bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Sağlığımız > Jinekoloji - Kadın Hastalıkları

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-05-2010, 01:37   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Kadınlarda Üreme Organları Sarkmaları ve belirtileri..

Dölyatağı mukozası adacıklarına özgü toplu iğne başı boyutunda küçük çikolata kisti. Sol dölyatağı kuyruk sokumu bağı üstünde yerleşmiştir (hastalığın sık görüldüğü yerleşim).
Üreme organları sarkması küçük leğen organlarının özellikle de dölyatağını sürükleyen dölyolunun apışarasma doğru inmesidir. Dölyolu bir eldiven parmağı gibi biraz kendi üstünde dönerek önde sidik torbasını (dölyolu sidik torbasına yapışıktır) bazen de arkada göden bar sağını birlikte sürükleyebilir.
Görüldüğü gibi sarkma yalnızca üreme organlarıyla değil hemen her zaman sidik torbasıyla da ilgilidir.
Dolaysız neden
Dölyolunu ve dölyatağını yerinde tutan öğelerin bozulmasıdır. Apışarası ayakta duruş sırasında bütün karın içi organlarının ağırlıklarının üstüne bindiği bir tür tabandır. Oysa bu taban içinden sidik yolunun dölyolunun ve göden barsağınm geçtiği delikler içerir. Üreme deliği en önemlisidir ve üreme organları sarkma sırasında bu delikten çıkarlar. Normalde dölyolunun ve dölyatağınm özel yönleri bu deliğin kendiliğinden kapanmasını sağlar.
Gerçekten karın içi basınç dölyatağı gövdesini sidik torbasına doğru iter sidik torbası da dölyoluna doğru yaslanır; böylece dölyolunun ön çeperi arka çeperiyle birleşerek dölyolu boşluğunu kapatır. Bu kapanmayı dölyolunu çevreleyen 2 kasın yani «makat kaldırıcı kasları» nm kasılması daha da pekiştirir.
Dölyolu apışarasımn özellikle dirençli bir bölgesine doğru itilir; dölyolu ile göden barsağı arasında yeralan bu bölge akzar derin tabakası adını alır ve çok sayıda apışarası kas ve kirişinin özellikle de makat kaldırıcı kaslarının sonlandıkları alandır.
Sarkma. Çeşitli sarkma tipleri. — A. Normal yerlerindeki kadın üreme organlarının kesiti. — B. Başlangıç halinde sarkma: Sidik torbası tabanının dölyatağı ile birlikte dölyoluna inmesi (sistosel). — C. Tam ön sarkma. Dölyatağı sidik torbası sarkması. — D. Tam sarkma.
Sarkma bir yandan dölyatağı ve dölyolu eksenlerinin birbirleriyle uyumlu olmaması sonucunda karın içi basıncın dölyatağmı kendi üstüne dönen dölyoluna itmesiyle öte yandan da bu organlara destek görevi yapan apışarasımn yeterli sağlamlıkta olmamasıyla ortaya çıkar.

Üç temel etmen

Üç temel etmen leğen dengesini oluşturan öğeleri bozarlar:
— özellikle doğumlar çok sayıda ve doğan çocuklar iriyse doğum travması; apışarası akzar derin tabakasının yırtılması ve nedbeleşirken sağlamlığını yitirmesi dölyolunu yerinde tutan komşu bağdokularınm gevşemesi hattâ yırtılması ortaya çıkabilir;
— yaşdönümünde östroj enlerin besleyici etkisinden yoksun kalan dölyolu ve apışarası dokularının zayıflaması;
— normalde öne bükük durması gereken dölyatağmm arkaya büküklüğü dölyolunun ön çeperinin kısalığı dölyatağı boynunun uzaması gibi bazı doğuştan oluşum bozuklukları (sarkmayı kolaylaştırırlar) .
Sarkmanın Değişik Biçimleri
Üreme organlarının birinin ya da ötekinin etkilenmesine bağlı olarak çok sayıda sarkma biçimi vardır.
Hastaların büyük bölümünde özellikle dölyolu etkilenmiştir; buna dölyolu sarkması (kolposel) denir.
Özellikle ön çeperi etkileyen sarkma her zaman sidik torbasını da sürükler ve dölyolu sidik torbası sarkması (kolposistosel) diye nitelenir.
Daha ender olarak sidik yolu da sarkar (üretrosel).
Daha ileri bir durumda dölyolu sarkarken döl yatağmı da sürükler: Dölyolu dölyatağı sarkması (kolpohisterosel).
Dölyatağının dölyolu katılmaksızın tek başına sarkması son derece ender raslanan bir durumdur; yalnızca genç kızlarda bir doğuştan oluşum bozukluğu sonucu oluşan bazı biçimlerde görülür.
Dölyolunun arka çeperi de sarkabilir; o zaman bir göden barsağı sarkmasıyla (rektosel) hattâ Douglas çıkmazı sarkmasıyla (elitrosel) birlikte olabilen tam bir dölyolu sarkması vardır.
Kısacası dölyolu sarkması dölyolunun az ya da çok tam olarak bir eldiven parmağı gibi içinin dışına dönmesidir; sarkma genellikle önden arkaya doğru olur; her zaman sidik torbasını da birlikte sürükler ve çoğunlukla dölyatağının da aşağı inmesine yolaçar; daha ender olarak arkada karın zarını ve göden barsağını da çeker.
Klinik belirtiler
Sarkma bazen sakatlığa kadar varan çeşitli rahatsızlıklara neden olur; ama hastanın yaşamı tehlikede değildir.
Dış üreme organından dışlaşan az ya da çok önemli bir şişlik biçimindeki dölyolu sarkmasını çoğunlukla kadının kendi farkeder. Bu şişlik ayakta durmayla ve yorgunlukla artan çekilme ve leğende ağırlık duyumlarına yolaçabilir; bununla birlikte hiç bir zaman gerçek ağrılar yoktur; ağrı varsa başka bir neden aramak gerekir. Ayrıca hastada sanki bir şey doğuyormuş aşağıdan bir şey fırlayacakmış duygusu vardır.
Bazen sarkma komşu organlarla ilgili belirtilerin ortaya çıkmasıyla anlaşılır; çoğunlukla çaba harcama sırasında sidik kaçırma ya da tersine güç işeme sık sık işeme gibi sidik sistemi belirtileri söz konusudur.
Ayrıca sarkma başka bir neden için yapılan üreme organları muayenesinde bulununcaya kadar kesinlikle farkedilmeyebilir.
Klinik muayene
Kadın doğum masasına uzanmış hastaya ıkınması söylenirse teşhis kolayca konur; bu ıkınma çabaları sarkmayı açığa çıkarır ve sarkmaya katılan organların saptanmasını sağlar.
Çoğunlukla parlak sidik torbasının alt bölümünü kapsayan az ya da çok büyük bir şişlik oluşturan dölyolu ön çeperinin açığa çıkışı gözlenir. Bu şişliğin arkasında yeralan dölyatağı boynu bile dölyolu hareketini izleyebilir ve büyük dudaklar arasından görülebilir. Ama hareketsiz olan ve sidik yolu ağzına uyan dölyolunun alt bölümü hiç bir zaman sarkmaya katılmaz. Buna karşılık sidik yolu bu hareketsin bölgenin hemen üstünde sidik yolu ağzından bir olukla ayrılan küçük enine bir şişlik gösterebilir.
Dölyatağı dölyolu sarkmasına her zaman az ya da çok katılır. Sarkmanın önemi dölyatağının boynu bir kıskaç yardımıyla tutularak (ağrısız yöntem) ve hafif bir çekiş uygulanarak değerlendirilir. Dölyatağı boynu ya dölyolu içinde kalır (1. derece düşüklük) ya dış üreme organları deliğinde belirir (2. derece) ya da belirgin biçimde dışlaşmış olabilir ve dış üreme organının dışına taşar (3. derece).
Ayrıca arkada dölyolu arka çeperinde bir şişlik görülebilir ve dölyolunun parmakla muayenesi göden barsağının parmakla muayenesiyle eşzamanlı uygulanarak karın zarının ve göden barsağmın bu şişliği doldurup doldurmadıkları saptanabilir.
Bilanço
Sarkma teşhisi konduktan sonra birçok noktanın belirlenmesi ve bir sidik kaçırma olasılığının araştırılması gerekir; sidik kaçırma zorlu bir çaba harcama sırasında istemsiz olarak birkaç damla sidik akmasıyla nitelenir. Sarkmanın gelişmesiyle eşzamanlı olabilir. Bazı hastalardaysa tersine sarkma tarafından gizlenmiş olabilir ve ancak dölyolunun yerinde tutulduğu durumlarda açığa çıkar.
Sidik kaçırmaya raslanmayan durumlarda şunlar gereklidir:
— apışarası durumunu ve makat kaldırıcı kaslarının sağlamlığını doğumlar sırasında art arda yırtıklarla çoğunlukla kısalan makat dış üreme organları halkası uzaklığını dikkatlice muayene etmek ve dölyolundan parmakla muayeneyle kasıldıkları zaman gerginliklerini değerlendirmek amacıyla dölyolunun her 2 yanındaki kaldırıcı kasları incelemek;
- tedaviyi etkileyebilecek yapısal bir başka bozunu düzenli olarak araştırmak: Sözgelimi sarkmalar sırasında dölyatağı boynunun uzaması sık görülür ya da bütünüyle apayrı bir bozun (miyom yumurtalık kisti dölyatağı boynu kanseri) bulunabileceğinden her hastada dölyatağı boynundan örnek alınarak hücre incelemesi yapılmalıdır.
Evrim
Hiç bir zaman yaşamı tehlikeye sokmaz. Buna karşılık doğumların tekrarlanması yaşla özellikle de yaşdönümüyle sarkmanın ilerleyici biçimde ağırlaşması yavaş yavaş giderek artan bir sıkıntıya yolaçar; dölyatağı boynu dış üreme organlarından çıkınca bu sıkıntı önemli ölçülere ulaşabilir. O zaman bir yaralaşma ya da yerel bir enfeksiyon ortaya çıkabilir.
Klinik Biçimler
Çok sayıdadırlar; ama özellikle hastanın yaşına bağlı olarak bazı özel durumları ayırdetmek uygun olur.
Bakire bir genç kızdaki ya da hiç doğum yapmamış bir kadındaki sarkma çok ender raslanır dölyatağının anormal bir durumuna bağlıdır (ekseni dölyolunun ekseni üstünde olan ve boynu dış üreme organlarından görülebilecek kadar uzamış geriye bükük dölyatağı); dölyolu yerinden oynamaz.
Annelik çağında bir genç kadındaki sarkma
Güç doğumlara bağlı olan travmalar kaldırıcı kaslara zarar vererek bağları ve akörtüleri dayanıksızlaştırarak sarkmanın başlıca nedenini oluştururlar. Bu durumlarda mutlaka az ya da çok önemli bir sidik torbası sarkması da bulunur. Başlıca sorun kadının yeniden gebe kalmak istemesidir; çünkü bu istek cerrahi tedavi olanaklarını kısıtlar.
Yaşdönümündeki kadınlarda sarkma
Bu dönemdeki kadınlarda apışarası dokularının niteliği bozulmuştur ve önceden varolan bir sarkma genellikle bu dönemde apansızın ağırlaşır. Doğum isteği sözkonusu olmadığından tedavide sorunla karşılaşılmaz. Buna karşılık cinsel ilişkiler için normal anatomik koşulların korunması gerekir.
Yaşlı kadınlardaki sarkma
Genellikle dışlaşmış dölyatağı boynunda yaralarla gizli ya da örtülü bir sidik tutamamayla birlikte olan en belirgin sarkmalardır. Tedavide bu yaşlı kadınların genel durumunun çoğunlukla zayıf olduğu gözönünde tutulmalıdır. Cinsel ilişkilere kesinlikle son vermek cerrahi tedaviyi kolaylaştırır ve başarı şansını artırır.
Birleşik biçimler
Sidik tutamama sarkmaya doğrudan bağlı olmayan kendi başına bir hastalık olarak ele alınmalıdır. Kuşkusuz sarkmayla aynı nedene bağlıdır : Apışarası dokularının bozulması. Bazen sarkmadan ayrı olarak bulunabilir; ama çoğunlukla sarkmaya eşlik eder; her zaman sarkmayla birlikte tedavi etmek için sidik tutamamanm nedenini araştırmak gerekir.
Sidik tutamamaya oranla makat yetmezliğine (dışkı kaçırma) daha ender raslanır; makatla ve büzücü kasıyla ilgili bir doğum yırtığını izleyerek ortaya çıkar.
Bir miyom bir yumurtalık kisti sarkmaya eşlik edebilirler ve özel bir tedavi gerektirirler.
Douglas çıkmazı sarkması (elitrosel) sarkmanın özel bir biçimidir aslında dölyolunun arka çeperinde yeralan ve ince barsağm bir bölümünü içeren gerçek bir fıtıktır.
Dölyatağının çıkarılmasından sonra gözlenen sarkmalara özellikle leğen dokuları kötü nitelikli ise daha çok yaşdönümünden sonra rastlanır.
Tedavi
3 önemli öğenin gözönünde tutulması gerekir:
— sarkmanın anatomik özellikleri ve yolaçtığı sıkıntı;
— bozuklukların ortaya çıkış tarihi ve bozukluklara eşlik eden koşullar; zamanında sonlanmış gebeliklerin sayısı; doğan çocukların kiloları; doğumların biçimi; apışarası yırtıkları;
— özellikle hastanın yaşı gebe kalma ve cinsel yaşamı sürdürme isteği.
Ayrıca tedavinin ender olarak acil olduğunu unutmamak gerekir; çünkü sarkma yalnızca rahatsız edicidir; ‘ciddi olması son derece ender bir durumdur. Dolayısıyle cerrahi tedaviyi rahatsızlığın derecesi yönlendirir.
Tedavi leğen organlarına özellikle de dölyatağına sağlam Jpir destek oluşturmaya dayanır.
Çeşitli biçimlerde yapılabilir.
Sık uygulanan bir yöntem doğal yolla (aşağı yol) yani karnı hiç açmadan ameliyat etmektir. Apışarasından sidik torbası dölyolu göden barsağı ve kaldırıcı kaslar ayrılır ve bu organlar en uygun durumda hareketsizleştirilir.
Bir başka yöntem (yukarı yol) karından girerek sarkmış organları yukarı çekmeye ve çeşitli cerrahi yollarla asmaya dayanır.
Her iki yöntemin birlikte uygulanmasına sık raslanır.
Ayrıca dölyatağını ve dölyolunu yerlerine oturtmaktan çok çıkarmanın yeğ tutulacağı durumlar da vardır; bu yöntemle sarkma kökten tedavi edilir. : Yöntem yaşlı kişilere uygulanır; çünkü bu kadınlarda cinsel yaşam artık sona ermiştir.
Çocuk isteyen genç kadınlarda döllenmeyi tehlikeye sokacak ya da doğumu engelleyecek her türlü yöntemden sakınmak gerekir.
Bu girişimlerin sonucu dokuların niteliğine bağlıdır; dolayısıyle sonuçlar değişkendir.
Günümüzde dölyatağını yerinde tutmak için dölyoluna kauçuk halkalar konması yaşlı kadınlarda bile bırakılmış bir yöntemdir; uyuşturumdaki ilerlemeler cerrahiyi bu derme çatma tedaviye üstün kılmıştır.
Sidik kaçırmaysa sarkmanın tedavisiyle aynı zamanda yapılan özel bir cerrahi tedavi gerektirir. Başarı her zaman kesin değildir ve sonradan başka girişimler gerekebilir.


daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
hasretimsin (18-02-2011)

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kadınlarda Üreme Organları Sarkmaları ve belirtileri..

Kadınlarda Üreme Organları Sarkmaları ve belirtileri.. konusu, Sağlığımız / Jinekoloji - Kadın Hastalıkları forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: am sarkması, yumurtalık sarkması, kadınlarda yumurtalık sarkması, kadınların işeme organı, kadın işeme organı, kızlarda üreme, kadının işeme organı, kadinlarda yumurtalik sarkmasi, am sarkmasi, kadınlarda üreme, yumurtalik sarkmasi, kızlarda üreme organı, kadınlarda işeme organı, kızlarda üreme organları, bayanların işeme organı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kadınlarda Yumurtalık Kistleri ve belirtileri... daywest Jinekoloji - Kadın Hastalıkları 0 11-05-2010 01:35
Kadın üreme organları hangileridir? daywest Jinekoloji - Kadın Hastalıkları 0 04-03-2010 01:12
Trafİk Kazalarinda En Çok Yara Alan VÜcut BÖlgelerİ Ve Organları... daywest İlkyardım 0 05-02-2010 12:10
Bazı VÜcut Sİstemlerİ Ve Organları... daywest İlkyardım 0 05-02-2010 12:06
Organları 5 kişiye yaşam verecek Hürriyet Sağlık Hürriyet / E - Kolay / Sabah Sağlık 0 16-06-2008 12:50

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 09:58 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats