bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Kadın ve Hukuk

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-03-2011, 03:59   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart 1982 Anayasasıyla İlgili KPSS ' de Çıkmış Sorular

1982 Anayasasıyla İlgili KPSS ' de Çıkmış Sorular

2001-KPSS
1. 1982 Anayasası’na göre milletvekili seçimlerinde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması mümkün değildir?
A) Tercihli ay
B) İki dereceli sistem
C) İki türlü sistem
D) Dar bölge sistemi
E) Seçime katılmayan seçmenlere para cezası verilmesi.
Cevap: B

2001-KPSS
2. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir?
A) Yabancı devletlerden veya uluslararası kuruluşlardan maddi yardım alması
B) Tüzük ve programların eşitlik ilkesine aykırı olması
C) Tüzük ve programların laiklik ilkesine aykırı olması
D) Demokratik devlet ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi
E) Önceden izin almadan kurulması
Cevap: E

2001-KPSS
3. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri 1982 Anayasasına göre doğrudan doğruya halkın oylarıyla seçilerek göreve gelir?
A) Cumhurbaşkanı ve TBMM üyeleri
B) TBMM üyeleri belediye başkanları ve muhtarlar
C) Başbakan ve Belediye başkanları
D) Cumhurbaşkanı Başbakan ve Belediye başkanları
E) TBMM üyesi Başbakan ve Bakanlar
Cevap: B


2001-KPSS
4. 1982 Anayasası’na göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?
A) Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Adalet Bakanı ve Dışişleri Bakanı
B) İçişleri Bakanı Milli Savunma Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
C) Adalet Bakanı Milli Eğitim Bakanı ve İçişleri Bakanı
D) Adalet Bakanı İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanı
E) Milli Savunma Bakanı Adalet Bakanı ve Maliye Bakanı
Cevap: D

2002-KPSS
5. Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulan kanunlar kaç gün içinde uygulanmak zorundadır?
A) Cumhurbaşkanı on beş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
B) Cumhurbaşkanı otuz gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
C) Cumhurbaşkanı yirmi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
D) Cumhurbaşkanı kırk beş gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
E) Cumhurbaşkanı yedi gün içinde Resmi Gazetede yayınlamak zorundadır.
Cevap: A
2002-KPSS
6. 1982 Anayasası’na göre TBMM’de çıkarılan kanun ve kanunu hükmünde kararnamelerin iptaline dava açmak ve incelemesini istemek için aşağıdaki yüksek mahkemelerin hangisine dava açılır?
A) Danıştay
B) Sayıştay
C) Anayasa Mahkemesi
D) İdare Mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi
Cevap: C

2003-KPSS
7. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almıştır?
A) Özel hayatın gizliliği hakkı
B) Sendika hakkı
C) Din ve vicdan hürriyeti
D) Haberleşme hakkı
E) Seyahat hakkı
Cevap: B

2003-KPSS
8. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden değildir?
A) Bakanları denetlemek
B) Başbakanı denetlemek
C) Kanunların iptali için yapılan başvuruları görüşmek
D) Kanunları gerektiğinde değiştirmek
E) Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek
Cevap: C
2003-KPSS
9. 1982 Anayasası’na göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) İç işleri Bakanlığı
D) TBMM
E) Anayasa Mahkeme Cevap: D


2004-KPSS

10. 1982 Anayasası’na göre bir kimsenin belediye başkanlığına aday olup olamayacağı konusundaki itirazları inceleyip karara bağlayan makam aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vali
B) Danıştay
C) TBMM
D) Yüksek Seçim Kurulu
E) Devlet Denetleme Kurulu
Cevap: D
2004-KPSS
11. 1982 Anayasası’na göre açık olan bakanlıklardan izinli ya da özürlü bakana aşağıdakilerden hangisi geçici bir süreyle vekâlet etme yetkisine sahiptir?
A) TBMM Başkan vekili
B) Başbakanlık müsteşarı
C) Bakanlık Müsteşarı
D) Cumhurbaşkanı Sekreteri
E) Bakanlardan biri
Cevap: E

2004-KPSS
12. 1982 Anayasası’na göre savaş seferberlik sıkıyönetim ya da olağan üstü hal durumlarında aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangilerinin kullanılması durdurulamaz?
A) Yerleşme ve seyahat hürriyeti
B) Haberleşme Hürriyeti
C) Vicdan hürriyeti
D) Basın hürriyeti
E) Dernek kurma hürriyeti
Cevap: C
2004-KPSS
13. 1982 Anayasası’na göre savaş hali ilanına ve Türk Silahlı kuvvetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi TBMM’ye aittir. Ancak TBMM tatildeyken ya da çalışmalarına ara vermişken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması durunda silahlı kuvvet kullanmasına derhal karar verilmesi kaçınılamaz olabilir.
Böyle durumlarda savaş açma ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)TBMM Başkanı
B)Cumhurbaşkanı
C)Başbakan
D)Bakanlar Kurulu
E)Genelkurmay Başkanı
Cevap: B
2004-KPSS
14. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler arasında yer almaz?
A) Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açmak
B) Üniversite rektörlerini seçmek
C) Kanunları halkoyuna sunmak
D) Devler Denetleme Kurulu’nun başkanı ve üyelerini atamak
E) Yabancı devletlere gönderilecek Türk Devleti temsilcileri (etkilerini) belirlemek
Cevap: E
2005-KPSS
15. 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki durumların hangisinde milletvekilliği TBMM Genel kurulu’nun kararına gerek kalmadan bu durumun TBMM genel kuruluna bildirilmesi üzerine kendiliğinden düşer?
A) Milletvekilinin istifa etmesi
B) Milletvekilinin kesin hüküm giymesi
C) Milletvekilinin meclis çalışmalarına izinsiz olarak 1 ay içinde 5 birleşim günü katılmaması
D) Milletvekilinin anayasaya göre milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev sürdürmekte ısrar etmesi
E) Milletvekilinin partisinden istifa ederek başka bir partiye geçmesi
Cevap: B
2005-KPSS
16. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile koruma altına alınmış bulunan inkılâp kanunlarından biri değildir?
A) Öğretimin Birleştirilmesi Kanunu
B) Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun
C) Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulanması Hakkında Kanun
D) Osmanlı Hanedanı’nın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Dışına Çıkarılması Hakkında Kanun
E) Tekke Zaviye ve Türbelerin Kaldırılması Hakkında Kanun
Cevap: D
2005-KPSS
17. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’nda 2004 yılında yapılan değişiklikle TBMM’nin yetkileri arasından çıkarılmıştır?
A) Savaş ilanına karar vermek
B) Para basılmasına karar vermek
C) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek
D) Meclis üye tamsayısının 3/5 çoğunluğuyla genel ve özel af ilanına karar vermek
E) Mahkemeler tarafından verilip kesinleşen ölüm cezalarını yerine getirilmesine karar vermek
Cevap: E
2006-KPSS
18. 1982 Anayasası’na göre suç ve cezalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
B) Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
C) Ceza sorumluluğu şahsidir.
D) Kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz.
E) Bir kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yürürlülüğü yerine getirmemekten dolayı da özgürlüğünden alıkonulabilir
Cevap: E

2006-KPSS
19. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi tüzük çıkarabilir?
A) Bakanlar Kurulu
B) Sayıştay
C) Bakanlıklar
D) Cumhurbaşkanı
E) Kamu tüzel kişileri
Cevap: A
2006-KPSS
20. 1982 Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulu başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
A) TBMM Başkanı
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı
D) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E) Anayasa Mahkemesi Başkanı
Cevap: C

elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


1982 Anayasasıyla İlgili KPSS ' de Çıkmış Sorular

1982 Anayasasıyla İlgili KPSS ' de Çıkmış Sorular konusu, GENEL KÜLTÜR / Kadın ve Hukuk forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: 1982 anayasası ile ilgili çıkmış sorular, 1982 anayasası soruları, 1982 anayasası ile ilgili sorular, tcanayasası ile ilgili soru ve cevaplar, 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi bir siyasi partinin anayasa mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenlerinden değildir, 1982 anayasası ile ilgili soru ve cevaplar, anayasa ile ilgili çıkmış sorular, tc anayasası kpss soruları, 82 anayasası soruları, anayasalarla ilgili sorular, tc anayasası soru ve cevapları, 1982 anayasası kpss soruları, 1982 anayasasıyla ilgili çıkmış kpss soruları, 1982 anayasası ile ilgili kpss soruları, 1982 anayasası kpss çıkmış sorular,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Selülit İle İlgili En Çok Sorulan Sorular - Cevaplar Bkmlyz Selülit Özel 2 03-04-2012 12:48
1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenmesi elif Kadın ve Hukuk 0 08-03-2011 04:04
KPSS Sınavınız nasıldı? ´ λŋтiьioтiף ´ Anketler 1 16-07-2010 12:16
Kpss duası incitanesi LakLak Bölümü 4 07-07-2010 04:20
Saç Ektirme İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Bkmlyz Saç Ektirme 0 02-07-2008 01:54

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:18 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.