bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 16-01-2009, 07:12   #1 (permalink)
 
Bkmlyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kredi kartı mağdurlarının yapması gerekenler

KREDİ KARTI MAĞDURLARININ YAPMASI GEREKENLER

Uzun süreden beri beklenen 23.02.2006. Tarih ve 5464 Sayılı Banka kartları ve Kredi kartları Kanunu Resmi Gazetenin 01.03.2006 Tarih 26095 Sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun ilgili Maddesi aynen şöyle
GEÇİCİ MADDE 4 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kendisine dönem sonu borcunun ödenmesi için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış ya da 31/1/2006 tarihine kadar temerrüde düşmüş olan kredi kartı borçluları altmış gün içerisinde ilgili kredi kartı veren kuruluşa veya avukatına yazılı olarak güncel tebligat adresi de belirtmek suretiyle müracaat ederek borçlarını taksitle ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde düzenlenecek ödeme plânını imzalamaları ve ilk taksiti de peşin ödemeleri şartıyla kendisine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık % 18 faiz oranı üzerinden hesaplanacak borç tutarını; icra takibine konu olmuş ise takip dava masraf ve harçları vekâlet ücreti ile birlikte onsekiz eşit taksitte ödeme hakkına sahip olurlar.
Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarıdır.
Kredi kartı borçlusunun bu maddenin birinci fıkrasına uygun olarak alacaklıya müracaat etmesi ve yapılan ödeme plânı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla halihazırda yapılmış işlemler baki kalmak kaydıyla icra işlemleri durur İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemez.
Kredi kartı borçlusu bu ödeme plânına karşı ancak plân doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşulu ile itiraz yoluna başvurabilir.
İşbu geçici madde kapsamında yeniden yapılandırılan borçlarda borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkar. Ödeme plânı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.
Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde bu madde ile sağlanan haklar ortadan kalkar ve bu Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilir.
İşbu geçici madde Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı vermez.”
Bu Kanundan 31.01.2006 Tarihine kadar temerrüde düşmüş Kredi kartı borcu olanlar yararlanabileceklerdir. Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 01.03.2006 Tarihinden önce yapılmış ödemeleri geri isteme hakkı yoktur.
Burada asıl koşul temerrüde düşmektir. Kredi Kartı borcunu bir kere ödememekle temerrüde düşülmemektedir. Bu yüzden “Anapara” ve “Temerrüd” ne demektir bunlar iyi bilinmelidir.
Anapara ne demek?
Anapara kart sahibinin ödeme yapmamasını takiben bankanın hesabı kapattığı andaki (genellikle iki ay sonra) borç miktarı demek. Anapara bankanın borçluya çektiği ihtarname ile de bildiriliyor.
Temerrüt ne demek?
Üst üste iki üç taksiti ödemeyen borçlu ödemeleri zora sokmuş demektir ve banka bir ihtarname göndererek hesabını kapatır. Bankanın bu uyarısından sonra artık bu hesap çalışmayacaktır. Bu ihtara hesabın kat edilmesi denilir ve hesabın kapatıldığı anlamına gelir.
Bankalar çoğunlukla kat ihtarıyla birlikte borçluya borcunun tamamını bir gün içinde ödemesini ister. Verilen bu süre bankanın takdirine kalmıştır. Daha uzun süre de verilebilir ama çoğunlukla bir gün verilmektedir. Bu süre içinde borcunu ödeyemeyen borçlunun durumuna temerrüde düşmek denilir. Temerrüde düşme halinde faiz şartları değişir. Artık akdi faiz değil bunun çok üzerindeki sözleşmede belirtilen temerrüt faizi yürürlüğe girer.
Bu şartlara haiz olan kişiler getirilen yasadan yararlanacaklardır. Öncelikle bunun bilinmesinde yarar vardır. Bu şartlara uyan kişilerin yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 01.03.2006. Tarihinden itibaren 60 gün içinde ilgili Bankaya yada Banka avukatına yazılı olarak başvurarak borçlarını taksitle ödemek için yasadan yararlanmak istediklerini belirtmelidirler. Bu süre içinde ilgili yere yazılı olarak müracaat etmeyenler bu haktan kesinlikle yararlanamayacaklardır. Başvuruya güncel tebligat yani ilgili birimin sizinle temas kurabileceği adres belirtilecek. Ayrıca bu adres bilgilerine ilave olarak size ulaşılabilenecek bir telefon numarasının eklenmesini yararlı görüyorum.
Kredi kartı borcundan dolayı temerrüte düşen veya hakkında icra takibi başlatılan tüketicilerin ilgili Banka yada Avukatına 24.04.2006 Tarihine kadar bir dilekçe yazarak iadeli taahhütlü veya noter yolu ile ihtarname çekmesi gerekmektedir. Yazının Bankadan gelen ve temerrüde düşüldüğünü yada icra takibi başlatıldığını bildiren belgedeki bankaya ait ilgili birime hitaben yazılmasında yarar vardır. Müracaat şekli Bankalara göre değişik olabileceğinden Bankanın Genel Müdürlüğüne hitaben yazmak bence en uygunudur.
İspat edilebilirlik açısından başvurularınıza ilgili kurumun evrak kayıt sistemlerinden geçirilmesi veya ilgili Avukata teslim edildiğine dair imza alınması veya iadeli taahhütlü mektup veya noter marifetiyle söz konusu süre içinde karşı tarafa ulaşacak şekilde dilekçelerin verilmesinde fayda bulunmaktadır.
Bankaya gönderilecek yada verilecek dilekçe örneği.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...../...../2006.
(Dilekçeyi Verenin Kendi
Elyazısıyla Bu tarihi atması iyi olur.)

..... BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE.

Bankanızın ...... İli ....... Şubesi aracılığıyla almış olduğum Bankanıza ait.... nolu kredi kartı sahibiyim. 23.02.2006 Tarih ve 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun Geçici 4. Maddesi gereği borcumun yeniden hesaplanarak 18 Aylık eşit taksitler halinde yeni bir ödeme planı çıkartılmasını ve tarafıma bildirilmesini talep ederim.
Ad Soyad.
İmza.

Adres: .....
Tel: .....


Borç İcra Takibinde ise Dosya No: .....
Kanunun Yayınlandığı Resmi Gazete: 01.03.2006/26095.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adli süreçte olanlar ne yapmalı?
Temerrüde düşmüş kredi kartı borcu nedeniyle hakkında icra takibi yapılan takip kesinleşen veya itiraz nedeniyle kesinleşmeyen malvarlığı haczedilen itirazın iptali davası aşamasında bulunan mal beyanında bulunmamaktan dolayı hapis cezası alanlar bankaya gönderdikleri dilekçenin bir suretiyle birlikte en son muhatap oldukları adli makama kendileriyle ilgili yürütülen işlemlerin durdurulmasını talep eden bir dilekçe yazarak bilgilendirmelerinde yarar vardır.
Dilekçe Örneği
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
...../...../2006.
..... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE / MAHKEMESİNE.
DOSYA NO : ....
Hakkımda ….. Bankası tarafından ..... Dosya No ile yürütülen işlemin 23.03.2006 Tarih ve 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi kartları Kanununun Geçici 4. Maddesi gereği haklarım saklı kalmak kaydıyla durdurulmasını talep ederim. Bankaya vermiş olduğum dilekçe örneği ilişiktedir.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Ad Soyad.
İmza.

Adres: .....
Tel: .....

Kanunun Yayınlandığı Resmi Gazete: 01.03.2006/26095.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum. Kredi Kartı borçlusu bankaya başvurup bu ödeme planı doğrultusunda taksit tutarını öderse hakkındaki icra işlemleri duracak. İcra İflas Yasasındaki süreler işlemeyecek. Ancak icra takip işlemleri ancak son taksidin vadesinde ödenmesiyle tamamen sona erecek.
Borçlu borcunu taksitle ödemek istediğini beyan etmesi halinde düzenlenecek ödeme planını imzalaması ve ilk taksidini de peşin ödemesi şartıyla kendilerine bildirilen son dönem borcu tamamen tahsil edilinceye kadar yıllık yüzde 18 faiz oranı üzerinden hesaplanan borç tutarını; takip dava masraf ve harçları vekalet ücretiyle birlikte 18 eşit taksitle ödeme hakkına sahip olacak.
Temerrüt tarihindeki ana para borcu kart çıkaran kuruluş tarafından kart hamiline o tarihte gönderilen son dönem borcunda belirtilen toplam borç tutarı olacak.
Kredi kartı borçlularının başvurması halinde ve yapılan ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarını ödemesi şartıyla yapılmış işlemler kalmak kaydıyla icra işlemleri durdurulacak.

Taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi durumunda borçluya sağlanan haklar ortadan kalkacak ve düzenlemede belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takibi işlemlerine devam edilecek.
Son olarak her Bankanın müracaat etme şekli bakımından farklı hareket edebileceği düşüncesiyle kişilerin kredi kartı aldıkları Banka Şubesine giderek bilgi almalarının daha yararlı olacağını düşünmekteyim. Burada önemli olan husus müracaatlar yazılı olarak yapılmalı ve karşılığında bir belge alınmalıdır.Yazı : Hasan Yaşar Özfidan.


Bkmlyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kredi kartı mağdurlarının yapması gerekenler

Kredi kartı mağdurlarının yapması gerekenler konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: icralık olan kişi ne yapmalı, icralık olunca ne yapmalı, temerrüt ne demek, icralık olanlar ne yapmalı, icralık olan kredi kartları, kredi kartı borcu icra, avukatlık olan kredi kartları, kredi kartı icralık olursa ne olur, kredi kartı mağdurlarının yapması gerekenler, kredi kart borcu icra, kredi kartı icralık, icralık kredi kartı borcu, icralık kredi kartları, icralık kredi kartı borçları, icra süreci,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kredi Kartı Sözlüğü nimlahza Komik Yazılar 0 08-11-2008 07:27
İlk kredi kartı elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 0 21-10-2008 12:04
Türkiye'de evlenecek yabancı uyruklu vatandaşların yapması gerekenler Bkmlyz Evlilik Hazırlığı 0 30-08-2008 11:28
Yurt Dışında evlenecek olan çiftlerin yapması gerekenler Bkmlyz Evlilik Hazırlığı 0 30-08-2008 11:27
Üniversitelilere Kredi Müjdesi Bkmlyz Üniversiteler 0 22-07-2008 10:26

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 08:23 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats