bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk > Hayatı, Anıları ve Eserleri

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 17-05-2008, 04:05   #1 (permalink)
 
Bkmlyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Atamızın Orjinal Metinlerinden Örnekler

Atamız ile ilgili Devlet Arşivleri içerisinde yer alan metinler:

Metin:

Atamızın Orjinal Metinlerinden Örnekler


Latin Harfleri ile:


30/9/[1]338

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reîsi
Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne
Ankara'da yapılacak merâsim-i istikbâliye programıdır.


1-Gâzî Paşa hazretlerinin Ankara'ya yevm-i muvâsalatları henüz ma‘lûm değildir. Bu bâbda kat‘î ma‘lûmât vürûdunda gazeteler ve suver-i sâire ile i‘lân olunacakdır.

Merâsim-i istikbâliyenin sükûn ve intizâm dâiresinde cereyânını te’mînen müstakbilîn tarafından işbu program ahkâmına ri‘âyet buyurulacakdır.

2-Paşa hazretleri Ankara'yı istasyon cihetinden teşrîf buyuracaklardır. Merâsim istasyon ile Türkiye Büyük Millet Meclisi binâsı arasındaki sâhada cereyân edecek ve bunu müte‘akib Başkumandan Paşa hazretleri tarafından Meclis'de riyâset odasında muhtasar bir resm-i kabul icrâ olunacakdır.

3-Merbût krokide görüldüğü vechile istasyon ile Meclis arasında üç tâk-ı zafer inşâ edilmişdir.

4-Paşa hazretlerinin uzakdan istikbâli için Türkiye Büyük Millet Meclisi Birinci Reîs Vekîli Konya Mebûsu Vehbi Efendi hazretleri riyâsetinde Hey’et-i Umûmiyece bâ-kur‘a intihâb edilen on zâtdan mürekkeb bir hey’et hareket edecekdir. Vâli belediye reîsi ve Ankara kumandanı da ayrıca bir hey’et hâlinde istikbâle gideceklerdir.

5-Paşa hazretlerinin mezkûr hey’etlerle beraber istasyona muvâsalatlarını müte‘âkib ale'l-usûl muzıka ile bir müfreze-i askeriye tarafından resm-i selâm îfâ olunacakdır.

6-Hey’et-i Vekîle ve Türkiye Büyük Millet Meclisi a‘zâsı istasyonda veyahud meclis binâsı önünde resm-i istikbâle iştirâk ederler.

7-İstasyon civârındaki tâk-ı zaferle köprü arasındaki mıntıka Ankara Garnizonu'nu teşkîl eden bilumûm kıta‘ât ile ümerâ ve zâbitâna tahsîs kılınmışdır. Paşa hazretlerinin bu mıntıkaya takarrüblerinde işbu hey’et nâmına Ankara Kumandanlığı tarafından gazâ-yı ekber münâsebetiyle îfâ-yı tebrîkât ve arz-ı hoş-âmedî olunacakdır.

8-Köprü ile dört yol ağzındaki tâk-ı zafer arası Ankara ve civâr köylerden gelecek eşrâf-ı memleket ahâli ve esnâfa tahsîs kılınmışdır. Bu mıntıkanın başında umûm belde nâmına belediye reîsi tarafından arz-ı tebrîkât ve hoş-âmedî edilecekdir.

9-Dört yol ağzındaki tâk-ı zaferle meclis binâsının istasyon cihetinde bulunan nâ-tamâm binâ temelleri arasındaki mıntıka Ankara Vilâyeti me’mûrîniyle devâ’ir-i merkeziye müsteşârları ve rü’esâ-yı me’mûrînine ve Ankara mekâtib talebesi ne tahsîs kılınmışdır. Başkumandan Paşa hazretlerine bu mıntıkanın baş tarafında Ankara Vâlisi tarafından arz-ı tebrîkât ve hoş-âmedî edilecekdir.

10-Erkân-ı matbû‘ât Hilâl-i Ahmer Himâye-i Etfâl Cemiyetleri'yle Ankaradaki sâir cemiyetler ve mü’essesât Meclis binâsı yanında yapılan yeni binâ önünde ahz-ı mevki‘ ederek merâsim-i istikbâliyeye iştirâk eyleyeceklerdir.

11-İntizâmı muhâfaza maksadıyla Başkumandan Paşa hazretlerinin Meclis'e muvâsalatına kadar tafsîl edilen cadde tarafeynindeki tertîbât bozulmayacakdır ve ancak hey’et-i istikbâliye ile hey’et-i vekîle ve Büyük Millet Meclisi a‘zâsı müşârun-ileyhle beraber Meclis'e gelebileceklerdir. Paşa hazretlerinin Meclis'e muvâsalatlarını müte‘âkib müctemi‘în ve müstakbilîn sırasıyla dağılacaklardır. Ankara Vilâyeti ve Ankara Kumandanlığı gerek bu husûsda ve gerekse esnâ-yı merâsimde intizâm ve inzibâtı te’mîn için müştereken tedâbîr-i lâzıme ittihâz edeceklerdir.

12-İstikbâle şitâb eden tekmîl zevâtın yolun tarafeyninde ahz-ı mevki‘ ederek caddeyi hitâm-ı merâsime kadar tamâmen serbest bırakmaları ricâ olunur.

13-Millet Bahçesi münhasıran hanımlara tahsîs edilmişdir.


Bkmlyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Alt 17-05-2008, 04:06   #2 (permalink)
 
Bkmlyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Belge Metin:

Atamızın Orjinal Metinlerinden Örnekler


Latin Harfleri ile:


12/9/[13]38

Saat: 17.35Türkiye Büyük Millet Meclisi Reîsi
Başkumandan Müşîr Gâzî Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne


Türklüğe hâs geniş ve yümnlü görüşünüz ve dâhiyâne kumandanız tahtında Türk ve İslâm târîhine yeni ve mu‘azzam bir şeref ilâve ederek yeni bir baht ve devir açan ve milletlerin hür ve müstakil yaşamasını kendisine şi‘âr telakkî eyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yıldırım sür‘atiyle Anadolumuz'un düşmandan tahlîsini te’mîn eden yüksek ve kat‘î zaferini zât-ı devletlerinin muhterem şahıslarında sürûr u fahr ile tebrîk etmekle mübâhî ve bahtiyârız. Cenâb-ı Hak kahraman millî ordularımızı tevfîkât-ı sübhâniyesine dâima mazhar buyursun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İcrâ Vekîlleri Hey’eti ReîsiHüseyin Rauf

Şer‘iye Vekîli

Abdullah Azmi
Müdâfa‘a-i Milliye Vekîli

Kâzım Paşa
Adliye Vekîli

Celaleddin Arif

Dâhiliye Vekâleti Vekîli

(İmza)
Hâriciye Vekîli

Yusuf Kemal
Mâliye Vekîli

Hasan Fehmi
Ma‘ârif Vekîli

İsmail Safa

Nâfi‘a Vekîli

Fevzi Bey
İktisâd Vekîli

Mahmud Esad
Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iye Vekâleti Vekîli

Fuad


Bkmlyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Etiketler
atamizin yazilari, atamizin orjinal metinleri, ataturk orjinal metinler, ataturkun yazilari

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Atamızın Orjinal Metinlerinden Örnekler

Atamızın Orjinal Metinlerinden Örnekler konusu, Ulu Önderimiz M.Kemal Atatürk / Hayatı, Anıları ve Eserleri forumunda tartışılıyor.Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:18 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats