bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-12-2010, 06:39   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Başlıca Tarım Ürünlerimiz Nelerdir?

Başlıca Tarım Ürünlerimiz Nelerdir?

TAHILLAR

Buğday
 • Yurdumuzda en çok üretilen ve tüketilen tahıldır.
 • Un ekmek ve makarna üretiminde kulla*nılır.
 • Buğday yetişme döneminde yağış ol*gunlaşma döneminde kuraklık ister.
 • Ülkemizde en fazla İç Anadolu Bölgesi‘nde (başta Konya Ovası) yetiştirilir. Marmara ve Akdeniz bölgelerinde de üretimi yapılır.
 • Buğday sürekli yağış almasından dolayı Karadeniz kıyılarında düşük sıcaklıkların görül*mesinden dolayı da Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde yetişmez.
 • Yağışların bol olduğu yıllarda üretim artarken kurak geçen yıllarda üretim azalır.
Arpa
 • Buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıl*dır.
 • Soğuğa ve sıcağa dayanıklı olup buğda*ya göre daha kısa sürede yetişir. Bu nedenle buğdayın yetişemediği daha soğuk ve yüksek yerlerde de üretimi yapılır.
 • Arpa hayvan yemi olarak ve ekmek yapı*mında kullanılır. Bira sanayisinin ham maddesi*dir.
 • En çok İç Anadolu Güneydoğu Anado*lu ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.
Çavdar
 • Buğdayın ve arpanın iyi yetişemediği yer*lerde yetişir.
 • İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde yetiştirilir.
 • Fazla sıcaklıklardan zarar görür. Yayla ik*limini sever düşük ısıya dayanabilir. Bunun için buğdaya göre daha fakir topraklarda ve yüksek*lerde tarımı yapılmaktadır.
 • Tanesinden ekmek ve bira saplarından hasır şapka yapılır. Sandalye yapımında ve hay*van yemi olarak da yararlanılır.

Yulaf
 • Serin yüksek nemli bölgeler ile sıcak ve kurak yörelerde yetiştirilir.
 • Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan yulaf İç Anadolu Akdeniz ve Marmara bölgele*rinde ekilir.
 • Yulaf unu besin maddesi olarak da kulla*nılır.

Mısır
 • Fazla su ve sıcaklık isteyen mısır bu özelliğiyle diğer tahıllardan ayrılır. Yaz yağışları*nın ve sulama imkânlarının bulunduğu yerlerde yetiştirilir.
 • Akdeniz Karadeniz Marmara ve Ege bölgelerinde üretilir.
 • Doğal yetişme alanı Karadeniz Bölgesi’dir. Ancak temel besin maddesi olarak tüketildi*ği için bölge ticaretinde önemli yer tutmaz.
 • Mısır üretiminin yaklaşık yarısı Akdeniz Bölgesi’nde yapılır. Mısır üretiminin son yıllarda artış göstermesinde sanayi ham maddesi olarak alkol ve yağ imalatında kullanılması etkilidir.
 • Yemeklik yağ üretiminde ve hayvan yemi olarak kullanılır.

Pirinç
 • Çeltik bitkisinin tohumlarının kabukların*dan ayrılması ile elde edilir.
 • Sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişen bir tarım ürünü olduğundan akarsu boylarında ve sulak ovalarda yetişir.
 • Ülkemizde pirinç üretimi tüketimi karşıla*yamamaktadır. Bu nedenle yurt dışından pirinç it*hal edilmektedir.
 • Ülkemizde en fazla Marmara (Meriç Ova*sı) Karadeniz (Tosya - Boyabat) ve Akdeniz bölgelerinde üretilir.


UYARI:
Çeltik tarlaları sivrisinek ve kurbağa gibi canlıların üremesi için uygun ortam olduğu için üretimi yerleşim merkezlerine yakın kesimlerde yapılmamaktadır. Bu nedenle üretim alanları devlet tarafından sınır*landırılmıştır.

SANAYİ (ENDÜSTRİ) BİTKİLERİ
Türkiye’de tahıllardan sonra en çok yetiş*tirilen tarım ürünleridir. Sanayi bitkileri doğrudan tüketilmeyip fabrikalarda işlenerek kullanıma ha*zır hâle getirilen ürünlerdir.
Pamuk
 • Dokuma sanayinin ham maddesidir.
 • Alüvyal toprakları sever. Yetişme döne*minde bol su ve yüksek sıcaklık olgunlaşma ve hasat döneminde tam kuraklık ister.
 • Türkiye dünyanın sayılı pamuk üreticileri arasında yer alır. Pamuk ve pamuklu dokuma ürünlerinin bir bölümü ihraç edilir.
 • En çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ege Bölgesi (Büyük Menderes Küçük Mende*res Gediz ovaları) Akdeniz Bölgesi (Çukurova Antalya Ovası) Güney Marmara Bölümü ve Do*ğu Anadolu Bölgesi’nde (Malatya Elazığ Iğdır ovaları) yetiştirilir.
Tütün
 • Sigara sanayinin ham maddesidir.
 • Yetişme döneminde bol su olgunlaşma döneminde de yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar.
 • Türkiye dünyanın kaliteli tütün üreten ül*keleri arasında yer alır.
 • Tütün üretimi belli bölgelerde toplanmış*tır. Bu durum kaliteli tütün üretimi sağlamak için üretimin devlet kontrolünde olmasından kaynak*lanır.


 • Ülkemizde en çok Ege Bölgesinde yetiş*tirilir. Bu bölgemizi sırasıyla Güneydoğu Anado*lu Karadeniz ve Marmara bölgeleri izler.


UYARI:
Yüksek kaliteli ürün almaya elverişli olmayan sahalarda üretimi devlet tarafından engellenmiştir.

Şeker pancarı
 • Şeker sanayinin ham maddesidir.
 • Şeker pancarı yurdumuzun hemen her yerinde yetiştirilebilmesine rağmen kıyıya yakın alanlarda tarımı yaygın değildir.
 • Nemli topraklarda iyi gelişir. Yağışların yetersiz olduğu yerlerde ise sulama yapılarak üretilir.
 • En çok İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştiri*lir. Daha sonra Karadeniz ve Marmara bölgeleri gelir.


UYARI:
Şekerpancarı hasat edildikten hemen sonra tüketilmesi gerektiğinden şeker fabrikalarıüretim alanlarına yakın yerlerde kurulmaktadır.

Çay
 • Sıcaklık farkları fazla olmayan ılıman ya*ğışlı bir iklim ile kireçsiz ve yıkanmış toprak ister.
 • Türkiye’de sadece Doğu Karadeniz Bölümü‘nde Giresun‘dan Gürcistan sınırına kadar olan kıyı şeridinde yetişir. Üretilen çayın büyük bölümü Rize’den sağlanır.
 • Çay ekim alanı en dar olan sanayi bitkimizdir.

Ayçiçeği
 • Alüvyonlu toprakları ve sıcağı sever.
 • Tohumlarından yağ çıkarılan bitkiler ara*sında en önemlisidir.
 • Ayçiçeğinin artığı aynı zamanda hayvan yemi olarak değerlendirildiği için ayçiçeği işleyen yağ fabrikalarının çevresinde hayvancılık faaliyet*leri de gelişmiştir.
 • Ekim alanı yaygındır. Başta Marmara Bölgesi’nin Trakya kesimi olmak üzere İç Ana*dolu ve Karadeniz (doğu kıyıları hariç) bölgele*rinde de yetiştirilir.

Keten – Kenevir
 • Ilık ve nemli iklimlerde daha çok yetişir.
 • Keten lifleri keten kumaş ve kâğıt yapı*mında kullanılır. Tohumlarından boya yapımında kullanılan bezir yağı elde edilir.
 • Kenevir bitkisinin lifleri ise halat ip pas*pas gibi kaba dokumalarda kullanılır.
 • Enfazla Batı Karadeniz Bölümündeüretimi yapılır.

Haşhaş
 • Yazları sıcak geçen ve orta derecede yağışların görüldüğü yerlerde yetişir.
 • Haşhaş ilaç sanayinde kullanılır ve tohumlarından yağ elde edilir.
 • Haşhaş bitkisinin meyvesinde bulunan ve afyon sakızı adı verilen maddeden uyuşturucu özelliği olan morfin elde edilir. Bu nedenle haşhaş üretimi devlet kontrolünde yapılır.
 • Haşhaş üreti*miinin büyük bir bölümü Ege Bölgesi‘nde yapılır. Afyon Denizli Kütahya Uşak Konya Isparta ve Burdur’da üretimi yapılır.

Zeytin
 • Kışların ılık geçtiği Akdeniz ikliminde yeti*şen ve ekonomik değeri yüksek olan bir bitkidir.
 • Bir kısmından yağ elde edilir bir kısmı ise sofralık olarak tüketilir.
 • Ege Bölgesi (Edremit Ayvalık arası) yağlık Marmara Bölgesi sofralık zeytin üretimin*de başta gelir.
 • Akdeniz Bölgesi’nde daha fazla gelir getiren ürünlerin ekilmesi tercih edildiğinden zeytin üretimi az yapılmaktadır.
 • Az miktarda olmakla birlikte Doğu Karadeniz Bölümü’nde de zeytin üretilmektedir.

Susam
 • Akdeniz ikliminde yetişir.
 • Yağ ve tahin üretiminde kullanılır.
 • Güneydoğu Anadolu Akdeniz Ege ve Marmara bölgelerinde üretilir.


UYARI: Zeytin ayçiçeği susam keten mısır fındık ve pamuk yağ elde edilen sanayi bitkileridir.

Anason
 • Rakı ve içki yapımında kullanılır. Burdur (% 50) üretimde birincidir. Burdur’u Muğla ve An*talya illeri izler.

BAKLAGİLLER

Fasulye
 • Yetişme döneminde yağış veya sulama ister.
 • Ege ve Marmara bölgelerimizdeki ovalar ile Çukurova ve Batı Karadeniz Bölümü‘nde fa*sulye tarımı yaygındır.

Nohut
 • Baklagiller içinde üretim bakımından ilk sırayı alır.
 • İç Anadolu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilir.

Mercimek
 • Baklagiller içinde nem isteği en az ve ku*raklığa en dayanıklı olan bitkidir.
 • Kırmızı mercimek üretiminde Güneydo*ğu Anadolu yeşil mercimek üretiminde ise İç Anadolu Bölgesi başta gelir.


UYARI: İç Anadolu Bölgesi baklagil üretiminde ilk sırada yer alır.

Soya Fasulyesi
 • Yazları sıcak ve yağışlı geçen iklim şart*larında yetişir.
 • En çok Akdeniz Bölgesi‘nde üretilir. Or*ta ve Batı Karadeniz kıyıları ile Ege ve Marma*ra’da üretimi yapılır.

Bakla
 • Başlıca yetişme alanları Güney Marmara ve Ege Bölgesi’dir.

Mercimek
 • Kuraklığa çok dayanıklı bir bitkidir.
 • Yeşil mercimek en fazla İç Anadolu Bölgesi‘nde kırmızı mercimek ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde üretilir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 28-04-2014, 11:05   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

çok yardımcı oldu


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Başlıca Tarım Ürünlerimiz Nelerdir?

Başlıca Tarım Ürünlerimiz Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: tarım ürünleri nelerdir, başlıca tarım ürünleri nelerdir, yerli ürünler nelerdir, devlet kontrolünde olan tarım ürünleri, tarımsal ürünler nelerdir, başlıca tarım ürünlerimiz, devlet kontrolündeki tarım ürünleri nelerdir, devlet kontrolündeki tarım ürünleri, başlıca tarım ürünlerimiz nelerdir, üretimi devlet kontrolünde olan ürünler, tarim urunleri nelerdir, sanayide kullanılan tarım ürünleri, yerli ürünlerimiz nelerdir, sanayide kullanılan tarım ürünleri nelerdir, tarım ürünlerimiz nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Marmara Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri nelerdir ? Bkmlyz Genel Kültür Paylaşımlarınız 23 30-12-2016 09:47
Tarım Makineleri Bölümü Nedir? - Tarım Makineleri Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 12:51
Tarım Ekonomisi Bölümü Nedir? - Tarım Ekonomisi Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 12:50
Tarım Alet ve Makineleri Bölümü Nedir? - Tarım Alet ve Makineleri Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 12:49
Aldatmanın başlıca sebepleri Bkmlyz İlişkiler, Duygular ve Hayatın İçinden 0 24-03-2008 11:11

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:51 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats