bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 26-03-2013, 06:47   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?-Adak Adama Şartları Nasıldır?

ADAK (DİYANET)


a) Adak Mahiyeti


Arapça'da nezir (nezr) diye ifade edilen adak fıkıh dilinde "bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı ibadet cinsinden bir şeyi kendisi için vâcip kılması"nı ifade eder Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Diğer bir ifadeyle "kişinin farz veya vâcip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allah Teâlâ'ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılması"dır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Adakta bulunma arzu edilen sonuçları elde etme veya beklenmeyen kötü durumlardan korunmada Allah'ın yardımını temin etme gayesiyle başvurulan dinî bir davranış mahiyetinde olup hemen hemen bütün din ve kültürlerde görülmektedir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Özellikle Çin Japon Hint ve İslâm öncesi Türk kültüründe adağın önemli bir yer tuttuğu bu mahiyette birçok davranış ve geleneğin bu toplumlarda yaygınlık kazandığı benzer davranışların diğer toplumlarda da sıklıkla görülen bir davranış olduğu bilinmektedir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Çeşitli dinlerin ve milletlerin kültürlerinde aynı ve yakın telakkilere dayalı olarak ağaçlara ve kutsal sayılan yerlere bez bağlamak ibadet yerlerinde mum yakmak belli durumlarda belli hayvanları kurban etmek oruç veya perhiz mahiyetinde olmak üzere bazı yiyecek ve içeceklerden cinsel ilişkiden uzak durmak istediğine ulaşıncaya kadar bazı zevk ve eğlenceyi terketmek gibi adak türlerine rastlanır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Bu adaklarda dinî-psikolojik sâikler Tanrı'ya şükretme veya onun yardımını isteme öğesi ağır basar Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? İslâmiyet öncesi Hicaz-Arap toplumunda da bu sayılanlara benzeyen veya onların dışında birçok adak çeşit ve türü vardı Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? İslâm dini insandaki dindarlık duygusuyla ve ruhî tatmin arzusuyla kısmen alâkalı bu davranışı tamamen yasaklamamış sadece bazı düzenleme ve sınırlamalar getirerek ona kendine has bir şekil vermiştir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Kur'an'da değişik yerlerde verilen sözde durulması ahde ve akidlere bağlı kalınması (el-Mâide 5/1; el-İsrâ 17/34) Allah'a verilen sözün tutulması (en-Nahl 14/91) emredilir yapılan adakların yerine getirilmesi istenir (el-Hac 22/19) Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Kişinin yaptığı adağa uygun davranması iyi kulların vasıfları arasında sayılır (el-İnsân 76/7) Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Hadislerde de Hz Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Peygamber Allah'a itaat kabilinden adakların yerine getirilmesini emretmiş Allah'a isyan veya mâsiyet kabilinden olan konularda adakta bulunulmamasını şayet yapılmışsa buna uyulmamasını istemiştir (Buhârî "Eymân" 26-27; Müslim "Nezir" 8; Ebû Dâvûd "Eymân" 12) Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Bazı hadislerinde de Hz Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Peygamber'in adakta bulunmayı hoş karşılamadığı görülür Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Meselâ bir hadîs-i şerifte "Adak bir fayda sağlamaz sadece cimrinin malını eksiltmiş olur" (Buhârî "Eymân" 26; Müslim "Nezir" 2) buyurmuştur Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Bu sebeple de İmam Şâfiî ve Ahmed b Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Hanbel başta olmak üzere fakihlerin önemli bir kısmı adak adamanın mekruh olduğu görüşündedir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Hanefîler ise Allah'a ibadet ve taat kabilinden adakta bulunmayı mubah görürler Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Sonuçta bir ibadetin işlenmesine vesile olduğu için bunu müstehap görenler de vardır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Mâlikîler adakta bulunmayı normalde mendup şarta bağlı adağı ise mubah sayarlar Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Konuyla ilgili hadisler ve İslâm âlimlerinin görüşleri incelendiğinde kişinin hiçbir dünyevî menfaat ummadan sırf Allah'ın rızâsını kazanmak ona şükretmek için adak adamasında bir sakınca bulunmadığı görülür Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Kişinin Allah'ın takdirinin değişmesine vesile olması dileğiyle ve ihlâstan uzak belli şartlara bağlı olarak adakta bulunması ise doğru karşılanmamıştır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
Adaklar Allah'ın takdirini değiştirmez Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Müslümanın bunu bilerek ileride olacak bir şeyin en hayırlı şekilde vuku bulması dileğiyle Cenâb-ı Hakk'a yalvarması bunu gerçekleştirmeye vesile olması için sadaka ve ibadet mahiyetinde bir adakta bulunması itikadî bakımdan sakıncalı görülmemiştir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Fakihlerin şartsız adağı daha hoş karşılaması onda ibadet niyetinin daha belirgin olması sebebiyledir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Dünyevî bir menfaati konu edinen şartlı adak ise ibadet niyetinden ziyade neredeyse Allah'la bir pazarlık mahiyetini taşıyabileceği için sonuçta bir ibadetin ifası söz konusu edilse bile ihtiyatla karşılanmış hatta doğru bulunmamıştır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Bununla birlikte Allah'a isyan ve mâsiyeti içermediği sürece hangi grupta yer alırsa alsın adakta bulunulduğunda yerine getirilmesi dinen vâcip görülmüştür Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

b) Adak Şartları

Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle hem de adağın konusu ile ilgili birtakım şartlar vardır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
Adağın geçerli olabilmesi için adakta bulunan kimsenin müslüman akıllı ve bulûğa (ergenlik çağına) ermiş bir kimse olması gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Çünkü adakta bulunma sonucu itibariyle ibadet grubunda yer alır bunun için de tam eda ehliyeti gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Fakihlerden adağın geçerliliği için adağın ciddi ve hür bir istekle bilinçli olarak yapılmış olmasını şart görenler de Hanefîler gibi öfke ve şaka yoluyla yapılan adakları bağlayıcı görenler de vardır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Adağın geçerliliği için adak konusunda aranan şartlar ise şu şekilde sıralanabilir:


1 Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Adanan şeyin cinsinden bir farz veya vâcip ibadetin bulunması gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Meselâ namaz kılmayı oruç tutmayı sadaka vermeyi kurban kesmeyi konu alan adaklar geçerlidir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Hasta ziyareti veya mevlid okutma adak konusu olmaz Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Türbelerde mum yakma horoz kesme bez bağlama şeker ve helva dağıtma gibi halk arasında görülen adak âdetlerinin İslâm'da yeri yoktur Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
2 Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Adanan şey bizzat hedeflenen (maksut) ibadet cinsinden olmalı başka bir ibadete vesile olduğu için farz veya vâcip sayılan bir ibadet olmamalıdır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Meselâ abdest almayı ezan ve kamet okumayı mescide girmeyi konu alan adak geçerli olmaz Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
3 Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Adanan husus adayan şahsın o anda veya daha sonra yapması gereken farz veya vâcip bir ibadet olmamalıdır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Kılmakla mükellef olduğu namaz tutmakla mükellef olduğu ramazan orucu adak konusu olmaz Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
4 Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Adanan şeyin meydana gelmesi ve yapılması maddeten ve dinen mümkün ve meşrû olması mal ise adayan şahsın mülkiyetinde bulunması gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Bir kimsenin sahip olmadığı malı adaması geçersiz sahip olduğundan fazlasını adaması halinde ise sadece sahip olduğu kadarı hakkında geçerlidir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Ancak bir kimsenin ileride sahip olması kuvvetle muhtemel bir malla ilgili adağı geçerli sayılır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Meselâ ileride miras yoluyla sahip olacağı malın adanması böyledir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
5 Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Adanan fiil Allah'a isyanı bid'at günah ve mâsiyeti içermemelidir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Bu takdirde adak geçersizdir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

c) Adak Hükmü


Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan (mutlak) adaklar adama anından itibaren gerekli hale gelir ve ilk fırsatta yerine getirilmesi uygun olur Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Bir şarta bağlanan adakların da o şartın gerçekleşmesi halinde yerine getirilmesi gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Şart gerçekleşmeden adak yerine getirilirse geçersizdir; yapılan ibadet nafile sayılır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Meselâ herhangi işi olduğu takdirde üç gün oruç tutmayı nezreden kimsenin durumu böyledir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Yerine getirilmesi gelecek bir zamana bağlanan adaklar ise Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'a göre bu zaman kaydına itibar edilmeksizin önceden de yerine getirilebilir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? İmam Muhammed ile Şâfiîler ve Hanbelîler sadaka gibi malî ibadetlerde aynı görüşü paylaşmakla birlikte namaz oruç gibi bedenî ibadetlerde vakit gelmeden hükmün sabit olmayacağı görüşündedir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Onlara göre bu ibadetleri vakti gelmeden ifa etmek adak borcunu düşürmez Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Belirli bir tarihte oruç tutmayı nezreden yani böyle adakta bulunan kimsenin o tarihlerde; iyileşmesi halinde üç gün oruç tutmayı adayan kimsenin de iyileşince üç gün oruç tutması vâcip olur Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Adağın bu tarihlerde özürsüz olarak yerine getirilmemesi günah sayılır ve ilk fırsatta kazâsı gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Meydana gelmesi istenmeyen bir şarta bağlı olarak adakta bulunan şahısların meselâ yalan söylememeye kötü bir fiili işlememeye nezredip bu fiili işlemesi halinde bir adakta bulunan kimselerin Allah'a karşı verdiği bu sözde durması gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Meselâ "Bir daha içki içmeyeceğim içersem bir ay oruç tutayım" şeklinde adakta bulunma böyledir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Fakat istenmeyen şart gerçekleşirse dilerse adadığı şeyi yerine getirir dilerse yemin kefâreti öder Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Hanefîler bu durumda yemin kefâreti ödemenin daha isabetli bir davranış olacağı görüşündedir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Çünkü bu ahidleşme yemin sayılmaktadır Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Tasaddukla ilgili adaklarda mekân zaman ve şahıs itibariyle belirleme yapılsa bile bu belirlemeye uymak gerekmez Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Falanca zamanda camiye halı adayan falanca şehrin fakirlerine tasadduku veya şu yurdun öğrencilerinin yemeleri için kurban kesmeyi adayan kimse bu bağışını başka zamanda başka yer ve şahıslara verebilir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Kurban kesmeyi adayan kimse bu adak kurbanın etinden yiyemeyeceği gibi bakmakla yükümlü olduğu kimseler de (anne ve babası dede ve ninesi çocukları ve torunları hanımı) yiyemez Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Şayet yiyecek olurlarsa yediklerinin bedelini fakirlere tasadduk etmeleri gerekir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?
Adaktan doğan yükümlülük yeminde de olduğu gibi kazâî değil diyânî yani yargıyı değil kişinin dindarlığını ve Allah'a karşı sorumluluğunu ilgilendiren bir yükümlülüktür Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Kul ile Allah arasında kalan bir iş olup dünyevî müeyyidesi yoktur Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Üzerinde malî bir adak borcu bulunduğu halde bunu ödemeden vefat eden kimsenin bu borcu ödemesi yönünde vasiyetinin bulunması halinde terekesinden yerine getirilir Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? Böyle bir vasiyet yok da mirasçılar mecburiyetleri bulunmadığı halde adağı yerine getirmişlerse ölen kimsenin adak borcundan kurtulması umulur Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır?

Adak Nedir?-Adak Nasıl Adanır? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: adak nasıl adanır diyanet, dini adak nasıladanır,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Adak Kesmenin Şartları Nelerdir? elif Soru Cevap 0 14-03-2013 02:04
Adak Kurbanından Kimler Yiyebilir? Я Dini Bilgiler 2 20-08-2010 11:29
Adak - Ümit Yaşar OĞUZCAN nimlahza Şiir 0 07-03-2010 08:24
Adak - Ümit Yaşar OĞUZCAN nimlahza Şiir 0 28-09-2008 10:58
Adak CooLKadin Resimli Şiirler 0 20-05-2008 03:05

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:52 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats