Bakimliyiz.Com

-   Genel Kültür Paylaşımlarınız (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Sağlık Bakanlığının Görevleri (http://www.bakimliyiz.com/genel-kultur-paylasimlariniz/90286-saglik-bakanliginin-gorevleri.html)

elif 05-12-2011 09:49

Sağlık Bakanlığının Görevleri
 
Sağlık Bakanlığının Görevleri

1) Toplumun hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, 2)Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 3)Anne ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 4)İlaç, ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin,dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 5)Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak. 6)Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek, 7)Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 8)Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, 9)Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak, 10)Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,
  • Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
Bağlı kuruluşlar

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  • Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
  • İlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
  • Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Daire Başkanlığı
  • Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
  • Verem Savaş Daire Başkanlığı
  • Sıtma Savaş Daire Başkanlığı
  • Kanserle Savaş Daire Başkanlığı


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:49 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.