bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 04-02-2011, 05:55   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Alaşımlar ve Özellikleri Nelerdir?

Alaşımlar ve Özellikleri Nelerdir?

Alaşım:
İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir. Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva yalnız demir ve platin madenleriyle malgama yapmaz. Madenlerin çeşitli özellikleri vardır. Bazı madenler yumuşak yalnız başına kullanılamazlar. Altın ve gümüş gibi. Bazı madenler ise döküme elverişli değildirler. Bakır gibi bazıları kolayca aşınabilirler. Bazıları dayanıklı veya dayanıksızdırlar. Bazıları yüksek ve bazıları da alçak sıcaklıkta ergirler. İşte madenlerin gösterdikleri bu çeşitli özelliklerden ötürü teknikte layıkıyla faydalanmak için ve daha elverişli olmalarını temin amacıyla alaşımlar yapıldı. Mesela bakır döküme elverişli olmadığından bakırı kalayla birlikte eriterek tunç ve çinko ile eriterek pirinç alaşımları yapıldı. Alaşımlar; kendisini meydana getiren madenlerin erime noktalarından daha aşağı derecede eridikleri için teknikte kullanılmaya elverişlidirler.
Alaşımların Elde Edilmesi Alaşımlar: Birden fazla çeşitli maden parçaları eritilmek suretiyle elde edilir. Madenlerin oksitlenmelerine engel olmak için kömür tozu ile örtülür ve toprak bir pota içerisinde eritilir. Eğer madenlerden biri uçucu ise diğer maden erimekte iken diğeri ile karıştırılır. Uçmadan meydana gelecek eksikliği tamamlamak için biraz fazla miktar maden konur. Çok miktarda alaşım elde etmek için reverber fırınlarında ergitilerek yapılır
Alaşımların Özellikleri • Alaşımlar yoğun olup maden parlaklığında ısı ve elektriği iletirler. Bazıları beyazdır. Fakat bakır ve altın gibi renkli madenler yeteri miktarda bulunursa alaşımlar renklidir. • Genel olarak alaşımlar kendini teşkil eden maddelerden daha sert fakat daha az levha haline gelebilir ve dayanıklıdırlar. Çok fazla levha ve yaprak haline gelebilen altın antimon veya kurşun ile karıştırıldığı zaman sert ve kırılabilir. • Bakırda kalayla birleştiği zaman levha haline gelebilme özeliğini kaybeder. • Alaşımlarda her iki metal hem katı hem de sıvı halinde birbiri içerisinde ergimiştir. • Metaller birbiri içerisinde erimezler. Bu takdirde alelade bir karışım meydana gelmiştir. Bu alaşım mikroskop altında iki çeşit kristal gösterir. Kurşun-Antimon alaşımı gibi. • Alaşım kristali her iki atom sayıları oranında ihtiva eder. Sodyum malgaması Bakır-Çinko alaşımı Alüminyum-Bakır alaşımı Demir- Karbon alaşımı gibi. Fakat bu şekildeki alaşımlar teknik bakımdan kullanılmaya elverişli değildir. Çünkü bunlar çok kırılıcıdır. • Alaşımlar genellikle kendilerini meydana getiren metallerden daha az aktiftirler. Örneğin sodyum malgaması suyu daha yavaş ayrıştırır. Halbuki sodyum suya çok kuvvetli etki yapar. Alaşımlar: Yapılarına giren az eriyebilen madenlerden daha fazla ve daha kolaylıkla eriyebilir. Bir kısmı bu madenlerden en ziyade eriyebilen madenin erime derecesinden daha aşağı bir derecede erir. Mesele kurşun 3350C bizmut 2640C kalay 2280C eridiği halde Bi8 Pb5 Sn3 kısımlardan ibaret olan alaşım 9450C de erir.(Darcet) darse alaşımı. Bakır ve kalay alaşımı zamanla dayanıklılığını kaybeder. Bakır birçok alaşımların yapısına girer. Kıymetli madenlerden gümüş ve altına sertlik verir. Parlaklık ve renklerini bozmadan inceliklerini korur.
Kimyasal Özellikleri • Uçabilen bir madeni bulunan alaşımları ısı analiz eder. Bundan altın ve gümüş elde etmekte faydalanılır.Altın veya gümüş tozu önce cıva ile karıştırılır.Güderiden süzülerek cıvanın fazlası çıkarılır ve sonra alaşım ısıtılarak uçabilen madde ayırt edilir. Alaşımlar alaşımları teşkil eden maddelerden daha az oksitlenebilen ve asitlerden daha az etkilenebilen karışımlardır. • Genel olarak oksijen alaşımlar üzerine etki eder. Bu halde madenden biri bir asit oksidi diğeri bir baz oksidi yapar. İşte bunun içindir ki kalay ve kurşun antimon ve potasyumdan ibaret alaşımlar alevle yanar. Bazı madenler kimyaca birleşmişler ve birtakım alaşımlar yapmışlardır. • Mesela; (Sodyum cıva malgaması)(Bakır çinko)(Alüminyum bakır)(Demir karbon) bileşikleridir.Fakat bu alaşımların teknikte kullanılmaları elverişli değildir. Çabuk kırılabilirler. Bu alaşımlar belirli oranlar kanununa göre teşekkül etmişlerdir. • Alaşımların mikroskopla incelenmelerine gelince; bir alaşımın parlak yüzeyi üstüne asitler veya bazı kimyasal ayıraçlar dökülürse alaşımda muhtelif renkler görülür. Etkimeler birbirinden farklıdır. Madenin cinsine göre çeşitli irili ufaklı çukurlar meydana gelir eski şekliyle karşılaştırılır. Mikroskopta incelenir ve fotoğrafı alınır.
Önemli Alaşımları Bulunan Elementler Bakır (Cu) Bakır önemli alaşımların çoğunun bileşimine girer. Değerli madenlerle karışarak onlara renk ve parlaklıklarını bozmaksızın sertlik ve ince kısımlarını bile koruma özelliği verir. Bronzlar (tunçlar); Bakır kalay ile çok önemli olan tunçları teşkil eder. Topların tuncu dayanıklılık bakımından önemlidir. Çanların tuncu top tuncuna göre kalayın daha çok oranda bulunduğu tunçtur. Bu tunç kırılabilir fakat çok tınlar. Bakır alüminyum ile çok sert bir tunç meydana getirir. Silisli ve fosforlu tunçlar da vardır. Bakır çinko ile pirinci oluşturur. Çinko ve nikel ile de mayekor (taklit gümüşü) yapar.
Çinko (Zn) Çinko daima alaşımları halinde kullanılır. En önemli alaşımları pirinç bronz ve beyaz metaldir. Pirinç; çinko ve bakır alaşımı olup alaşımda bu iki metalin oranları çok değişiktir. Fakat en çok kullanılan tipinde bakır %60 çinko %40 oranında bulunur. Bronz; Bakır ve kalay alaşımı olup bir miktar çinko ilave edilir. Beyaz metal; çinko bakıralüminyum ve magnezyum metalleri karışımından ibaret bir alaşımdır. Son zamanlarda otomobil endüstrisinde karbüratör yakıt pompası radyatör kapı kolları v.b. gibi parçaları yapmakta çok kullanılır. Çinkonun ikinci derecede önemli bir alaşımı Ala??man gümüşüdür. (Yeni gümüş). Bileşimi; bakır nikel ve çinko metallerinden ibarettir. Alaşımın gümüşle ilgisi olmamasına rağmen gümüşe benzediği için bu isim verilmiştir.
Alüminyum Alüminyum tunçları ekonomi bakımından elektrik fırınında 70 kg bakır ile 40 kg korenden veya ***sitle kömür parçalarından oluşan karışım ısıtılarak yapılır; alümin Al2O3 indirgenir. Karbon monoksit çıkar ve %14 alüminyumu bulunan bir alaşım elde edilir. Bu alaşım yeter miktarda bakır ile beraber eritilirse tunçtan daha çok dayanıklı alaşımlar elde edilir. Demirli alüminyum; işlemde bakır yerine font konularak %90 demir ve %10 alüminyumu bulunan demirli alüminyum (Ferro-Alüminium) elde edilir. Bu alaşım demir veya çeliği arıtmak için kullanılır. 10 kısım alüminyum ve 90 kısım bakırdan ibaret alaşımlar alüminyum tuncunu yapar; bu alaşım altın parlaklığını ve demirin sağlamlığını haizdir. Bu alaşım 1 kg bakır ve 1 kg çinko ile beraber tekrar edilirse adi pirinçten daha sağlam ve daha sert alüminyum pirinci meydana gelir. Alüminyum pirinci nikel ile beraber tekrar eritilirse gayet dayanıklı ve kolaylıkla kalıba dökülebilir bir yeni alaşım meydana gelir. 10 kısım kalay ve 100 kısım alüminyumdan ibaret alaşım alüminyumun renk ve bir dereceye kadar hafifliğini korur. Daha kolay işlenir. Alüminyumu lehimler. Silimin: %86 alüminyum ve %14 silisyumdan ibarettir. Bunlardan başka duralüminyum magnalyum ve elektron alaşımları da vardır. Alüminyumun gümüş altın ile olan alaşımları da ziynet yapmakta kullanılır.
Kurşun (Pb) Kurşun alaşımlarını yapmada maksat sert sert olduğu kadar esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı erime noktaları düşük bir metal karışımı elde etmektir. Bunlar arasında en önemlileri;
Lehim; Erime noktası 182oC olan bu alaşım %40 kurşun %60 kalaydan oluşur. Kurşun-antimon alaşımı: Bileşimi: %13-25 kurşun %75-87 antimondur. Çok sert olup kırılganlıkları biraz fazladır. Yüksek basınçlara dayanamazlar. Bu kötü özelliği ortadan kaldırmak için karışıma bir miktar kalay ilave edilir. Örnek; %73 kurşun %15 antimon ve %12 kalaydan ibaret alaşımdan matbaa harfleri yapılır. Sert ve basınca dayanıklıdır. En Önemli Alaşımlar Şimdi burada bazı önemli alaşımlar incelenecektir. Bakır alaşımları Bakır + Kalay —> Tunç Bakır + Çinko —> Pirinç Bakır + Çinko + Nikel —> Mayakor Bakır + Çinko + Kalay —> Teknik eserler tuncu Bakır + Alüminyum —> Fen aygıtlarında deniz valfleri pervaneler dümenler. Altın gümüş ve altın bakır alaşımları Altın + Gümüş —> Yeşil altın Altın + Gümüş —> Solmuş yaprak altını Altın + Gümüş —> Su yeşili altını Altın + Gümüş + Bakır —> Roz altını Altın + Gümüş + Bakır —> Sarı çok beyaz değerli İngiliz altını Kurşun alaşımları Kurşun + Kalay —> Lehim Kurşun + Arsenik —> Saçma ve mermi Kurşun + Antimon + Kalay —> Matbaa harfleri Demir alaşımları Krom + Demir —> Tel-silindir yatakları Demir + Nikel —> Fen aletleri Demir + Nikel —> Ampul teli Demir + Molibden —> Yüksek hızlı dökümde Demir + Volfram —> Parça dökümünde (tungsten çeliği) Demirin fosforlu karbonlu silisyumlu çelikleri de önemli alaşımlardandır. Nikel alaşımları Bakır + Nikel —> Asit tankları (Monel Metal) Nikel + Krom —> Elektrik demiri ve elektrik ızgarası.
En Çok Bulunan Metal Adı Bileşim yüzdesi Bazı kullanış yeri
ALÜMİNYUM Duralumin Al-95 Cu-4 Mg-1 Uçak endüstrisinde Mağnalyum Al-90 Mg-10 Uçak ends.ve terazilerde BİZMUT Wood metali Bi-50 Pb-25


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Alaşımlar ve Özellikleri Nelerdir?

Alaşımlar ve Özellikleri Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: kalay özellikleri, alasımlar nelerdir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Güneşin Özellikleri Nelerdir? Я Coğrafya 15 24-05-2015 02:30
Çöller ve Özellikleri Nelerdir? elif Coğrafya 2 01-05-2015 11:32
Silindir ve Özellikleri Nelerdir? elif Matematik 2 10-04-2012 11:22
RNA ve RNA’nın Özellikleri Nelerdir? elif Biyoloji 0 04-02-2011 04:59
Beşhececiler ve Özellikleri Nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 0 03-02-2011 06:37

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 01:58 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats