bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 23-09-2014, 04:15   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Zamirler hakkında kısa bilgi

Zamirler hakkında kısa bilgi -Zamirler hakkında bilgi-Zamirler hakkında kısa bilgi vikipedi -Zamirler hakkında bilgi vikipedi

Zamir: İsmin yerini tutan isim gibi kullanılan kelime ve eklerdir.

Zamirlerin Özellikleri
1-Zamirler isimlerin yerlerine kullanılır. Bir cümlede zamiri çıkarıp isim yerleştirdiğimiz zaman cümlenin anlamında bozukluk olmaz.
Ben bunu iki kez okudum. Bunu kelimesi yerine “kitabı” kelimesini getirdiğimiz zaman cümlede bozukluk olmaz.
Fiillerin isim olmuş biçimlerinin yerlerine de kullanılırlar.
Ben okumayı seviyorum. (onu veya bunu)
Çalışmak elbette önemlidir. (bu)

2-Sadece tekil isimlerin yerlerini tutmazlar. Çoğul haldeki kelimelerin de yerlerini tutarlar.
Ali ile Mehmet dün sinemaya gittiler. (onlar)
3-İsimlerin diğer kelimelere göre bir özelliği vardır. İsimler hal eklerini alırlar. Zamirler isimlerin yerlerini tuttuklarına göre zamirler de hal eklerini alırlar.
Ahmet Ahmet’i Ahmet’e Ahmet’te Ahmet’ten
O..........onu.........ona.......onda.......ondan

3-Zamirler cümlenin farklı ögeleri olabilirler.
Onlar bugün okula gelmedi. (özne)
Sizlere bir türlü göremedik. (belirtili nesne)
Bu destek onlardan geldi. (dolaylı tümleç)
Konulardan bahseden de buydu. (yüklem)

Zamir Çeşitleri

Tablodan da anlaşıldığı gibi kelime halinde zamirler 4 tane ek halinde zamirler 2 tanedir.
1. Şahıs (kişi) zamirleri
Dönüşlülük zamiri
2. İşaret zamirleri
3. Belgisiz zamirler
4. Soru zamirleri
5. İlgi zamiri
6. İyelik zamiri

1. Şahıs (kişi) Zamirleri

Şahıs zamirleri:
1. tekil şahıs: ben
2. tekil şahıs: sen
3. tekil şahıs: o
1.çoğul şahıs: biz
2. çoğul zamir: siz
3. çoğul şahıs: onlardır.
“Kendi” dönüşlülük zamiri

Şahıs (kişi) zamirleri hal eklerini alır demiştik. Ancak bazıları hal eklerini alırken kök değişikliklerini uğrarlar.
Ben beni bana bende benden (kök değişikliği –e hal ekini alınca olmakta)
Sen seni sana sende senden
O onu ona onda ondan
biz bizi bize bizde bizden
Siz sizi size sizde sizden
Onlar onları onlara onlarda onlardan

Sen zamiri yerini nezaketen “siz” zamirini kullanabiliriz. O zaman yüklem "siz"e göre çekilir.
Davete sen gelecek misin?
Davete siz gelecek misiniz?

Bazı cümlelerde şahıs zamirinin kullanımı anlatım bozukluğuna sebep olabilir.
“Ben bugünlerde çok çalışıyorum.” cümlesinde fiil şahıs ekini almıştır zaten zamir kullanmaya gerek yoktur.

“Kendi” kelimesi de şahıs zamirleri içinde değerlendirilir ve adı dönüşlülük zamiridir.
Kendi zamiri de tüm hal eklerini alır.
Kendim kendimi kendime kendimde kendimden
Kendin kendini kendine kendinde kendinden.
Kendi dönüşlülük zamiri de bazı cümlelerde anlatım bozukluğu oluşturabilir.
“Bu ödevi sen kendin mi yaptın?” Bu cümlede kendin ve sen kelimeleri 2. tekil şahıs için kullanılmıştır. Kendin kelimesi gereksiz kullanılmıştır.
Zamirler isimlerin yerlerine kullanıldıklarına göre tamlamaların da bir parçası olurlar.
Kendi sınıfınızı kendiniz temizleyin. (kendi tamlamanın tamlayan ögesidir.
Cümlelerde pekiştirme amaçlı kullanılabilir.
Müracaatı kendiniz yapacaksınız.
Bu cümleleri kendiniz demediniz mi?
Kontrolü okul müdürünün bizzat kendisi yapacakmış.

2. İşaret zamirleri
İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.
Bu şu o bunlar şunlar onlar öteki bura şura beriki ora böylesi şöylesi öylesi
Diğer zamirler gibi hal eklerini alırlar.
Bu bunu buna bunda bundan
Şu şunu şuna şunda şundan...

Şunu versene!
Bunları hemen buradan götürün!
Onlar daha okula gelmediler.
Orası daha mı güzeldi?
Şurası baş başa verdiğimiz yer burası...
Bunlar ülkemizin en iyi insanları...

Not:
Şahıs zamirlerinde de “o onlar” var işaret zamirlerinde de “o onlar” var.
Cümlede kullanıldığı zaman hangi zamir olduğunu nasıl anlayacağız?
“Gerçekten o iyi görünüyordu.” Cümlesinde “o” kişi zamiri mi işaret zamiri mi?
Eğer insanın yerini tutuyorsa kişi zamiri insan dışı varlığın yerini tutuyorsa işaret zamiridir.
“Onları mutlaka görmeliydin.” cümlesindeki onlar insanlar ise kişi zamiri
insan dışı varlıklar ise işaret zamiridir.

İşaret zamirleri de cümlenin farklı ögesi olabilirler.
Şunlar bizim başımızı ağrıtanlardır. (özne)
Bunları iyece eğitmek gerek. (nesne)
Berikisine biraz yardım etmek gerek.(dolaylı tümleç)

Tamlamanın ögeleri olabilirler
Onun çalışmasını beğenmedim. (tamlayan)
Adamın böylesini hiç görmedim. (tamlanan)
İşaret zamirleri ile işaret sıfatları karıştırılmakta. İşaret zamirleri kendi başlarına
kelimeler iken işaret sıfatları isimlerin önünde yer alan ve onlarıbelirten ya da niteleye kelimelerdi.
Bu çok çalışkan bir öğrencidir.. (zamir)
Bu çocuk çok çalışkan bir öğrencidir. (sıfat)
Böylesini hiç gördünüz mü? (zamir)
Böyle insanları hiç gördünüz mü? (sıfat)
Beriki daha da ucuzdu.
Beriki elbise daha ucuzdu.
Not: Zamir olan kelime ek alabilirken sıfat olan kelimeler ek alamazlar. Aldıkları zaman da isim olurlar.
Öyle insanlarla sakın konuşma! (sıfattır ve ek almaz)
Öyleleriyle sakın konuşma! (öyleleri zamirdir eki değişebilir.)
Öylelerine yüz verme!
Öylelerinden uzak dur.

3. Belgisiz zamirler
Belirli bir kişi ya da varlık adı göstermeden isimlerin yerini yaklaşık olarak belirsiz bir biçimde tutan zamirlerdir.

“hepsi biri birisi hepsi kimi hiç kimse kimisi tamamı herkes kimse çoğu birçoğu bazısı birazı birçoğu başkası birkaçı her biri öteberi şey falan filan ...”

Dün kimseyi göremedim.
Bazıları da çok konuşur oldu.
Kimileri daha çok çalışıyor.
Falan çok hiç çalışmazmış.
Birkaçı yine okuldan kaçtı.
Pek çoğu sınavda iyi puanlar alacak.
Herkes işini dürüstçe yapmalı.
Kimse kimsenin babasının uşağı değil.
Başkaları böyle yapsa tepkim daha farklı olurdu...

Belgisiz zamirlerle belgisiz sıfatları birbirine karıştırmamak gerekir.
Bazısı konuyu iyi anlamamış. (zamir)
Bazı öğrenciler konuyu iyi anlamamış. (sıfat)
Birkaçı mükemmel ödev yapmıştı.
Birkaç öğrenci mükemmel ödev yapmıştı.

Biri anlamlı biri anlamsız kelimeden oluşan ikilemeler vardır. Anlamsız olan kelimeler ismin yerini tuttuğundan zamirdir.
Ben kanun manun dinlemem.
Çocuk hâlâ oyun moyun peşindeydi.

Belgisiz zamirler de tamlamanın bir ögesi olabilirler.
Pek çoğunun ayakkabısı eskiydi. (tamlayan)
Öğrencilerin bazıları kendilerine iyi hedefler belirlemişler. (tamlanan)


4. Soru zamirleri
İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir.
“neneyi neye nerede nereden kim hangisi nere kaçı kaça
Eğer bu sözcüklerin yerlerini isim getirilebiliyorsa o zaman zamirdir.
Dün nereye gidiyordun?
Dün eve gidiyordun.
Soru zamirleri cümleye soru anlamı katarlar. Ancak cümlenin özelliğine göre soru anlamı katmayabilir.
Dün okula kimlerle geldin? (soru)
Kimlerle geldiğimi söyleyemem. (soru anlamı değil)
Tamlamanın bir ögesi olabilirler.
Kimin parası varsa yardım etsin. (tamlayan)
Orada bunların kaçını gördün? (tamlanan)
Cümlenin değişik ögesi olabilir.
Kimler geldi kimler geçti. (özne)
Derdim çok hangisine yanayım. (dolaylı tümleç)

5. İlgi zamiri: “ki”
Tamlananı düşmüş isim tamlamasında tamlayanın sonuna gelip tamlananın yerini tutan ki ekine ilgi zamiri denir.

Benim kitabım
Tamlayan tamlanan
Benimki
Örnekte tamlanan kelime kitabım kelimesidir. Kitap kelimesi yerine –ki eki getirilmiştir ve bu eke ilgi zamiri diyoruz.
Evdekileri de geceye çağıralım.
Arabadakiler getirildi mi?
Pazardakiler kalitesiz oluyor diyorlar.

İlgi zamir –ki kelimeyle bitişik yazılır.
Türkçede üç ki vardır.
a-bağlaç olan ki: Ayrı yazılır. Cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz.
b-sıfat türeten ki: İsimlere eklenerek onları sıfat yapar. Tamlamanın tamlayanı olur.
Evdeki çiçekler sokaktaki insanlar (isimler önce –de hal eki almışlardır. Sonra –ki ekini almışlardır. İsimleri sıfat yapan bu –ki aynı zamanda kelimenin özelliğini değiştirdiğinden yapım ekidir.)
c-ilgi zamir olan –ki: İsimlerin yerini tutar.

Yine bizimkiler top oynuyorlar. (zamir)
Çalışmadılar ki başarı elde etsinler. (bağlaç)
Metindeki yeni kelimeleri yazmamız gerekmiş. (sıfat tamlamanın tamlayanında)

6. İyelik zamiri
Varlıkların kime kaçıncı şahıslara ait oldukların belirten eklerdir.
Defter
Defter-im (1. tekil şahsa ait olduğunu belirtiyor)
Defter-in (2. tekil şahsa ait olduğunu belirtiyor)
Defter-i
Defter-imiz
Defter-iniz
Defter-leri
Eğer isim ünlü harfle bitiyorsa
Çanta-m çanta-n çanta-sı çanta-mız çanta-nız çanta-ları
3. tekil ve 3 çoğul şahış iyelik ekleriyle hal eki –i karıştırılmakta.
“Defteri” kelimesine baktığımızda:
Defteri güzelmiş.(iyelik ekidir)
Defteri bana getir. (hal ekidir)

Bahçeleri harika bir güzellikteydi. (iyelik eki)
Bahçeleri bir bir dolaştık (belirtme hal eki)
Çözüm:İsmin önüne “onun” ya da “onların” getirilebiliyorsa o zaman o ek iyelik ekedir.
Neyi? Sorusuna cevap veriyorsa hal ekidir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Zamirler hakkında kısa bilgi

Zamirler hakkında kısa bilgi konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: zamir hakkında kısa bilgi, cok kısa zamırler, müracaat ilr ilgili cumleler, zamir hakkinda kisa bilgi, zamir kisa aciklama, zamirler hakkinda kisa bilgi, zamirler ile ilgili kisa bilgi, zamirler hakkında kısa bilgi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Saz hakkında kısa bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 19-09-2014 06:48
Org hakkında kısa bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 16-09-2014 04:04
Ney hakkında kısa bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 16-09-2014 03:51
Cam hakkında kısa bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 08-09-2014 05:02
Ay hakkında kısa bilgi elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 08-09-2014 04:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:24 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats