bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 22-05-2013, 09:29   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Gümrük Nedir-Gümrük Hakkında Bilgi

Gümrük Nedir-Gümrük Hakkında Bilgi


Bir ülkeye giren ve ülke kanunlarının tanıdığı istisnalar dışında kalan her çeşit eşyadan sınırlarda istasyonlarda havaalanlarında alınan vergi ve resim.
Türkiye Cumhuriyeti gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her şahıs gümrük kanun ve nizamlarına uymakla yükümlüdür. Gümrük mevzuatı hemen bütün bakanlıkları ilgilendirdiğinden kural olarak bakanlar kurulu tarafından yürütülür. Ancak gerek teşkilatı ve gerek görevleri bakımından uygulamadan asıl sorumlu olan Gümrük Müsteşarlığıdır. Bakanlığın gümrük işlerine ilişkin teşkilata merkezde ve taşrada olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Merkezde gümrük ve tarife kanunlarının ve gümrüklerle ilgili kanun tüzük antlaşma ve sözleşmelerin uygulanmasını sağlamak gümrük şube ve servislerin çalışmalarını denetlemekle görevli Gümrükler Genel Müdürlüğü ile Gümrükler muhafaza müdürlüğü bulunur. Taşrada da hava ve önemli deniz limanlarında gümrük teşkilatı kurulmuştur.
GÜMRÜK TARİHÇESİ
Cumhuriyet dönemi gümrüklere sahip çıkılan ve gümrüklerle ilgili köklü tedbirlerin önemli bir dönem olmuştur.
Cumhuriyet döneminin başlangıç yıllarında gümrük mevzuatı çeşitli kanun kararname ve tefsirlerle oldukça dağınık bir uygulama içinde idi. Cumhuriyetin ilk dokuz yıllık döneminde önce müeyyide olarak yeterli bulunmasa da 1126 ve 1510 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunlar yürürlüğe konulmuş; Yeni Gümrük Tarifesini hazırlamak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile bir komisyon kurulmuş ve sonuçta spesifik sistemi esas alan 1.6.1929 tarihli 1499 sayılı ilk “Gümrük Tarifesi Kanunu” 1 Ekim 1929 tarihinde uygulanmaya başlanılmıştır. Böylece gümrük mevzuatı ilk defa bir bütünlük kazanmıştır. Bu Kanunun büyük bir bölümünü oluşturan “Gümrük İthalat Umumi Tarifesi Cetveli” Türkiye’ye getirilecek eşyanın her 100 Kg.ı üzerinden vergi alınmasını öngören bir düzenleme ile hazırlanmıştı.
Bugün yürürlükte olan ve vergilendirmede “Advalorem” esasını getirmiş olan “Gümrük Giriş Tarife Cetveli” ise 14.5.1964 tarihli 474 sayılı Kanundur.
Tarife kanunlarından ayrı olarak yayınlanan ilk Gümrük Kanunu da 2.5.1949 tarihli 5383 sayılı yasadır.
1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu’nun 1.10.1929 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması ve gümrük resimlerinin de arttırılmış olması nedeniyle kaçakçılık olaylarında da artışlar görülmüş ve kaçakçılık olayları güney sınırlarımızda büyük boyutlara ulaşmıştır.
Bunun üzerine gerek gümrük hizmetlerinin daha iyi bir şekilde yürütülmesinin temini ve gerekse kaçakçılıkla mücadelede etkinlik sağlanması yönlerinden bir dizi tedbirler alınması gerekliliği duyuldu. Bu tedbirler cümlesinden olmak üzere 27 Temmuz 1931 tarihli 1841 sayılı Kanunla güney sınırlarımızda yarı askeri bir hüviyet gösteren Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı kuruldu.
Bu tedbirler meyanında Gümrük Teşkilatının idari yapısında da çok önemli bir değişikliğe gidilerek 29 Aralık 1931 tarihli ve 1909 sayılı Kanun’la Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti kuruldu.
Ayrıca 1917 sayılı kanunla Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı ve 1989 sayılı kanunla da o tarihte Maliye Bakanlığına bağlı bulunanTekel İdare ve İşletmeleri yeni kurulan Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti’ne bağlandı.
Böylece gümrükler 1861 yılında Rüsumat Emaneti organizasyonu adı altında doğrudan Sadrazamlığa bağlı olarak yönetilirken Rüsumat Emaneti’nin 1909 yılında kaldırılarak Rüsumat Umum Müdürlüğü olarak Maliye Bakanlığı’na bağlanması uygulamasından 22 yıl sonra vazgeçilmiş ve gümrükler tekel idaresi ile birleştirilerek bir Bakanlık çatısı altında yeniden organize edilmiş oldu.
Yeni oluşuma gidilmesi nedeninin kaçakçılıkla etkin bir şekilde mücadele edilebilmesinin yanında gümrük ve tekel hizmetlerinin de en iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanması olduğunu Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti’nin kuruluş gerekçesinden anlıyoruz.. Sözüedilen gerekçede;
“Gümrük muamelatının aldığı hususi ehemmiyet inhisar işlerinin kesbettiği vüs’at kaçakçılık için alınacak ciddi tedbirler btün bu işlerin Maliye Vekaletinin asli hizmetlerinden ayrı olarak tedvir ve takibinde Devlet için daha faydalı olacağından mesaisini münhasıran bu veçhelere tahsis eden bir Vekaletin teşkili muvafık görülmüş ve maruz muamelatın layık olduğu iktisadi ve inzibati noktalardan da bu teşekkülün Devlet için menfaatli olacağı teemmül edilmiştir.Vekalet teşekkülü adı altında toplanan Gümrük ve İnhisar işlerinin tevhit ve merkezi nakli neticesinde bütçeye ayrıca bir külfet tahmil edilmiyeceği aşikardır. Bu maksat ve gereklerle Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti ünvanı altında ihdası faydalı görülen…” denilmektedir.
Kuruluştan dört yıl sonra Bakanlığın teşkilat ve vazifelerine dair kanun hazırlanmıştır. 2825 sayılı 9.10.1935 tarihli olan “Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti’nin Teşkilat ve Vazifelerine Dair Kanun” hükümlerine göre kuruluş sırasında Vekaletin ana hizmet birimleri Gümrükler Umum Müdürlüğü İnhisarlar Umum Müdürlüğü ve yarı askeri görünümlü hüviyetteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı’ndan oluşuyordu.
Vekaletin taşra teşkilatı ise gümrük ve gümrük muhafaza kuruluşları ititbariyle Başmüdürlük Müdürlük Başmemurluk Amirlik ve Memurluk şeklinde düzenlenmişti.
Diğer taraftan aynı dönemde Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifelerine Dair 2/14153 sayılı Nizamname de yayınlanmıştır.
Bu arada mevzuata yönelik yapılan çalışmalar da yürütülüyordu. Bu çalışmalar sonucunda daha önce uygulamaya konulmuş olan 1510 sayılı kanuna göre daha ağır müeyyideler taşıyan 1918 sayılı “Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun” 1932 yılında yürürlüğe konuldu. Halen yürürlükte bulunan ve zaman içinde günün koşullarına göre çeşitli değişikliklere uğramış olan bu kanuna göre kaçakçılık davaları tutuklu olarak devam eder kaçakçılık suçlarından dolayı mahkumiyet halinde ceza tecil edilmez ve sürgün cezası uygulanırdı. Ayrıca bu kanuna göre kaçakçılık davalarına bakmak üzere üç yıl süre ile özel ihtisas mahkemeleri de kuruluyordu.
Bu dönemde kaçakçılıkla etkili bir şekilde mücadele edebilmek için Vekaletin personel politikası üzerinde de önemle duruldu.Teftiş ve tahkikatlar sırasında veya merkezde dosya üzerinde yapılan incelemelerde çeşitli nedenlerle yetersizliği saptanan memurların Vekalet Disiplin Kurulu Kararı ile memuriyetten ihraç edilmelerini hüküm altına alan ve kapsamı daha sonra 2350 sayılı kanunla genişletilmiş olan 7 Ocak 1932 tarihli 1920 sayılı Kanun yürürlüğe konuldu.
Diğer taraftan Cumhuriyet öncesi 1918 senesinde uygulamaya konulan Gümrük Kanunu günün değişen ekonomik şartları karşısında yetersiz kaldığından bu konuda da yapılan yeni çalışmalar sonucu hazırlanan tasarı kanunlaştı. 2 Mayıs 1949 tarihli 5383 sayılı olan bu kanun Cumhuriyet döneminin ilk Gümrük Kanunu’dur.
Bu dönemde ülkemiz uluslararası gelişmeleri de yakından takip etmiş ve merkezi Cenevre olarak 1947 yılında kurulan ve 1948 yılında faaliyete geçen Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’na (GATT) (Bugünkü Dünya Ticaret Örgütü) katılınırken merkezi Brüksel olarak 1950 yılında kurulan Gümrük İşbirliği Konseyi’nin (Bugünkü Dünya Gümrük Örgütü) ilk üyeleri arasında yer almıştır.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Gümrük Nedir-Gümrük Hakkında Bilgi

Gümrük Nedir-Gümrük Hakkında Bilgi konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Arp Nedir?-Arp Hakkında Bilgi? ebush Genel Kültür Paylaşımlarınız 5 28-03-2017 10:49
Gümrük ve Tekel Kurumu Ne Zaman Kurulmuştur elif Soru Cevap 0 18-04-2013 04:08
Gümrük birliği anlaşmasının ülkemize yararları nelerdir? ebush Eğitim ve Öğretim 0 30-03-2013 01:28
Ekolojik Denge Nedir Hakkında Bilgi elif Soru Cevap 0 18-03-2013 09:34
Gümrük İşletme Bölümü Nedir? - Gümrük İşletme Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 25-06-2009 02:46

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:09 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats