bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > İlköğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-06-2011, 05:05   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türkçedeki Ekler ve Sözcük Yapısı Nasıldır

Türkçedeki Ekler ve Sözcük Yapısı Nasıldır

Türkçedeki ekler Sözcük yapısı Türkçe sözcük yapısı Türkçe ekler çekim ekleri yapım ekleri

I. EKLER


Sözcüklerin kök veya gövdelerine gelerek onların cümledeki görevlerini belirleyen onlara değişik anlamlar katan ya da onlardan yeni sözcükler türeten ses veya ses birleşimlerine ek (takı) denir.


Ekler çekim eki ve yapım eki olmak üzere temelde ikiye ayrılır.


A. ÇEKİM EKLERİ


Çekim ekleri fiil çekim ekleri ve isim çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Fiil çekim eklerini “fiiler” konusunda gördüğümüz için burada sadece isim çekim eklerine değineceğiz.


Şimdi isim çekim eklerini anlamlarıyla görelim.


İSİM ÇEKİM EKLERİ


İsim soylu sözcüklere gelerek onlara cümlede görev ve anlam kazandıran eklerdir.


1. Çokluk Eki


Asıl işlevi isimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirmektir.


Okullar evler insanlar çiçekler sular...


Çokluk eki bu işlevinin dışında eklendiği sözcüğe değişik anlamlar da kazandırır.


“Türkler köklü milletlerdendir.”


cümlesine “millet” anlamı


“Beş yaşlarında bir çocuğu var.”


cümlesine “yaklaşık” anlamı


“Bu akşam Bülent Beyler bize gelecekler.”


cümlesine “aile” anlamı


“Akşamları erken yatmayı severim.”


cümlesine “her” anlamı katmıştır.


2. Hâl (Durum) Ekleri


İsim soylu sözcüklere gelerek onların yüklemle ya da diğer sözcüklerle ilgilerini sağlayan eklerdir.


a. - i hâl eki (belirtme hâli) : İsimlere getirilen “-ı -i -u -ü” ekidir.


“Ses - i duydum.”


“Okul - u bitirdim.”


cümlelerinde kullanılan eklerdir. Fiilin neyi etkilediğini gösterir. Fiile sorulan “kimi neyi” sorularına cevap verir.


b. - e hâl eki (yönelme hâli) : İsme getirilen “-a -e” hâl ekidir.


“Okula dün gitmedim.”


cümlesinde yer bildirir.


“Akşama size geleceğiz.”


cümlesinde zaman bildirir; zarf yapar.


c. - de hâl eki (bulunma hâli) : İsme getirilen “-da -de -ta -te” ekidir.


“Durakta otobüs bekliyor.”


cümlesinde yer bildirir.


“İki saattir ayakta duruyor.”


cümlesinde durum bildirerek zarf yapmış.


“Beşte gidelim sinemaya.”


cümlesinde zaman bildirerek zarf yapmış.


“Onlar sanatın gözde kişileridir.”


cümlesinde eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiş ve sıfat yapmış. “-de” hâl eki bu durumda yapım eki olmuştur.


“Tarlada adam boyunda mısırlar vardı.”


cümlesinde sıfat yapmış ancak yapım eki olmamıştır.


d. - den hâli (çıkma durumu) : İsme getirilen “-dan -den -tan -ten” ekidir.


“Dükkândan az önce çıktı.”


cümlesinde yer bildirmiş.


“İzmir'e akşamdan gidelim.”


cümlesinde zaman bildirmiş.


“Sıradan kitaplar sana bir şey kazandırmaz.”


cümlesinde eklendiği sözcüğün anlamını değiştirerek sıfat yapmış ve yapım eki olmuş.


“Kitaptan daha iyi dost olur mu?”


cümlesinde karşılaştırma bildirmiş.


“Hastalandığından okula gelememiş.”


cümlesinde neden bildirmiş.


e. Yalın hâli : İsimlerin hâl eki almamış şeklidir. İsimler hâl ekleri dışındaki çekim eklerini aldıklarında yalın hâlden çıkmaz.


“Çiçek evler okulumuz kitap ağaç...”


3. Eşitlik Eki


İsim soylu sözcüklere gelip onlara değişik anlamlar katan ve anlama bağlı olarak onları sıfat zarf yapan - ce -ca (-çe -ça) ekleridir.


“Böyle çocukça davranmamalısın.” (benzerlik)


“Ailece tatile gittik.” (topluluk birlikte)


“Benden boyca uzunsun”. (karşılaştırma bakımından)


“Bence sen de haklısın.” (görelik kanaat)


“Masraflarınız şirketimizce karşılanacak.” (tarafından)


4. İyelik Eki


Eklendiği ismin bir şahsa ya da nesneye ait olduğunu gösteren ektir. Aitlik ilgisini kendinden önceki bir sözcüğe ya da söz öbeğine bağlayarak bildirir. Altı şahsa göre çekimlenir.


(benim)


(senin)


(onun)


(bizim)


(sizin)


(onların)


defter - im


defter - in


defter - i


defter - imiz


defter - iniz


defter - leri


silgi - m


silgi - n


silgi - si


silgi - miz


silgi - niz


silgi - leriİyelik eklerini benzer eklerle karıştırmamak gerekir. Örneğin iyilik üçüncü tekil kişi eki ile belirtme hâli eki karıştırılabilir.


“Ev- i yeni aldık.” (o evi)


“Ev- i çok büyükmüş.” (onun evi)


Bu iki sözcükte de “-i” eki var. Hangisi iyelik hangisi hâl anlamak için şu soruyu sorabiliriz:


“Kimin evi?”


Bu soruyu sorduğumuzda ikinci cümlenin cevap verdiğini ve “Onun evi büyükmüş.” şeklinde söylenebildiğini görüyoruz. Öyleyse “-i” eki ikinci cümlede iyelik eki birinci cümlede ise “Neyi aldık?” sorusuna cevap verdiğinden “-i” hâl eki olarak kullanılmıştır.


Ayrıca “-i” eki almış sözcüğün başına “onun” sözcüğü getirerek de bunu anlayabiliriz.


(Onun) “Ev - i yeni aldık.”


olmuyor ama


(Onun) “Ev - i çok büyükmüş.”


oluyor. Demek ki ikinci cümledeki “-i” eki iyelik ekidir.


5. İlgi Ekleri


İyelik ekiyle çok sıkı biçimde ilgisi olan bir ektir. Eklendiği isme ait olan başka bir sözün varlığını gösterir. Bağlı olduğu isim ilgi ekli isimden sonra gelir.


Ben - im


Sen - in


O - nun


Biz - im


Siz - in


Onlar - ın

kitabım

kitabın


kitabı


kitabımız


kitabınız


kitapları


B. YAPIM EKLERİ


İsim ve fiillerin kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir.


Burada kök sözünü de açıklamakta fayda var.


Kök


Bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan parçalanamayan en küçük parçasıdır.


Köklerde yapım eki bulunmaz ancak çekim eki bulunabilir. Örneğin;


“Ağaçlarımız” sözcüğünde “ağaç” sözcüğün anlamlı ve parçalanamayan en küçük parçasıdır. “lar” çokluk ekidir; yani isim çekim ekidir.


“-(ı)-mız” eki iyelik ekidir; yani isim çekim ekidir.


Öyleyse bu sözcük yapım eki almamıştır kök hâlindedir.


Kökler iki türde bulunur: İsim kökleri ve fiil kökleri.


“Baktı” sözcüğündeki kök “bak-” fiil kökü; “tuzluk” sözcüğünün kökü olan “tuz” isim köküdür.


Sözcüğün köküyle ek aldıktan sonraki şekli arasında mutlaka bir anlam ilgisi olmalıdır.


“Balıkçılık” kelimesinin ek ve köklerine “balık-çı-lık” şeklinde ayrılır. Yoksa “balık” kelimesi bölünüp de köküne “bal” denemez. Çünkü “bal” kelimesi ile “balık” kelimesi arasında anlamca bağlantı yoktur.


Sözcüğün yapım eki aldıktan sonraki durumuna gövde denir.


Bir sözcük birden çok yapım eki alabilir. İlk yapım eki köke diğerleri gövdeye eklenir.


Çekim Ekiyle Yapım Ekinin Farkları


Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamında bir değişiklik yapmaz; yapım ekleri ise anlamı köke bağlı olmak şartıyla değiştirir. Örneğin;


“Kitabı aradım.”


cümlesindeki “kitaözcüğü “sayfalardan oluşan ve okunan nesne” anlamındadır. “-i” hâl ekini alarak “kitabı” şekline geldiğinde de anlamı değişmemektedir.


“Kitapçı aradım.”


cümlesinde ise “sayfalardan oluşan ve okunan nesne” olan “kitap” sözcüğü “-cı” yapım ekini alarak bu anlamını yitirmiş “kitap satılan yer” anlamına gelmiştir. Yani “kitap”la bir anlam ilgisi vardır; ama yeni bir sözcük oluşmuştur.


Çekim ekleri bir sözcüğe yapım ekinden sonra eklenir. Yani önce yapım ekleri sonra çekim ekleri gelir. İstisnaları olsa da bu genel bir kuraldır.


Ek ve kök hakkındaki bu genel bilgilerden sonra şimdi eklerin önemlileri üzerinde durabiliriz.


1. İsimden İsim Yapan Ekler


İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni isimler türeten eklerdir. Ancak bu sözcükler sıfat zarf gibi görevlerde de kullanılabilir.


“Kiralık ev vardır.


“Sulu yemeleri çok sever.”


“İşsiz insanlara yardımcı oluyordu.”


“Büyüyünce futbolu olacakmış”


“Sınıflara üçer kişi alalım.”


2. İsimden Fiil Yapan Ekler


İsim kök veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türeten eklerdir.


“Bahçedeki çiçekleri suladı.”


“Hastamız nihayet düzeldi.”


“Arabanın çamurluğu eğrildi.”


“Dudağın kanamış.”


“Çocuğunu görünce gözleri yaşardı.”


“Kulağına ne fısıldadı?”


“Bugün çok geciktin”


“Sonbaharda yapraklar sararır.”


3. Fiilden İsim Yapan Ekler


Fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan isim türeten eklerdir. Bunlar da cümlede sıfat zarf görevlerinde kullanılabilir.


“Otobüs durakları yenileniyor.”


“Ders çalışmak için istek gerekir.”


“Asırlardır bir yığın dertle uğraşıyoruz.”


“Evrenin mayası sevgi değil midir?”


“Senin alıngan olduğunu unutmuşum.”


“Dalgıçlar batan gemiyi arıyor.”


“Okuyucu eserin kalitesini bilir.”


“Yazı yazmakta ustalaşmıştı.”


“Artık elektriklerde kesinti olmayacak.”


“Bu dağlar arsında geçit var mı?”


4. Fiilden Fiil Yapan Ekler


Fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan yeni fiiller türeten eklerdir.


“Masadan düşen vazo kırıldı.”


“Kurşun sesiyle ortalık karıştı.”


“İnşaatı iki yılda bitirdi.”


“Küçük köpek konuklara saldırdı.”


“Bakkaldan kendine gazete aldırttı.”


“Bahçedeki çiçekleri koparmışlar.”


“Savcı bütün dosyaları inceletti.”


SÖZCÜĞÜN YAPISI


Sözcüğün yapısını üç grupta inceleyebiliriz: Basit sözcük türemiş sözcük birleşik sözcük.


1. Basit Sözcük


Yapım eki almayan sözcüklerdir. Bu tür sözcükler çekim eki almış olabilir. Yapım eki almadıklarından bunlar daima kök hâlinde bulunur.


“Dün burada hava çok sıcaktı.”


“İnsanlar kitabı her şeyden çok sevmeli.”


cümlelerindeki bütün sözcükler basit yapılıdır. Çünkü bu sözcükler yapım eki almamıştır sadece bir kısmı çekim eki almıştır. Bildiğiniz gibi çekim ekleri sözcüğün yapısını ve anlamını değiştirmez.


2. Türemiş Sözcük


Yapım eki alan sözcüklerdir. Türemiş sözcükler cümledeki görevlerine göre belli türleri karşılar. Böylece sözcük hem yapı hem görevce adlandırılır; yani türemiş isim türemiş sıfat türemiş fiil.... gibi.


“Yeni bir kitaplık yaptırdık.”


cümlesindeki “kitaplık” sözcüğü türemiş isim


“Solgun yüzünde bir ben vardı.”


cümlesindeki “solgun” sözcüğü türemiş sıfat


“Bu bina geçen yıl yapıldı.”


cümlesindeki “yapıldı” sözcüğü de türemiş fiildir.


Türkçe sondan çekimli bir dildir ekler daima sözcüğün sonuna eklenir. Bir sözcük sadece kökten türetilmez; gövdelerden de türetilebilir.


“Tanıdığın bir gözlükçü var mı?”


cümlesinde altı çizili sözcük “göz” isminden “gözlük” “gözlük” isminden “gözlükçü” olmuştur. Görüldüğü gibi “-lük” eki sözcüğün köküne “-çü” eki gövdesine eklenmiştir. Elbette sözcük yine türemiş bir isimdir.


3. Birleşik Sözcük


Birleşik sözcükleri birleşik isimler birleşik sıfatlar ve birleşik fiiller olmak üzere ayrı ayrı inceleyeceğiz.


a. Birleşik isimler : İki farklı sözcüğün bir araya gelerek kendi anlamlarından az çok farklı bir anlam oluşturacak biçimde kaynaşmasıyla oluşan sözcüklerdir.


Birleşik isimler değişik şekillerde oluşabilir:


İsim tamlaması yoluyla : Hanımeli ayakkabı aslanağzı Çanakkale…


Sıfat tamlaması yoluyla : Sivrisinek karadul Acıgöl açıkgöz…


İki çekimli fiilin kaynaşması yoluyla : Çekyat gelgit biçerdöver uyurgezer…


Bir isimle bir çekimli fiilin kaynaşması yoluyla : Mirasyedi gecekondu imambayıldı bilgisayar ateş kes varyemez…


Birleşik isimlerin oluşumu sırasında sözcüklerin her ikisi anlamını kaybedebilir:


Aslanağzı : Bir çiçek adıdır. Ne aslanla ne de aslanın ağzıyla bir ilgisi vardır.


Sözcüklerden sadece biri anlamını kaybetmiş olabilir.


Rüzgârgülü : Rüzgârda dönen pervane gibi bir nesnenin adıdır. Burada sadece “gül” sözcüğü kendi anlamını yitirmiştir.


Sözcüklerin her ikisi de kendi anlamlarında olabilir.


Ayakkabı : Her iki sözcük de kendi anlamındadır.


b. Birleşik sıfatlar : Sıfat görevinde bulunan söz öbeği kendi içinde isim tamlaması sıfat tamlamaları sıfat gibi özellikler taşıyorsa bu sıfatlara “birleşik sıfat” ya da “sıfat grubu” denir.


“Uzun boylu bir öğrenci seni sordu.”


cümlesinde altı çizili söz “öğrenci” isminin sıfatıdır. Bu sıfatı incelediğimizde “uzun boy” sıfat tamlamasına “- lu” eki getirilerek yeni bir sıfat oluşturulduğunu görürüz. Buna birleşik sıfat denir.


“Boyu uzun öğrenci seni sordu.”


örneğinde olduğu gibi bazen bu tür birleşik sıfatlarda isimle sıfatın yeri değiştirilip isme bir iyelik eki eklenir. Bu durumda sıfat “boyu uzun” biçiminde söylenir. Buna iyelik ekli sıfat grubu denir.


“El işi örtüyü masaya serdiler.”


cümlesinde “el işi” tamlaması belirtisiz bir isim tamlamasıdır ve “örtü” isminin sıfatı olarak kullanılmıştır. Bu da birleşik sıfattır.


Aşağıdaki altı çizili sözler de bileşik sıfat sayılır.


“Bu şehirde çelik kapılı evler çoğaldı.”


“İyi huylu kişiler çok sevilir.”


c. Birleşik filler : İki veya daha fazla sözün bir araya gelerek kendi anlamlarından farklı bir anlam verecek ve bir hareketi karşılayacak biçimde kalıplaşmasıyla oluşan fiillerdir.


Birleşik fiiller yapılışına göre üç grupta incelenebilir:


Yardımcı fiille yapılan birleşik fiiller : Bir yardımcı fiille ondan önce gelen ad soylu bir sözcükten oluşur.


Yardımcı fiil olarak “etmek olmak eylemek kılmak” gibi fiiller kullanılır.


• Etmek


“Nerdeydin seni merak ettik?”


“Babama biraz yardım ettim.”


“Aslında biraz daha sabretmeliydim.”


cümlelerinde altı çizili sözler birleşik fiildir. Bu fiillerde daha çok isim görevindeki sözcüğün anlamı hâkimdir.


“Etmek” yardımcı eylemi bazı cümlelerde kendi anlamında da kullanılabilir.


“Bu tablo iki yüz milyon etmez.”


cümlesinde “etmek” eylemi “değer tutar” anlamında kullanılmıştır.


• Olmak


“Kendine dikkat et hasta olma.”


“Bu sıralar havalar iyice soğuk oldu.”


“Çocuk olma lütfen bu önemli bir konu.”


“Az önce buradaydı nereye kayboldu bu çocuk?”


cümlelerinde altı çizili eylemler birleşik eylemdir.


“Olmak” yardımcı eylemi kendi anlamında da kullanılabilir.


“Benim de bazen hayallere daldığım olmuştur.”


“Olmak” fiilinin bileşik eylem yapıp yapmadığını anlamak için onu kendinden önceki sözcükle kullanabiliriz. Örneğin “doktor olmak” anlamlı bir fiildir de “daldığım olmak” anlamlı değildir.


Bunların dışında kullanılan “eylemek kılmak” gibi yardımcı eylemler günümüzde yerlerini “etmek” eylemine bırakmışlardır.


Kurallı birleşik fiiller : Bunlar belli kurallara göre yapılan ve her biri özel bir adla karşılanan fiillerdir. Yardımcı eylemden önce bir fiil unsurunun getirilmesiyle yapılır. Dört grupta incelenir:


• Yeterlik Fiili


Yapmaya gücü yetmek anlamında olan bu fiilin yapılışı “fiil + a(e) + bilmek” şeklindedir.


“Seninle biraz konuşabilir miyiz?”


“Bu kitabı iki günde okuyabilirim.”


cümlelerinde altı çizili fiiller yeterlik fiilleridir. Bu fiilin olumsuzunda yardımcı eylem tamamen ortadan kalkar.


“Seninle biraz konuşamayız.”


“Bu kitabı iki dünde okuyamam.”


cümlelerinde altı çizili sözcükler yeterlik fiilinin olumsuz şekilleridir.


Görüldüğü gibi yardımcı eylem yoktur. Fiile “-ama- -eme-” şeklinde bir ek getirilerek oluşturulmuştur.


• Tezlik fiili


Anlamında bir çabukluk ifadesi olan tezlik fiilinin yapılışı “fiil + ı (i u ü) + vermek” şeklindedir.


“Kardeşin buraya geliversin.”


“Bu konuyu bana anlatıver.”


cümlelerinde altı çizili fiiller tezlik fiilidir. Bu fiilin olumsuzu az da olsa kullanılır:


“Kardeşimi çağırdımsa da gelivermedi.”


“O kadar rica ettim konuyu anlatıvermedi.”


cümlelerindeki altı çizili fiiller tezlik fiilinin olumuz şekilleridir.


• Sürerlik Fiili


Anlamında bir devamlılık görülen bu fiilin yapılışı şu şekildedir:


Fiil + a(e) + kalmak


durmak


gelmek


“Herkes bu duruma şaşakaldı.”


“Sen çalışadur ben dışarı çıkacağım.”


“Siz gidedurun biz Kerem'i bekleyeceğiz.”


Sürerlik fiillerinin olumsuzları kullanılmaz.


• Yaklaşma Fiili


Anlamında “az kalsın olacaktı” ifadesi görülen bu fiilin yapılışı “fiil + a(e)+ yazmak” şeklindedir; yazı dilinde pek kullanılmaz yerel bir söyleyiştir.


“Karşıdan karşıya geçerken düşeyazdım.”


cümlesinde altı çizili sözcük yaklaşma fiilidir.


Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller : Belli bir yardımcı fiili olmayan sözcüklerin kendi anlamları dışında bir anlam verecek biçimde kaynaştıkları birleşik fiillerdir.


Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin büyük çoğunluğunu deyimler oluşturur.


“Ben bu işe akıl erdiremedim.”


“Bilgi almak için görevliye başvurun.”


“Otoyolun çıkışında kaza meydana gelmiş.”


cümlelerinde altı çizili sözler birer anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.


elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türkçedeki Ekler ve Sözcük Yapısı Nasıldır

Türkçedeki Ekler ve Sözcük Yapısı Nasıldır konusu, Eğitim ve Öğretim / İlköğretim forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Gözün Yapısı Nasıldır? elif Sağlığımız 1 31-10-2013 07:47
Kemiğin Yapısı Nasıldır? elif Sağlığımız 0 04-05-2011 01:26
Kan Damarları ve Yapısı Nasıldır? elif Biyoloji 0 25-02-2011 03:02
Sözcük ve Sözcük Öbeklerinin Yanlış Kullanılmasından Oluşan Anlatım Bozuklukları elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:37
Memenin yapısı nasıldır? Bkmlyz Göğüs Sağlığı ve Bakımı 0 06-07-2008 01:10

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:32 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats