bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Yabancı Diller > Fransızca

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-03-2010, 05:19   #1 (permalink)
 
mormavi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Fransizca Zamirler...

Les pronoms je tu FransizcadaALTI CEŞIT ZAMİR VARDIR:
LE PRONOM PERSONNEL(KISI ZAMIRI)
LE PRONOM POSSESSIF(IYELIK ZAMIRI)
LE PRONOM DEMONSTRATİF(ISARET ZAMIRI)
LE PRONOM INTERROGATIF(SORU ZAMIRI)
LE PRONOM INDEFINI(BELGISIZ ZAMIR)
LE PRONOM RELATIF(ILGI ZAMIRI)

1-) LE PRONOM PERSONNEL(KISI ZAMIRI)
kısı zamırlerı herhangı bır kısıyı ya da bır ınsanı temsıl eden zamırlerdır. Fransızcada fııl cekımlerınde kullanılan ve cumle ıcındekı gorevı fıılın bıldırdıgı ısı yapmıs olması nedenıyle ozne(sujet) olan pronom personnel'lerıdır
je ............... ben
tu................ sen
ıl ................ o(m)
elle ............. o(f)
nous ........... bız
vous ........... sız
ıls .............. .onlar(m)
elles ............ onlar(f)
ornek: elle marche devant la maıson (o (f) evın onunde yuruyor).
ıls ne sont pas venues aujourd'huı (onlar(m) bugun gelmedıler)


2-)LE PRONOM POSSESSIF(IYELIK ZAMIRLERI)
Iyelık zamırlerı yerını tuttukları ısmın kıme aıt oldugunu belırtırler bu zamırler de yerını tuttukları ısımlerle sayı ve cıns bakımından uyusurlar
SINGULIER(TEKIL)
MASCULIN ...........FéMININ .........TURKCESI
le mıen .......... la mıenne ..........benımkı
le tıen ............ la tıenne ............senınkı
le sıen ............ la sıenne ...........onunkı
le notre ......... la notre .............bızımkı
le votre .......... la votre ............ sızınkı
le leur ............la leur ...............onlarınkı
PLURIEL(COGUL)
les mıens .......... les mıennes ....... benımkıler
les tıens ...........les tıennes .......... senınkıler
les sıens ...........les sıennes .......... onunkıler
les notres ......... les notres ........... bızımkıler
les votres ......... les votres ........... sızınkıler
les leurs ...........les leurs ...............onlarınkıler
ornek: c'est mon chapeau ......... bu benım sapkamdır
c'est le mıen ......... bu benımkıdır
ce chapeau est le mıen ........... bu sapka benımdır

3-) LES PRONOM DéMONSTRATIFS(ISARET ZAMIRLERI)
Varlıkların adlarınıyerlerını ısaret ederek tutan zamırlerdır
SINGULIER(TEKIL)
MASCULIN.........FéMININ .........NEUTRE .......TURKCESI
celuı .......................celle ......................ce ..................bu su
celuı-cı ..................celle-cı ..................cecı ...............bu bunu
celuı-là ..................celle-là ..................cela ..............su sunlar
PLURIEL(COGUL)
ceux ......................celles ......................(ce) ...............bunlar
ceux-cı...................celles-cı ………......(ce) ..............bunlar bunları
ceux-là...................celles-là ………......(ce) ..............sunlar sunları
Örnek: Ce sytlo est sur le lıvre ..... (bu dolmakalem kıtabın uzerındedır)
Celuı de ekrem est sous le chaıer..... (Ekrem'ınkı defterın altındadır)


4-)LE PRONOM INTERROGATIF(SORU ZAMIRI)
ısımlerın yerlerını soru yoluyla tutan zamırlerdır
QUI KIM
QUE NE
QUOI NE
LEQUEL HANGISI(M)
LAQUELLE HANGISI(F)
LESQUELS HANGILERI(M)
LESQUELLES HANGILERI(F)

ORNEK: quı va à kelkit ... (kelkit'e kim gidiyor)
que manger?... ( ne yemelı)
de laquelle de ces maısons es-tu sortı?...(bu evlerın hangısınden cıktın)

5-) LE PRONOM İNDéFİNİ(BELGİSİZ ZAMIR)
varlıkların yerlerını tutan ve onları soyle boyle belırten sozcuklerdır
'ON' insan o anlamına gelır cumlede ozne olarak kullanılır
on entend le bruıt.... (gurultu duyuluyor)
'CERTAINS' bazıları manasına gelır
certaıns ont vısıté la mosquée ... (bazıları camıyı gezdıler)
'PLUSIEURS'
plusıerus ne vont pas au café ...(bırcokları kahveye gıtmezler)
'PERSONNE' kımse anlamına gelır...(budan sonra pas gelmez)
personne n'est venu ıcı ... (buraya kımse gelmedı)
'RIEN' hıcbır sey manasına gelır... (bundan sonra pas gelmez)
je ne lıs rıen ce soır ... (bu aksam hıcbırsey okumuyorum)
'CHACUN' herkes manasına gelır
chacun travaılle pour soı. ... (herkes kendısı ıcın calısır)
'TOUT' (hep ve hepsı manalarına gelır)
c'est tout ... (hepsı bu kadar)

6-) LE PRONOM RELATIF(İLGİ ZAMİRİ)

Bu zamir bir cümlenin içinde bulunan herhangi bir yan cümleciği kendisinden önce gelen cümleciğin içindeki bır isme ya da zamire bağlayan bir zamirdir. Pronom relatifler zamir oldukları için yerini tuttukları isimlerin cins ve sayısına sahiptirler. Fakat ilgi zamirlerinin bir kısmı (invariable) değişmez oldukları için féminin-masculin ve tekil-çoğul durumlarında yazılış bakımından herhangi bir fark olmaz. Buna karşın değişken (variable)ilgi zamirleri yerini tuttukları ismin cins ve sayısına göre farklı yazılırlar.
Fransızcada değişmeyen ilgi zamirleri : (qui que dont où)

Değişken ilgi zamirleri :
tekil
masculin ......... fémının
lequel ...............laquelle
auquel ............. à laquelle
duquel ............ de laquelle
cogul
lesquels............lesquelles
auxquels ........ auxquelles
desquels ......... desquelles

Bu zamirlerden önce dansparavec sursousprès gb edatların gelmesiyle de ilgi zamirleri oluşabilir:
dans lequel>>>dans laquelle
par lesquels>>>par lesquelles
avec lequel >>>avec laqulle


'QUI'
Cümlede özne görevini yüklenir.
Örnek: Fermez la porte/ la porte est ouverte.
İki tane kapı sözcüğü olduğundan 2.cümledeki kapı yerine ‘qui’ ilgi zamirini getirerek bu iki cümleyi birbirine bağlayabiliriz.
Fermez la porte qui est ouverte ...(acık olan kapıyı kapatınız)

***Qui ilgi zamiri bazen tamlama durumundaki bir cümlenin yerini de tutabilir:
Je vais le coiffeur/ Le coiffeur est adroit
Je vais le coiffeur qui est adroit. (Becerikli olan kuaföre gidiyorum)

'QUE'
Bu ilgi zamiri bir isimden veya bu ismi tamamlayan bir sıfattan sonra gelir. Cümledeki görevi düz tümleçtir.( Complément direct)
Örnek: Voici une rose / tu la prends.
Voici une rose que tu prends ... (ıste senın aldıgın bır gul)
‘’Que’ ilgi zamiri ismi tamlayan bir sıfattan sonrada kullanılabilir.
Örnek: La maison jaune que je regarde (baktığım sarı ev.)
La leçon que je travaille est facile. (çalıştığım ders kolaydır.)
*** Que ilgi zamiriyle yapılan cümlelerin ‘’avoir’’ yardımcı fiiliyle çekilen bileşik zamanlarında( participe passé) bu ilgi zamiriyle cins ve sayı bakımından uyuşurlar.
Örnek: Paris est la ville de France / Tu as vu cette ville.
La ville de France que tu as vue est Paris. (Féminin olduğu için accord yaptık.)
Ayrıca:

1. La voiture de Ekrem que son frère a achetée est blanche.

(Ekrem’in kardeşinin satın aldığı araba beyazdır.) ‘’ Que’’ burada özne durumundadır.

1. J’ai un livre que vous avez lu. ( Sizin önceden okumuş olduğunuz bir kitabım var.) ‘’Que’’ burada Tümleç (complement) görevindedir.

Bir cümle içerisinde birden fazla ilgi zamiri bulunabilir:
Le livre que j’ai lu et que je vous ai donné est très amusant. (Okuduğum ve siz verdiğim kitap çok eğlencelidir.) ***Fakat bu cümlelerde ikinci ‘’que’’ den önce mutlaka ‘’ET’’ veya ‘’MAİS’’ sözcükleri gelir.

'DONT'
Dont ilgi zamiri fiile ‘’DE’’ edatı (préposition) ile bağlı olmalı veya başka bir isimle tamlama oluşturmalı ya da passif bir fiilin sözde öznesinin tümleci veya bir sıfatın tamlamasını oluşturan isimler olmalıdır.
Örnek: Tu as lu le livre / tu m’as parlé DE ce livre
Tu as lu le lıvre dont tu m'as parlé ...(bana soz ettiğin kitabı okudun)

Voilà une fille vient / son frère est mon élève.
Voila une fille dont le frère est mon élève vient. ((işte kardeşi benim öğrencim olan bir kız çocuğu geliyor.)
Böylede yazılabilir : (voilà une fille qui vient et dont le frère est mon élève) (isim tamlaması yerine kullanılmıştır.)

Les fleurs dont le jardin a été couvert couvrent toute la terre.
(Bahçeyi kaplayan çiçekler tüm toprağı örtmektedirler.)
*** Bir pasif cümlenin tümleci durumundaki ismin yerine kullanılmıştır.
J’ai lu ce livre / je suis enchanté de ce livre.

1. J’ai lu ce livre dont je suis enchanté.( Büyülendiğim bu kitabı okudum.)

*** ( Tümleç olan bir sıfat tamlamasındaki isim yerine kullanılmıştır.)

'OÙ'
Yer(Complément circonstantiel de lieu) ve zaman (Complément circonstantiel de temps) belirten tümleçlerin yerine yazılır. Ve yazılışı değişmez.
Örnek: Saves-vous la vılle où il habıte?... (onun oturdugu sehrı bılıyor musunuz)
Le mois où mon ami est né c’est mars. (Arkadaşımın doğduğu ay marttır.)

'LEQUEL'
Cümlede masculin-tekil isimlerin yerini tutar. Yalnız (à) ve (de) ön takıları (préposition) haricinde diğer hepsiyle kullanılır.
Örenk: Je voyaıs le train par lequel il irait à Kelkit... (onun kelkıt'e gıdecegı trenı goruyordum)
Il a mis sur la table le crayon avec lequel il écrira une lettre. (Bir mektup yazacağı kalemi masanın üzerine koydu.)

'LAQUELLE'
Cümlede féminin-tekil isimlerin yerini tutar. Yalnız (à) ve (de) ön takıları (préposition) haricinde diğer hepsiyle kullanılır.
Örnek : Il a fermé la porte de la maison par laquelle il est sorti... (dısarı cıktıgı evın kapısını kapattı)

'AUQUEL'
Bu ilgi zamiri ‘’Lequel’’ masculin-tekil ilgi zamirinin (à) Ön eki almış halidir.

Örnek: Le voyage auquel mes amies iront ce soir commencera à huit heures
(katılacagımız yolculuk yazın baslayacak)

'À LAQUELLE'
Bu ilgi zamiri ‘’laquelle’’ féminin –tekil ilgi zamirinin (à) ön eki almış halidir.
Örnek: La réunion à laquelle tu as participé a eu lieu la semaine derniere
(senın katıldıgın toplantı gecen hafta yapıldı

'DUQUEL DE LAQUELLE'
Bunlar anlam ve aldıkları yer bakımından ‘’dont’’ ilgi zamiriyle aynıdırlar tek farkları ; Dont cinssiz (neutre)duqelle ve de la quelle ise değişken (variable) olmalarıdır.
Örnek:
Les vendeurs ont obtenu le salaire duquel ils ont eu besoın (satıcılar ıhtıyacı olan ucretı elde ettıler)
La maison de laquelle il est sorti est à son père (onun cıktıgı ev babasına aıttır)


LESQUELS LESQUELLES
Bu ilgi zamiri (à) ve (de) ön ekleri dışındaki (avecparpourdans etc.) gibi ön ekleri alan masculin-çoğul ile féminin çoğul isimlerin yerlerine kullanılan ilgi zamirleridir.

Örnek: Les hommes avec lesquels je parle sont les amis de mon frère. (Konuştuğum adamlar kardeşimin arkadaşlarıdırlar.
Les maisons sur lesquelles les cheminées fument sont les maisons de notre village. ( Üzerinde bacaları tüten evler bizim köyün evleridirler.)

AUXQUELS AUXQUELLES
Lesquels ve lesquelles kullanımının à ön eki almış halidir.

Örnek: Les fils auxquels tu as parlé sont mes frères. (Senin konuştuğun erkek çocukları ben kardeşlerimdir.)
Les femmes auxquelles il offre le cadeau sont les infirmières. (Onun hediye verdiği kadınlar hemşiredirler.)

DESQUELS DESQUELLES
Auxquels ve auxquelles kullanımlarının (DE) ön eki almış kullanımlarıdır.

Örnek: Les stylos desquels nous avons besoin ne sont pas dans la table. (İhtiyacımız olan kalemler masanın içinde değildirler.)
Les neiges desquelles la montagne était couverté restaient jusqu’au mois de mai. (Dağın dolup taştığı karlar mayıs ayına kadar orada kaldı.)
Fransizca Zamirler...
mormavi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Fransizca Zamirler...

Fransizca Zamirler... konusu, Yabancı Diller / Fransızca forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: fransızca adjectifs possessifs, fransızca pronom relatif, pronom relatif türkçe anlatım, fransızca konu anlatımı, les pronoms relatifs konu anlatımı, fransızca zamirler konu anlatımı, fransızca possessif, fransızca les adjectifs possessifs, fransızca adjectif possessif, pronom relatif konu anlatımı, fransızca relatif, les pronoms relatifs türkçe, fransızca prepositions, fransızca qui que dont, qui que konu anlatımı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Fransizca Tanisma Ve Selamlasma mormavi Fransızca 0 17-03-2010 05:17
Fransizca Yonler... mormavi Fransızca 0 17-03-2010 05:16
Fransizca Sayilar... mormavi Fransızca 0 17-03-2010 05:14
Fransizca Zamanlar Ve Tarihler... mormavi Fransızca 0 17-03-2010 05:12
Fransizca Konusan Devletler... mormavi Fransızca 1 17-03-2010 04:46

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:25 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.