bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 27-03-2013, 10:19   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?-Ozmanlıda Tuz Dağıtımı Nasıldı?

Tuz insan hayatında her zaman önemli bir yer tutmuştur Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?Eski çağlardan itibaren insanlar yiyeceklerini çürümelere karşı korumak ve tatlandırmak için tuza ihtiyaç duymuşlardır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?Daha sonraki dönemlerde tuzun söz konusu işlevlerine ilave olarak sanayide ve insan sağlığının korunmasında da işe yardığı anlaşılmış ve önemi daha da artmıştır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

İnsanlar tuz bulmak için çoğu zaman çeşitli zahmetlere ve tehlikelere katlanmak ve uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmışlardır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Altaylarda tuz bulunmadığından kıymetine binaen çok uzaklardan ve zorlu bir yolculuktan sonra ülkeye getirilirhatta gözden çıkarılan yaşlılar tuza gönderilirdi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?Yine tuz Romalılarda askerlere ücret olarak dağıtılırdı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Anadolu’da da tuz benzer bir önemi haiz idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Nitekim 1258 yılında Moğolların Malatya’yı muhasarası sırasında çıkan kıtlık yüzünden bir merkep yükü tuzun fiyatı 500 beyaz sikkeye ulaşmıştı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuz Avrupa ülkelerinde de önemli bir ticari maldı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?Ticareti en yaygın malların başında gelmekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Akdeniz’de tuz nakliyatı yapan tekneler gümrük vergisinden muaf tutulmuşlardı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Yük taşıyan tekne sahiplerine taşıma bedeli olarak tuz verilmekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Afrika ülkelerinde de tuz toplum hayatında önemli bir yer tutmakta devletlerin ticaret yapma şekillerine yön vermekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? 1450’de Mali’de tuz aynı ağırlıktaki altınla mübadele edilmekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Günümüzde tuz halen Sudan bölgesi ve güneydeki ormanlarda yaşayan yerliler tarafından para yerine kullanılmaktadır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Böylesine önemli bir ticari mal olarak toplumların hayatına etki eden tuz bazı sorunların ortaya çıkmasına da yol açmakta idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Bu sorunların başında tuz kaçakçılığı gelmekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Ülkelerin gelirlerini azaltan bir durum olan kaçakçılıktaki asıl nedenlerin başında yasaklama gelmektedir Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Başka bir neden ise daha fazla kazanç elde etme isteğidir Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Geçmişte tuz dünyanın bir çok yerinde satışı devlet tekelinde olan mallar arsında yer almıştır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Dolayısıyla kaçakçılığı en fazla yapılan mallardan olmuştur Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Bu durum tuzun elde edilmesi işlenmesi taşınması vergilendirilmesi satılması tuzlaların korunması ve denetlenmesi sürecini daha işler bir hale getirmiş ve devletler ticari kültüreldini askeri ilişkiler düşünceler ve düzenlemeler geliştirmek zorunda kalmışlardır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Osmanlı Devleti’nde deniz ve büyük göllerin kıyısında bulunan yerleşim birimlerindeki tuzlalarda Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? ve yer altı tuz yataklarınd üretilen tuz sanayide yiyecek maddelerinin uzun süre saklanmasında ve gündelik tüketimde fazlasıyla ihtiyaç duyulan maddelerdendi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Gelirleri Osmanlı hazinesinin önemli kalemlerinden olan tuzlalar ülkenin bir çok yerinde faaliyet göstermekte idiler Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Başlıcaları Akdeniz sahillerinde Kıbrıs Becin (Menteşe Livası) Batnos (Aydın Livası) İzmir Menemen Rodos Çandarlı Midilli Kızılcatuzla Enez Gümülcine Selanik Ağrıboz Mora İnebahtı Adriyatik sahillerinde Avlonya ve Delvine’de Karadeniz bölgesinde Ahyolu Tekfurköyü’nde Anadolu’da Koçhisar Gölü’nde Hacıbektaş ve Divriği’de Rumeli’de İzvornik’te tabi devletlerden Boğdan Eflak Transilvanya ve Raguza’da bulunan tuzlaların gelirleri çoğunlukla ya padişah haslarının ya da yüksek görevlilerin dirliklerinin gelir kalemleri arasında yer almakta idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuz devlet için önemli gelir kalemlerindendi Suriye ve İzmir limanlarından Avrupa’ya ihraç edilmekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Akarsular madenler göller denizler devlet malı sayıldıklarından tuzlaların mülkiyeti de devlete aitti Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Dolayısıyla buralarda üretilen tuz devletin malı sayılmakta idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? “Mal benimdür amilin değildür ana göre ihtimam edeler Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?” Tuzlaların öneminden dolayı tuzcular bazı vergilerden muaf tutulmuşlardı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Bu kapsamda hayvanlarıyla tuz nakliyatı yapan “yürükler” hizmetlerine karşılık olarak avârız-ı divâniyye ve tekâlif-i örfiyyeden muaf olmuşlardı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Tuz üretimi ve İstanbul’a getirilmesi ise iltizama verilmişti Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Küçük tuzlaların özel şahısların mülkiyetine bırakıldığı da rastlanan bir durumdu Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Devlet tuzlaların açılması aşamasından tuz üretimine kadarki süreçte son derece titiz davranır ve her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak işe başlardı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Öncelikle açılacak tuzlaların randımanlı ve kârlı olduğuna kanaat getirilirse üretime izin verilirdi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Tuzlalar açıldıktan sonra üretimden satışa kadar bütün işlemler bir nizama bağlanırdı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Hangi tuzlanın hangi bölgelere tuz satabileceği (örü) tespit edilerek bunun dışında bir satışa izin verilmezdi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Ancak herhangi bir tuzlanın mahsulü kötü hava şartlarının etkisiyle örüsünün ihtiyacını karşılamayacak kadar azalmışsa hükümetin onayı ile civar örünün tuzlasının mahsulü bu söz konusu tuzlanın örüsünde satılabilirdi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuzlanın tuz satışları nakliyatı tuzun depolanması da belli bazı kurallar çerçevesinde yürütülürdü Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Tuzun büyük bir kısmı tuzlada ithal edilen tuzlar ithal kapısında bir kısmı da örünün tali satış reyonları olan divanlarda şehir ve kasabalardaki perakendeci tuz dükkânlarında satılırdı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuz tüccarları havaların tuz nakliyatına elverişli olduğu mevsimlerde münferiden veya toplu olarak tuzlalara uğrar yerleşmiş kurallara uygun olarak belli şartlar ve narhlarla tuzu satın alırlardı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuzla veya giriş iskelelerinden tuz alan tüccarlar civarda bulunan örülere sapmadan tuzlanın kendi örüsü dahilinde tuzunu satmak mecburiyetinde idiler Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Aksi bir davranışta bulunan tüccar yakalandığında tuzu ve hayvanı müsadere edilir kendilerine de çeşitli cezalar verilirdi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

XV Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? yüzyıl sonlarında Selanik Tuzlası için tespit edilmiş olan narha göre tuzun 1200 dirhemi 1 akçe idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Ahyolu narhı da 1200 dirhemi 1 akçe Rodos narhı ise 1500 dirhemi 1 akçe olarak tespit edilmişti Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuz fiyatlarının uzun süreler boyunca değişmediği kayıtlardan anlaşılmaktadır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Güçer III Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Mehmet dönemine ait olması gereken bir kayıtta “tuzcular hasıl eyledikleri tuzun miri hizmetinde eminler mezürün cemi‘ zamanda otuzar akçaya satalar” şeklindeki ifadeyi aktarmaktadır Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Güçer bu kayıtta yer alan “cem‘i zamanda” tabirinin “her zaman” anlamına geldiğini bu zaman aralığının geçmişe şamil olduğu gibi uzun bir geleceği de içine aldığını söylemektedir Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuz fiyatları yerine kalitesine ve dönemine göre farklılıklar göstermekle birlikte fiyat tespitinde asıl belirleyici olan unsur tuzun kalitesi idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? 1640 tarihli narh defterinde Kefe ve Tuzla tuzunun getürücü (toptancı) fiyatı 1 akçeye 700 dirhem mukim (perakendeci) fiyatı ise 1 akçeye 600 dirhem Çok daha kaliteli Eflak tuzunun ise getürücü fiyatının 400 dirhemi 1 akçe mukim fiyatının 300 dirhemi 1 akçe idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuz tüccarları zaman zaman haksız muamelelere maruz kalırlar tuzlarına el konulur veya bazı tüccarlar getirmeyi taahhüt ettikleri tuzu İstanbul’a getirmeyi başaramazlardı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Görülen aksamalardan biri de tuzlaların sıklıkla olmasa bile baskına uğraması idi ki devlet bu durumlarda tuzlaların güvenliği için fazladan önlem almak zorunda kalırdı ( Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

İstanbul’a getirilen tuzlar tuz eminine teslim edilmekte o da tuzu tuzcu esnafına dağıtmakta idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Kömürciyan tuzcu dükkânlarının balık pazarında yer aldığını Ahyolu ile Kefe’den fındık ve ceviz büyüklüğünde tuzlar getirildiğini Ulah memleketlerinden getirilen tuzun tek bir parçasının bir beygir yükü olacak kadar büyük olduğunu söylemektedir Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Evliya Çelebi’ye göre tuzcular ekmekçilerin yamakları idiler Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Evliya Çelebi’nin tuzcu esnafı dediği kimseler miri tuz ambarlarından sorumlu olan kimseler olmalıdırlar Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Aralık 1681 tarihinde İstanbul’da 9 adet tuzcu dükkânı faaliyet göstermekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Bu dükkânlar miri tuz ambarları dışında kalan ve tuz satan işyerleri idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? İstanbul’daki tuzcu dükkanları iltizam usulü ile işletilirlerdi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Tuzun köy köy kasaba kasaba dolaştırılması yasak olduğu için dağıtımı “perakendeci devlet dükkânlarından” yapılmakta idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Bu dağıtım sırasında zaman zaman anlaşmazlıklar görülmekte idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Bunun nedeni mecburi tuz mübayaası idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Tuzlaların ürettikleri tuzun tamamını tüketmek amacıyla devlet tuzun tahsisatında mecburiyet getirmişti Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? İşi gereği tuz kullanmak zorunda olan kimseler veya yerler belli bir miktar tuz almak durumunda idiler Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?Bu nedenle tuz ticareti ile uğraşan yabancı gemilerin kıyılara uğrayıp tuz almalarına göz yumulduğu da olurdu Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? 1646 tarihinde fırıncılar almaları gereken tuzun bir bölümünü unculara vermek istedikleri için tuzcularla fırıncılar ve uncular arasında tartışmalar çıkmış mesele İstanbul kadısına intikal etmiş kadıdan sorunun çözümü istenmişti: “ Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? kadimden bu ana gelince uncu taifesine tuz tevzii olunugelmemiş iken etmekçi taifesi tuz tevzi‘ ideruz diyü niza eylediklerinden Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?” 1116 / 1704 tarihli bir belgede Ahyolu tuzlasında üretilen tuzun tamamının kendi mahallinde tüketilemediğini ve artan tuzun İstanbul’a gönderilerek narh üzerinden ekmekçi çörekçi ve bakkallara verilmesi için arzuhal yazılmıştı Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Bütün bu gelişmeler ülkenin tuz madeni konusunda bir hayli zengin durumda olmasından kaynaklanmakta idi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Devlet ihtiyaç fazlası tuzu tüketmek için gerektiğinde kanuni olmayan yolları dahi görmezden gelebilmekteydi Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? Kaçakçılığı ise aynı hoşgörü ile karşılamayan devletin bu tavrını kaçakçılığın devlet gelirlerini azaltan bir eylem olması ile iaçıklamak mümkündür Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı?

Osmanlıda Tuz Üretimi Nasıldı? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: osmanlida tuz yasagi, http wwwbakimliyizcom genel kultur paylasimlariniz 116924 osmanlida tuz uretimi nasildihtml, osmanlıda tuz satılan bölgeye nedenir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Osmanlıda Vakıf Sistemi Nasıldı? elif Tarih 13 21-12-2015 10:38
osmanlıda ilk cami medrese darülaceze ve darülşafaka nasıldı ve kimler tarafından yap Kayıtsız Üye Soru Cevap 1 12-02-2013 09:38
Osmanlıda Devlet Yönetimi Nasıldı? elif Tarih 1 10-04-2012 10:17
Osmanlıda Askeri Teşkilat Nasıldı? (Ordu Yönetimi) elif Tarih 0 06-02-2011 08:21
Sebze Üretimi Bölümü Nedir? - Sebze Üretimi Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 26-06-2009 07:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats