bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk > Hayatı, Anıları ve Eserleri

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-05-2008, 04:04   #1 (permalink)
 
Bkmlyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atatürk'ün Hayatı

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

GAZİ
MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK

MİLLÎ BAĞIMSIZLIK VE ÇAĞDAŞLAŞMA ÖNDERİ
(HAYATI VE ESERİ)PROF. DR. ABDURRAHMAN ÇAYCI


BİRİNCİ BÖLÜMTÜRKİYE’Yİ YENİ UFUKLARA TAŞIYACAK BİR
LİDERİN DOĞUMU VE YETİŞMESİI. Ailesi ve Yetişmesi
II. Yeni Bir Hayat Yeni Bir Ufuk: Askerî Okullar
III. Genç Subaylık Yılları (1905-1908)
IV. Kendi Kendini Yetiştiren Kurmay (Temmuz 1908-Şubat 1915)


İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ SEÇKİN TÜRK GENERALİ:
MUSTAFA KEMALI. “Kaderin Adamı” Tarih Sahnesine Giriyor
II. Mustafa KemalPaşa Doğu Cephesinde
III. Geleceğin Padişahı ile Seyahat
IV. Vahidettin Padişah - Mustafa Kemal Ordu Komutanı
V. Mütareke Sonrasında Mustafa Kemal’in İstanbul’daki Faaliyetleri: Vatanına Hizmet Yolu Açmaya Çalışan Seçkin General
VI. Mustafa Kemal Paşa’nın Ordu Müfettişliğine Atanması
VII. Barut Fıçısına Düşen Ateş: İzmir’in İşgali ve Sonuçları
A. Megali İdea Venizelos ve Paris Barış Konferansı Kararları
B. İzmir’in İşgali ve Sonuçları


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MİLLİ KURTULUŞ ÖNDERLİĞİNE GİDEN ÇETİN YOLI. Dokuzuncu Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa Samsun’da
A. İstanbul ile ilişkiler: 19 Mayıs 1919 - 8 Haziran 1919
B. İngilizler Devrede: Mustafa Kemal’in Dönmesi İsteniyor
II. Sine-i Milletten Liderliğe Giden Çetin Yol
A. Erzurum Kongresi: Mustafa Kemal Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsil Heyeti Başkanı Seçiliyor
B. Sivas Kongresi: Mustafa Kemal Halk Önderi
C. İstanbul Hükümetinin Millî Hareketi Dağıtma Girişimleri
1. Ali Galip Olayı
2. Ankara Valisi Muhittin Paşa’nın Sivas’ı Basma Çabası
3. İngiliz Girişimleri
D. Damat Ferit Hükümetinin Düşürülmesi
E. İstanbul Anadolu’ya Ayak Uydurmaya Çalışıyor
1. Anadolu ve İstanbul’un Karşılıklı Teklifleri
2. Amasya Anlaşması ve Sonuçları
3. Meclis Nerede Toplanmalı?
F. Meclis-i Mebusanın Açılmasından İstanbul’un İşgaline Giden Yol
1. İngiliz Baskısı ile Harbiye Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı Görevden Alınıyor
2. Mebuslar Meclisi’nin Yaptığı En Önemli İş: Misâk-ı
Millî’nin Kabulü
3. Temsil Heyeti: Devam mı - Tamam mı?
4. Ali Rıza Paşa’nın İstifâsı ve Salih Paşa Hükümeti
5. İstanbul’un Resmen İşgali ve Salih Paşa’nın İstifâsı
6. Damat Ferit Paşa Tekrar İş Başında: Anadolu ile İstanbul’un
Yolları Kesin Olarak Ayrılıyor


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YENİ BİR DEVLET: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
AÇILIYOR. MUSTAFA KEMAL’İN LİDERLİĞİ PERÇİNLENİYORI. Meclis’in Özellikleri 171
1. Açılış ve Mustafa Kemal’in Başkan Seçilmesi 171
2. Hükümetin Oluşması 174
3. Meclis’in İlk Önce Ele Aldığı Konular 177
II. TBMM’nin İçerde Otoriteyi Sağlaması 180
A. Bolu-Düzce Ayaklanmaları 181
B. Yozgat-Yenihan Ayaklanması 184
C. Konya Bölgesi Ayaklanması 187
D. Ayaklanmaların Sonuçları 188
III. Türkiye’nin Ölüm Fermanı Sèvres: Nasıl Bir Barış? 189
A. Hazırlanması 189
B. Sèvres Nasıl Bir Düzen Öngörüyor? 191
C. Sèvres Antlaşmasının Değerlendirilmesi 194
IV. Yunan İleri Harekâtı ve Mustafa Kemal’in Düzenli Orduya
Geçiş Kararı 195
A. Yunan İleri Harekâtı 195
B. Düzenli Orduya Geçiş Kararı 197
C. Ethem ve Demirci Efe Olayları 199

BEŞİNCİ BÖLÜM


YENİ DEVLETİN ASKERÎ VE SİYASÎ BAŞARILARII. Doğu’da Zafer ve Sonuçları 205
A. Doğu’da Durum 205
B. Sovyetlerle Anlaşma Girişimleri 206
C. Ermenistan Engelinin Ortadan Kaldırılması ve Gümrü Antlaşması 210
D. Artvin ve Ardahan’ın Kurtuluşu 213
E. Sovyetlerle Moskova Kafkas Cumhuriyetleriyle Kars
Antlaşmaları 213
II. Güney Cephesi ve Fransa ile Ankara Antlaşması 217
A. Mütareke Sonrasındaki Gelişmeler 217
B. Maraş Urfa ve Antep Savunmaları 219
C. Ankara Antlaşması: Nedenleri ve Sonuçları 223
III. Düzenli Ordunun Batı’daki İlk Başarıları ve Sonuçları 225
A. İstanbul’da Hükümet Değişikliği:
Müttefikler Damat Ferit’i Bırakıyor! 225
B. Yunanistan’da İktidar Değişikliği ve Sonuçları 230
C. Düzenli Ordunun Batı’daki İlk Başarıları 231
1. İnönü Savaşları ve Sonuçları 231
2. Birinci İnönü Savaşı ve Sonuçları 231
3. Londra Konferansı: Mustafa Kemal’i Dolaylı Tanımak 233
4. İkinci İnönü Savaşı ve Sonuçları 237
IV. Yunan Ordusu Ankara Önlerinde
A. Eskişehir - Kütahya Savaşları ve Sakarya’ya Geri Çekilme 240
B. Mustafa Kemal Başkomutan 241
C. Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları 242
D. Uzun Bekleyiş: Zaman Kimin İçin Çalışıyor? 246
V. Yeni Devlete Yeni Lidere Hayat Veren Zafer: Büyük Taarruz 255
A. Hazırlıklar ve Harekât Plânı 255
B. Büyük Zafer: Anadolu İstilâdan Kurtuluyor 256
C. Ateşkes Krizi: Türk Ordusu Boğazlar Önünde 258
D. Mudanya Mütarekesi: Mondros’un İflâsı 261
E. Büyük Taarruzun Sonuçları 262


ALTINCI BÖLÜM

BARIŞ İÇİN TÜRK MÜCADELESİ: LAUSANNE TARTIŞMALARII. Saltanatın Kaldırılması: Abdülmecit Halife 265
A. Barış Konferansına Çağrı ve Saltanatın Kaldırılması 265
B. İstanbul Hükümetinin Sonu ve Abdülmecid’in Halife
Seçilmesi 268
II. Beşyüz Yıllık Bir Hesabın Görülmesi: Lausanne Konferansı 272
A. Birinci Dönem Lausanne Tartışmaları 20 Kasım 1922 -
4 Şubat 1923 272
B. Lausanne’da İkinci Dönem: 23 Nisan 1923- 24 Temmuz 1923 279
C. Lausanne Antlaşmasının Değerlendirilmesi 283


YEDİNCİ BÖLÜM

ÇAĞDAŞLAŞMA ÖNDERİ ATATÜRKI. Atatürk Çağdaşlaşması ve Özellikleri 285
A. Atatürk’ün Çağdaşlaşma ile İlgili Görüşleri 285
B. Önceki Yeniliklerin Niteliği ve Başarısızlık Nedenleri 287
C. Atatürk’ün Çağdaşlaşma Metodu 290
II. Siyasî İnkılâplar 292
A. Ankara’nın Başkent Olması 294
B. Devletin Adı: Türkiye Cumhuriyeti: Cumhurbaşkanı:
Gazi Mustafa Kemal 296
C. Hilâfetin Kaldırılması: Laik Devlete Yönelme Yasaları 301
1. Hilâfetin Kaldırılması 302
2. Öğretimin Birleştirilmesi 306
3. Şer’iyye ve Erkân-ı Harbiye Vekâletlerinin Kaldırılması 312
D. Cumhuriyet Anayasası (20 Nisan 1924) 313
III. Siyasî İnkılâplara Tepkiler 316
A. Millî Mücadele Kahramanları Arasında Görüş Ayrılıkları 316
B. Cumhuriyet’in İlk Muhalefet Partisi: Terakkiperver
Cumhuriyet Partisi (TCF) 321
C. Şeyh Sait Ayaklanması ve Takrir-i Sükûn Kanunu 324
1. Şeyh Sait Ayaklanması 324
2. İsmet Paşa Hükümeti ve Takrir-i sükûn Yasasının
Kabulü 326
3. Şeyh Sait Ayaklanmasının Bastırılması ve Sonuçları 328
IV. Radikal İnkılâplar Dönemi 332
A. Tekke Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması 332
B. Kılık ve Kıyafette Değişiklik 333
C. Takvim ve Ölçülerde Çağdaşlaşma 335
D. Toplum Hayatında Büyük Değişiklik:
Çağdaş Hukukun benimsenmesi ve Sonuçları 337
1. Eski Hukuk Düzeni 337
2. Niçin Batı Hukuku? 338
3. Batı Hukuku Ne Getirdi? 340
E. İnkılâplara Tepki: Gazi Mustafa Kemal’e Suikast 342
F. Tarihle Hesaplaşma: Büyük Nutuk (15-20 Ekim 1927) 345
1. 1927’de Durum 345
2. Büyük Nutuk (15 Ekim-20 Ekim 1927) 347
G. Bin Yıllık Arap Kökenli Alfabeden Lâtin Kökenli Alfabeye Geçiş 349
1. Türklerin Tarihte Kullandıkları Alfabeler 349
2. Türkler Arap Alfabesini Benimsiyor 350
3. Arap Kökenli Alfabeyi İyileştirme Çabaları 351
4. Dinamik Bir Karar: Atatürk Lâtin Alfabesine Geçiş
Kararı Veriyor 354
a. Cumhuriyet Döneminde Alfabe Tartışmaları 354
b. Gazi’nin Kararı: En Kısa Zamanda Harf İnkılâbını
Gerçekleştirmek 356
c. Uygulama 362
d. Sonuçlar 365
IV. İnkılâpların Yerleşme Dönemi (1930-1938) 366
A. Gazi Mustafa Kemal’in Çok Partili Rejim Denemesi:
Serbest Cumhuriyet Partisi 366
1. 1930’da Genel durum 366
2. Serbest Cumhuriyet Partisi’nin Kuruluşu (SCP) 368
3. Serbest Cumhuriyet Partisi’nin Programı ve Gelişmesi 370
4. Serbest Cumhuriyet Partisinin Kapanması 377
B. Menemen Olayı 380
C. CHP’nin Yeniden Yapılanması: Kemalizm 382
1. 1931 Seçimleri ve Yeni Politikalar
a. Seçimler 382
b. CHP’nin Üçüncü Büyük Kurultayı İlkeler Kemalizm 383
c. Yeni Politikalar 391
D. Ekonomide Atılımlar 392
1. Cumhuriyetin Devraldığı Miras ve İzmir İktisat Kongresi 392
2. 1923-1931 Dönemi İktisat Politikası 394
3. 1931-1938 Dönemi İktisat Politikaları: Ilımlı Devletçilik 398
E. Eğitim Alanında Atılımlar 401
1. Atatürk’ün Eğitime Bakış Açısı: Nasıl Bir Eğitim? 401
2. Uygulama 404
3. Atatürk’ün Üniversite Reformu: Darülfünundan Üniversiteye 407
a. Darülfünün Kapatılıyor İstanbul Üniversitesi Açılıyor 407
b. Ankara’da Yeni Bir Üniversitenin Temelleri Atılıyor 415
F. Kültür Alanında Atılımlar 417
1. Dilde Sadeleşme: Osmanlıcadan Arı Türkçeye 417
2. Türk Tarihine Yeni Bir bakış: Ümmet Tarihinden Millet
Tarihine Geçiş 421
3. Halkevleri: Halk ile Yönetim Arasında Köprü 424
a. Kuruluş 424
b. Uygulama ve Sonuçları 425
4. Güzel Sanatlar Alanında Çağdaşlaşma 427
a. Resim 427
b. Heykel 428
c. Mimarlık 429
d. Sahne Sanatları 429
G. Sosyal Alanda Atılımlar 433
1. Kadın Hakları 433
a. Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını 433
b. Atatürk ve Türk Kadını 435
2. Soyadı Yasası: Mustafa Kemal Atatürk Soyadını Alıyor 438
H. Atatürk’ün Dış Politikası: Yurtta Barış Dünyada Barış 439
1. Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri 439
2. Atatürk’ün Dış Politika Uygulamaları (1923-1938) 442
a. 1923-1930 Dönemi: Lausanne Sonrası Meselelerin
Çözüme Kavuşturulması 443
b. 1930-1938 Dönemi: Dünya Krizi Ortasında Atatürk’ün
İstikrarlı Çok Yönlü Politikası 449
I. Atatürk’ün Son Yılları ve Edebiyete İntikali 458
1. Atatürk’ün Son Yılları: İsmet İnönü ile Yollar Ayrılıyor 458
2. Atatürk’ün Hastalığı ve Edebiyete İntikali 461
3. Atatürk’ün Ölümünün Türkiye Dışındaki Yankıları 466
4. Atatürk’ün Kişiliği ve Etkisi 470
a. Atatürk’ün Kişiliği 470
b. Atatürk’ün Fikir ve Düşünce Kaynakları 473
c. Atatürk’ün Türk ve Dünya Tarihi Bakımından Önemi 475
1. Türk Tarihi Bakımından 475
2. Dünya Tarihi Bakımından 479
BİBLİYOGRAFYA 483
I. Bibliyografya Eserleri 483
II. Belgeler ve Anılar 485
III. İncelemeler 494

Evet arkadaşlar kitap bu fakat sadeleştirilmiş bir versiynu ama 270 sayfalık bir sadeleştirme ilgilenen arkadaşlar buyrun...

Bkmlyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Etiketler
ataturkun hayati

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Hayatı konusu, Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk / Hayatı, Anıları ve Eserleri forumunda tartışılıyor.Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:39 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.