Bakimliyiz.Com

-   Genel Kültür Paylaşımlarınız (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri Nelerdir? (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/68219-korfez-savaslari-ve-ulkemize-etkileri-nelerdir.html)

elif 09-12-2010 02:08

Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri Nelerdir?
 
Körfez Savaşları ve Ülkemize Etkileri Nelerdir?

I. Körfez Savaşı
 • Irak, 1980 -1988 yılları arasında İran ile yaptığı sa*vaşta ekonomik yönden ağır zararlara uğramıştı. Bu zararları karşılamak için 2 Ağustos 1990′da Ku*veyt’i işgal etti.
 • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak’ın Kuveyt topraklarını boşaltması için karar alarak, bu kararın 15 Ocak 1991 tarihine kadar uygulanmasını, aksi taktirde güç kullanılacağını duyurdu. Irak’ın bu sü*re içinde Kuveyt’i terk etmemesi üzerine ABD’nin öncülüğündeki çok uluslu hava güçleri 17 Ocak 1991 ‘de taarruza geçti.
 • Irak, çok uluslu müttefik güçler karşısında başarısız olarak 6 Nisan 1991′de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin şartlarını kabul ettiğini yazılı olarak ilan etti. Böylece I. Körfez Savaşı sona ermiştir,
II. Körfez Savaşı
 • ABD, Irak’ın Kitle İmha Silahları ürettiğini iddia ede*rek bu devlete 20 Mart 2003′te yeniden savaş açtı.
 • ABD bu savaşta Birleşmiş Milletler’den askeri des*tek kararı çıkartamamıştır. Bunun üzerine ağırlığını ABD ve İngiltere askerlerinin oluşturduğu koalisyon gücü oluşturulmuş, bu güç 1 Mayıs 2003′te Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimine son vermiştir.
 • Irak’ta 30 Ocak 2005′te geçici seçimler yapılmış ve demokratik yönetime geçilmiştir. Ancak ABD güçle*ri hala Irak’ta bulunmaktadır ve ülke henüz huzur ve güvene kavuşamamıştır.
Körfez Savaşlarında Türkiye’nin Tutumu
 • Türkiye, I. Körfez Savaşanda Irak’ın karşısında yer alarak Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlara destek vermiştir. Örneğin Birleşmiş Millefler’in Irak’a eko*nomik ve askeri ambargo kararına ilk uyan ülke Türkiye’dir. Ancak Türkiye savaşa aktif olarak katıl*mamış, İncirlik Üssü’nün çok uluslu güçler tarafın*dan kullanılmasına izin vermiştir.
 • Türkiye, II. Körfez Savaşı ‘nda ABD’yi ve koalisyon güçlerini desteklemekle birlikte daha çekimser bir politika izlemiş ve koalisyon güçlerinin Türkiye üze*rinden cephe açmasına izin vermemiştir.
Körfez Savaşlarının Türkiye’ye Etkileri
 • Irak’a uygulanan ambargo Türkiye’yi ekonomik yönden olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin ihracat kaybı onlarca milyar dolara ulaşmıştır.
 • Körfez Savaşlarından sonra Kuzey Irak’ta olu*şan otorite boşluğu ve kaos Türkiye için bir teh*dit ve risk bölgesi oluşturmuştur.
 • Kuzey Irak’taki otorite boşluğundan yararlanan bölücü terör örgütü, kamplarını buraya taşımış ve bunun sonucunda Güney Doğu Anadolu’da terör olayları artmıştır.
 • Körfez Savaşı’nın sonunda Saddam Hüse*yin’in baskısından kaçan yüz binlerce kurt, Tür*kiye’ye sığınmıştır. Bu mültecilerin vatanlarına geri dönünceye kadar geçen sürede barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması Türkiye’ye ekonomik bir yük getirmiştir.
 • Körfez Savaşlarında Türkiye, savaş bölgesi ilan edilmese de yüz binden fazla yabancı turist re*zervasyonlarını iptal ettirerek ülkemize gelmek*ten vazgeçmiştir.Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:42 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.