Bakimliyiz.Com

-   Genel Kültür Paylaşımlarınız (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Minerallerin Tanınmasında Hangi Fiziksel Özellikler Yardımcıdır? (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/116712-minerallerin-taninmasinda-hangi-fiziksel-ozellikler-yardimcidir.html)

ebush 26-03-2013 08:46

Minerallerin Tanınmasında Hangi Fiziksel Özellikler Yardımcıdır?
 
Minerallerin Tanınmasında Hangi Fiziksel Özellikler Yardımcıdır?

1)Yoğunluk:
Bir kristalin birim hacminin kütlesine denirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif ( g / cm3 ) Bir minerale ait kristalin, hacmine eşit damıtık sudan kaç defa daha ağır olduğunu gösteren sayıya o mineralin yoğunluğu veya özgül ağırlığı denirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Yoğunluğu bulmak için kullanılan yöntemleri en basiti, cismi önce havada ve sonra suya batırarak su içinde tartma yöntemidirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

Yoğunluk tayininde en çok kullanılan yöntemlerden biri de şudur: Özgül ağırlıkları bilinen ağır sıvılarda, süspansiyon yöntemiyle doğrudan mukayese yapılmak suretiyle tayın yapılırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Tayin edilecek malzemenin taneleri, uygun sıvılara batırılarak bunların çökmüş mü yoksa yüzmüş mü olduğuna bakılırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Eğer taneler yüzüyorlarsa, ilk sıvıyla kolayca karışabilen daha az yoğun başka bir sıvı azar azar ilave edilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu ilave homojen sıvı içerisinde taneler ne yüzüp ne batıncaya kadar devam ettirilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Tanelerin çökmeden yoğun bir sıvı içinde asılı kalması durumunda sıvı ile katının yoğunluğu eşit olmuş demektirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

Özgül ağırlık tayininde kullanılan çeşitli ağır sıvılarhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Bromoform ( CHBr3 ) özgül ağırlığı 2http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif094 glcm3
 Metilen iyodür ( CH2F2 ) özgül ağırlığı 3http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif325 glcm3
 Thavlet çözeltisi ( KHg ) özgül ağırlığı 3http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif196 glcm3
 Rdorboch sıvısı ( Baf2 ve Hg ) özgül ağırlığı 3http://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif588 glcm3

2) Isı İletkenliği: Minerallerin ısıyı iletme özelliğidirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Doğrultulara göre mineraller farklı ısı iletkenliği gösterebilirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

3) Sertlik: Bir mineralin çizilmeye karşı gösterdiği dirence sertlik, darbelere karşı gösterdiği dirence ise sağlamlık denirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Mohs sertlik skalasına göre minerallerin sertliği belirlenirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Doğrultulara göre mineralin sertliği değişebilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örneğin, disten mineralinin boyuna sertliği 4, enine sertliği ise 7’dirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

4) Dilinim: Dilinim veya klivaj, kristal ya da kristal tanelerinin farklı yüzeylere paralel belirli kristallografik yüzeyler boyunca ayrılmasıdırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu özellik tamamen kristallerin strüktürüne ( iç yapı ) bağlıdır, habitüsüne ( dış yapı ) bağlı değildirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Dilinimin belirlenmesi pratikte önemlidirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu açıdan; mükemmel ( mika, klorit ), iyi ( kalsit, galen ) orta ( feldispat ), kötü (apatit, kasiterit), çok kötü (korendon, altın, platin ) olmak üzere 5 türde klivaj ayırt edilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

5) Elastiklik:Eger cisme uygulanan şekil değiştirici kuvvet kaldırılıyorsa cismin tekrar eski haline dönmesine o cismin elastiklik özelliği vardırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

6) Manyetik Özellikler: Minerallerin mıknatısla olan ilişkilerine göre başlıca 3 grupta toplanırlarhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Diyamanyetik Mineraller: Mıknatıs tarafından hafifçe itilirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Paramanyetik Mineraller: Mıknatıs tarafından hafifçe çekilirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Ferromanyetik Mineraller: Mıknatıs tarafından kuvvetlice çekilirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

7) Renk: Gerçek rengini gösteren minerallere idiyokromat mineraller denirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örneğin; bakır, kükürt, altın vbhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
Bazı minerallerin rengi, bileşimlerine karışan oksitler ve hidrokarbürler gibi yabancı maddelerden dolayı gerçek renklerinden farklı olurhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu renkler mineral ısıtılınca yok olurhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu tür minerallere allokromatik mineraller denirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Mikroskop altında, ince kesitte renkli olan minerallerin bir kısmı tabla döndürüldüğünde farklı renkler gösterebilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Böyle minerallere pleokroik veya psödokromatik mineraller denirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu olayın sebebi, kristallerin ışığı farklı yönlerden farklı şekilde absorplamasıdırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

8) Çizgi Rengi: Porselenden yapılmış cilasız bir levha üzerine bir mineral sürtüldüğü zaman, ince tozlardan ibaret bir çizgi bırakırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bu çizgi rengi o mineral için karakteristiktirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

9) Işık Verme: Isı hariç, diğer bütün yollarla minerallerde meydana getirilen ışık verme durumudurhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Eğer mineral sadece radyasyona maruz kaldığı sürece ışık veriyorsa flüoresans, radyasyon ortadan kalktıktan sonra da ışığı vermeye devam ediyorsa fosforesans özelliktedirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

10) Elektrik Özellikleri: Mineraller bu özelliklere göre iletken ve iletken olmayan olmak üzere 2’ye ayrılırlarhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

11) Cila: Cila özelliği esas olarak mineralin yüzeyinde yansıyan ışık dolayısıyla meydana gelirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Cila çeşitleri;
Metalik cila; nabit metaller ve sülfitlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Yarı metalik cila; kübrit, zinober, hematithttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Elmas cilası; zirkon, sfalerit, elmas ve rutilhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Camsı veya kırık cam görünüşü; kuvars, zümrüt, halithttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Reçinemsi; kehribarhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Yağ cilalı; nefelinhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 Sedef cilalı; ay taşı, jips, talkhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
 İpek cilalı; talk, mika, lifli jips, krizotil asbesthttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

12) Radyoaktivite: Radyoaktivite geniş bir zaman aralığında oluştuğu için kayaç ve minerallerin kesin yaş tayinlerinde yararlanılırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

13) Koku Özellikleri: Bazı mineraller, herhangi bir darbeye veya kıldıklarında belirgin tanıtıcı bir koku verirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örneğin ; arsenopirit ( FeAsS ) ani bir darbe ile arsenik kokusu verirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Kükürt çürük yumurta kokusu verirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Islatılan serpantin acı kil kokusu verirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

14) Tat Özellikleri: Özellikle suda eriyebilen bazı minerallerin kendilerine özgü tatları vardırhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örneğin; kaya tuzu ( NaCI) tuzu, silvin ( KCI ) acı bir tat verirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

15) Dokunum Özellikleri: Minerallerin parmakla dokunulduğu zaman, verdikleri his “dokunum” olarak bilinirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örneğin; talk ve grafit gibi minerallerde dokunum yağlıymış gibi, amyant ve krizotil`de ise pürüzsüzdürhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif

16) Optik Özellikler: Mineraller optik özellikleri yönünden 3’e ayrılırlar:
• Işığı Geçiren Mineraller: Bu mineraller şeffaf özellikte olup, ışığı tam olarak geçirirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Bunların optik özellikleri polarizan mikroskop ile incelenirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örnek; kuvars, fluorit, kalsit, halit, silvin, bor mineralleri vbhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
• Işığı Geçirmeyen ( opak ) Mineraller: Bu mineraller ışığı hiç geçirmezlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Optik özellikleri, parlatılmış yüzeylerine ışık yansıtmak suretiyle cevher mikroskopu ile incelenirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örnek; manyetit, hematit, galen, pirit, altın, gümüş vbhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif
• Işığı Yarı Geçiren Mineraller: Bu mineraller ışığı geçirmemelerine rağmen, ince kesitlerinde ( < 0,02 mm ) ışığı geçirirlerhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif İnce kesitleri polarizan mikroskop ile incelenebilirhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif Örnek; biyotit, amfibol ve piroksen grubu mineraller vbhttp://www.forumlord.net/images/smilies/nokta.gif


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:31 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.