bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 06-12-2011, 07:02   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Çanak Çömlek

Çanak Çömlek

Kilin suyla karıştırılmasıyla oluşan çamurdan yapılan süs ve kullanım eşyasının Çanak Çömlek yüksek ısılı fırınlarda sertleştirilmesiyle çanak çömlek elde edilir.
İlk çanak çömlekler elle biçimlendirilirdi. Çamur avuç içinde yılan gibi upuzun yuvarla*nır; halkalar oluşturacak biçimde dolana do*lana üst üste konarak kaplar yapılırdı. Islak çamurun üstüne parmak basılarak Çanak Çömlek daha son*raları ip ve hasır bastırarak süslemeler yapılır*dı. En çok rastlanan bezemelerden biri de kazıma ve kabartmaydı. Renklendirme ise değişik renklerdeki çamurlarla yapılıyordu. Önceleri kuruması için güneşe bırakılan çöm*lekler Çanak Çömlek daha sonra ilkel fırınlarda pişirilmeye başlandı. Yüksek ısıda pişirmek çömleklerin sert ve suya dayanıklı olmasını sağlıyordu.
Çanak çömlek yapımındaki ilk önemli ge*lişmelerden biri çömlekçi çarkıdır. Çömlekçi çarkının ilk kez ne zaman kullanıldığı bilin*memektedir. Yapılan eşyanın biçimlendirilmesinde çok önemli bir araç olan çark daire biçimli yatay bir tabla ile bunun merke*zinden geçirilen bir milden oluşur. Önceleri elle çevrilen çark zamanla Çanak Çömlek milin alt ucuna yerleştirilen ikinci bir tabla aracılığıyla ayakla döndürülmeye başlandı. Böylece her iki elini kullanabilen çömlekçi daha güzel biçimli eşya yapmaya başladı. Günümüzde elektrikle çalışan çarklar kullanılmaktadır. Çark üzerin*de biçimlendirilen çanak çömlek kurumaya bırakılır. İlkel yöntemde pişirme işlemi ateşe tutularak yapılırken Çanak Çömlek zamanla tuğla ocağı olarak bilinen fırınlar kullanılmaya başlandı. Günümüzde kullanılan fırınlar gaz ve elek*trikle çalışmaktadır. Eskiçağlarda çanak çöm*lek fırınlansa da Çanak Çömlek gözenekleri yok olmadığın*dan içindeki sıvıyı uzun süre tutamıyor ve sızdırıyordu. Zamanla sırlama tekniği gelişti*rildi. Sırlama Çanak Çömlek çanak çömleğin ince bir cam katmanıyla kaplanmasıdır. Sırlama işleminde ilk kullanılan maddelerden biri kurşun sülfür*dür. İçine renk katılan sır çömleğin daha çekici olmasını da sağlar.Çanak Çömlekçiliğin Gelişimi
Bilinen en eski çanak çömlekler Çanak Çömlek Anadolu'da Çatalhöyük'te bulunmuştur. Bunlar yaklaşık 9.000 yıl öncesinden kalmadır. Buluntular arasında pişmiş topraktan tanrı ve insan heykelciklerinin yanı sıra Çanak Çömlek kilden yuvarlana*rak yapılan bantların halka biçiminde üst üste konmasıyla oluşmuş çömlekler de vardır. Eski Yunanlılardan gü*nümüze kalan çanak çömleklerin üzerindeki süslemeler çok güzeldir. Eski Yunanlılar ça*nak çömleklerini sır yerine özel bir çamur alaşımı ile kaplarlardı. Çanak çömlek çamu*runda bulunan demir oksidin harlı ateşte kırmızıya Çanak Çömlek isli ateşte ise siyaha dönüşme özelliğinden yararlanan Yunanlılar Çanak Çömlek vazoları*nı bu renklerle süslemişlerdir.
Eskiçağlarda Mezopotamya Çanak Çömlek Suriye ve İran'da yaşayanlar çanak çömlek yapımında oldukça ileriydiler. Sözgelimi Çanak Çömlek sırın kalay oksit ile karıştırıldığında beyaza dönüşerek saydamlığını yitirdiği; buna karşılık bakır ya da gümüşle karıştırılarak ısıtıldığında ****l görünümü kazandığım biliyorlardı. Magripliler bu bilgileri İS 8. yüzyılda İspanya yoluyla Avrupa'ya ulaştırdılar. İspanyol çömlekleri gemilerle İtalya'ya ***ü*rüldü. Çömleklerin Mayorka Adası'ndan ge*tirildiğini sanan İtalyan tüccarlar bunlara majolika (ya da maiolika) adını verdiler. 18. yüz*yılda Faenza'da yapılan kalay sırlı sera*mikler bütün dünyada ün saldı. Fransızlar bu seramiklere fayans (faience) adını verdiler. En ünlü seramik çeşitlerinden bir başkası da Hollanda'da yapılan Delft seramiğidir. Bu seramikler 1700'lerde İngiltere'ye ***ürüldü.
Çanak çömlek yapımında Avrupalılardan çok daha önde olan Çinliler Çanak Çömlek ısıtıldığında beyaza dönüşen bir çamur kullanıyorlardı. Bu özel çamur kaolin ya da Çin çamuru adıyla tanındı. Çinlilerin bulduğu Çanak Çömlek petuntse ya da feldispat adıyla bilinen bir başka çamur türü Çanak Çömlek düşük ısıda fırınlandığında Çanak Çömlek saydamlaşarak camsı bir görünüm alıyordu. Kaolin ve pe*tuntse ile yapılan çanak çömleğe porselen adı verildi. Çin porselenleri Çanak Çömlek yapıldıkları dönem*de ülkeyi yöneten hanedanın adıyla anılırdı. Bunlardan en ünlüleri Tang Çanak Çömlek Sung ve Ming porselenleridir.
Avrupa'ya ulaşan Çin porselenleri büyük hay*ranlıkla karşılandı. Avrupalı çanak çömlek ya*pımcıları Çin porselenini taklit etmeyi de*nediler. 1675'te Fransız çanak çömlek yapım*cıları bildikleri tek saydam malzeme olan cama kalay oksit katarak porselene benzeyen ama yeterince saydam olmayan kaplar yaptı*lar. Bu yöntemle yapılan porselene yapay ya da yumuşak porselen adı verilir. Bu türün en ünlüsü Sevr (Sevres) porselenleridir. 1710'da Almanya'da Meissen'de Çanak Çömlek yumuşak porselen hamuruna cam yerine feldispat katarak Çanak Çömlek Çin porselenine benzeyen sert porselen elde edildi.
18. yüzyılda İngiltere'de Çanak Çömlek Çin'den gelen sert seramikler kopya edilmeye başlandı. Josiah Wedgwood adlı bir İngiliz siyah ve beyaz renkli seramikler üretmeyi başardı. 19. yüzyıl başlarında geliştirilen bir tür gözeneksiz sert seramik Chelsea Çanak Çömlek Bow Worcester Çanak Çömlek Coalport Çanak Çömlek Lovvestoft ve Derby'deki fabrikalarda üretil*meye başlandı.
Avrupa'da günlük kullanım için üretilen testi Çanak Çömlek çanak ve bardakların renklendirilmesin-de daha çok yeşil Çanak Çömlek kahverengi ve gri gibi renkler kullanılıyordu. Almanya'daki çanak çömlek yapımcıları pişirme işlemi sırasında fırına kürek dolusu tuz atarak yeni bir sırlama yöntemi keşfettiler. "Tuzlu sır" olarak bilinen bu yöntem 17. yüzyılda İngiltere'de Staffordshire'de uygulanmaya başlandı. Çin porsele*ninin kalitesine ulaşılamadıysa da Çanak Çömlek Staffordshire dünyanın en büyük çanak çömlek mer*kezlerinden biri durumuna geldi.
Çanak Çömlek Yapımının Aşamaları
Kilin suyla karıştırılmasından oluşan çamura çanak çömlekçilikte hamur adı verilir. Ça*murlar kullanılan kilin yapısına ve pişirme ısılarına karşı gösterdikleri tepkilere bağlı olarak değişik özellikler taşır. Çanak çömlek yapımında ilk basamak Çanak Çömlek türü ne olursa olsun biçimlendirilecek çamurun çakıl ya da demir oksit gibi yabancı maddelerden arındırılmasıdır. Çanak çömlek hamurunun ana malzemesi kil Çanak Çömlek feldispat Çanak Çömlek kuvars Çanak Çömlek kum ve çakmaktaşıdır. Porselen hamuru ise kaolin Çanak Çömlek feldispat Çanak Çömlek çak*maktaşı ve kuvars karışımından elde edilir. Daha camsı ve parlak görünümü olan ince porselen için bu karışıma kemik külü Çanak Çömlek beyaz*latıcı olarak da kobalt oksidi eklenir. Hazırla*nan sulu karışım sık gözenekli elekten geçiri*lerek kaba taneciklerden temizlenir. Daha sonra macun kıvamına gelene kadar yoğrularak sıkıştırılır. Hamurun içine yaklaşık 1.200°C'de camlaşan başka maddeler katıla*rak fırınlanırsa Çanak Çömlek su sızdırmayan gözeneksiz seramik elde edilir.
Biçimlendirme aşamasında değişik yöntem*ler uygulanır. Çok sayıda çanak çömlek üreti*mi için tabak gibi düz parçalar Çanak Çömlek çömlekçi çarkı yerine Çanak Çömlek ona benzeyen bir makineyle biçimlen*dirilir. Hamur yassıltılarak ters duran tabak biçiminde hazırlanmış alçı kalıba bastırılır. Sonra kalıp Çanak Çömlek döner tabla üzerine düz olarak yerleştirilir; tablanın üzerinde bulunan ikinci bir kalıp Çanak Çömlek tabla döndükçe tabağın alt tarafının biçimlenmesini sağlar.
Bir başka yöntem de Çanak Çömlek Paris sıvası denilen alçıdan yapılan kalıpların kullanıldığı kalıba dökme yöntemidir. Birkaç parçadan yapılmış olan kalıp Çanak Çömlek fırınlamadan sonra çanak çömle*ğin kalıptan ayrılabilmesini sağlar. Kalıp sıvı çamurla doldurulur. Suyu sızdıran bir madde olan alçı Çanak Çömlek çamurun suyunu emerek katılaşma*sını sağlar. Katılaşan çamur kalıbın biçimini alır. Kalıbın ortasına biriken su boşaltılarak Çanak Çömlek çamurun yeterince sertleşmesi beklenir; sonra da kalıptan ayrılır.
Çanak çömlekler biçimlendirme aşamasın*dan sonra kurutma odasında iyice kurutulur. Daha sonra geniş ve derin küvetlere yerleşti*rilerek fırına verilir. Isı ayarı çamurun türüne göre yapılır. Ev eşyası olarak yapılan çanak çömlek 1.000°C'de Çanak Çömlek daha sert ve su geçirmez özelliği olanlar 1.400°C'de bir ile üç gün arasında pişirilir. Yüksek ısıda çamur zerrele*ri birbirleriyle kaynaşır; bu da hamurun sert*leşmesini sağlar. Çömlekler Çanak Çömlek fırın soğuyana kadar içinde bekletilir.
Sırlama aşamasında önce sır eriyiği hazırla*nır. Sır Çanak Çömlek çakmaktaşı Çanak Çömlek feldispat ve kurşun oksit gibi camsı maddelerden yapılır. Toz gibi inceltilen bu maddeler suyla karıştırılarak büyük teknelere boşaltılır. Pişirilmiş olar çanak çömlek bu eriyiğin içine daldırılır. Sırlama işleminde Çanak Çömlek püskürtme Çanak Çömlek fırçalama ya da eriyiğin çanak çömleğin üzerine dökülerek yapıldığı kaplama yöntemi de uygulanır. Sır*lanan parça daha özel bir fırına yerleştirilir. Sır bu fırında eriyerek ince Çanak Çömlek camsı bir tabaka*ya dönüşür.
Renklendirme işlemi önceleri kilin doğal olarak içerdiği oksitlerle sınırlıyken Çanak Çömlek zamanla değişik yollarla yeni oksitler üretilmiş ya da aynı oksite değişik ısılar uygulanarak renklen*dirme işlemi geliştirilmiştir. Örneğin bakır oksit Çanak Çömlek değişik ısılar altında mavi Çanak Çömlek yeşil Çanak Çömlek kırmızı ya da mor renge dönüşebilmektedir.


Bezeme türleri çok çeşitlidir. Boya Çanak Çömlek çanak çömleklerin bezenmesinde çok eski zamanlar*dan beri kullanılagelmiştir. Boyamadan baş*ka Çanak Çömlek kabartma Çanak Çömlek mine Çanak Çömlek kazıma Çanak Çömlek astar Çanak Çömlek oyma gibi bezemeler vardır. Bezeme sırlan*mamış Çanak Çömlek sırlanmış ama fırınlanmamış ya da sırlama ve fırınlama işlemi bitirilmiş çanak çömleğe uygulanabilir. Fırınlama sonrasında yapılırsa Çanak Çömlek üçüncü bir fırınlama işlemi daha gerekir. Renkler Çanak Çömlek fırınlama işlemi sırasında değişebildiklerinden özenle seçilmelidir.

Tarihi Birkaç Örnek

Çanak Çömlek
Çanak Çömlek
Çanak Çömlek


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Çanak Çömlek

Çanak Çömlek konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: izmir çömlek kursu, çömlek kursu ankara, ankara çömlek kursu, çanak çömlek kursu, çömlekçilik kursu ankara, çömlekçilik kursu istanbul, çanak çömlek kursu istanbul, izmirde çömlek kursu, çanak çömlek kursları ankara, çömlek kursu, çanak çömlek kursları, canak çömlek kursu, izmir çömlekçilik kursu, çömlek kursları, çömlek görseller,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Ispanakli Çanak Köfte Tarifi `»HicЯet GeLini«´ Köfteler 1 10-12-2010 01:12
Salamlı çanak Pide incitanesi Hamur İşleri 0 23-04-2009 01:54

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 04:08 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats