bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 05-12-2011, 11:07   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Mehter Marşları Sözleri

Mehter Marşları Sözleri

Çağrı
Yine de Şahlanıyor
Buna Er Meydanı Derler
Kırımdan Gelirim
Mehter Vuruyor
Artar Cihatla Şanımız
Eski Malazgirt Marşı
Yelkenler Biçilecek
Sancak Marşı
Osman Paşa Marşı
Ey Gaziler
Mehter Marşı
Estergon Kal'ası

İhtiyatlar Silah Çatmış
Eski Ordu Marşı
Devlet Marşı
Genç Osman
26 Ağustos Marşı
Ceddin Deden
Sivastopol Marşı
Türkün Savaşları (Fetih Marşı)
Tarihi Çevir
Malazgirt Marşı
Gül Yüzünde Göreli
Ordunun Duası
Çağrı
''Vakt-i sürûru sefâ Mehterbaşı Hey! Hey!''
''Merhabâ ey mehterân!''
''Merhabâ Mehterbaşı!''
''Hasduuur!'' (Meselâ: ''Der fasl-ı Acem âşirân cihâd-ı ekber marş!'' derdi.)
''Haydi ya Allah!''

YİNE DE ŞAHLANIYOR
Yinede şahlanıyor aman
Kolbaşının yandım da kır atı
Görünüyor yandım aman
Bize serhad yolları.
Davullar çalınsın aman
Aman da ceng-i cengide harbiyi
Görünüyor yandım aman
Bize sefer yolları.
Gâhi sefer olur aman
Aman da sefer seferde eyleriz
Hazan erişince aman
Bahar güzel severiz.
Gülyüzlü yari de aman
Aman da hile ile de severiz
Sefersiz olamaz aman
Aman er evlaları.Hicaz
Kemal ALTINKAYA

BUNA ER MEYDANI DERLER
Buna er meydanı derler
Bunda söz olmaz yandım aman aman
Çifte yürekli erkekler
Şahım gelir bu yane yandım aman aman.
Ele bele dine imânım
İhanet olmaz yandım aman aman
Okurlar fermânı imanım
Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.
Hicaz
Kemal ALTINKAYA

KIRIMDAN GELİRİM
Kırım’dan gelir gelirim
Adım da Sinan’dır hey aman
Kılıncımın suyu yar suyu
Kandır da dumandır hey
Kırım’dan gelir gelirim
Atım da araptır hey aman
Gizlenme Nemce rü Nemçe rû
Sinan da buradadır hey
Meydan da burdadır hey.
MEHTER VURUYOR
Mehter vuruyor tarihin aksetmede yâdı
Andık yine Fatih’le Süleyman’ı Murad’ı.
Kös sesleri sarsın bütün İstanbul’u yer yer
Geçsin önümüzden koca gazi ve şehitler.

Türk ordusunun şan dolu bir satvetidir bu
Fethin Mahaç’ın Niğbolu’nun haşmetidir bu.
Mehter bize bir ruh veriyor tâ nerelerden
MeriçlerleÇanakkaleYemen’den Kore’lerden.
Süzinak
Faruk GÜRTUNCA
ARTAR CİHATLA ŞANIMIZ
Artar cihadla şanımız
Fahr-i Resûl sultanımız
Şer-i bize insanı Hak
Uğrunda aksın kanımız.
Türk oğluyuz
Ünvanlı namlı şanlıyız
Allah deyu harb ederiz
Var nusrete imanımız.
Acemaşiran
İsmail Hakkı Bey
ESKİ MALAZGİRT MARŞI
Bir Cuma sabahı Allah’a karşı
Malazgirt’te ellidörtbin er
Ellidörtbin er ellidörtbin er
Söylemişler en güzel marşı.
Allahü ekber Allahü ekber
Allahü ekber Allahü ekber
Allahü ekber Allahü ekber
Allahü ekber Allahü ekber.
Rast
YELKENLER BİÇİLECEK
Yelkenler biçilecekyelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın
Delikanlım işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.
Rast
Arif Nihat ASYA
SANCAK MARŞI
Ertuğrul’un ocağında uyandın
Şehitlerin kanlarıyla boyandın
Nice düşman kâl’asına uzandın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı
Çırpınarak dalgalanır kanadın
Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı
Gölgende can vermek ister evlâdın
Sana selam ey şanlı Türk sancağı
Rast
İzzettin Bey
OSMAN PAŞA MARŞI
Tuna nehri akmam diyor
Etrafımı yıkmam diyor
Şanı büyük Osman Paşa
Pilevne’den çıkmam diyor.
Düşman Tunayı atladı
Karakolları yokladı
Osman Paşa’nın kolunda
Beşbin top birden patladı
EY GAZİLER
Ey gaziler yol göründü
Yine garip serime
Dağlar taşlar dayanamaz
Benim ah u zârıma.

Dün gece yâr hanesinde
Yastıcağım taş idi
Altım toprak; üstüm yaprak
Yine gönlüm hoş idi.
Isfahan
Yavuz Sultan Selim
MEHTER MARŞI
Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
Titretti yine rû-yı zemin arş-ı semâyı.
Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.
Mahur
ESTERGON KAL’ASI
Estergon Kâl’ası bre dilber aman
Su başı durak aman
Kemirir gönlümü bre dilber aman
Bir sinsi firak.
Gönül yar peşinde bre dilber aman
Yar ondan ırak aman
Akam Tuna akma bre şahin aman
Ben bir dertliyim.
Yar peşinden amanda gezer
Koşar yandım kara bahtlıyım.
Hicaz
Kemal ALTINKAYA
İHTİYATLAR SİLAH ÇATMIŞ
İhtiyatlar silah silah çatmış
Ah yolun üstüne hey aman aman
Nazlı yarim geli geli vermiş
Sol dizin üstüne adaş aman aman
Gözün yaşı durmaz akar
Gülyüzün üstüne hey aman aman
Şimden sonra haram haram olsun
Bu yerler bana adaş aman aman.
Hicaz
Kemal ALTINKAYA


ESKİ ORDU MARŞI
Ey şanlı orduey şanlı asker
Haydi gazanfer umman-ı safter
Bir elde kalkan bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker.
Deryada olsa herşey muzaffer
Dillerde tekbir Allahü ekber
Allahü ekber Allahü ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer.
Rast
İsmail Hakkı Bey
DEVLET MARŞI
Askerlerin hâzır silah
Kuvvetlenir sûlh u salâh
Devlet bulur feyz ü felah
Meşhur olur bu istilâh.
Askerlerin kişver-küşâ
Türk devleti sen çok yaşa.
Orduların etse sefer
Yol gösterir avn ü zafer
Mansûr olur her bir nefer
Düşman kalır bî-tâb-fer.
Rast
Fethi SAZÇALAN
GENÇ OSMAN
Of of Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak of of.
Aman Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
Of of Genç Osman dediğin bir küçük aslan
Bağdat’ın içime girilmez yastan of of.
Aman her ana doğurmaz böyle bir aslan
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
Of of Bağdat’ın kapısını Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of.
Aman kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçti Genç Osman of of.
Kayıkçı Kul Mustafa
26 Ağustos Marşı
Şu kopan fırtına Türk ordusudur Ya Rabbi
Senin uğrunda ölen o ordu budur Ya Rabbi
Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın
Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın...
CEDDİN DEDEN
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların pekçok zaman
Vermiştiler dünyaya şan.
Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel’un zilleti.
Hüseyni
İsmail Hakkı Bey
Sivastopol Marşı

Sivastopol önünde yatar gemiler
Atar da Nizam topunu yerle gök inler.
Yardımcıdır bize kırklar yediler
Sılasına kavuşmaz aslan yiğitler
Aman da kaptan paşa emir ver bize
Sılada nişanlımız duacı size...

Sivastopol önünde yıkık minare
Düşman dedikleri gelmez imane
Erenler geliyor bize imdade
Aman da kaptan paşa emir ver bize
Sılada nişanlımız duacı size...

Sivastopol önünde musalla taşı
Sırma kılıç kuşanmış Arap binbaşı.
Ölürsek şehidiz kalırsak gazi
Aman da kaptan paşa izin ver bize
Sılada nişanlımız duacı size...

Türkün Savaşları (Fetih Marşı)
Yürekler kabarık gözlerde damla
Mehteri saygıyla dur da selamla
Bir huşu içinde dinle gülbankı
Sesleniyor tarih bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla
Türk'ün savaşları geliyor akla...

Asırlar boyunca çınladı serhat
doğudan batıya yemen belgrat
Duyarak bakışan gözler görüyor
Fatih topkapıdan şehre giriyor.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla
Türk'ün savaşları geliyor akla...

Tarihi Çevir
Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş romanın kalbini mızrak gibi hunlar
Göktürkler uygurlar oğuzlar peçenekler
Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler...

Dünya atının nalları altında ezildi
Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden...

MALAZGİRT MARŞI
Aylardan ağustos günlerden cuma
Gün doğmadan evvel iklîm-i Rum'a
Bozkurtlar ordusu geçti hucuma
Yeni bir sevk ile gürledi gökler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
Önde yalın kılıç türkmen basbuğu
Ardında Oğuz'un ellibin tuğu
Andırır Altay'dan kopan bir çığı
Budur Peygamberin övdüğü Türkler
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber
Türk Ulu Tanrı'nın soylu gözdesi
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi
Bu ses insanlığa hakkın müjdesi
Bu seste birleşir bütün yürekler...
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..
Yiğitler kan döker bayrak solmaya
Anadolu başlar vatan olmaya...
Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya!!!
En güzel marşını vurmadan mehter
Ya Allah...Bismillah... Allahüekber!..

GÜLYÜZÜNDE GÖRELİ
Gülyüzünde göreli zülfü semen sây gönül
Kara sevdâya yerler bî-ser-ü bî-pây gönül
Dimadimmi sana dolan mânâ hây gönül.
Vây gönülvây bu gönül vây gönül ey vây gönül
Yar yeleleli dost yeleleliyeleli ya lâ yaleli dost
Bizi hâketti hevâ yoluna sevdâ nidelim
Pâyimâl eyledi ol zülf-ü semen-sây nidelim
Kul edinmez ki güzeller bizi illâ nidelim.
Rast
Münir N. Selçuk
ORDUNUN DUASI
Yılmam ölümden yaradan askerim
Orduma gazi dedi Peygamberim.
Bir dileğim var ölürüm isterim
Yurduma tek düşman ayak basmasın
Amin desin hep birden yiğitler
Allahü ekber gökten şehitler.
Amin amin amin Allahü ekber
Amin amin amin Allahü ekber
Rast
Mehmet Akif ERSOY


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Mehter Marşları Sözleri

Mehter Marşları Sözleri konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: mehter marşı flüt notaları, allahu allah melodika notaları, eski ordu marşı melodika notaları, ceddin deden neslin baban flüt notaları, allahu allah flüt notaları, ey şanlı ordu blok flüt notaları, eski ordu marşı flüt notaları, ey şanlı ordu ey şanlı asker flüt notaları, ceddin deden neslin baban melodika notaları, mehter marşı keman notaları, mehter marşının flüt notaları, ey sanli ordu marsi flut notalari, ey şanlı ordu ey şanlı asker notaları melodika, cettin deden notalari ve melodika calinisi, eski ordu marşı notaları flüt,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Mehter Marşı Flüt Notaları elif Akorlar - Tablar - Notalar 6 03-05-2015 10:42
Fenerbahçe marşları notaları elif Akorlar - Tablar - Notalar 0 30-11-2011 06:30
Fenerbahçe Marşları Flüt Notası elif Akorlar - Tablar - Notalar 0 16-01-2010 01:20
Mehter Takımı nimlahza Fıkralar 3 11-09-2009 11:58
Mehter (Osmanlı Devleti Askeri Mızıkası) nimlahza Tarih 0 01-02-2009 07:47

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:24 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats