bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Kimya

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 20-02-2012, 07:22   #1 (permalink)
Я
 
Я - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Gazlar ile ilgili çözümlü sorular

Gazlar ile ilgili çözümlü sorular - Gazlarla ilgili test sorusu ve çözümlerinin anlatımı - Gazlarda basınç ile ilgili örnek sorular


1. l. Gazlar tanecikli yapıya sahiptir.
ll. Gazların basıncı birim hacimdeki tanecik sayısı ile oranlıdır.
lll. Aynı koşullarda gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik vardır.
“Aynı sıcaklıkta ayrı ayrı kaplarda bulunan farklı gazların basınçları eşitse hacimleri de eşittir.” ifadesi yukarıdaki verilerden hangisi ya da hangileri ile açıklanır?

A) l B) ll C) lll D) l lll E) ll lll

Çözüm:
ll. den basıncın tanecik sayısıyla doğru orantılı olduğunu buradan da aynı hacimdeki gazların basınçları eşit olduğu takdirde tanecik sayılarının eşit olacağını çıkarabiliriz.
lll den ise eşit basınç ve sıcaklıktaki gazların tanecik sayıları eşit olduğu takdirde hacimlerinin de aynı olacağı anlaşılır.
ll ve lll bilgileri birleştirilirse “aynı sıcaklıktaki gazların basınçları eşitse hacimleri de eşittir.” sonucu çıkarılabilir.
l. deki gazlar tanecikli yapıya sahiptir ifadesi doğrudur. Ancak sorudaki ifade ile ilgili değildir.


2. Bir balonda karışım halinde bulunan O2 ve CH4 gazlarından her birinin ağırlıklarını bulmak için bu gazlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir? (O: 16 C: 12 H: 1)

A) Hacimleri B) Basınçları C) Mol sayıları D) Sıcaklıkları E) Molekül ağırlıkları

Çözüm:
Bir balonda karışım halinde bulunan O2 ve CH4 gazlarından birinin ağırlığını bulmak için mol sayısını bilmek gerekir. Mol sayısı biliniyorsa mol kütlesi ile çarpımından gazın kütlesi hesaplanır.


3. Aşağıdakilerden hangisi Avogadro hipotezinin ifadesidir?

A) Kimyasal tepkimeye giren maddelerin ağır-lıkları toplamı tepkimeden çıkan maddelerin ağırlıkları toplamına eşittir.
B) Kimyasal tepkimeye giren ve oluşan gaz hacimleri arasında basit bir oran vardır.
C) Aynı koşullarda bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır.
D) Bir bileşiğin yüzde bileşimi sabittir.
E) Sabit sıcaklıkta belli bir gaz kütlesinin hacmi ile basıncının çarpımı sabittir.

Çözüm:
Avogadro hipotezinin ifadesi “Aynı koşullarda bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır.” şeklindedir. Burada aynı koşullar sözcüğünden sıcaklık ve basınç kastedilmektedir. Aynı şekilde N.Ş.A(Normal Şartlar Altında) ifadesiyle 0°C sıcaklık ve 1 atm. basınç anlaşılmalıdır.
Koşulları aynı olan gazların hacimleri eşitse mol sayısı da eşittir. Avogadro hipotezin de aynı koşullarda bütün gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır denmektedir. Aslında burada molekül sözcüğü yerine tanecik kullanılmalıdır. Soygazlar da gaz fazındadırlar molekül yapılı değil atomik yapıya sahiptirler.


4. Şekildeki manometrenin açık kolunda sabit sıcaklıkta civanın sürekli yükseldiği gözleniyorsa bu durum nasıl açıklanabilir?

A) Sistem soğuyor.
B) Sistem üzerindeki açık hava basıncı artıyor.
C) Gaz sıvıda çözünüyor.
D) Katı ile sıvının etkileşmesinden gaz oluşuyor.
E) Gaz ile sıvının etkileşmesinden oluşan ürün sıvıda çözünüyor.

Çözüm:
Şekildeki manometrenin açık kolunda sabit sıcaklıkta civa sürekli yükseliyorsa kabın içerisindeki basınç artıyor demektir. Bu da kaptaki gazın mol sayısının artması ile mümkün olur. Kaptaki gazın mol sayısının artmasına sebep kaptaki sıvı ile katının etkileşimi ve bu sırada gaz açığa çıkması olabilir.


5. 3 mol O2 gazı 0 °C de ve 2 atmosfer basınç altında kaç litre hacim kaplar?

A) 112 B) 224 C) 336 D) 448 E) 672

Çözüm:
P.V = n.R.T
eşitliğinde değerleri yerine koyarak hacim hesaplanabilir.
n = 3 mol P. V = n.R.T
P = 2 atm
T = 0°+ 273 = 273°K V = 336 lt
3 mol O2 gazının 0°C de 2 atm. basınç altındaki hacmi 336 litre olarak bulunur.


6. Şekilde görüldüğü gibi NH3 ve HCl gazları Y bölgesinde karışmaktadır.
Karışmayı X bölgesine kaydırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?

A) K kabını ısıtmak
B) L kabını ısıtmak
C) Her iki kabı birden aynı miktarda soğutmak
D) L kabındaki çözelti miktarını artırmak
E) K kabındaki çözelti miktarını artırmak

Çözüm:
Gaz moleküllerinin difüzyon hızı molekül ağırlıklarının karekökü ile ters orantılıdır.
NH3 = 17 g/mol
HCl = 365 g/mol
NH3 gazının mol kütlesi HCl gazına göre daha küçük olduğundan difüzyon hızı daha fazladır. Gazlar HCl ye daha yakın yerde Y noktasında karışırlar.
Gazların karışmasını X noktasına kaydırmak için mol kütlesi büyük olan HCl gazının hızını artırmak gerekir. L kabının sıcaklığı artırılırsa HCl gazının difüzyon hızı artacağından gazların X noktasında karışması gerçekleştirilmiş olur.


7.2YX3(g)®8. 3X2 (g) + 1Y2(g)
tepkimesi bilindiğine göre 1 mol YX3 oluşturmak için gerekli olan Y2(g) miktarı 0 °C sıcaklıkta 2 atmosfer basınç altında kaç litre hacim kaplar?

A) 448 B) 224 C) 112 D) 56 E) 28

Çözüm:
2XY3®3X2 + Y2
denklemine göre 2 mol XY3 oluşması için 1 mol Y2 reaksiyona giriyorsa 1 mol XY3 oluşması için 05 mol Y2 reaksiyona girmelidir.
n = 05 mol P.V = n.R.T
P = 2 atm
T = 0°C = 273°K V = 56 litre
olarak bulunur.


8. I- 16 gram oksijen gazı
II- 301.1023 tane He gazı
III- 6 gam C içeren CO2 gazı

yukarıdaki gazların N.Ş.A.’ da kapladıkları hacim hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir ?(C=12 O=16)

A) I>II>III B) I=II>IIIC) I=II=III D) II>III>IE) I=III>II

Çözüm:
I- n=16/32 = 05 mol
05. 224 = 112 litre
II- 301.10237602.1023=05 mol 05.224 = 112 litre
III- 6 gram C içeren CO2 05 moldür. 05.224 = 112 litre


9. 301.1022 tane X(OH)2 37 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır? (O=16 H=1)

A) 74 B) 32 C) 40 D) 56 E) 14

Çözüm:
n= 301.1023/ 602.1023 = 005 mol
005 mol 37 gramsa
1 mol X
X= 74 gram/ mol
X=40 gr/molÞ X+32+2= 74


10. 8 gram oksijen gazında kaç tane atom vardır? (O=16)

A) 301.1023 B) 602.1023C) 1204.1023 D) 1505.1023D) 2408.1023

Çözüm:
n= 8/32= 025 mol O2 gazı
1 mol O2 molekülünde 2.602.1023 tane atom varsa
025 mol O2 de X
X= 301.1023 tane atom


11. 02 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y Nil atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

A) 2/3 B) 3/2 C) 1 D) 3/7 E) 7/2

Çözüm :
02 mol 32 gramsa
1 mol?
?= 160 gr/mol
X= 56 gr/molÞ2.X + 3.16 = 160
X/Y= 7/2Þ X/Y = 56/16


12I- XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
II- XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir?

A) 24–32 B) 14–12 C) 12–16D) 32–23 E) 12–14

Çözüm :
2 X + Y = 28
X + 2Y = 44
X= 12 Y= 16 Cevap C


13. Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır?

A) 12 B) 14 C) 23D) 27 E) 40

Çözüm :
2.X / 61 = X= 12 Cevap AÞ80/20


14. NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 112 litre olup karışımın kütlesi 118 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir?( C=12 O=16 N=14 H=1)

A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 90

Çözüm :
NH3 + CO = 05 mol; NH3 x mol ise CO = 05-x moldür.
05. 17 + (05-x).28 = 118 gram
X=02 mol NH3 CO = 03 mol olur.
05 molde 03 mol CO varsa
100 molde X
X= 60


15. 1806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar?

A) 672 B) 224 C) 224 D) 168 E ) 448

Çözüm:
n= 1806.1023/602.1023 = 03 mol atom
1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa
X mol 03 mol atom
X= 0075 mol V= 0075.224 = 168 litre


16. 301.1023 tane CO molekülü N.Ş.A da 56 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 75 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır?

A) 14 B) 21 C) 22 D) 285 E) 325

Çözüm :
CO= 301.1023/602.1023 = 05 mol. 28 = 14 gr
N2 = 5.6.22.4 = 025 mol. 28=7 gr
= 75 gr
NO= 75 gr
Mt= 14+7+75 = 285 gr.


17. Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir? (C=12 H=1)

A) 56 B) 224 C) 224D) 112 E) 112

Çözüm :
C2H6= 15/30 = 05 mol
Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 05 mol olmalıdır.
05.224 = 112 litre C3H4


18. X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

A) 12 B) 14 C) 16 D) 32 E) 40

Çözüm :
Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.
X= 12Þ2.X + 41 = X+16


19. XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32 Mg=24)

A) 12 B) 16 C) 23 D) 24 E) 40

Çözüm :
(32 + 3.Y) Y = 16 Cevap BÞ= 2.(24 + Y)


20. 001 molünde 002 mol X ve 003 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY B) XY2 C) X2Y3 D) XY3 E) X2Y

Çözüm :
1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.


21. 05 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Çözüm :
05 mol CuSO4XH2O 125 gram ise
1 mol?
? = 250 gram
64 + 32 +64 + 18.X =ÞCuSO4XH2O = 250 250
X= 5


22.02 molünde 24 gram X ve 32 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır?

A) 28 B) 28/602.1023 C) 14/602.1023 D) 602.1023 E) 602.1023/28

Çözüm :
1 mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 602.10 23 olduğundan 28/602.1023 olur.


23. 2 mol CO2 için ;
I- 2 mol C içerir.
II- 4 mol O atomu içerir.
III- 602.1023 tane CO2 molekülüdür.
IV- Toplam atom sayısı 6x6021023 dür.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur ?


A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) IIIII ve IV

Çözüm :
I- 1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
II- 1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
III- 1 mol CO2 602.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1204.1023 tane CO2 molekülüdür.
IV- 1 mol de 3x6021023 tane atom varsa 2 mol de 6x6021023 tane atom bulunur.24. CuSO45H2O bileşiğinin kütlece % kaçı H2O dur ? (CUSO4=160 H2O=18)

A) 18 B) 36 C) 54 D) 72 E) 90

Çözüm :
1 mol CuSO45H2O= 250 gram olup 90 gramı sudur.
250 gram da 90 gram su varsa
100 gramda X
X= 36


25. 8 gram XH4 1204.1023 tane H atomu içerdiğine göre 1 mol XH4 kaç gramdır ?

A) 8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 80


Çözüm :
n= n= 2 mol H atomuÞ1204.1023/602.1023
2 mol H atomu içeren bileşik 8 gram ise
4 mol H içeren bileşik ?
? = 16 gram Cevap B


26.X2S in 01 mol ü 34 gramı ise X2O nun 02 mol ü kaç gramdır ?(S=32 O=16)

A) 1 B) 18 C) 36 D) 28 E) 32

Çözüm :
01 mol X2S 34 gram ise 1 molü 34 gram olup X in atom ağırlığı 1 olur. X2O= 18 olup 02 molü 36 gram olur.


27. Aşağıdakilerden hangisi N.Ş.A da en fazla hacim kaplar ? (C=12 H=1 He=4 N=14)

A) NH3 B) He C) CO D) NO E) N2O

Çözüm:
Molekül ağırlığı küçük olanın molü büyük olur. Mol sayısı büyük olanın hacmi de büyüktür.


28.I- 602.1022 tane SO2 molekülü
II- N.Ş.A da 896 Lt hacim kaplayan NH3 gazı
III- 01 mol SO3 gazı

Yukarıda verilen gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?(S=32 O=16 N=14 H=1)

A) I>II>III B) III>II>I C) II>III>I D) I=II>III E) III=II>I

Çözüm :
SO2 = 602.1022/602.1023 = 01 mol
01 .64 = 64 gram SO2
NH3= 896/224 = 04 mol
04.17 = 68 gramNH3
01.80= 8 gram SO3
Buna göre III>II>I dir.
29.C3H6 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

A) N.Ş.A da 448 litresi 84 gramdır.
B) N.Ş.A da öz kütlesi 1875 gr / lt dir.
C) 1204.1023 tanesi N.Ş.A da 448 lt dir.
D) 05 molü 45 tane atom içerir.
E) 301.1022 tane molekülü 18 gr C içerir.

Çözüm :
1mol C3H6 da 9 mol atom varken 05 mol C3H6 45 tane değil 45 mol atom bulunur.


30. Avogadro sayısı kadar atom içeren Fe2O3(k) bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?(Fe=56 O=16)

A) 32 gramdır.
B) 5 mol dür.
C) N.Ş.A. da 224 litredir.
D) 2 mol Fe içerir.
E) 48 gram O içerir.

Çözüm :
Avogadro sayısı kadar atom= 1 mol atom
1 mol Fe2O3 de 5 mol atom varsa
X mol 1 mol atom
X= 02 mol Fe2O3 dür.
1 mol Fe2O3 160 gram olduğuna göre 02 mol ü 32 gramdır.


31. 04 mol SO2 ile N.Ş.A da 112 litre hacim kaplayan CO gazında toplam kaç mol O atomu vardır ?

A) 08 B) 05 C) 25 C) 13 D) 09

Çözüm :
1 mol SO2 de 2 mol O varsa
04 mol de X
X= 08 mol O atomu
1 mol CO da 1 mol O varsa
05 mol O da X
X= 05 mol O atomu
05 + 08 = 13 mol O atomu


32. 112 gram C2H4 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

A) 48 gram C içerir.
B) 16 gram H içerir.
C) 05 mol dür.
D) 2408.1023 tane molekül içerir.
E) N.Ş.A da 896 litre hacim kaplar.

Çözüm :
n=04 mol. CevapÞn= 11.2.28 C


33. 04 molü 40 gram olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir ? ( C=12 S=32 Ca=40 O=16 N=14)

A) NH3 B) Ca(OH)2 C) NO D) CaCO3 E) SO3

Çözüm :
04 mol 40 gramsa
1 mol X
X= 100 gram CaCO3=100 olduğundan


34.301.1022 tane X(OH)2 37 gram olduğuna göre X in atom ağırlığı kaçtır ? (O=16 H=1)

74 B) 32 C) 40 D) 56 E) 14

Çözüm :
n= 301.1023/ 602.1023 = 005 mol
005 mol 37 gramsa
1 mol X
X= 74 gram/ mol
X+32+2= 74 Ş X=40 gr/mol


35.8 gram oksijen gazında kaç tane atom vardır ? (O=16)

A) 301.1023 B) 602.1023 C)1204.1023 D) 1505.1023 E)2408.1023

Çözüm :
n= 8/32= 025 mol O2 gazı
1 mol O2 molekülünde 2.602.1023 tane atom varsa
025 mol O2 de X
X= 301.1023 tane atom


36.02 mol X2Y3 32 gram gelmektedir. Y nin atom ağırlığı 16 olduğuna göre X in atom ağırlığının Y nin atom ağırlığına oranı nedir ?

2/3 B) 3/2 C) 1 D) 3/7 E) 7/2

Çözüm :
02 mol 32 gramsa
1 mol ?
?= 160 gr/mol
2.X + 3.16 = 160 Ş X= 56 gr/mol
X/Y = 56/16 Ş X/Y= 7/2


37.XY bileşiğinin molekül ağırlığı 28 dir.
XY2 bileşiğinin molekül ağırlığı 44 dür.

Buna göre X ve Y nin atom ağırlıkları sırasıyla nedir ?

A)24–32 B) 14–12 C) 12–16 D) 32–23 E) 12–14

Çözüm :
2 X + Y = 28
X + 2Y = 44
X= 12 Y= 16


38.Kütlece %80 X içeren X2H6 bileşiğinde X in atom ağırlığı kaçtır ?

A)12 B) 14 C) 23 D) 27 E) 40

Çözüm :
2.X / 6.1 = 80/20 Ş X= 12


39.NH3 + CO karışımı N.Ş.A da 112 litre olup karışımın kütlesi 118 gram gelmektedir. Karışımdaki CO nun mol % si nedir ?( C=12 O=16 N=14 H=1)

20 B) 40 C) 60 D) 80 E) 90

Çözüm :
NH3 + CO = 05 mol; NH3 x mol ise CO = 05-x moldür.
05. 17 + (05-x).28 = 118 gram
X=02 mol NH3 CO = 03 mol olur.
05 molde 03 mol CO varsa
100 molde X
X= 60


40.1806.1023 tane atom içeren SO3 gazı N.Ş.A da kaç litre hacim kaplar ?

A)672 B) 224 C) 224 D) 168 E ) 448

Çözüm :
n= 1806.1023/602.1023 = 03 mol atom
1 mol SO3 de toplam 4 mol atom varsa
X mol 03 mol atom
X= 0075 mol V= 0075.224 = 168 litre


41.301.1023 tane CO molekülü N.Ş.A da 56 litre hacim kaplayan N2 gazı ve 75 gram NO gazından oluşan karışımın kütlesi kaç gramdır ?

A)14 B) 21 C) 22 D) 285 E) 325

Çözüm :
CO= 301.1023/602.1023 = 05 mol .28 = 14 gr
N2 = 56/224 = 025 mol . 28=7 gr
= 75 gr
NO= 75 gr
Mt= 14+7+75 = 285 gr.


41.Eşit molekül sayıda bir karışım elde edebilmek için 15 gram C2H6 gazına N.Ş.A da kaç litre C3H4 eklenmelidir ? (C=12 H=1)

A) 56 B) 224 C) 224 D) 112 E) 112

Çözüm :
C2H6= 15/30 = 05 mol
Molekül sayılarının eşit olması demek mol sayılarının eşit olması demektir. O halde C2H6 da 05 mol olmalıdır.

05.224 = 112 litre C3H4


43.X2H4 bileşiği ile XO bileşiği eşit kütlede ve molekül sayıları da eşit olduğuna göre X in atom ağırlığı nedir ?(O=16 H=1)

A)12 B) 14 C) 16 D) 32 E) 40

Çözüm :
Molekül sayıları eşitse mol sayıları da eşittir. Kütlelerde eşit olduğuna göre molekül ağırlıkları da eşittir.
2.X + 4.1 = X+16 Ş X= 12


44.XY3 bileşiğinin molekül ağırlığı MgY bileşiğinin molekül ağırlığının 2 katı olduğuna göre Y elementinin atom ağırlığı kaçtır? (X=32 Mg=24)

A)12 B) 16 C) 23 D) 24 E) 40

Çözüm :
(32 + 3.Y) = 2.(24 + Y) Ş Y = 16 Cevap B


45.001 molünde 002 mol X ve 003 mol Y bulunan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir ?

A)XY B) XY2 C) X2Y3 D) XY3 E) X2Y

Çözüm :
1 molde 2 mol X ve 3 mol Y bulunacağından bileşik X2Y3 olur.


46.05 mol CuSO4XH2O bileşiği 125 gram ise X sayısı nedir ? (Cu=64 S=32 H=1 O=16)

A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

Çözüm :
05 mol CuSO4XH2O 125 gram ise
1 mol ?
? = 250 gram
CuSO4XH2O = 250 Ş 64 + 32 +64 + 18.X = 250
X= 5


47.15.02 molünde 24 gram X ve 32 gram Y bulunduran bileşiğin bir molekülünün kütlesi kaç gramdır ?

A) 28 B) 28/602.1023 C) 14/602.1023 D) 602.1023 E)602.1023/28

Çözüm :
1 mol bileşikte 12 gram X ve 16 gram Y bulunacağından bileşiğin molekül ağırlığı 28 gram dır. 1 molekülün kütlesi MA/ 602.10 23 olduğundan 28/602.1023 olur.


48.2 mol CO2 için ;
2 mol C içerir.
4 mol O atomu içerir.
602.1023 tane CO2 molekülüdür.
Toplam atom sayısı 6x602.1023 dür.

Yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur ?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D)III ve IV E) IIIII ve IV

Çözüm :
1 mol CO2 de 1 mol C varsa 2 mol CO2 de 2 mol C olur.
1 mol CO2 de 2 mol O varsa 2 molde 4 mol O olur.
1 mol CO2 602.1023 tane CO2 dir. 2 mol ise 1204.1023 tane CO2 molekülüdür.
1 mol de 3x602.1023 tane atom varsa 2 mol de 6x602.1023 tane atom bulunur.49.CuSO45H2O bileşiğinin kütlece % kaçı H2O dur ? (CUSO4=160 H2O=18)

A)18 B) 36 C) 54 D) 72 E) 90

Çözüm :
1 mol CuSO45H2O= 250 gram olup 90 gramı sudur.
250 gram da 90 gram su varsa
100 gramda X
X= 36


50.8 gram XH4 1204.1023 tane H atomu içerdiğine göre 1 mol XH4 kaç gramdır ?

A)8 B) 16 C) 32 D) 64 E) 80

Çözüm :
n= 1204.1023/602.1023 Ş n= 2 mol H atomu
2 mol H atomu içeren bileşik 8 gram ise
4 mol H içeren bileşik ?
? = 16 gram


51.X2S in 01 mol ü 34 gramı ise X2O nun 02 mol ü kaç gramdır ?(S=32 O=16)

A)1 B) 18 C) 36 D) 28 E) 32

Çözüm :
01 mol X2S 34 gram ise 1 molü 34 gram olup X in atom ağırlığı 1 olur. X2O= 18 olup 02 molü 36 gram olur.


52.Aşağıdakilerden hangisi N.Ş.A da en fazla hacim kaplar ? (C=12 H=1 He=4 N=14)

A)NH3 B) He C) CO D) NO E) N2O

Çözüm:
Molekül ağırlığı küçük olanın molü büyük olur. Mol sayısı büyük olanın hacmi de büyüktür.


53.I- 602.1022 tane SO2 molekülü
N.Ş.A da 896 Lt hacim kaplayan NH3 gazı
01 mol SO3 gazı

Yukarıda verilen gazların kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir ?
(S=32 O=16 N=14 H=1)

A-I>II>III B) III>II>I C) II>III>I D) I=II>III E) III=II>I

Çözüm :
SO2 = 602.1022/602.1023 = 01 mol
01 .64 = 64 gram SO2
NH3= 896/224 = 04 mol
04.17 = 68 gramNH3
01.80= 8 gram SO3
Buna göre III>II>I dir.54.C3H6 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

A)N.Ş.A da 448 litresi 84 gramdır.
B)N.Ş.A da öz kütlesi 1875 gr / lt dir.
C)1204.1023 tanesi N.Ş.A da 448 lt dir.
D)05 molü 45 tane atom içerir.
E)301.1022 tane molekülü 18 gr C içerir.

Çözüm :
1mol C3H6 da 9 mol atom varken 05 mol C3H6 45 tane değil 45 mol atom bulunur.


55.Avogadro sayısı kadar atom içeren Fe2O3(k) bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?(Fe=56 O=16)

A)32 gramdır.
B)5 mol dür.
C)N.Ş.A. da 224 litredir.
D)2 mol Fe içerir.
E)48 gram O içerir.

Çözüm :
Avogadro sayısı kadar atom= 1 mol atom
1 mol Fe2O3 de 5 mol atom varsa

X mol 1 mol atom
X= 02 mol Fe2O3 dür.
1 mol Fe2O3 160 gram olduğuna göre 02 mol ü 32 gramdır.


56.04 mol SO2 ile N.Ş.A da 112 litre hacim kaplayan CO gazında toplam kaç mol O atomu vardır ?

A)08 B) 05 C) 25 C) 13 D) 09

Çözüm :
1 mol SO2 de 2 mol O varsa
04 mol de X
X= 08 mol O atomu
1 mol CO da 1 mol O varsa
05 mol O da X
X= 05 mol O atomu
05 + 08 = 13 mol O atomu


57.112 gram C2H4 gazı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?(C=12 H=1)

A)48 gram C içerir.
B)16 gram H içerir.
C)05 mol dür.
D)2408.1023 tane molekül içerir.
E)N.Ş.A da 896 litre hacim kaplar.

Çözüm :
n= 112/28 Ş n=04 mol.


58.04 molü 40 gram olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir ? ( C=12 S=32 Ca=40 O=16 N=14)

A)NH3 B) Ca(OH)2 C) NO D) CaCO3 E) SO3

Çözüm :
04 mol 40 gramsa
1 mol X
X= 100 gram CaCO3=100 olduğundan


Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Gazlar ile ilgili çözümlü sorular

Gazlar ile ilgili çözümlü sorular konusu, Eğitim ve Öğretim / Kimya forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: manometre soruları ve çözümleri, manometre ile ilgili çözümlü sorular, manometre soru ve çözümleri, manometre ile ilgili sorular, manometre soruları, manometreler çözümlü sorular, bileşik kaplar ile ilgili çözümlü sorular, gazlar test soruları, manometre örnek sorular, manometrelerle ilgili sorular, gazlar manometre soruları, manometre çözümlü sorular, bileşik kaplarla ilgili çözümlü sorular, kimya manometre soruları, manometrelerle ilgili çözümlü sorular,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Isı ve Sıcaklık Çözümlü Sorular Я Kimya 4 29-12-2016 10:44
Saç dökülmesi ile ilgili sorular ve cevaplar Bkmlyz Saç Dökülmesi 5 02-02-2014 12:55
Elektriklenme ile ilgili sorular ve cevaplar Я Fizik 0 31-01-2012 04:04
Gastroenterohepatoloji ile ilgili sorular elif Sağlık Soruları ve Cevapları 0 08-06-2011 02:29
Kur’an-ı kerimle ilgili çeşitli sorular gizem Dini Bilgiler 0 07-07-2008 11:24

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:02 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats