bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 27-02-2014, 12:37   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Peygamberimizin hayatı maddeler halinde

Peygamberimizin hayatı maddeler halinde-Hz.Muhammed Mekke'nin büyük ailelerinden Kureyş kabilesinin kollarından biri olan "Haşimoğulları" ndandır.

-Babası Abdullah annesi Amine' dir. Dedesi Abdülmuttalip Mekke' nin ileri gelenlerindendir.

-Doğumu ve Çocukluğu :

*571 yılında Mekke 'de dünyaya gelmiştir.

*Doğumundan önce babası Abdullah'ı Altı yaşında Annesini kaybetmiştir.
Annesinin ölümüyle sekiz yaşına kadar dedesi Abdülmuttalib'in sonra da amcası "Ebu Talip" in yanında yaşamını sürdürmüştür.

*Amcası Ebu Talip'in yanında ticareti öğrenmiş Arabistan dışında Suriye Yemen bölgelerini tanımıştır.

-Gençliği :

*Hz.Muhammed putlara tapmaz doğruluktan ayrılmaz yalan söylemez kimseyi kırmaz özellikleriyle akıllı ve olgun davranışlarıyla doğru sözlülüğü ve güvenilirliğiyle Kureyşliler arasında saygınlık kazanmıştır.Bundan dolayı "Muhammedül Emin" ( Güvenilir Muhammed ) denilmiştir.

*Ticaret işleriyle uğraşan Kureyş'in saygın ve zengin hanımlarından olan Hz.Hatice'nin yanında çalışmaya başlamış bir dönem sonra onunla evlenmiştir.

*Kabe'nin onarımından sonra kutsal sayılan "Hacer ül Esved" in yerine konulması sırasında Kabilelerin anlaşamamaları üzerine çözüm için Hz.Muhammed'e başvurmaları onun saygı duyulan sorunları çözebilecek güce sahip uzlaştırıcı kişilik özelliklerini gösterir.

-Peygamber oluşu :

*Tek bir tanrı yaratıcı olduğunu düşünen Hz.Muhammed zaman zaman Mekke yakınlarındaki Hira Mağarasına giderek burada düşünceleriyle başbaşa kalmıştır.

*610 yılının Ramazan ayının 27. gecesi Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine ulaştırılmıştır.

-İlk Müslümanlar :

*Hz. Muhammed'in İslamiyet'e çağrısı ile ona ilk inananlara ilk Müslümanlar denilir.

*Bunlar:Hz. Hatice Hz. Ali Hz. Ebubekir Zeyd'dir.

-Mekke Döneminde Meydana Gelen Olaylar :

*İslamiyet'in giderek yayılmaya başlaması üzerine Mekkeliler Müslümanlar üzerindeki baskı ve işkencelerini artırdılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed Müslümanlardan isteyenlerin Habeşistan'a göç etmesine izin verdi.

*Hıristiyan Habeş hükümdarının kendileri gibi tek Tanrı inancını benimsemesi ve Müslümanlara iyi davranacağım düşünmesi Hz. Muhammed'in bu kararı almasında etkili olmuştur.

*Mekkeliler Müslümanlarla her türlü ilişkilerini kesmişler. Bu durum üç yıl sürmüştür. Ticarî ilişki ve akrabalık
bağları gibi nedenlerle boykot kaldırıldı.

*Hz.Muhammed'in eşi Hatice ve amcası Ebu Talip'in aynı yıl içinde ölmelerinden sonra Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları artmış bunun üzerine Hz. Muhammed hem İslamiyet'i yaymak hem de güvenilir bir yer bulmak amacıyla Taif kentine gitmiştir. Ancak Taif'liler Hz.Muhammed'e iyi davranmamışlardır.

-Akabe Biatları (Bağlılık):

*Medine'deki Hazreç kabilesinden altı kişi Hac için Mekke'ye geldiklerinde Hz. Muhammed'le görüşmeleri sonucuislamiyeti kabul etmişler dönüşlerinde Medine'de İslamiyet'i yaymaya başlamışlardır. Bunun sonucunda 621 'de bir gurup Medine'li Akabe'de Hz.Muhammed'le görüşmüş ona bağlı kalacaklarına ve sözlerini tutacaklarına söz vermişlerdir. Bu olaya " I.Akabe Biatı denilir."

*622'de bir gurup Medine'li daha Hz.Muhammed'le Akabe'de yeniden görüşmüş İslamiyet'in buyruklarını yerine getireceklerine Hz.Muhammed'i koruyacaklarına söz vermişler ve onu Medine'ye davet etmişlerdir. Bu olaya da II.Akabe Biatları denilir.

*Akabe Biatları Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçüne Hicret'e yol açmıştır.

-Hicret(622-Eylül):

*Hz. Muhammed'in Müslümanlarla birlikte Mekke'den Medine'ye göç olayına "Hicret" denilir.

*Mekke'den Medineye göç edenlere "Muhacir" Medine'de onları karşılayıp yardım edenlere "Ensar " denilir.

-Sonuçları :

*Hicret olayı ile İslamiyet'in yayılışı hızlandı

*Hz.Muhammed ve Müslümanlar Mekkelilerin baskısından kurtuldu.

*Medine Emirnamesi ( Anayasası) hazırlanarak uygulamaya koyuldu
Hz.Muhammed Medine'deki Arap ve Yahudi kabileleriyle görüşerek toplumsal barışı sağladı.

*İslam Devletinin temelleri atıldı.

*Hicri takvime başlangıç olmuştur.

-Hz.Muhammed'in Siyasi ve Askeri Etkinlikleri:

-a. BEDİR SAVAŞI (624):
Nedeni :


*Mekkelilerin Medinelilere ekonomik baskı yapması üzerine Hz.Muhammed'in Suriye'den Mekke'ye dönen bir Kureyş kervanını ele geçirmek istemesi.

-Gelişme:

*Mekkeli'ler yenilgiye uğratıldılar.
*Bazı Mekkeliler tutsak alındılar.
*Zengin olanlar fidye karşılığı okuma yazma bilenler on kişiye okuma-yazma öğretmeleri karşılığı bazıları da karşılıksız serbest bırakıldılar.

-Sonuçları:

*Müslümanların ilk büyük savaşı ve başarısıdır.
*Hz.Muhammed'in dini ve siyasi gücü artmıştır.
*Putperest kalan Medineliler de İslamiyet'i kabul etmişlerdir.
*Hz.Muhammed'in esirler yaralı düşman askerlerinin durumu ve ganimet'le ilgili uygulamaları İslam Savaş Hukukuna temel oluşturmuştur.

-b.UHUT SAVAŞI (625):

-Nedeni:


*Mekkelilerin Bedir savaşı yenilgisinin öcünü almak ve kervan yolları güvenliğini sağlamak istemesi.
*Gelişme:Medine yakınlarındaki Uhud dağı eteğinde yapılan savaşta okçuların yerlerini terk etmeleri üzerine Müslümanlar yenilgiye uğradılar. *Hz.Muhammed yaralanmış amcası Hz.Hamza şehit olmuştur.

-Sonuç:

*Müslümanların yenilmesinin temel sebebi askerlerden bir bölümünün ganimet paylaşımına yönelerek yerlerini terk etmeleridir.

*Mekkeliler yenilgiye uğratmalarına rağmen Müslümanları yok edememişlerdir.

-c.HENDEK SAVAŞI (627):
-Nedeni:


*Hayber'de bulunan Yahudilerin Mekkeliler ve çevre kabilelerle ittifak oluşturarak Müslümanları yok etmek istemeleri.

*Gelişme: Uhud savaşından ders alan Müslümanlar savunma savaşı yapmaya karar verdiler. İran'lı bir müslüman olan Selman-i Farisi'nin önerisiyle Medine'nin saldırıya açık olan yerlerine insanların geçemeyeceği genişlikte Hendek kazıldı.

*Sonuç:

Aralarında tam bir anlaşma ve birlik bulunmayan Mekke ordusu istediğini elde edemeyeceğini anlamış ve geri çekilmiştir.

Mekkelilerin saldırı gücü tükenmiş ve savunmaya çekilmişlerdir.
Müslümanların son savunma savaşıdır.Saldırı sırası Müslümanlara geçmiştir.

-ç.HUDEYBİYE ANTLAŞMASI (628):

Hz. Muhammed Müslümanlarla birlikte Kabe'yi ziyaret etmek üzere yola çıkmış ancak Kureyşliler kuvvet göndererek Müslümanların Mekke'ye girişine engel olmuşlardır. Bunun üzerine Hudeybiye denilen yerde taraflar arasındaki görüşmelerden sonra antlaşma imzalanmıştır.

-Maddeleri:
*Müslümanlar Kabe'yi ertesi yıl ziyaret edebilecekler ve üç günden fazla kalmayacaklar.

*Mekke'li bir kimse İslamiyet'i kabul edip Hz.Muhammed'in yanına sığınırsa velisinin isteği üzerine geri verilecek fakat bir Müslüman Mekke'ye sığınırsa geri verilmeyecek.

*Taraflardan her ikisi de istedikleri kabilelerle anlaşma yapabilecekler fakat askeri yardım yapmayacaklar.

*İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardı.

-Önemi :
*Mekkeliler Müslümanların siyasî varlığını resmen kabul ettiler.
*Barış ortamının oluşması İslamiyet'e geçişi hızlandırdı.
*Mekke'nin fethi kolaylaştı.

-d.HAYBER'İN FETHİ ( 629):

*Nedeni : Medine'nin kuzeyinde Şam ticaret yolu üzerinde bulunan Hayber Yahudilerin elindeydi. Yahudiler Müslümanlar için tehlike oluşturuyorlardı. Buranın alınması aynı zamanda Şam ticaret yolu'nun ele geçirilmesini ve güvenliğini sağlayacaktı.

*Gelişme:Hz. Muhammed Hayberlilerin savunma yapmasına fırsat vermeden hızlı hareket etmiş Hayber'i kuşatarak almıştır.

-Önemi:
*Yahudi sorunu çözümlenmiş
*Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır.
*Not : Yahudilere ödeyecekleri vergi karşılığı ((Tarımdan elde ettikleri ürünün yarısı) topraklarında oturma hakkı tanındı.

-e.MUTE SAVAŞI ( 629 ):

-Nedeni:Bir Müslüman elçisinin Bizans'a bağlı Gassaniler tarafından şehit edilmesi.

-Gelişme ve Sonuç:

*Hz.Muhammed Zeyd bin Harise(azatlısı) komutasındaki bir orduyu Gassaniler üzerine göndermiş Mute yakınlarında; Bizans -Gassani-Arap kuvvetlerinden oluşan orduyla yapılan savaşı Müslümanlar kaybederek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. (Zeyd ve ondan sonraki iki ordu komutanı şehit olmuş bunun üzerine yönetimi eline alan Halid Bin VelidMüslümanları daha fazla kayba uğratmamak için geri çekmiştir.)

-Önemi:Müslümanların Bizans'la yaptıkları ilk savaştır.

-f.MEKKE'NİN FETHİ(630):
-Nedeni:

*Kureyşliler Hudeybiye antlaşması koşullarını kendi taraflarında olan bir kabileyi destekleyerek bozdular.
*Kureyşlilerin Müslümanlar aleyhindeki etkinliklerinin sona erdirilmek istenmesi.
*Kabe'nin putlardan temizlenmek istenmesi.

-Gelişme:
*Hz.Muhammed kalabalık bir orduyla Mekke' yi her yönden kuşatmış direnemeyeceklerini anlayan Mekkeliler teslim olmuşlardır.

-Önemi:
*İslamiyet'in yayılmasını hızlandırmıştır.
*Arap yarımadasının fethine ortam hazırlamıştır.
*Kabe putlardan temizlenmiştir.

-g.HUNEYN SAVAŞI (630):

*Mekke'nin fethi üzerine İslamiyeti kabul etmeyen Arap kabilelerinin Taiflilerin de desteğiyle bir ordu hazırlayıp müslümanlara saldırmak istemesi.

*Gelişme ve Sonuç : Mekke yakınlarındaki Huneyn vadisinde yapılan savaşı Hz.Muhammed komutasındaki Müslümanlar kazandılar. Kaçanlar Taif'e sığındı.

-h.TAİF'İN KUŞATILMASI (630):

*Huneyn savaşından sonra Hz. Muhammed Taif'i kuşatmış ancak burasının savunmaya elverişli konumundan dolayı başarılı olamamış kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştır.

*Taifliler bir yıl sonra kendileri İslamiyet'i kabul etmişlerdir.

-ı.TEBÜK SEFERİ (631):
-Nedeni:


*Bizans İmparatoru Herakleios' un İslamiyetin yayılmasını engellemek amacıyla büyük bir orduyla Arap Yarımadası üzerine sefere çıktığı haberlerinin ( söylenti ) alınması.

*Bunun üzerine Hz.Muhammed' in Mute yenilgisinin olumsuz etkilerini silmek ve Bizanslıların Arabistan'a girmesine engel olmak istemesi.

-Önemi:

*Hz. Muhammed'in son seferidir.
*Hz.Muhammed döneminde Müslümanlar en geniş sınırlara ulaşmışlardır.

-Hz.Muhammed'in Son Zamanları ve Ölümü:

-a.VEDA HACCI VE VEDA HUTBESİ:


*Hicret'in onuncu yılında Hz. Muhammed Mekke' ye Hacca gitmiştir. Bu onun son ziyareti olduğu için Veda Haccı ( Haccü'l Veda ) olarak burada Müslümanlara yaptığı konuşma da "Veda Hutbesi" olarak adlandırılmıştır.

*Veda Hutbesi'nde Hz. Muhammed; bütün insanların eşit olduğunu Müslümanların kardeş olduğunu birbirlerinin canlarına ve mallarına kastetmemelerini kötü alışkanlıklardan vazgeçilmesini kadınlara iyi davranılmasını istemiştir.

-b.HZ.MUHAMMED'İN ÖLÜMÜ (632)

Hz.Muhammed Veda Haccı'ndan sonra Medine'ye dönmüş Bizans'a karşı yeni bir sefer hazırlığındayken hastalanarak 8 Haziran 632 tarihinde altmış üç yaşında vefat etmiştir.


ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 25-12-2015, 08:12   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok güzel anlatmışsınız peygamberimizin hayatını sizleri tebrik ediyorum


 

Alt 28-03-2016, 09:30   #3 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Standart

Çok güzel anlatmışsınız Peygamberimizin hayatını sizleri tebrik ediyorum


 
Alt 11-04-2016, 04:40   #4 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Çok güzel olmuş saolun


 
Alt 24-04-2016, 03:37   #5 (permalink)
Ela gözlüm
Avatar Yok
 
Standart

Çok teşekkür ederim hem ödevime yardımcı oldunuz hem de Peygamber Efendimiz hakkında
bilgi sahibi oldum.


 
Alt 24-04-2016, 03:44   #6 (permalink)
Hira
Avatar Yok
 
Standart

Çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğiniz için.


 
Alt 29-03-2017, 12:15   #7 (permalink)
Kayıtsız Üye
Avatar Yok
 
Standart

cok guzel olmus peygamberimizin hayatini cok guzel anlatmissiniz tesekkurler☺


 
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Peygamberimizin hayatı maddeler halinde

Peygamberimizin hayatı maddeler halinde konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: hz muhammedin hayatı maddeler halinde, hz muhammedin hayatı özet maddeler halinde, peygamber efendimizin hayatı maddeler halinde, hz muhammedin hayatı maddeler halinde kısaca, hz muhammed hayatı maddeler halinde, peygamberimizin hayatı maddeler halinde, hz muhammedin hayatı kısaca maddeler halinde, hz muhammedin hayati maddeler halinde, hz muhammedin hayatı madde madde, hz muhammedin hayatı madde halinde, http wwwbakimliyizcom genel kultur paylasimlariniz 138391 peygamberimizin hayati maddeler halindehtml, hz muhammedin maddeler halinde hayatı, hz muhammed hayatı madde madde, peygamberimizin hayatı made halinde yazılışı, maddeler halinde hz muhammedin hayatı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Atatürkün hayatı maddeler halinde ebush Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 24-02-2014 10:58
Peygamberimizin hayatı kısaca ebush Kısaca 0 23-02-2014 06:37
Peygamberimizin hayatı kısa Я Soru Cevap 1 09-12-2012 05:09
Peygamberimizin hayatı kısa Я Soru Cevap 0 09-12-2012 05:08

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:00 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats