bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-12-2011, 01:27   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

 • Letter of Credit
Akreditif(L/C) İthalatçının talimatı ile bir bankanın önceden tespit edilen şartlara uygun olarak kendi üzerine çekilecek poliçeyi ödeyeceği ya da kabul edeceği konusunda ihracatçıya yaptığı taahhüttür.
 • ATR Document
ATR Belgesi
Malların Türkiyeden Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye veya Birlik üyesi bir ülkeden Türkiyeye ihraç veya ithal edilmesinde kullanılan bir belgedir.
 • CE Mark
CE İşareti
Bir ürünün Avrupa Birliği direktifleri ile belirlenen sağlık güvenlik çevrenin ve tüketicinin korunması gereklerine uygun olduğunu gösteren bir Birlik işaretidir.
 • Cost And Freight
CFR
Mal bedeli ve navlun.
 • Cost InsuranceFreight
CIF
Mal bedeli sigorta navlun.
 • Delivered Duty Paid
DDP
Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim.
 • Delivered Duty Unpaid
DDU
Gümrük resmi ödenmeden teslim.
 • Direct Bill of Lading
Doğru Konşimento
Geminin malları aktarma yapmadan yükleme limanından diğer boşaltma limanına taşınması halinde gerekecek konşimento.
 • Marine Bill of Lading
Deniz Konşimentosu
Gemi acentası veya kaptanı tarafından düzenlenerek yükletene verilen malın teslim alındığını ve kararlaştırılan şekilde taşınarak gönderilene teslim edileceğini gösteren malı temsil eden ve üzerinde tasarruf hakkı sağlayan kıymetli evrak niteliğindeki belge.
 • EUR 1 Document
EUR 1 Belgesi
EUR 1 belgesi Türkiyenin EFTA ülkeleri ile olan ticaretinde ve Avrupa Birliği ile demir – çelik ürünlerinde parafe ettiği Serbest Ticaret Antlaşması kapsamı ürünler ticaretinde kullanılan belge.
 • EX Works
EXW
Ticari işletmede teslim
 • Order Bill of Lading
Emre Yazılı Konşimento
Üzerinde belli bir kimseye ya da onun emrine ödenmesi için kayıt bulunan konşimento
 • Free Alongside Ship
FAS
Gemi doğrultusunda teslim
 • Free Carrier
FCA
Taşıyıcıya teslim
 • Free on Board
FOB
Gemi bordasında teslim
 • Irrevocable Letter of Credit
Gayrı Kabilî Rücu Akreditif
İthalatçının kararlaştırılan şartları tamamen yerine getirmesi üzerine akreditif vadesinde çekilecek poliçelerin akreditifi açan banka tarafından kabul edileceği veya ödeneceği konusunda kesin bir taahhüt içeren akreditif. Tarafların isteği ve onayı olmadan iptal edilemez ve hükümleri değiştirilemez.
 • Stand By Letters of Credit
Garanti Akreditifi
Bir bankanın bir borcunun ödenmemesi veya bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine belli miktardaki bir parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup.
 • Supervising Company
Gözetleme Şirketi
Malı ihracatçı veya alıcı adına ihraç veya ithal noktasında ağırlıkmiktar ve kalite gibi konularda kontrol edip rapor veren tarafsız şirket.
 • Customs Duty
Gümrük Resmi
İthal edilecek mallardan gümrük giriş tarifesi cetvellerine göre alınan vergi.
 • Bill of Carriage
Hamule Senedi
Nakliye veya Taşıma senedi de denir. Malı gönderenle nakledenmalın ne şekilde nakledileceğine teslim ve tesellümüne mahsus esasları kapsayan senettir.
 • Air Freight
Hava Navlunu
Havayolu ile yük taşıma ücreti
 • Air Freight
İnsurance
Hava Taşıma Senedi
Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin
 • Airway Bill
Hava Taşıma Senedi
Havayolu ile taşınan malların sağlıklı bir şekilde alıcısına ulaşmasını temin etmek için uygulanan sigorta
 • ISO 9000 Certificate
ISO 9000 Belgesi
ISO 9000 Kalite Güvence Sistem Belgesison ürünün kalitesinden çok ürün ve işletme yönetimindeürün tasarımındakullanılan deney ve muayene yöntemlerindeürün ve hizmetlerin kalitesini kontrol altında tutmak için gerekli organizasyon yapısında uygulanacak kılavuzları içeren bir toplam kalite güvencesi standardıdır.
 • Revocable Letter of Credit
Kabili Rücû Akreditif
Akreditif açan banka tarafından her an iptal edilen akreditiftir.
 • Bill of Lading (L/C)
Konşimento
Trenuçak veya gemi ile yapılan taşımacılıkta kullanılan ve malını taşımak üzere teslim alındığını ve varış noktasında konşimento sahibine teslim edileceğini gösteren bir belgedir.
 • London İnterbank Offered Rate
Libor
Londra para piyasasında yürütülen işlemlerde birinci sınıf bankaların kullandığı kredilere uygulanan faiz oranlarını göstermektedir.
 • Cash on Delivery
Mal Karşılığı Ödeme
İhraç edilen malın bedelininmalın ihracatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesidir.
 • Manifesto Cargo
Mal Manifestosu
Kaptanın gemi ile taşıdığı yükün neden ibaret olduğunu gösteren ve varılan yerin gümrük idaresine yapılan bildiri.
 • Certificate of Origin
Menşe Şahadetnamesi
Bir malın üretildiği veya yapıldığı ülkeyi gösteren ve idari makamlarınca onaylanmış ve alıcı ülkenin konsoloslarınca vize edilen bir belgedir.
 • Correspondent Bank
Muhabir Banka
Akreditif işlemlerindeihracatçı ve ithalatçı arasında bağlantıyı sağlamakla görevli banka.
 • Fordwarding Agent
Nakliyat Acentası
Malların taşınması ile uzmanlaşmış kişigenellikle nakliyat komisyoncusudur.
 • Freight Insurance
Nakliyat Sigortası
Taşımada mallara veya taşıma araçlarına gelecek zararları karşılayacak olan sigorta
 • Transport Documents
Nakliye Vesaiki
Malın yüklenmek veya sevk edilmek üzere teslim alındığını gösteren vesika.
 • Freight
Navlun
Taşıyıcının nam ve hesabına ödenecek olaneşya ve yolcunun taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır.
 • Freight Invoice
Navlun Faturası
CIF ve CF olarak ihraç edilen mallara ait navlunun satıcı tarafından ödenmesi gerekir. Navlunun ödendiğinin doğrulamak için konşimento üzerine “navlunu ödenmiştir” kaydı konulur. Konşimentoda bu kayıt bulunuyorsa konşimento ile birlikte nakliyeci tarafından düzenlenen bir navlun faturasının da bankaya verilmesi gerekir. Bu navlun faturasındamalların yüklenerek teslim alındığı ve bir navlun borcunun kalmadığı gösterilir.
 • Order
Ordino
Yükleme ve boşaltma yapılmadan önce bunun ne şekilde yapılacağını göstermek üzere gemi acentalarının kaptana veya nakliye acentalarının nakliyeciye hitaben yazdıkları talimat.
 • Original Invoice
Orjinal Fatura
Gümrük işlemlerinedöviz transfer ve taahhütlerine esas olarak alınan ve ihracatçı tarafından düzenlenerek alıcıya gönderilen fatura. Bu faturalarda ayrıca satışın şekli ve ödeme koşulları da gösterilir.
 • Original Manifest
Orjinal Fatura
Hareket limanlarında her boşaltma limanı için ayrı ayrı düzenlenen ve hareket limanlarındaki gümrük memurları tarafından imza olunmuş şekilde boşaltım yapılacağı liman gümrüklerine ibraz olunan manifestolar.
 • Bill of Excange Draft
Poliçe
Senet metninde poliçe kelimesi veya yabancı dilde karşılığı olan kelimeyi belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız şartsız olarak havaleyiödeyecek olan muhatabın ad ve soyadını keşide tarihi ve yerini keşidecinin imzasını taşıyan senet.
 • Proforma İnvoice
Proforma Fatura
Alıcıya satılacak malın cinsikalitesi tahmini fiyatı ve bedeli satış koşulları hakkında bir bilgi vermek üzere düzenlenen ve daha çok bir teklif niteliği taşıyan fatura çeşidir.
 • Re-export
Re Eksport
Diğer ülkelerden yurda ithal edilen malların daha sonra yurtdışına ihraç edilmesidir.
 • Pier to Pier
Rıhtımdan Rıhtıma (LCL / LCL)
Kargonun hazırlanması ve boşaltılması işlemi taşıyıcı tarafından gerçekleştirilir. Her iki işlemde taşıyıcının tesislerinde yapılır.
 • Revolving Letter of Credit
Rotatif Akreditif
Verilen talimatta tespit edilmiş akreditif tutarının tamamının veya bir kısmının kullanılması veya çekilen poliçenin ödenmesi halinde talimatta belirtilen miktarda aynı şartla ve otomatik olarak yenilenen akreditiftir. Bu tür akreditif genellikle aynı cins malı tek bir ihracatçıdan kısım kısım ithal edilen ithalatçı tarafından açılır.
 • Free Zone
Serbest Bölge
Ulusal gümrük sınırı dışında bırakılmış özel idari statüye bağlı yerlerdir. Vergi kanunları ile mali yükümlülükler buralarda tamamen veya kısmen uygulanmayabilir.
 • Pre-shipment Finance
Sevk Öncesi Finansman
İthalatçıdan siparişi alan ihracatçınınihraç malı üretmeksatın almak veya göndermek için ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi özelliğinde olan bir finans türü.
 • Post-shipment Finance
Sevk Sonrası Finansman
Malların sevkiyle ihraç bedellerinin tahsili arasındaki döneme ilişkin bir ihracat finansmanı türü.
 • Shipping Document
Sevk Vesaiki
Fatura konşimento koli listesi menşe şehadetnamesi A – TR Belgesi sigorta poliçesi gibi vesaiki kapsayan ve ihracatçının bankası tarafından şubesine veya ithalatçının ülkesindeki aracı bankaya gönderilip sözkonusu bankanın ithalatçı poliçeyi ödediği veya kabul ettiği zaman teslim ettiği vesika.
 • Order
Sipariş
Bir malın satın alınması amacıyla ısmarlanması.
 • Barter
Takas
Takas iki ayrı ülkedeki ithalatçı ve ihracatçı firmalar arasında malın malla değişimi şeklinde yapılan bir ticaret şekli.
 • Tariff Number
Tarife Numarası
Gümrük ithalat genel tarife cetvelinde her mal veya mal grupları için saptanan numaralardır.
 • Conforming Bank
Teyid Eden Banka
Akreditif bedelinin amir banka tarafından ödenmediğinde kendisi tarafından ödeneceğini lehdara taahhüt eden banka.
 • Confirmed Letter of Credit
Teyitli Akreditif
Amir banka tarafındansağlamlaştırma ve doğrulayıcı yönde kendi sorumluluk ve taahhütlerini de ekleyerek açılan akreditif.
 • Unconfirmed Letter of Credit
Teyitsiz Akreditif
Bu tür akreditiflerde muhabir banka herhangi bir mali sorumluluk yüklenmez. Akreditifin açılmış olduğunu ve şartlarını lehdara bildirmekle yetinir.
 • Commercial Invoice
Ticari Fatura
Alıcı ile satıcı arasında yapılan işlemin bir kaydıdır
 • Transit Transport
Transit Taşıma
Çıkış ve varış noktaları bir akit taraf ülkesinin dışında olan noktalar arasındadiğer akit taraf ülkesi üzerinden yapılan yolcu veya eşya nakli.
 • Transit Trade
Transit Taşıma
Döviz tahsis edilerek veya edilmeksizin satın alınan yabancı menşeli malların transit olarak veya doğrudan doğruya başka bir ülkeye satılması.
 • Documents
Vesaik
Ticarette kullanılan konşimento poliçe konsolosluk faturası uzman raporu gibi çeşitli belgelere verilen isim.
 • Documents Against Acceptance (DA)
Vesaik Mukabili Kabul
İthalatçının malları alabilmesi için gerekli evrakların ancak ihracatçı tarafından keşide edilen poliçelerin kabulü karşılında teslimi
 • Cash Against Documents (CAD)
Vesaik Mukabili Ödeme
İhracatçının malını gönderdikten sonra ithalatçının ülkesindeki bir yetkili aracı bankaya başvurarak söz konusu bankaya sevk evrakı yolladığı ve bu evrakın ithalat bedelinin ödenmesinden sonra ithalatçıya teslimi konusunda talimat verdiği ödeme biçimidir


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Dış Ticaret Terimleri Nelerdir?

Dış Ticaret Terimleri Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
İngilizce Müzik Terimleri Nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 15-06-2011 05:34
Ticaret alanında yenilikler nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 25-02-2011 05:03
İç Ticaret,Dış Ticaret ve Türkiye’de İthalat ve İhracat Nasıldır? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 04-02-2011 06:30
Uluslararası Ticaret Bölümü Nedir? - Uluslararası Ticaret Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 02:49
Dış Ticaret Bölümü Nedir? - Dış Ticaret Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 24-06-2009 04:22

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:44 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats