bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Sağlığımız > Kanser

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-05-2010, 01:25   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Döl Yatağı Boynu Kanseri,belirtileri ve tedavisi...

Meme kanserinin yanısıra dölyatağı boynu kanseri kadınlarda en sık raslanan kanserlerden biridir. Teşhisin erken konabildiği hastalarda tedavi edilme olasılığı yüksektir (erken dönemde teşhis konulan hastaların yüzde 80-85′inde iyileştirilmiştir) .
Tedavinin öteki kanserlerden daha kolay olmasının nedeni bunun dışa vurmuş bir kanser olması ve karmaşık muayenelere başvurulmadan erken dönemde teşhis edilebilmesidir. Ayrıca özel kanser araştırma yöntemlerinden dölyatağı boynuna bakma muayenesi ve dölyolu salgısından alman örneğin mikroskopta incelenmesi sözkonusu kanserlerin en erken dönemlerde teşhis edilmesini sağlamaktadır.
Dölyatağı boynuna bakma muayenesi: Dölyatağından alınan salgı örneğinde yapılan hücre incelemesinde kuşkulu belirtiler görülen 40 yaşlarındaki bir kadına dölyatağı boynuna bakma muayenesi yapılmış ve resimde görüldüğü gibi asetik asit uygulaması sonrasında beyaz bir bölge ortaya çıkarılmıştır. Bu bölge epitel içi bir kansere (yani yüzey epitelinde sınırlı başlangıç halinde bir kanser biçimi) ilişkindir.
Nedenler
Dölyatağı boynu kanseri her yaşta ortaya çıkabilir; ama en sık raslandığı dönem 35-50 yaşlardır. Bu sistemli kanser araştırmalarının 30 yaşından sonra yılda bir kez yapılması gerektiğini gösterir.
Dölyatağı boynu kanserinin raslanma derecesi doğrudan doğruya cinsel etkinlikle orantılıdır. Hastalık çocuk doğurmuş kadınlarda daha çok gömülür. Bu nedenle doğum yapmış kadınlarda dölyatağı boynunun çok iyi incelenmesi gerekmektedir.
Hastalığı oluşturan başlıca iki neden süreğen dölyatağı boynu enfeksiyonları ve gelişme kusuru biçiminde (dölyatağı boynu epitelinde mikroskopik anormallikler) dölyatağı boynu bozunlarıdır. Bu tür durumlarda hastaların sürekli olarak gözlenmesi gerekir.
Teşhis

Dölyatağı boynu kanseri genel olarak yassı epitel hücreli kanser (yüzde 90-95) ve bazen adenokanserdir (yüzde 5-10). Epitel içi kanser tipi yalnızca epitel dokusunda sınırlıdır. Yayılıcı kanserde ise bozunlar epiteli aşarak alt dokulara işlerler.
Epitel içi kanser
Hastalıkta hiç bir işlevse.l belirti görülmez. Bu nedenle teşhis yalnızca dölyatağı boynunun sistemli muayenesiyle konabilir.
Dölyatağı salgısında hücre incelemesi ya da biyopside alınan parçanın laboratuvarda incelenmesi kanseri ortaya çıkarır. Spekulum muayenesinde normal görünüşlü mukozanın örtücü epitel tabakasının yerel kalınlaşmasına bağlı olarak dölyatağı boynu üstünde küçük bir düğüm görünümü saptanabilir. Dölyoluna bakma muayenesiyse kırmızı ve beyaz bozunları tanımayı sağlar ve biyopsiye yön verir.
Teşhis boyanan bölümlerde hücre incelenmesi yapıldıktan sonra sonuçların dölyoluna bakma muayenesi ve biyopsi sonuçlarıyla karşılaştırılmasıyla kesinleşir.
Kanserin yayılıcı bir özellik taşımadığını yalnızca dölyatağı boynunun bütünüyle çıkarılması doğrulayabilir.
Yayılıcı kanser
Klinik belirtiler
Günümüzde dölyatağı boynu kanserlerinin teşhisinde eskiden olduğu gibi yalnızca iki belirtiye (âdet kanaması dönemi dışında kanamalar ve beyaz akıntılar) dayanılmamaktadır. Bu belirtiler çok önemli kanıtlar olmakla birlikte bazen geç dönemlerde ortaya .çıktıklarından sözkonusu kanserlerin çoğu dölyatağı boynuna ya da üreme organlarının başka bir bölümüne dikkati çeken çeşitli olgular sonucunda bulgulanmaktadır/lar: Sözgelimi bambaşka bir nedenle (miyom ağrı kısırlık doğum kontrol araçları takılması) hekime başvuran kadınlarda dölyatağı boynundan alınan salgı örneğinde hücre incelemesi uygulanması.
Âdet kanamaları dönemi dışında kanamalar
Bütün dölyatağı boynu kanserlerinin temel belirtisidirler. Tipik durumlarda âdet kanamaları dışındaki dönemlerde ortaya çıkan az miktarda ve kırmızı renkte bir kan yitimi biçimindedir. Kanamayı bir tahriş başlatır (cinsel ilişki gibi). Daha az tipik durumlarda bu kanamalar kendiliklerinden başlarlar ve bazı hastalarda kan koyu bir renk almıştır. Aşırı kanamalara ender raslanır.
Dölyatağı bpynunun doku kesiti. Bölgede bir kanser vardır (yassı epitel hücreli kanser).
Yukarda anlatılanlara bağlı olarak normalin dışında herhangi bir kanama durumunda vakit geçirmeden bir hekime başvurmak gerekir.
Beyaz akıntılar
Âdet kanamaları dönemi dışında kanamalarla birlikte olduğunda kanser bulunduğunun kesin kanıtıdır. İltihaba karşı bir tedavi uygulandıktan sonra sistemli boyama yöntemleriyle kanser teşhisi doğrulanır.
Klinik muayene
Dölyatağı boynu kanserlerinin teşhisinde uygulanan başlıca yöntem spekulum muayenesidir. Hastaların yüzde 88′inde bir bozunu (tomurcuklanma; kenarları düzensiz kanamalı yaralaşma) ortaya çıkarır. Bundan sonra biyopsiye başvurulur.
Bozunlar kesin değil yalnızca kuşkuluysa alınan salgıda hücre incelemesi ve biyopsiyle iyice gözden geçirilmelidir. Ayrıca kanser araştırması için özel yöntemler uygulanabilir.
Dölyolundan parmakla muayenede şunlar bulunabilir :
— dölyatağı boynunda düğümcüklü bir alan;
— yaralaşma;
— sertleşmiş bir taban;
— narin ve kolayca kanayan bir tomurcuklanma
— anormal bir sertlik.
Muayene sonrasında hekimin parmağı kana bulanmış olarak çıkar. Kanserin çevreye yayılma durumunu anlamak için mutlaka göden barsağının parmakla muayenesi de uygulanmalıdır.
Tamamlayıcı muayeneler
Salgıda hücre incelemesi
Dölyolu dölyatağı boynu ve dölyatağı boynu içinden alman salgı örneklerinde hücre incelemesiyle teşhis doğrulanır.
Dölyatağı boynuna bakma muayenesi
En küçük kuşkuda bile uygulanmalıdır; çünkü iyicil görünümleri ayırdetmeyi sağlayarak yalnızca kuşkulu görünümleri (beyaz bölgeler kırmızı bölgeler mozaik görünümü) saptar. Ayrıca biyopsiye yön verir.
Biyopsi
Biyopsi kesin teşhisin tek aracıdır. Schiller testiyle (lugol ile boyanan dölyatağı boynunun üstünde kanserli bölüm iyodu almaz. Normal yassı epitel ise ceviz rengine boyanır) ya da dölyatağı boynuna bakma muayenesinde saptanan bölgeden bir doku parçası alınmasına dayanır.
Döl Yatağı Boynu Kanserinin Klinik Biçimleri
Yerleşime göre biçimler
Dölyatağı boynu kanalının kanserleri aynı belirtileri gösterir. Yalnızca kanal içinden alınan salgı örneğinde hücre incelemesi ve dölyatağı boynu mukozasından kazımayla alınan parçaların laboratuvarda incelenmesi teşhisi sağlar. Bu muayeneler kanser kuşkusunu doğrulayan kanıtlar verirse kanserin dölyatağı boynu dölyatağı içi yayılmasını araştırmak için bir dölyatağı filmi çekilir.
İlerlemiş biçimler
Çok sayıda belirtiler gösterirler.
Dölyatağı boynu kanseri. Bütün dölyatağını kaplayan bir tomurcuk görülmektedir. Olay çıplak gözle yalın bir enfeksiyon izlenimi verir.
— düzensiz fazla miktarda âdet kanaması dönemi dışı kanamalar;
— beyaz akıntılar;
— alt üyelerde ödemlerin yolaçtığı ağrılar;
— sidik çıkarma ve sindirim sistemi bozuklukları.
Yalın bir klinik muayene teşhisi koymayı sağlar. Biyopsiyle alınan parçanın laboratuvarda incelenmesi teşhisi doğrular.
Evrim
Tedavi edilmeyen kanser hem bölgede hem de uzak organlarda evrimini sürdürür.
Yerel olarak komşu organlara dölyatağı gövdesi; göden barsağı dölyolu bölmesi; göden barsağı) yayılır; sidik çıkarma bozukluklarına (sıkıştırma ya da sidik yollarına yayılma) ve sinirsel ihtilatlara yolaçar.
Uzak bölgelerdeyse lenf düğümlerine karaciğere kemiklere yayılır.
Ayırıcı Teşhis
Çıplak gözle yapılan teşhisin güçlüğü kesin teşhisi koymak için biyopsi yapmak gerekliliğini ortaya koyar.
Bazı bozunlar çeşitli dölyatağı boynu gelişme kusurlarıyla karıştırılabilir. Dölyatağı boynu içine bakma muayenesi çoğunlukla kesin teşhisi sağlar.
Tomurcuklu bozunların bir bölümüyse dölyatağı boynu polipleriyle karıştırılabilir.
Tedavi
Epitel içi kanser
Epitel içi kanser mikroskop altında kanser yapısı göstermesine karşılık hiç bir zaman kanserin ilerleyici gücünü taşımaz: Bir kez çıkarıldı mı asla tekrarlamaz. Tek sorun kesinlikle epitel içi olma özelliğinin saptanmasmdadır. Bunun için dölyatağı boynunun çıkarıldıktan sonra mikroskop altında bütünüyle incelenmesi gerekir. Teşhis doğruysa tedavi burada kesilir; yayılıcı bir kanserin sözkonusu olduğu anlaşılırsa uygun tedaviye geçilir.
Görüldüğü gibi elden geldiğince erken teşhis koyabilmek için mutlaka sistemli kanser araştırmaları uygulanmalıdır.
Yayılıcı dölyatağı boynu kanseri
Bu kanserler ışınlamayla ya da ışınlama ve cerrahinin birlikte uygulanmasıyla tedaviye çalışılır. Ama cerrahi girişimin uygulanabilmesi yalnızca urun yapısına değil hastanın genel durumuna da bağlıdır. Bu nedenle ameliyatın yolaçabileceği bütün tehlikeler ortadan kaldırıldıktan sonra cerrahi girişimlere başvurulabilir.
Bilanço
Tedavi yöntemlerinin seçiminde şu durumlar gözönüne alınır.
Yayılma
Klinik muayeneyle yerel yayılmalar saptanır. Bölgesel yayılma tamamlayıcı muayenelerle belirlenir. Bunların başlıcaları şunlardır:
— hastalığın klinik evresi ne olursa olsun mutlaka uygulanması gereken damar içine karşıt madde verilerek sidik yolları filmi çekme: Çünkü kanserin bölgesel yayılması durumunda ilk etkilenecek organ sidik yoludur
— özellikle dölyatağı boynu kanalı kanserlerinde dölyatağı filmi çekme;
— hastalığın sidik torbasına yayıldığı hastalarda sidik torbası içine bakma muayenesi;
— lenf yolları filmi leğen ve bel aort lenf düğümlerindeki kanser yayılmasını ortaya çıkarır; ayrıca girişimden sonra bu organların kesin olarak temizlenip temizlenmediklerini gösterir.
Genel durum
Tedavi yönteminin seçimini etkileyen başlıca etmendir. Genel bir bilanço (kalp damar dolaşım sistemi akciğerler biyolojik durum) yapıldıktan sonra sonuca göre izlenecek tedavi kararlaştırılır.
Hastanın durumu cerrahi girişime elverişliyse ışın tedavisi ve cerrahi tedavi birlikte uygulanır; beden ameliyatı kaldıramayacak durumdaysa yalnızca ışın tedavisi (buna ilaç tedavisi eklenebilir) uygulanır.
Cerrahi tedavi
Yumurtalıkların çıkarılmasını ve lenf düğümlerinin temizlenmesini içeren tam dölyatağı çıkarma ameliyatı uygulanır. Ayrıca hastalığın ilerleme evresine göre çevre dokuları da. az ya da çok çıkarılır.
Işın tedavisi
İki biçimde uygulanır:
— radyum tedavisi: Dölyatağı boynuna ve dölyolu çıkmazlarına radyum uygulanarak madde bölgede 8 gün kadar bırakılır;
— leğen çeperine dıştan ışın tedavisi. Hastalığın durumuna göre değişik sıralarla ya da birlikte uygulanan bu yöntemler erken dönemde teşhis edilmiş kanserlerde çok iyi sonuç vermektedir.
Dölyatağı Gövdesi Kanseri
Dölyatağı boynu kanserinden daha ender raslanır. (Burada dölyatağı gövdesi kanserleri arasında en sık görülen dölyatağı mukozası kanserini inceleyeceğiz.) Hastalık dölyatağı boşluğundan dölyatağı iç deliğine kadar uzanan işlevsel mukozayı (andometriyum) etkiler.
Nedenleri
Hastaların yüzde 80 kadarı yaşdönümüne girmiş (50-65 yaşlar) kadınlardır. Hasta ne kadar genç olursa teşhis o kadar güçtür. Dölyatağı kanserlerine daha çok şişman kadınlarda raslanması tedaviyi güçleştiren bir etmendir; çünkü kansere genellikle atardamar yüksek basıncı ve şeker hastalığı da eklenir.
Progesteron tarafından dengelenmeyen bir östrojen salgısı (çoğunlukla yaşdönümü sırasında görülür) dölyatağı mukozasında aşırı gelişmeye yol açar. Bu durum herhangi bir tedavi uygulanmazsa dölyatağı mukozası kanserine yolaçabilir. Buna örnek olarak hormon yapan yumurtalık urları gösterilebilir.
Teşhis
Klinik belirtiler
Fazla belirti yoktur. En önemli belirti yaşdönümüne girmiş bir kadında bir kanama görülmesidir. Bu âdet kanamasıyla ilgisiz kanama çoğunlukla kendiliğinden başlar. Âdetten kesilmemiş hastalarda âdet kanamalarında şiddetlenme biçiminde bir belirti verir. Ayrıca irinli ve pembe renkte akıntı da görülebilir. Ağrıya çok ender raslanır.
Belirtilerin fazla olmaması nedeniyle yaşdönümü öncesi dönemde hastalığın pek farkına varılmayabilir. Çünkü bu dönemde işlevsel kanamalara çok sık raslanır.
Klinik muayene
Spekulum muayenesinde çoğunlukla dölyatağı boynunun sağlam olduğu görülür. Bu nedenle kanseri ortaya çıkarmak için dölyatağı salgısından örnek alınarak hücre incelemesi uygulamak gerekir. Dölyolundan parmakla muayenede de hastaların çoğunda hiç bir şey saptanmaz. Dölyatağı normal hacminde ya da çok az küçülmüştür; çıkmazlar esnekliklerini korurlar. Yaşlı kadınlarda kuşku verici bir belirti olan yumuşak ve büyümüş dölyatağına çok ender raslanır.
Tamamlayıcı muayeneler
Hücre incelemesi
Dölyolu ve dölyatağı boynundan alınan salgılarda hücre incelemesine dölyatağı mukozasından alınan örnekte hücre incelemesini de eklemek gerekir. İlk iki inceleme yalnızca yüzde 30 oranında pozitif sonuç verir. Oysa mukoza örneğinde hücre incelemesiyle hastaların yüzde 75-90′ında kesin teşhis konabilir. Ama yanılma olasılığı da vardır (yüzde 61-25 hastada yanlış olarak negatif sonuç alınabilir). Bu nedenle negatif sonuç alınsa bile incelemeleri sürdürmek gerekir.
Dölyatağı dölyatağı borusu filmi çekme
Yukardakini tamamlayan bir yöntemdir. Ama enfeksiyon ya da dölyatağı yumuşaklığı gibi durumlarda uygulanmamalıdır. Görüntüler son derece niteleyici ve değişmezdir; her filmde çevresi düzensiz türdeş olmayan (ekmek kırıntıları gibi) boşluklar saptanır.
Biyopsi amaçlı mukoza kazıma
Alınan parçaların laboratuvarda incelenmesi teşhisi kesin olarak doğrular.
Evrim
Bu kanser tedavi edilmezse ölümle sonuçlanır. Gelişmesi yavaştır; uzun süre dışa vurmayarak dölyatağı kasının içinde gelişir.
Kanser hücrelerinin lenf düğümlerine yayılması lenf yoluyladır. Bu yayılma geç dönemde olur ve hastaların ancak yüzde 15 kadarında görülür.
Tedavi
Önce bütün kanserlerde yapıldığı gibi tedavi öncesi bir bilanço hazırlanmalıdır (özellikle şişman atardamar yüksek basınçlı ve şeker hastası kadınlarda).
Damar içine karşıt madde verilerek boşaltım sistemi filmi çekme mutlaka uygulanmalıdır. Böbrek işlevlerinin etkilenip etkilenmediğini değerlendirmeyi sağlar.
Uygulanabilecek başlıca tedaviler şunlardır:
— ışın tedavisi: Dölyatağı içi ve dölyolu içi radyum tedavisi ya da dıştan ışın tedavisi;
— cerrahi girişim: Yumurtalıkların çıkarılmasını da kapsayan tam dölyatağı çıkarma ameliyatı ve bazı hastalarda lenf düğümlerinin de temizlenmesi.Genellikle bu iki yöntem birarada uygulanır:
— ya ilk dönemde cerrahi girişimde bulunulur ve yalnızca dölyoluna radyum tedavisi uygulanır;
— ya da önce dölyolu içi ve dölyatağı içi radyum tedavisi uygulanır sonra cerrahi girişime başvurulur.
Hastalığın dölyatağı boynu mukozasına kadar ilerlediği hastalarda dölyatağı boynu kanserlerinde uygulanan tedavilerden yararlanılır.
Hastanın genel durumu cerrahi girişime izin vermiyorsa dıştan ışm tedavisi ve ilaç tedavisine başvurulur.


daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Döl Yatağı Boynu Kanseri,belirtileri ve tedavisi...

Döl Yatağı Boynu Kanseri,belirtileri ve tedavisi... konusu, Sağlığımız / Kanser forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: döl çıkarma, döl çıkartma, döl cıkarma, döl çıkarmak, dölyatağı boynu kanseri, döl yatağı resimleri, döl çıkarma yolları, amdan döl çıkarma resimleri, döl çıkartmak, dölyatağı hastalığı, dol çıkarma, döl çikarma, döl çıkarmak için ne yapılır, dol cıkarmak, döl yatagi kanseri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Lenf Kanseri Lenfoma Belirtileri Tedavisi daywest Kanser 1 23-07-2010 07:55
Yumurtalık Over Kanseri Belirtileri ve Tedavisi daywest Kanser 0 19-04-2010 01:48
Beyin Kanseri Belirtileri ve Tedavisi daywest Kanser 0 19-04-2010 01:40
Erkeklerde Meme Kanseri Belirtileri ve Tedavisi elif Erkek Hastalıkları 0 18-06-2009 03:58
Vajina Kanseri belirtileri ve tedavisi Я Jinekoloji - Kadın Hastalıkları 0 06-03-2008 06:57

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:37 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats