bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-03-2013, 10:33   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış-Osmanlıda kadın hakları


İlk dönemde daha çok kadınların eğitim hakkı ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler Avrupa'da yaklaşık aynı yıllarda gerçekleştirilen reformları çok kısa bir zaman aralığıyla izler Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Örneğin (meslek ve elişi okulları dışında) kızlar için ilk devlet liseleri Prusya'da 1872'de Fransa'da 1880'de açılmışken Osmanlı Devletinin ilk kız idadisi (lisesi) de 1880'de açılmıştır Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Viyana üniversitesi ilk kız öğrencisini 1897'de Sorbonne 1899'da Alman üniversiteleri 1895 ile 1905 arasında kabul etmiş iken İstanbul Darülfünun'unda karma öğretim 1914-1921 yılları arasında gerçekleşmiştir Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

Kadınların özel hukuktaki konumuna ilişkin reformlar Türkiye'de II Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiş çok eşlilik ilk kez 1917'de çıkarılan bir yasayla Avrupa normları doğrultusunda düzenlenmiştir Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Özel hukukta kadın-erkek eşitliği (bazı istisnalarla) 1926 tarihli Medeni Kanun'la gerçekleşmiştir Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

Kadınların siyasi ve mesleki yaşamda hak iddia etmelerinin örneklerine 1908-1914 yıllarından itibaren rastlanırsa da bu alanda önemli gelişmeler ancak Cumhuriyet döneminde gerçekleşme fırsatını bulmuştur Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

Kadınlara oy hakkı veren ilk ülke olan Finlandiya'dan (1906) sonra 1917'de Rusya 1918'de İngiltere ve Kanada 1919'da Almanya ve Avusturya 1920'de ABD ve Macaristan kadınlara oy hakkı tanımıştır Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Türkiye'de ise kadınlar gerçek siyasi seçimlerin henüz yapılmadığı bir dönemde 1930 ve 1935'te bu hakka kavuşmuştur Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış


Osmanlı Dönemi


1843:Tıbbiye Mektebi bünyesinde kadınlara ebelik eğitimi veren kurs açıldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1856:
Osmanlı imparatorluğunda köle ve cariye ticareti yasaklandı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1858:
Arazi Kanunnamesi'nde mirasın bazı mülk türlerinde kız ve erkek çocuklar arasında eşit olarak paylaştırması hükmü yer aldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1859:
İstanbul'da ilk kız rüşdiyesi (ortaokulu) açıldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Taşrada ilk kız rüşdiyeleri 1883'te açılacaktır Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış 1906'da tüm imparatorlukta (gayrımüslim okulları hariç) 85 kız rüşdiyesi ve 25 karma rüşdiye vardır Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1869: Kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) Terakki-i Mukadderat dergisi yayımlandı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1869:
Dört yıllık ilköğretim kız ve erkek çocuklar için zorunlu hale getirildi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış 1895'te ilkokul yaşındaki İslam kızlarının %35 kadarı (712 Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış423 nüfusun 253 Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış349'u) ilkokullara kayıtlı gözükür Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1870:
Kız öğretmen okulu Darülmuallimat açıldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1873:
İlk kadın öğretmen atandı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış 1881'de ilk kez bir İslam kadın bir okul kapanma töreninde söylev verdi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1879: Fransa'dan alınan Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunlarıyla nizami mahkemelerde kadın ve erkeğin şahitliği arasındaki ayrım kaldırıldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış (Şeriye mahkemelerinde bu ayrım 1926'ya kadar korunacaktır Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış)

1880: İstanbul'da ilk kız idadisi (lise) açıldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış (Fransa'da ilk kız lisesi de aynı yıl açılmıştır Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış) Ancak bu okul iki yıl sonra ilgisizlikten kapandı; ikinci kız lisesi ancak 1913'te kuruldu Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1886:
İlk popüler kadın dergisi Şükûfezar yayınlandı; dergi kadınların toplumsal haklarına ilişkin yazılara yer verdi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış 1893-1907 yılları arasında yayınlanan Hanımlara Mahsus Gazete yaygın bir okuyucu kitlesine ulaştı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1890: İstanbul'da Amerikan Kız Koleji kuruldu Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Önceleri yalnız gayrımüslimlere hitap eden bu okul ilk Türk mezununu 1901'de verdi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1908: Meşrutiyetin İlanı sonrasında çeşitli siyasi ve sosyal amaçlar güden 20 kadar kadın derneği kuruldu Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1909: Aktif siyasete atılan ilk Türk kadını Emine Semiye Hanım Osmanlı Demokrat Fırkası yönetiminde görev aldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1912: Balkan Harbinde Türk hemşireler ilk kez hastanelerde çalıştılar Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1913:
Kadınlar ilk kez devlet memuriyetine kabul edildi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Bedriye Osman Hanım telefon idaresinde göreve başladı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1913:
Emval-i Gayrımenkule İntikalatına Dair Muvakkat Kanunla taşınmazların geniş bir kesiminde kadın ve erkeğin mirastan eşit pay almaları sağlandı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1914: İnas Darülfünunu (Kızlar Üniversitesi) açıldı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1917: Hukuk-ı Aile Nizamnamesi ile müslim ve gayrımüslimler için medeni nikah mecburiyeti kondu; kadınlara boşanma hakkı tanındı; kocanın ikinci kez evlenmesi ilk zevce açısından geçerli boşanma sebebi kabul edildi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1919:
Sultanahmet Mitingi'nde Halide Edip ilk kez kitlesel bir siyasi gösteriye hitaben konuştu Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1921:
İnas Darülfününu talebesinin sınıfları boykotu üzerine kız öğrenciler Darülfünun'a kabul edildiler Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1921:
İlk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale İstanbul'da sahneye çıktı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1922:
İstanbul Tıp Fakültesine kız öğrenci kabul edildi; İlahiyat dışındaki tüm fakültelerde karma öğretim gerçekleşti Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış


Cumhuriyet Dönemi 1923-1950

1926:
Türk Medeni Kanunu'nu ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına ilişkin düzenlemeler kaldırıldı kadınlara boşanma hakkı velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf hakkı tanındı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1930: Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1930: Doğum izni düzenlendi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1933:
Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek amacıyla Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1933: Köy Kanunu'nda değişiklik yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakları verildi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış Kadınların çalışma hayatına düzenleme getirildi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1937:
Kadınların yeraltında ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklayan 1935 tarihli 45 sayılı ILO sözleşmesi kabul edildi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1945: Analık sigortası (doğum yardımı) 4772 sayılı yasa ile düzenlendi Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

1949: Yaşlılık sigortasının kadın ve erkekler için eşit esaslara göre düzenlenmesi 5417 sayılı yasa ile sağlandı Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakışebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış

Türkiyede kadın hakları nelerdir?-Kadın haklarına genel bakış konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türkiye de kadın hakları nelerdir, ülkemizde kadın hakları nelerdir, kadın hakları nelerdir, ülkemizde kadın hakları, türk kadın hakları nelerdir, türklerde kadın hakları nelerdir, türkiye de kadına verilen haklar nelerdir, turkiyede kadin haklari, türkiyede kadın hakları nelerdir, türkiye deki kadın hakları nelerdir, türk kadınına verilen haklar nelerdir, osmanlıda kadın hakları nelerdir, türkiye kadın hakları nelerdir, türkiye de kadin haklari nelerdir, türkiyede kadin haklari nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kadın Hakları - Kadın Hakları Nedir? elif Soru Cevap 0 18-02-2013 11:45
Türkiye'de Kadın Hakları Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 11-03-2011 05:42
Türkiye’de Kadın Hakları ve Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi elif Kadın ve Hukuk 0 08-03-2011 04:58
Çağdaş Kadın Hareketi ve Feminizm,Türkiye'de Kadın Hakları Я Eğitim ve Kadın 0 13-08-2010 02:38
KaDıN HaKLaRı CooLKadin Kadın ve Hukuk 3 30-04-2008 08:19

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats