bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > İlköğretim

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-06-2011, 05:07   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?


Abartma (Mübalağa) : Bir durumu olduğundan çok ya da az göstermektir.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bütün gün çalışmaktan iğne ipliğe döndü.
Alem sele gitti gözüm yaşından
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.

AD : Varlıkların ve kavramların dilde var olan karşılığına sözcük türü yönünden ad denir.


Ad Aktarması (Mürsel Mecaz) : Bir sözü benzetme amacı gütmeden bir başka söz yerine kullanmaktır.

Sözcüklerin yeni anlamlar yüklenmesinde bir etken de ad aktarmasıdır.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

"Sinema" için "beyaz perde"
"seçime katılmak" yerine "sandık başına gitmek"

Ad Aktarması : Bir sözcük ya da sözün benzetme amacı güdülmeden anlamca ilgili olduğu başka bir sözcük ya da söz yerine kullanılmasıdır. Bu mecaz türüne "düz değişmece" de denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Beyaz Saray bu olaya sıcak bakmıyor. (Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı)
Soba yandı (İçindeki odun - kömür)
Çankaya bu yasayı onaylamaz (Cumhurbaşkanlığı)
Okul geziye gitti. (Okuldaki öğrenciler)
Mozart'ı severim. (Mozart'ın bestelerini)
Doğu kan ağlıyor. (Doğu yönündeki bölgeler)

Ad (isim) Cümlesi : Yüklemi ekeylemle çekimlenmiş bir ad ya da ad soylu sözcüğün bulunduğu cümlelerdir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bu yaşlı kadın olayın tek tanığıymış.

Ad Tamlamaları : En az iki adın aralarında anlam bağlantısı kurarak oluşturduğu bir nesnenin parçası olduğunu ya da bir nesnenin başka bir nesneyle tamamlandığını gösteren ad takımıdır. Ad tamlamalarında kullanılan tamamlayıcı öğeye tamlayan birinci nesnenin parçası durumunda olan ikinci öğeye ise tamlanan denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Denizin sesi bir melodi gibi geliyordu kulağıma.
Kış ayları burada oldukça ılıman geçiyor.
Ona hediye olarak yün gömlek aldım.

Anlam Daralması : Sözcükler anlamda daralma ya da genişleme yoluyla başka bir anlama geçerek yan anlamlar kazanabilir.

Sözcüğün eskiden anlattığı şeyin ancak bir bölümünü bir türünü anlatır duruma gelmesine anlam daralması denir.
Sözgelimi "oğul" sözcüğü başlangıçta kız ve erkek anlamlarını içerirken sonradan yalnızca erkek çocukları için kullanılarak anlam daralmasına uğramıştır.
"Erik" sözcüğü şeftali kayısı zerdali anlamını içerirken sonradan bir tür meyve için kullanılarak anlam daralmasına uğramıştır.

Anlam Genişlemesi : Bir varlığın bir türünü ya da tekini anlatan kullanım alanları dar olan şeyleri gösteren sözcüklerin zamanla o varlığın bütün türlerini birden anlatır duruma gelmesine anlam genişlemesi denir. Örneğin ; "alan" sözcüğü "düz ve açık yer" anlamını içerirken anlam genişlemesine uğrayarak "iş meslek araştırma-inceleme" anlamlarını da kazanmıştır.


Anlam Kayması : Bakınız : Başka Anlama Geçiş.


Argo : Genel dilin sözcüklerine yan anlamlar kazandırarak genel dilden ayrılan bir meslek ya da topluluk arasında kullanılan özel dile argo denir. Argo tek sözcükten oluşabileceği gibi söz öbekleri ve deyimlerden de oluşabilir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Okutmak (elden çıkarıp - satmak)
racon (adet - usül)
şabanlık (aptallık - sersemlik)
keklemek (kandırmak - aldatmak)

Atasözleri : Uzun deneyimler ve gözlemler sonucu oluşmuş yol gösterici genel kural biçiminde kalıplaşan toplumca benimsenen ve anonim bir nitelik taşıyan özlü sözlerdir.


B


Basit Sözcükler : Herhangi bir yapım eki almamış ya da bir sözcükle birleşmemiş olan sözcüklere yapıları yönünden basit sözcük denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Kuşların kanadına yazdım aşkımı.

Başka Anlama Geçiş (Anlam Kayması) : Sözcüğün eskiden yansıttığı kavramdan bütünüyle farklı yeni bir kavramı karşılar duruma gelmesine başka anlama geçiş denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

"sakınmak" sözcüğü Eski Türkçe de "düşünmek üzerinde durmak yaslanmak kederlenmek" anlamını içerirken sonraları "tehlikeden uzak durmak" anlamına geçmiştir.
Başka anlama geçişin bir türü de anlam iyileşmesi ya da anlam kötülenmesidir. Kötü anlamı olan bir sözcüğün zamanla iyi bir anlam kazanmasına anlam-kötülenmesi denir.

Belirteç Tümleci : Bakınız : Zarf Tümleci.


Betimleme Paragrafı : Bir olayı bir varlığı durumu çevreyi ya da bir kavramı göz önünde canlandıracak biçimde anlatan paragraflara betimleme paragrafı denir. Gözlemlenen her varlığın tasarlanan her kavramın duyu organlarımız ve duygularımız üzerinde bıraktığı iz betimlenebilir. Bu tür paragraflar çoğunlukla roman öykü gezi ve anı gibi yazı türlerinde kullanılır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Akçakavakların dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.

Bileşik Sözcükler : İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan sözcükler yapıca bileşiktir.


Buyruk Cümlesi : Bakınız : Emir Cümlesi.


Büyük Ünlü Uyumu : Ünlü harflerin kalınlık-incelik yönünden uyumudur.


C


Cümle : Bir duygu düşünce veya isteği kısaca bir yargıyı bildiren sözcük dizisine cümle denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Çalıştım.
Ders çalıştım.
Sabaha kadar durmadan ders çalıştım

Cümle Tamamlama : Kimi zaman bir yargı bütünlüğünden bir sözcük yada sözcük öbeği çıkarılmış olabilir. Yargının anlamsal ve anlatımsal bütünlüğü göz önünde bulundurularak bu eksik tamamlanır.

Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında;
Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek doğanın dengesini bozuyorlar sonra aynı doğayı korumak için sempozyumlar düzenleyip dernekler kuruyorlar; çünkü...
Doğanın kendileri için yaşamsal değerini biliyorlar.
Yanlış yaptıklarının bilincindeler.
Kendilerini affettirmek istiyorlar.
Doğayı taklit etmek istiyorlar.

Ç


Çekim Eki : Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyip yalnızca cümle içindeki görevini belirleyen eklerdir. Çekim ekleri sözcükleri birbirine çeşitli görev ve anlam ilgisiyle bağlar ve cümleyi oluşturur.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Kardeş kitap kitapçı al.

D


Deyim : Belli bir durumu belli bir kavramı göstermek için kullanılan öz anlamından az çok ayrı bir anlam taşıyan kalıplaşmış halkın ortak dil ürünü olan sözlere deyim denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

İçine ateş düşmek
Pabucu dama atılmak
Yüreği ağzına gelmek
İki gözü iki çeşme

Dilek (istek) Cümlesi : Bir dileği bir isteği bir arzuyu bir temenniyi bildiren cümlelere anlamları yönünden dilek veya istek cümlesi denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Yarın bizde toplanıp bir güzel yemek yiyelim.
Çocuk tek kazansın da neresi olursa olsun.
Umarım işleriniz yolunda gidiyordur.
Ah şu bahar bir gelse çocuklar neşe içinde koşup oynasa.
İnşallah bütün düşlerin bir gün gerçek olur.
Allah sana uyuz versin de tırnak vermesin.
Gözün kör olsun.

Dolaylı Anlatım: Bir sözün kişi zaman anlatıcı değişiklikleriyle aktarılan biçimidir. Bu anlatım biçimiyle kurulan cümlelere daha çok roman öykü gibi anlatımsal türlerde olayların yazar tarafından anlatılmasında rastlanır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

En iyi romanlar bir bunalım döneminde yazılır der Dostoyevski. (Doğrudan)
En iyi romanların bir bunalım döneminde yazılacağını söylüyor Dostoyevski (Dolaylı)
Turgut Uyar : "Nobel Ödülünü kazanan bu yazarı en içten dileklerimle kutlarım." Diyor. (Doğrudan)
Turgut Uyar bir yazısında Nobel Ödülü kazanan bu yazarı en içten dilekleriyle kutladığını belirtiyor. (Dolaylı)

Dolaylı Söz Söyleme : Bakınız : Kinaye.


Duygu Paragrafı : Olayı anlatan kişinin iç dünyasının duygularının öne çıktığı bir paragraf çeşididir. Yazar duygularını kimi zaman öyküleyici kimi zaman da betimleyici anlatım biçimlerini kullanarak okura ulaştırır. Bu tip paragraflarda kişinin iç dünyasına yönelik özellikler tutkular davranışlar ağırlık kazanır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Daha elli yaşına gelmemiştim; zengindim ünlüydüm; sağlığım yerindeydi aklı başında çocuklarım vardı. Birdenbire hayatım duruverdi. Soluk alabiliyor yiyip içiyor uyuyordum. Ama yaşamak değildi bu. Hiçbir şey istemiyordum artık. İstenecek bir şey olmadığını biliyordum. Hayat birinin yaptığı saçma bir şaka gibi geliyordu bana. Kırk yıl boyunca çalış didin ilerle; sonra da ortada hiçbir şey olmadığını gör.

Düşünce Paragrafı : Belli bir konu üzerinde belli bir bakış açısı olan bu bakış açısını ortaya koyan bunu savunan ve tartışan bir paragraf türüdür. Kısaca bir düşüncenin başkalarına ulaştırılması amacıyla oluşturulan paragraflara düşünce paragrafı denir. Daha çok makale fıkra deneme gibi yazı türlerinde düşünce paragrafları kullanılır. Düşünce paragrafları genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleriyle kurulur. Bu paragraflarda bir ana düşünce ve bu ana düşünceyi destekleyen yardımcı düşünceler yer alır.

Örnek : Kişisel gözlemlerin öne çıktığı yazıların getirdiğini bilimsel araştırmalar getiremez. Aydınlar için çok önemli olan bilimsek araştırmalar yazarlara yetmez; onlar için kişisel saptamalar çok daha önemlidir. İnsanın insandan alabildiğini; deneylerin sayıların alması olanaksızdır.

Düz Tümleç : Bakınız : Nesne.


Edat Tümleci : Cümleye amaç - sonuç özgürlük benzerlik eşitlik birliktelik araç anlamı katan ya da sözcük öbekleri cümle içinde edat tümleci görevi yapar.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Gemiler güneye doğru yöneldi. (Nereye doğru?) (yön)

Eğretileme (İstiare) : Arapça bir sözcük olup "bir şeyi iğreti ödünç alma" anlamındadır. Ya benzeyenle ya da benzetilenle yapılan benzetmedir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Aslan gibi güçlü bir adamdı. (benzetme)
Soruyu doğru yanıtlayınca "Aslan be!" dedi. (eğretileme)

Ek : Sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren kimi zaman anlamlarıyla birlikte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle içindeki görevini belirleyen hece ve seslerdir.


Emir (Buyruk) Cümlesi : Emir kipiyle kurulan ya da gelecek zaman kipinin emir anlamıyla kullanıldığı cümlelere anlamları yönünden emir cümlesi denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Sandalyeyi çek sessizce oturup bekle.
Öğretmeniniz izinli gürültü etmeden ders çalışın.
Herkes ödevlerini önümüzdeki hafta getirecek not alacak.
Şuraya da bir halı ser ortalığı topla.
Sen de çalış ve para kazan artık.

Eş Sesli Sözcükler : Bakınız : Sesteş Sözcükler.


Eylemler (Fiiller) : İş oluş hareket durum ve kılış bildiren; zaman ve kişi eklerine göre çekimlenebilen; zaman ve kişi ekleriyle çekimlenmesi halinde cümle içinde yüklem görevi üstlenen sözcüklere eylem (fiil) denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

bak- sus- büyü- ağla- koş-
Gel-di-m kopar-ı-yor-uz
Gel (eylem kökü) kopar (eylem gövdesi)
-di (zaman eki) -yor (zaman eki)
-m (1. Tekil kişi eki) -uz (1. Çoğul kişi eki)

Eylem (Fiil) Cümlesi : Yüklemi çekimli bir eylem ya da eylem grubu olan cümlelerdir. Her türlü hareket iş oluş eylem cümleleriyle karşılanır. Bu nedenle eylem cümleleri ad cümlelerine oranla daha fazla kullanılır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bir adım daha yaklaşınca tanıdım.

F


Fiil Cümlesi : Bakınız : Eylem Cümlesi


Fiiller : Bakınız : Eylemler.


İ


İkilemeler : Anlamı ve anlatımı güçlendirip pekiştirmek amacıyla aynı ya da sesleri birbirine benzeyen sözcüklerin art arda yinelenmesiyle oluşan söz gruplarına ikileme denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Güzel mi güzel kız
Demet demet çiçek
Çuval çuval fındık
Çıtır çıtır simit
Ağlaya sızlaya bir hal olmak
Güle güle ölmek
Varını yoğunu ortaya çıkartmak
İyi kötü (bilmek)
Aşağı yukarı (anlamak)
Hemen hemen (bitirmek)

İsim Cümlesi : Bakınız : Ad Cümlesi


İstek Cümlesi : Bakınız : Dilek Cümlesi.


İstiare : Bakınız : Eğretileme.


K


Kinaye (Dolaylı Söz Söyleme) : Sözcüklerin çok anlamlı olarak kullanılmasında kinayenin de büyük bir önemi vardır. Kinaye bir sözün hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek bir biçimde kullanılmasıdır. Kinayede gerçek anlam verilir mecaz anlam kastedilir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bu çocuğun elinden tutsan ne kaybedersin?
Bulmadım dünyada gönüle mekan
Nerde gül bitse etrafı diken
Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın?

Kişileştirme - Konuşturma : Bakınız : Teşhis – İntak.


Kök : Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçadır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bal kaş göz el

Küçük Ünlü Uyumu : Bir sözcükteki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık yönünden uyumudur. Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz ünlülerden (aeıi) biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlülerde düz olur.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

bilge ıslak azgın incirler
Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak ünlülerden (oöuü) biri bulunursa ikinci ve diğer hecelerde ya düz-geniş (ae) ya da dar-yuvarlak (uü) ünlüler yer alır.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

oduncu gülümsemek kömürlük öğrenci

M


Mecaz Anlam : Sözcüklerin cümle dize veya deyim içine girdiklerinde gerçek anlamlarından tamamen sıyrılarak başka bir sözcük ya da kavram yerine kullanılmasıyla kazandığı anlama mecaz (değişmece) anlam denir. Mecaz anlam Sözcüğün sürekli olmayan kullanım içinde geçici olarak üstlendiği anlamdır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Müşteriden para sızdırmak için elinden geleni yapardı.
Satıcının o ince ve tiz sesi kulaklarımızda patlıyordu.
Bugünlerde havasından yanına varılmıyor.
Bu hayırsız evlat için insan kendisini ateşe atar mı?

Mübalağa : Bakınız Abartma.


Mürsel Mecaz : Bakınız : Ad aktarması


N


Nesne (Düz Tümleç): Öznenin yaptığı eylemden etkilenen varlık ya da nesnedir.


O


Olay Paragrafı : Olmuş ya da olabilecek türdeki olayları kişi yer ve zaman göstererek anlatan cümlelerden oluşmuş paragraflardır. Bu paragraflarda belli bir olay yer alır. Olay paragraflarına roman öykü masal gibi edebiyat türlerinde rastlanır. Bu paragraflarda temel amaç okuru olay içine çekmek olay içinde yaşatmaktır. Olay paragrafları genellikle öyküleyici anlatım biçimi kullanılarak kurulur.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

İlk dinlediğim konserdi bu. Çalgıcıları yönetenin müzik öğretmenimiz Suat Bey olduğunu görmeyeyim mi? Hem de smokin giymişti. Penguen gibi bir görünüşü vardı. Elindeki şef değneği ile sahnedeki çalgıcıları değil de sanki dünyayı yönetiyormuş gibiydi. Nasıl oluyor da böyle bir adam bizim gibi bacaksızlara müzik dersi vermeye geliyor. Biz de onunla alay etmeye kalkıyorduk.

Olumlu Cümle : Yüklemin bildirdiği anlam eylemin yapılması doğrultusundaysa bu tür cümlelere olumlu cümle denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Ne kadar geriye bakarsanız o kadar ileriyi görürsünüz. (Olumlu eylem cümlesi)
Özü gerçek yaşam dayalı tiyatro yapıtları doğrudur ve güzeldir. (Olumlu ad cümlesi)
Sattığınız malların dökümünü çıkarıp karı hesaplayalım. (Olumlu eylem cümlesi)

Olumsuz Cümle : Bir eylemin gerçekleşmediğini gerçekleşmeyeceğini ya da bir şeyin yokluğunu bildiren cümlelerdir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Aradığınız kişi burada yok. (Olumsuz ad cümlesi)
Dünkü davranışlarınızı hiç tasvip etmedim. (Olumsuz eylem cümlesi)
Kimse olayın nedenini bilmiyor. (Olumsuz eylem cümlesi)

Ö


Öneri Bildiren Cümleler : Bir sorunu çözmek herhangi bir konuda yol gösterip bilgi ve fikir vermek amacıyla öne sürülen görüşü düşünceyi ve teklifi içeren cümlelere öneri bildiren cümleler denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Kitabın sonuna bir de kaynakça konsa iyi olur.
Konuyu iyice anlamak istiyorsan önce tekrar et sonra da bol bol soru çöz.
Oyunda günlük yaşamın derinliğine fazlaca girilmeseydi oyun daha derli toplu olurdu.
Siyah eteğin üstüne mavi desenli gömleğini giyersen sana daha çok yakışır.

Önyargı Bildiren Cümleler : Bir eylem henüz sonuçlanmadan o eylemin nasıl sonuçlanacağı konusunda fikir yürüten cümlelerdir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bizi görür görmez yine bağırıp çağıracak.
Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum.
Göreceksiniz son şiirlerinde de ayrılık ve ölüm üzerine konuşup bizleri hayal kırıklığına uğratacak.
Bu çocuğun bir baltaya sap olamayacağı baştan belliydi.

Özne : Cümlede yüklemin bildirdiği eylemi ya da yargıyı gerçekleştiren ve üstlenen öğe özne adını alır. Özne bir kişi ya da birkaç kişiden oluşuyorsa yükleme “Kim? Kimler?” soruları; kişi dışında bir varlık nesne ya da kavram ise yükleme "Ne? Neler?" soruları yöneltilir.


S


Ses Daralması : "ae" geniş ünlüsüyle biten sözcüklere "-yor" şimdiki zaman eki getirildiğinde bu geniş ünlüler daralıp değişerek "ıiuü" olur.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

bekle-yor bekliyor
Oyna-yor oynuyor

Ses Düşmesi : Kimi sözcüklerin çekimlenişinde veya türeyişinde bir sesin düştüğü görülür.

a) Ünlü Düşmesi : İki heceli olan kimi sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerinde bulunan ünlüyü düşürürler. Buna orta hece düşmesi de denir.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Omuz um omzum oğul u oğlu
Kahır ol kahrol seyir et seyret
Ayır ıntı ayrıntı sıyır ık sıyrık
Yalın ız yalnız yanıl ış yanlış
b) Ünsüz Düşmesi : Bazı sözcükler çeşitli etkilerle birleşirken sözcüğün sonundaki ünsüz harf düşebilir. Bu olaya ünsüz düşmesi adı verilir.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Yumuşak cık yumuşacık sıcak cık sıcacık
Yüksek yüksel küçük küçül
Rast gelmek rasgelmek ast teğmen asteğmen
Bazı bileşik sözcüklerin oluşumunda bir hece veya ses düşmesi meydana gelir.

Sessizler : Bakınız : Ünsüzler.


Sesteş (Eş Sesli) Sözcükler : Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları tamamen farklı olan sözcüklere "sesteş" sözcükler denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Yüzünde kan lekesi vardı. - Sen hala onun söylediklerine kan.
Ay'a bu ay yeni bir uzay aracı gönderilecekmiş. - Yüzünü asma öbür sınavda yüz alırsın.
Gül sen gülün olayım. - Köyün ortasından geçen çay çay bahçelerini suluyor.

Ses Türemesi : Sözcükler kimi eklerle birleşirken zaman zaman araya başka yeni sesler girer. Türkçe'de ses türemesi olayına fazla rastlanmaz.


Sözcük : Bir kavram birimidir. Bir varlığın bir nesnenin ya da bir durumun zihinde canlanabilmesi için onu karşılayan bir gösterimdir.


T


Tariz (Taşlama) : Bir kimseyi iğnelemek onunla alay etmek amacıyla bir sözü gerçek anlamının tam karşıtı bir anlamda kullanmaktır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Randevuna sadıkmışsın beklemekten kök saldık.
O kadar çok konuştu ki söylediklerinden hiçbir şey anlamadık.
Biraz daha hızlı yürürsen karıncalar bile bizi geçecek.

Temel Anlam : İlk Anlam (Temel Anlam)

Bir sözcük söylendiğinde aklımıza ilk gelen kavrayışımızda ilk uyandırdığı anlamdır. Kısacası bir sözcüğün biçimlenmesinde kuruluşunda esas olan anlamdır.

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Boğazımda bir yanma var. (Temel Anlam)
Şişenin boğazı kırılmış.
Çanakkale Boğazı'nda müthiş bir tipiye yakalandık.
Babam yedi boğaza bakmaya çalışıyordu.
Ali boğazına düşkün bir çocuktur.

Terim : Bilim Sanat Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir kavramı gösteren gerçek anlamlı sözcüklere terim denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Bu sınıfa yirmi sıra yerleştirelim
Toplumsal sınıflar arasındaki çelişkileri inceliyor.
Bu çiçeğin kökü tamamen kurumuş.
Sözcük köklerini ve gövdelerini tanıyalım.

Teşhis - İntak (Kişileştirme - Konuşturma) : İnsana özgü nitelikleri insan dışındaki varlıklara aktarmaya kişileştirme denirken bu varlıkların insan gibi konuşturulmasına da konuşturma denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Güneş ışığında yağmurunu döken bulutlar sanki gülüyordu. (Teşhis)
Ufukta günün boynu büküldü. (Teşhis)
Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna :
Tenimde bir yara işler gibisin. (İntak)

Türemiş Sözcükler : Yapım ekleri alarak yeni bir anlam ve biçim kazanmış olan sözcüklere yapıları yönünden türemiş sözcük denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Ölümün anlamı değişti birden.

U


Ulama : Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ünlü harfle başlayan sözcüğün ilk hecesiyle birleştirilerek okunmasıdır.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç

Ü


Ünlem Cümlesi : Korku acıma şaşırma sevinme kızma gibi ansızın beliren duyguları anlatmaya yarayan cümlelere anlamları yönünden ünlem cümlesi denir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Ah elim yandı!
Kapıyı açtım ki bir de ne göreyim!
Oh okul bitti rahat bir nefes alalım!
O... kimler gelmiş kimleri görüyorum!
Elimi cebime attım ki cüzdan yok!

Ünsüzler (Sessizler) : Tek başlarına söylenemeyen ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilen seslere ünsüz denir. Türkçe'de 21 ünsüz vardır.


Y


Yan Anlam : Sözcüklerin ilk konuluş anlamına bağlı olarak zaman içinde kazandıkları yeni anlamlardır. Bu anlama kullanılış anlamı ya da yan anlam adı verilir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Çocuk kapıyı sessizce açtı. (açmak : Bir şeyi kapalı durumdan kurtarmak.)
Gömleğinin düğmelerini yarıya kadar açtı. (açmak : Sarılmış katlanmış örtülmüş buruşmuş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak.)
Okulun karşısına bir büfe daha açtı.(açmak : Bir kuruluş bir işyerini işler duruma getirmek.)
Annem çok güzel baklava açar. (açmak : Kalın bir nesneyi yayarak ince duruma getirmek.)
Komşumuz tıkanan lavaboyu açtı. (açmak : Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak.)

Yapım Eki : Eklendiği sözcüğün kök anlamıyla bağlantılı bir biçimde yeni anlamda bir sözcük türetmeye yarayan eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamıyla birlikte kimi zaman türünü de değiştirir.


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

balık örtü
bal ık ört ü
balık bal ört örtü

Yüklem : Cümlede iş oluş hareket kısaca yargı bildiren sözcük veya söz grubudur. Bu tanıma dayalı olarak yüklemin iki şekilde karşımıza çıkabileceğine dikkat edelim.


Z


Zarf (Belirteç) Tümleci : Yüklemi zaman durum miktar ölçü yer yön ve soru yönünden gösteren sözcük ya da sözcük öbekleri cümle içinde zarf tümleci görevi yapar.

Yükleme yöneltilen "Nasıl?" sorusu durum zarfı tümleciyle ilgilidir
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir?

Türkçe Terimler Sözlüğü Nedir? konusu, Eğitim ve Öğretim / İlköğretim forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: türkçe terimleri nelerdir, türkçe terimler nelerdir, sırtı mecaz anlamı, metin üzerinde ese olayların incelenmesi, bir metin üzerinde büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu inceleme,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anayasanın Türkçe İle İlgili Maddesi Nedir? elif Kadın ve Hukuk 0 08-03-2011 04:01
Psikiyatride Sık Kullanılan Terimler daywest Psikoloji 0 17-09-2010 11:09
Türkçe Öğretmenliği Bölümü Nedir? - Türkçe Öğretmenliği Bölümü Hakkında gizem Meslekler Rehberi ve Meslek Seçimi 0 27-06-2009 01:35
Felsefi Terimler Sözlüğü CooLKadin Felsefe Bilimi 25 27-02-2009 11:41
Dini Terimler Ve Anlamlari elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 02:55

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 05:49 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.