bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-06-2011, 05:43   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Burs Alma Koşulları Nelerdir?

Burs Alma Koşulları Nelerdir?

Burs veren resmi ve özel kuruluşların adları adresleri ve burs verme koşulları aşağıda gösterilmiştir:

1-T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksek Öğrenim Bursu:
Adres: T.C.Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Karanfil Sk. No: 67 K: 3 06640 Bakanlıklar/Ankara
Tel: (0-312) 419 13 93 – 419 13 94
Başvuru tarihi: Ekim ayının son haftası ile Kasım ayının başında yapılır.
KİMLER BAŞVURAMAZ?
Halen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yüksekvğrenim Bursu almakta olanlar
Halen Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Yükseköğrenim Bursu almakta iken okul değiştirenler
Lisansüstü öğrenimgörenler
Bir yüksek öğrenim kurumundanmezun olanlar
Çalışanlar
Bir başka kurumdan burs veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi alanlar
Parasız yatılı olanlar
Yabancı uyruklu olanlar
Bulunduğu sınıfta iki yıllık olanlalr ile ara sınıfta bulunanlar
Kayıtlı bulundukları öğretim kurumunda sene kaybı olanlar
Paralı eğitim yapan üniversite veya yüksekolullar ile ikinci öğretimde kayıtlı olanlar
Fakülte ve yüksekokulların ekstern öğretim bölümünde kayıtlı olanlar burs için kesinlikle başvuramaz.
Bunlar dışında üniversitede okuyan her öğrenci bu bursa başvurabilir. (Açıköğretimde okuyanlar dahil) Başvuru formları Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bağlı bölge ya da Yurt Müdürlüklerinden alınabilir.
2. İstanbul Ticaret Odası Vakfı:
Burs miktarı Araklık ayında belirlenir. Aranılan şart öğrencinin maddi imkanının yeterli olmaması ve herhengi bir üniversitede ekonomi ile ilgili bölümlerinden birinde okuyor olmasıdır.
Tel: (0-212) 511 41 50

3. İstanbul Ticaret Borsası Vakfı:
Heryıl enfazla 23 kişiye karşılıksız burz veriyor. Ekonomi bölümlerdenherhangi birinde okuma şartını arayan vakıf Marmara veya İstanbul Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor.
Tel: (0-212) 511 84 40
4.Türk Diyanet Vakfı :
Yaklaşık olarak 200 öğrenciye burs vermeyi planlıyor. Aranan şartlar burs verilecek öğrencinin babasının Diyanet İşleri Personeli Olması anne ve babasından birisinin ya da ikisinin birden vefat etmiş olması derslerinde başarılı olması ve kazandığı okulun ilk 5 tercihi arasında olmasıdır.Öğrencinin bu özelliklerine ve puanına göre burs miktarı belirlenir.
Tel: (0-312) 417 08 74
5. Faisal Finans Kurumu Vakfı:
Üniversite öğrencilerine 9 ay süresince karşılıksız burs veriyor. Vakfın aradığı şartlar ise; bir üst sınıfa geçerken borçlu dersi olmaması başka vakıftan veya kurumdan burs almaması disiplin suçu işlememiş olması savcılıkça hakkında kovuşturma açılmamış olmasıdır.
Tel: (0-212) 251 65 20
6. Alorka Eğitim ve Kültür Vakfı :
Ekim ayında başlayan burslar 8 ay boyunca devam ediyor. Bu öğretim döneminde verilecek burs miktarı henüz belli değildir.
Tel: (0-212)258 61 20
7. Türk Eğitim Vakfı :
Yaklaşık 5000 öğrenciye 9 ay süresinde burs veriyor. Burs miktarı her yıl Ocak ayında enflasyona göre yeniden belirlenir.
Tel: (0-212) 274 52 60 / 10 hat
8. Sağlık ve Eğitim Vakfı :
Başvuru Ağustos- Eylül aylarında yapılır.Burs 3. Sınıftan sonraki öğrencilere verilir.Ağırlıklı olarak Tıp Fakülteleri’ndeki öğrenciler tercih edilir.
Burs alacaklar not ortalamalarına göre seçilmektedir.
Tel: (0-212) 512 18 78
9. Milli Eğitim Bakanlığı Bursu:
Bakanlıkça Yükseköğretim Kurumları’nın öğretmen yetiştiren İngilizce Elektronik ve Bilgisayar ile Sınıf Öğretmenliği branşlarında (programlarında) öğretim gören toplam 300 öğrenciye l994-l995 öğretim yılı başından itibaren burslu statüde destek sağlanmıştır. Bu öğrenim yılında üniversitelerin hangi bölümlerinde kaç öğrenciye burs verileceği öğrenim yılı başında belirlenecektir.
Burslar mecburi hizmet karşılığında verilir ve burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve başlar.Milli Eğitim Bakanlığı bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerde aşağıda belirtilen şartlar aranmaktadır:
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. 22 yaşını geçmemiş olmak(l975 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak)
3. Sağlıklı olmak(Kekemelik körlük topallık çolaklık şaşılık sağırlık dikkati çeken tikler ve ruhi bir arızası bulunmadığı sağlık kurulu raporuile belgelemek.)
4. Kazandığı programı Tercih Formu’nda ilk on tercihi arasında seçmiş olmak
5. Kesin kaydını yaptırmış olmak
6. Memuriyet yapmasına engel bir mahkumiyeti bulunmamak
7. Özel kanunlarla affa uğramış olunsa bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak
8. Başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak
9. Alacağı bursun ydışında herhangi bir kaynaktan burs kredi mecburi hizmet karşılığı maddi yardım almamak
10. ÖSYM’nin her program için bildirdiği listede puan sıralamasına göre Bakanlığın kontenjanına girmiş olmak.
Not: Bursu hak eden öğrencilerin ÖSYM’ye bildirdikleri adreslerine Bakanlıkça duyuru yapılacaktır.
10. Hacı Ömer Sabancı Vakfı – VAKSA:
Burs yükseköğrenim süesince Ekim ayında başlamak üzere her yıl 9 aylık birsüre için karşılıksız fakat geri ödemeli olarak verilir. Sosyal Amaçlı Burs (SAB) Maddi desteğe ihtiyacı olan çalışkan ve başarılı öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince verilen geri ödeme yükümlülüğü bulunan burstur. Bu burs için öğrencilerin üniversliteye giriş sınavında aldıkları puan bir önceki okulda veya ysonraki sınıflarda gösterdikleri başarılar ve mali durumları dikkate alınır. Her yıl Eylül ayında üniversitelere gönderilen ve gazetelelrde yayınlanan duyurulara müteakip başvuruda bulunanlar başvuru formları gönderilir ve gerekli koşulları taşıyan öğrencilerin müracaatları değerlendirilir. Vakıf tarafından yapılan değerlendirmede sıra itibari ile enyüksek puanı alanlar her bilim dalı için ayrılacak kontenjanlar elverdiğince SAB almaya hak kazanırlar.
SAB alan öğrencilerden okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara zamanında müracatta bulunmaları halinde staj imkanı sağlanır. Her yıl saptanan sayı ve kriterler içine giren bursiyerler arasından ilgili ders yılında en yüksek başarıyı gösteren öğrencilerin o yıla ait borçları İcra Komitesinin kararıyla silinebilir.
Bir yıl sınıfta kalan öğrencilerin bursu geçici olarak kesilir ve bir üst sınıfa geçtikleri taktirde tekrar verilir.İki yıl sınıfta kalanların bursu tamamen kesilerek burçlandırılırlar. Öğrenimlerini tamanlayan bursiyerler kendilerine ödenen burs tutarını çalışanlar başladıklarıları tarihten itibaren (bir işte çalışanlar dahi mezuniyetlerinden en geç bir yıl sonra y) burs aldıkları ay toplamı kadar süre içerisinde aylık eşit tarsitler halinde faizsiz olarak Vakfa iade ederler. Vakfa borçlarının tamamını bir defada ödeyen bursiyerlerin kalan boçlarından % 30 indirim yapılır.
Askerliklerini er olarak yapanlar ile Yüksek Lisans öğrenimine devam edenlerin ödemeleri talepleri üzerine durumlarını ykurumlarından alacakları onaylı birbelge ile belgelenmeleri halinde Vakıf yönetimince askerlik ve Yüksek Lisans Eğitimi süresince dondurulabilir.
Tel : (0-322) 351 56 44 (3 Hat)
11. Sema Yazar gençlik Vakfı :
Vakıf her yıl üniversite öğrencilerine katkıda bulunmak amacıyla burs vermektedir. Bursun devamı her yıl başarılı olma koşuluna bağlıdır. Burs verilecek öğrencilerin herhangi bir kuruluştan burs ve yardım almaması esastır. Burs verilecek öğrencilerin çalışkan ve başarılı yüksek karakterli tutm ve davranışlarında ölçülü milli duygularının kuvvetli olması aranılan niteliktir. Ayrıca Burs verilecek öğrencilerin ailevi ve kişisel durumları ile sosyal ekonomik durumları Vakıf Yönetimi’nce araştırılır.
Burs talebinde bulunan başarılı ve maddi yönden desteğe muhtaç öğrencilerin Vakıf’tan alacakları formu doldurarak Ekim ayı başına kadar müracat etmeleri gerekir.
Burslar hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki adres ve telefondan alınabilir.
Adres : Sema Yazar Gençlik Vakfı Konur Sokak No : 39/1 Kızılay / Ankara
Tel : (0-312) 425 80 03-04
12. Koç Vakfı :
Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak amacıyla burs veren vakfın burs alacak adaylarda aradığı vasıflar şunlardır:
1. T.C. vatandaşı olamlıdır. Eğitime engel olacak birsakatlık veya hastalığı bulunmamalıdır.
2. Üniversite birinci sınıf öğrencileri 21 yaşından büyük olmamalıdır. Daha yüksek sınıflarda ve Lise dengi teknik okullarda da yaş sınırı aynı olacaktır.
3. Bursiyer adaylarının bir önceki diploma derecesi genel olarak zekası ve davranışları ile başarılı ve iyi bir öğrenci olacağına üniversite veya okul idaresinin kanaat getirmiş olmamsı
4. Bursiyer adaylarının devletin demokratik hür çağdaş ve laik düzenini içtenlikle benimsemiş olmaları Vakıf burslarının ön koşuludur. Bu konu hassasiyetle araştırılmaktadır.
5. Burs alacak öğrencileri üniversite (veya okul) idaresi seçmektedir. Bir önceki okulu Koç Topluluğu bursları ile bitirmiş olmak tercih nedenidir.
6. Bursalr kural olarak birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine verilmemektedir.
7. Resmi veya özel bir kurumdanburs veya kredi yardımı görenlere burs verilmemektedir.
Tel : (0-216) 341 46 50


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Burs Alma Koşulları Nelerdir?

Burs Alma Koşulları Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Eğitim ve Öğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: burs alma şartları, burs alma koşulları, üniversitede burs alma şartları, burs almanın şartları, burs alabilme şartları, burs alabilmek için gerekli şartlar, geri ödemeli burs alma şartları, üniversite burs alma şartları, burs almak icin ne gerekli, burs alabilmenin şartları, devlet bursu alma şartları, devletten burs alma şartları, burs almak için gerekli şartlar, burs alma sartlari, üniversite burs alma koşulları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
2011 Polis Koleji Sınavı Başvuru Koşulları elif PMYO 0 10-06-2011 01:26
Doğru Nefes Alma Teknikleri Nelerdir? elif İlkyardım 0 20-04-2011 04:34
Burs İmkanları ve Asistanlık Bkmlyz Üniversiteler 1 22-05-2009 04:04
LES Nedir? Temel İlke ve Koşulları Nelerdir? Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 07:59

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:23 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats