bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Geometri

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 24-07-2013, 07:19   #1 (permalink)
 
ebush - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı-Ağırlıklı ortalama konu anlatımı-Ağırlıklı aritmetik ortalama formülleri


İstatistik bilim dalında ağırlıklı ortalama betimsel istatistik alanında genellikle örneklem veri dizisini özetlemek için bir merkezsel konum ölçüsüdür. En çok kullanan ağırlıklı ortalama tipi ağırlıklı aritmetik ortalamadır. Burada genel olarak bir örneğinle bu kavram açıklanmaktadır. Değişik özel tipli ağırlıklar alan özel ağırlıklı aritmetik ortalamalar bulunmaktadır. Diğer ağırlıklı ortalamalarağırlıklı geometrik ortalama ve ağırlıklı harmonik ortalamadir. Ağırlıklı ortalama kavramı ile ilişkili teorik açıklamalar son kısımda ele alınacakdır.

Ağırlıklı aritmetik ortalama

Boş-olmayan bir veri-seti olarak
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı ve her bir eleman icin ağırlık fonksiyonu
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı olarak verilirse ağırlıklı aritmetik ortalama için formül şu olur:
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Daha açık bir şekilde (toplama operatörü olan Σ kullanılmadan) bu formül
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı olur.
Ağırlıklar negatif olmamalıdır. Ağırlıkların bazıları sıfır olabilir; ancak hepsi sıfır olamazlar çünkü bu halde p matematikte sıfırla bölme tanımlanmaz.


Eğer bütün ağırlıklar birbirlerine eşitlerse sonuç aritmetik ortalamanın aynısıdır. Genel olarak ağırlıklı ortalamalar özellikleri bakimdan aritmetik ortalamaya benzemektedir. Ancak ağırlıklı ortalamalar bazan sezgiyile kabul edilemiyecek sonuçlar doğurur; örneğin Simpson'un paradoksu ortaya çıkabilir.


Ağırlıklı ortalamalar bazı matematik alanlarda rol oynarlar. Ayrıca betimsel istatistik alanında ağırlıklı ortalamalar pratikte kullanılır.

Normalize edilmiş ağırlıklı aritmetik ortalama

Pratikte çok görülebilen bir özel ağırlıklı aritmetik aortalama hali ağırlık fonksiyonun normalize edilmiş şekli ile ortaya çıkan özel normalize ağırlıklı aritmetik ortalamadır. Normalizasyon işlemi ağırlıkların toplamını 1e eşit yapılması ile başarılır. Bu halde ağırlıklı aritmetik ortalama formulünün paydası 1e eşit olur. Böylece payda
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı olduğu için bu bir koşul olarak şu normalize edilmiş ağırlıklı aritmetik ortalama bulunur:
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Uzunluk ağırlıklı aritmetik ortalama

Eğer x bir uzunluk değişkeni ise uzunluk ağırlıklı aritmetik ortalama şu olur:
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı

Ağırlıklı aritmetik ortalama için pratik örneğin

Aynı bir istatistik imtihanı fakultede bulunan 30 öğrencili gündüz dersleri şubesine ve 20 öğrencili gece dersleri şubesine uygulanmıştır. Sonuç veri dizileri şöyledir:

Gündüz dersleri = 81 82 83 84 85 86 87 87 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 92 92 93 93 94 95 96 97 98 99 Gece dersleri = 62 67 71 74 76 77 78 79 79 80 80 81 81 82 83 84 86 89 93 98 Ağırlıksız aritmetik ortalama sonucu gündüz dersleri şubesi için 90% ve gece dersleri şubesi için 80% olarak hesaplanır. Eğer bu ikisinin basit bir ortalaması alınırsa bu ortalama 85% olarak bulunur. Bu tüm öğrenciler için bir basit aritmetik ortalama değildir. Çünkü aritmetik ortalama tüm notların toplanmasını ve bütün toplam öğrenci sayısı ile bölünmesini gerektirir; yani

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Aynı sonuç daha kolay bir şekilde iki şube basit aritmetik ortalamalarını ve ağırlık olarak şube büyüklüklerini kullanarak bir ağırlıklı ortalama bulunması yoluyla da elde edilebilir:
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Böylece eğer bireysel notlar elde bulunmuyorsa fakat şube ortalama notları ve şube büyüklükleri biliniyorsa tüm öğrenciler için ortalama not yine de hesaplanabilir.

Conveks kombinasyon

Incelenen sorunda sadece oransal olarak verilen ağırlıklar bulkunuyorsa herhangi bir ağırlıklı ortalamanın ağırlıklarının toplamı 1e eşit olan özel bir ağırlıklı ortalama olarak ifade edilebilir. Bu çeşit lineer toplama dönüşümüne bir konveks birleşim adı verilir.

Verilen sayısal örneğinde ağırlıklar oransal yüzde iken bu şöyle gosterilebilir:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Bu şöyle basitleştirilebilir:
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı


Varyans ağırlıklı aritmetik ortalama

Eğer her bir veri elemanı Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımınin herbiri bilinen Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı varyansli değişik olasılık dağılımından geldiği bilinmekte ise bir özel bir ağırlıklı aritmetik ortalama kurulabilir. Bu tür ağırlıklı aritmetik ortalama için ağırlıklar bilinen varyans değerleri yani

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı olarak seçilir. Eğer bu seçim yapilirsa ortaya çıkan varyans ağırlıklı aritmetik ortalama şöyle ifade edililir:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Bu özel tip ağırlıklı ortalama için varyans şöyle hesaplanabilir:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Eğer herbir varyans sabit ise yani Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı ise bu ifade daha da basit olarak şöyle
yazılabilir:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı. Çıkarımsal istatistik alanı içinde bu tür varyans ağırlıklı aritmetik ortalamanın önemi bu tür ortalamanın bağımsız ve aynı ortalama ile normal dağılım gösteren olasılık dağılımlarının ortalaması için maksimum olabilirlik kestirimi olduğundadır.

Ağırlıklı geometrik ortalama

Genellikle bir örneklem veri serisi şöyle verilirse

X = { x1 x2 ... xn} ve her bir veriye verilen ağırlıklar yani ağırlık fonksiyonu' şu ise:
W = { w1 w2 ... wn} Bu halde ağırlıklı geometrik ortalama şöyle hesaplanır:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Bundan çıkartılabilecek bir diğer sonuç geoemetrik ortalamanın logaritmasının bireysel değerlerin logaritmalarının ağırlıklı aritmetik ortalaması olduklarıdır.

Ağırlıklı harmonik ortalama

Genellikle bir örneklem veri serisi şöyle verilsin:
X = { x1 x2 ... xn} Her bir veriye verilen ağırlıklar şunlar olsun:
W = { w1 w2 ... wn} Bu halde ağırlıklı harmonik ortalama şöyle hesaplanır:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı

Dikkat edilirse eğer butun ağırlıklar aynı ağırlık sayısı ise sonuç bir harmonik ortalamanın aynısıdır.

Genel ağırlıklı ortalama kavramı

Genel kavramsal yaklaşım


Bir ağırlıklı ortalama M çoklu bir pozitif sayılar dizisini bir pozitif sayı olan
ifadesine tasarımlayan bir fonksiyondur.


  • Sabit nokta: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı
  • Homojenlik: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı(Vektör notasyonu kullanarak: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı )
  • Monotonik fonksiyon: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımıSonuç olarak:

  • Üst sınırlılık: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı
  • Devamlılık: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımıBir isbat eskizi: Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı ve Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı olduğu için sonuç olarak Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı.


  • Türevi alınamayan ortalamalar bulunmaktadır. Örneğin çok sayılı bir dizinin maksimum sayısı bir tür konum merkezi olduğu kabul edilebilir (ya bir güç ortalamasının uçsal hali olarak veya bir medyan olarak) ama bunun türevi alınamaz.
  • Hemen hemen her ortalama (genelleştirilmiş f-ortalama hariç) bu verilen özellikleri taşımaktadır.Ağırlıklı ortalamaya dönüşüm

Elemanları tekrarlıyarak herhangi bir ağırlıksız ortalama bir ağırlıklı ortalamaya dönüştürülebilir. Bu özellik herhangi bir ortalamanın ağirlıklı ortalamaların bir ağırlıklı şeklinin ortalaması olduğu önerilebilir. Bu öneri şöyle biraz daha açıklığa kavuşabilir: Diyelim ki ağırlıkı ortalama M ve doğal sayılardan oluşan şu ağırlıklar
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı verilmiş bulunsun. Bu halde buna karşıt olan ağırlıklı ortalama A şöyle elde edilebilir:

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı

Anakütle ve örneklem ortalamaları

Normal dağılım gösteren bir anakütleden gelen bir rastgele örneklem için örneklem ortalamasının beklenen değeri μ yani anakütle ortalamasıdır. Böylece örneklem ortalaması [yansızlık] nokta tahmin kriterine göre anakütle ortalamasının iyi bir tahminidir. Örneklem ortalaması bu halde kendine ait bir olasılık dağılımı bulunan bir rassal değişken olarak görülmektedir. Normal dağılım gösteren bir anakütleden rastgele bir örneklem yöntemi ile seçilmiş n büyüklükte bir örneklemin ortalamasının örneklem ortalama dağılımı şudur:
Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı Çok kere anakütle varyansı bilinmeyen bir parametredir ve ortalama toplam karelernormal dağılım olmaktan çıkıp n - 1 serbestlik dereceli bir Student'in t dağılımı olur.ebush isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı

Ağırlıklı aritmetik ortalama konu anlatımı konusu, Eğitim ve Öğretim / Geometri forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: istatistik harmonik ortalama konu anlatımı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Aritmetik Ortalama Problemleri ve Çözümleri elif Matematik 5 31-03-2017 08:05
Harmonik ortalama konu anlatımı ebush Geometri 0 24-07-2013 07:15
Aritmetik Ortalama Problemleri ve Çözümleri elif Soru Cevap 0 18-04-2013 03:00
Aritmetik Ortalama Neden Vardır? elif Soru Cevap 0 04-04-2013 04:24
Aritmetik Ortalama Soruları ve Çözümleri Я Soru Cevap 0 28-11-2012 11:23

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:22 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats