bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Genel Kültür Paylaşımlarınız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 08-12-2011, 01:50   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat edinme çocuğu bulunmayan kişilerin aile kurmak ve çocuk sahibi olma özlemlerini gerçekleştirmelerine yardım eden ve aynı zamanda bir aile yuvasından yoksun olan çocukların korunmasını amaçlayan bir kurum olup Medeni Kanunumuzun 253-258. maddelerinde düzenlenmiştir.

Türk Medeni Kanunu evlat edinmeyi evlat edinenle evlat edinilen arasında kamu makamlarının öz iznine dayalı bir sözleşme olarak öngörmüştür. Evlat edinmek isteyen kişi bizzat veya tutacağı bir avukat aracılığıyla evlat edinilmek istenilen kişinin Türkiye'deki ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili Sulh Hukuk Mahkemesine M.K.'nun 256. maddesi uyarınca "evlat edinmeye izin" için başvuruda bulunması gerekir. Yetkili mahkemeden alınacak "evlatlığa izin" kararı ile noterlikçe resmi senet yapılarak keyfiyet doğum kütüğüne ve evlatlık ile evlat edinenin aile kütüğüne bildirilir.


Yurtdışında yetkili yabancı makamlar önünde bir Türk vatandaşının evlatlık alınmasına ilişkin olarak mahalli usüllere göre yapılan evlat edinme mukaveleleri evlatlık açısından Medeni Kanundaki asli şartları taşımak ve Türk Mahkemelerinden izin alınmış olmak kaydıyla Türkiye'de geçerlidir. Bu tür mukavele noterden Türkçeye tercüme edilmiş olarak mahkeme kararı ile nüfus idarelerine yurt dışında temsilciliklere verildiği takdirde medeni kanundaki asli şartları taşıması halinde nüfus kütüklerine işlenir. Evlat edinme için kanun maddi ve şekli bir takım şartlar aramaktadır.


Her iki tarafın Türk olması halinde aşağıda belirtilen hükümler geçerlidir:


Evlat Edinmenin Şartları


Evlat Edinmenin Maddi Şartları


1) Yaş Şartı: Yasa evlat edinilen için bir yaş şartı gerektirmemiş olup bir kimse yaşı ne olursa olsun evlat edinebilir.Buna karşın evlat edinenin en az 35 yaşında olması gerekir. Ayrıca evlat edinen kişinin evlatlıktan en az 18 yaş büyük olması şarttır. (M.K.253)


2) Evlat Edinenin Sahih Nesepli Füruu (Altsoyu) Bulunmaması Şartı: Bir kimsenin evlatlık sözleşmesi yapıldığı sırada sahih nesepli çocuğunun bulunması evlat edinmeye engeldir. Buna karşılık gayri sahih nesepli füruun bulunması veya evlatlığının bulunması evlat edinmeyi engellemez.


3) Evlatlığın Menfaati Şartı: Evlat edinmeye hakimin izin verebilmesi için bunda evlat edinilecek çocuğun menfaati bulunması lazımdır.


4) Önceden Evlat Edinilmiş Olmama Şartı: Medeni Kanunun 255. maddesi uyarınca bir kimsenin iki kişi tarafından evlatlık edinilmesi kural olarak mümkün değildir. Bunun tek istisnasi bir kimsenin karı koca tarafından birlikte evlat edinilmesidir.


5) Rıza Şartı:


a) Evlat Edinilenin Rızası: Medeni Kanunun 254. maddesine göre "mümeyyiz olan kimse rızası olmadıkça evlatlığa alınamaz. Evlat edinilen mümeyyiz olmakla birlikte velayet altında ise anne ve babasının rızası aynen gereklidir. Eğer velayet altındaki evlat edinilen temyiz kudretinden yoksun ise evlat edinilmesi yalnız velayete sahip ana ve babanın rızasıyla gerçekleşir. Ana ve babadan yalnız birisi velayet hakkına sahip ise onun rızası aranır. Eğer evlat edinilecek kişi vesayet altında ise vasinin onayı ve ayrıca M.K.406. maddesi gereğince Sulh Hakiminin ve Asliye Mahkemesinin izni gerekir.


b) Evlat Edinenin Rızası: Evlat edinme şahsa sıkı surette bağlı bir hak olduğundan evlat edinmenin temyiz kudretine sahip olması gerekir. Eğer evlat edinmek isteyen kimse mümeyyiz bir kısıtlı ise vasinin ve ayrıca Sulh Hakiminin ve Asliye Mahkemesinin izni gereklidir.


c) Eşin Rızası: Evlat edinen veya evlat edinilen veya her ikisi de evliyse evli olan tarafın eşinin de rızasının bulunması gereklidir. (M.K.255)


Evlat Edinmenin Şekli Şartları


1) Hakimin İzni: Medeni Kanunun 256. maddesi uyarınca evlat edinme evlat edinen kimsenin ikametgahı Sulh Hakiminin iznini gerektirir. Hakim burada evlat edinme şartlarının mevcut olup olmadığını evlat edinmede haklı bir neden ve evlat edinilenin menfaati bulunup bulunmadığını araştırır.


2) Resmi Senet Düzenlenmesi: Evlatlık sözleşmesi M.K.nun 256. maddesi uyarınca hakimin izni temin edildikten sonra resmi şekilde noter tarafından düzenlenmelidir.


3) Nüfusa Tescil: Evlatlık sözleşmesinin tamamlanmasından sonra meydana gelen evlatlık bağının hem evlat edinenin hem de evlatlığın nüfus siciline işlenmesi gerekir.


Evlat Edinmenin Sonuçları


1) Evlenme Yasağı: Evlatlık sözleşmesinin düzenlenmesiyle meydana gelen evlatlık bağı kesin olmayan bir evlenme yasağı oluşturur. (M.K.92/3)


2) Miras: Evlatlık ve füruu evlat edinen kimsenin mirasçısı olur. Buna karşılık evlat edinen ve hısımları evlatlığın mirasçısı olamaz. Evlatlığın asıl ailesindeki mirasçılığına da halel gelmez.


3) Velayet: Evlat edinilen küçük ise kendi öz anne ve babasının velayetinden çıkar evlat edinenin velayeti altına girer.


4) Nafaka: Evlatlık ve evlat edinen birbirinden karşılıklı olarak nafaka isteyebilirler.


5) Soyadı: M.K. 257/1 maddesi uyarınca evlatlık evlat edinenin soyadını taşır.


6) Vatandaşlık: Bir Türkün evlatlık edindiği yabancı henüz reşit değilse ve ana babasının yeri bilinmiyor veya kendileri bulunamıyorsa yahut evlatlık vatansız oluyorsa o takdirde Türk vatandaşı olur. (T.V.K. 3/11)


7) Evlatlığın Öz Ana ve Babasıyla Kişisel İlişkileri: Yargıtay içtihadına göre evlatlığın öz ana ve babası küçük çocuklarıyla kişisel ilişki kurma hakkına sahiptir.


Evlat Edinmenin Sona Ermesini Gerektiren Nedenler


1) Evlenme: Evlatlık ile evlat edinen veya bunlardan biriyle diğerinin koca veya karısı evlenme engeline rağmen birbirleriyle evlenirlerse evlenme geçerli olmakta fakat evlatlık ilişkisi sona ermektedir.


2) Tarafların Anlaşması ile: Evlatlık ilişkisi bu hususta hakimden izin alındıktan sonra resmi bir şekilde yapılacak anlaşma ile ortadan kaldırılabilir.


3) Hakimin Kararı ile


a) Evlatlığın İstemi Üzerine: Evlatlık evlat edinenin çocuğa karşı bir suç işlemesi veya ödevlerini ağır bir şekilde ihlal etmesi ahlaka aykırı davranışlarda bulunması gibi haklı nedenlerin varlığı halinde hakimden evlatlık sözleşmesinin kaldırılmasını isteyebilir. (M.K. 258)


b) Evlat Edinenin İstemi Üzerine: Evlat edinen evlatlığın mirastan iskatini gerektirecek nedenlerden birinin varlığı halinde evlatlık sözleşmesinin kaldırılmasını hakimden isteyebilir.


Eğer evlat edinen veya evlatlık yabancı ise bu takdirde 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında kanun hükümleri devreye girer. Bu kanunun evlat edinmeyi düzenleyen kurallarını kısaca gözden geçirmek istersek şunları söylemek mümkündür.


Sözü edilen kanunun yabancı unsurlu evlat edinme ilişkisini düzenleyen 18.maddesinin 1.fıkrasına göre evlat edinme ehliyeti ve şartları hakkında taraflardan her birinin evlat edinme anındaki milli hukuku uygulanır. Taraflar aynı tabiyette ise onların müşterek milli hukuku evlat edinme ilişkisine hakimdir. Tabiiyetleri farklı ise evlat edinme ehliyeti ve şartları taraflardan her birinin evlat edinme anındaki milli hukuklarına tabi olur.


Evlat edinmede esasa ait şartlar içinde taraflardan her birinin milli hukukları nazara alınır. Kanunun hükmü bu şartlar bakımdan her iki milli hukukun birlikte uygulama çağını ifade etmiştir. Bu bakımdan evlat edinme için aranan şartlar ise çocuğu olmamak asgari yaş haddi yaş farkı gibi evlat edinen için isterse evlatlığın rızası ana ve babanın izni vesayet makamının muvafakatı gibi evlatlık için söz konusu olsun tarafların milli hukuklarının aradığı esasa ilişkin kanuni şartların yerine getirilmiş olması gerekir.


Örnek olarak; evlat edinen yabancı evlatlık Türk vatandaşı ise Türk hukukunun aradığı kanuni şartlar yanında evlat edinenin milli hukukunun evlat edinme için aradığı şartlar da tahakkuk etmelidir.


Evlat edinme işlemlerinde usul meseleleri adli ve resmi makamların müdaahalesi gibi kural olarak işlemin yapıldığı yer hukukuna (Lex Fori) tabi olur.


Evlat edinmenin hükümleri yani evlatlığın ismi ikametgahı evlat edinen ile edinilen arasındaki hısımlık ilişkisi evlenme yasağı velayet durumu nafaka evlat edinmenin hükümsüzlüğü veya sona ermesi gibi konular evlat edinenin milli hukukuna eşlerin birlikte evlat edinmesi halinde evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabi olur.


Evlat Edinmek İsteyen Kişinin İbraz Etmesi Gereken Bilgiler

- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Evlilik cüzdanı fotokopisi
- Sağlık kurulu raporu
- Sabıka kaydı
- Oturma izin belgesi
- Gelir durumu belgesi (maaş taşınır taşınmaz mallara ait)
- Çiftin birer fotoğrafı
- Ülkenin kaç yaş grubuna kadar olan çocuğu kabul ettiğini gösterir belge

Genel koşullar bunlar olup doğrudan Çocuk Esirgeme Kurumuna başvurmanız halinde oradaki yetkili kişiler sizlere yol gösterecektir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Evlat Edinme Şartları Nelerdir?

Evlat Edinme Şartları Nelerdir? konusu, GENEL KÜLTÜR / Genel Kültür Paylaşımlarınız forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Milletvekili Olma Şartları Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 2 21-04-2015 05:59
Baş polis olma şartları nelerdir? elif Eğitim ve Öğretim 0 16-06-2011 06:01
T.C. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Nedir? - T.C. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hakkında elif Kadın ve Hukuk 0 28-02-2011 05:07
Orucun Sıhhatinin Şartları Nelerdir? Я Dini Bilgiler 0 20-08-2010 08:14
İmanın Şartları Nelerdir? elif Dini Bilgiler 0 15-07-2008 05:52

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats