Bakimliyiz.Com

-   Genel Kültür Paylaşımlarınız (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Vakıf Nedir-Vakıf Hakkında Bilgi (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/124957-vakif-nedir-vakif-hakkinda-bilgi.html)

elif 27-05-2013 11:01

Vakıf Nedir-Vakıf Hakkında Bilgi
 
Vakıf Nedir-Vakıf Hakkında Bilgi


Vakıf, bir kişinin, belirli bir hizmetin yerine getirilmesi ya da başkalarının yarar*lanması için malını ya da parasını bağışlaya*rak oluşturduğu kuruluştur. Bir vakfın kurulabilmesi için mülk sahibinin vakfa bıra*kacağı bir mülk ya da gelir kaynağı, bu mülkün yönetiminden sorumlu bir kişi yani mütevelli, vakıftan yararlanacak kişiler ya da görülecek hizmet ve ayrıca mülk sahibinin bütün bunları ayrıntılarıyla belirttiği yazılı bir metin gereklidir.
Vakıf Tarihçesi
Hayır amacıyla kurulan vakıflar ilkçağlar*dan bu yana var olmuştur. Eski Mısır, Yunan ve Roma’da vakıf gelirleriyle okullar, kitap*lıklar ya da hayır kurumları desteklenirdi. Ortaçağda Avrupa’da, kiliselerce yürütülen yetimhaneler, okullar ve parasız yemek dağı*tımı gibi hayır işlerini desteklemenin yanı sıra özel amaçlar için de vakıflar kurulmuştur. Ortaçağa damgasını vuran feodalizm döne*minde toprak sahipleri (vasal) ölümlerinden sonra topraklarının büyük feodal beylerin (senyör) denetimine geçmesini önlemek ama*cıyla vakıflar kurdular. Eğer toprak sahibi çocuklarının yararına vakıf kurmadan ölürse, feodal bey çocuklar büyüyünceye kadar miras kalan toprağı kullanabi*liyor, ürün yetiştirebiliyor ve ağaç kesebili*yordu.
Rönesans döneminden sonra varlıklı tüc*carların hayır amacıyla kurdukları vakıflar hızla çoğaldı. Tüccarlar 16. ve 17. yüzyıllarda yoksul çocuklara eğitim sağlamak, hastalara, evsizlere ve yaşlılara yardım etmek amacıyla çok sayıda vakıf kurdu.
20. yüzyılda eğitim, bilim, tıp, toplumsal refah gibi konularda hizmet vermek için bağış toplayan vakıflar, başta ABD olmak üzere birçok ülkede yaygınlaştı. Şirketlerin ya da kişilerin oluşturduğu bu büyük vakıfların baş*lıca etkinliği hayır amacıyla yüksek tutarlarda bağış toplamaktır. Bu amaçla kurulan ilk vakıflardan biri de Carnegie Vakfı’dır. An*drew Carnegie tarafından kurulan bu vakıf halk hizmetlerinin, eğitimin, sağlık ve güzel sanatların gelişimi için kaynak sağlar. Ayrıca Rockefeller Vakfı, Ford Vakfı gibi başka vakıflar da kurulmuştur. ABD’den sonra Avrupa’da ve İngiltere’de de yaygınlaşan bu kurumlar okulların, üniversitelerin ve hastanelerin yanı sıra müzelerin, sanat galerilerinin ve başka sanat etkinliklerinin gereksindikleri kaynakları sağlamada çok önemli bir rol oy*namaktadırlar.
Ayrıca, doğal çevreyle ve tarihi yapılarla ilgilenen bazı kişiler bunların korunması için vakıflar oluşturmuşlardır. İngiltere’de bulu*nan Ulusal Vakıf bunlardan biridir. Bu vakıf toplumun genel yararım gözeterek tarihi yapı*larının ve doğal güzelliğinin bozulmasından korkulan araziyi alır ve korur.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:59 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.