


Geomagnetic variation

Jeomanyetik değişim


Geomagnetism

Jeomanyetizma


Geomorphic element

Jeomorfik öğeler


Geomorphology

Jeomorfoloji


Geophysical exploration

Jeofiziksel arama


Geophysical logging

Jeofizik log


Geophysics

Jeofizik


Geopotential

Jeopotansiyel


Geosyncline

Jeosenklinal


Geotechnical fabric

Jeoteknik örgü


Geotechnics

Jeoteknik


Geotextile

Jeotekstil


Geothermal development

Jeotermal gelişim


Geothermal energy

Jeotermal enerji


Geothermal field

Jeotermal alan


Geothermal power generation

Jeotermal enerji üretimi


Geothermal well

Jeotermal kuyu


Geothermic

Jeotermik


Geothermometer

Jeotermometre


Germany

Almanya


Gibbsite

Jipsit


Glacial landform

Buzul arazi şekilleri


Glaciation

Buzullaşma


Glacier

Buzul


Gold

Altın


Gold bearing quartz vein

Altın içeren kuvars damar


Gold deposit

Altın yatağı


Gold mine

Altın madeni


Gondwana land

Gondwana kıtası


GPS (positioning)

GPS (konumlama)


Graben

Graben


Grade of ore

Cevher tenörü


Gradient

Gradyent


Grading (ranking)

Derecelendirme


Grain size analysis

Dane boyu analizi


Granite

Granit


Granitic magma

Granitik magma


Granitic rocks

Granitik kayaçlar


Granodiorite

Granodiyorit


Granulite facies

Granülit fasiyez


Graphite

Grafit


Gravity

Yerçekimi


Gravity anomaly

Yerçekimi anomalisi


Gravity dam

Ağırlık barajı


Gravity exploration

Yerçekimi ölçme yöntemiyle arama


Greece

Yunanistan


Ground water flow

Yeraltı suyu akımı


Ground water level

Taban suyu seviyesi


Ground water pollution

Yeraltı suyu kirliliği


Ground water pressure

Taban suyu basıncı


Ground water recharge

Yeraltı suyu girdisi


Ground water runoff

Yeraltı suyu kaçağı


Groundwater

Yeraltı suyu


Grounwater storage

Taban suyu deposu


Gypsum

Alçı taşı


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Jeoloji Terimleri Sözlüğü Nedir?

Jeoloji Terimleri Sözlüğü Nedir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: ingilizce sondaj terimleri, kalkalkalen nedir, sondaj terimleri sözlüğü, jeolojik terimler, kalkalkali nedir, jeoloji terimleri sözlüğü, kalkalkalin nedir, sondaj terimleri, jeoloji terimleri, jeolojik terimler sözlüğü ingilizce, jeoloji ingilizce terimler sözlüğü, metasomatizma nedir, jeolojik terim silt ingilizce, sondaj jeolog da kullanılan ingilizce terimler, jeoloji terimler sözlüğü ingilizce turkçe,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Fizik Terimleri Sözlüğü Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 06:00
Anatomi Terimleri Sözlüğü Nedir? elif Eğitim ve Öğretim 0 14-06-2011 05:57
Matematik Terimleri Sözlüğü elif Matematik 0 19-01-2010 04:13
Saç Dökülmesi ve Saç Ekimi Terimleri Sözlüğü Bkmlyz Saç Dökülmesi 0 25-06-2008 06:40
Dikiş Terimleri Sözlüğü-1 Bakimliyiz Dikiş 1 11-03-2008 04:23

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:15 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats