bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > Bakimliyiz.com Özel > LakLak Bölümü > Kutlamalar

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-02-2011, 07:33   #1 (permalink)
 
`»HicЯet GeLini«´ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Face6 Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun


Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun

Mevlid gecesi Sual: Mevlid ne demektir

CEVAP Mevlid doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü bütün Müslümanların bayramıdır.

Resulullah dünyaya gelince amcası Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe (Kardeşin Abdullah’ın oğlu oldu) diyerek kendisine müjde getirince sevinmişti. (Ona süt vermek şartı ile seni azat ettim) demişti. Bunun için Ebu Leheb’in her mevlid gecesinde azabı biraz hafiflemektedir. Mevlid gecesi sevinen o geceye kıymet veren müminlerin pek çok sevap kazanacağı buradan da anlaşılmaktadır.

Hafız Muhammed ibni Cezeri Şafii diyor ki: (Ebu Leheb rüyada görülüp ne halde olduğu sorulduğunda çok azap çekiyorum. Ancak her yıl Rebiul-evvel ayının 12. geceleri azabım hafifliyor. Resulullah dünyaya gelince müjde veren cariyemi sevincimden azat etmiştim. Bunun için bu gecelerde azabım hafifliyor) dedi.

Ebu Leheb gibi azgın bir kâfirin azabı hafifleyince O yüce Peygamberin ümmetinden olan bir mümin Onun doğduğu gece sevinir malını uygun yerlere dağıtır ziyafet verir böylece Peygamberine olan sevgisini gösterirse Allahü teâlâ onu Cennetine sokar.) [M. Nasihat]

Resulullah efendimiz mevlid gecelerinde eshab-ı kirama ziyafet verir dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı.

Hz. Ebu Bekir de halife iken eshab-ı kiramı toplar Resulullah efendimizin dünyayı teşrifindeki olağanüstü hâlleri konuşurlardı.

Bu gece Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri mucizeleri okumak dinlemek öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutulması iyi olur sevap olur.

İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir. Hz. Mevlana (Mevlid okunan yerden belalar gider) buyurmuştur. Mevlid gecesi Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir.

Hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni el-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor.

(Ed-dürer-ül-mesun) (Allahü teâlâ bir kimseye söz ve yazı sanatı ihsan ederse Resulullahı övsün düşmanlarını kötülesin) hadis-i şerifine uyularak asırlardır mevlid kitapları yazılmış ve okunmuştur.

Resulullah efendimizi öven çeşitli mevlid kasideleri vardır. Meşhur olan ve Türkiye’de her zaman okunan Mevlid kasidesini Süleyman Çelebi 15. asırda yazmıştır. Bu kasidenin asr-ı saadetten sonra yazılması bid’at olmasını gerektirmez. Çünkü Resulullahı övmek ibadettir.

Her zaman Onu övücü kasideler yazılar yazılabilir. Onları da okumak bid’at değil sevap olur. Mevlid-i şerif okumak Resulullahın dünyaya gelişini miracını ve hayatını anlatmak Onu hatırlamak Onu övmek demektir.

Her müminin Resulullahı çok sevmesi gerekir. Bu da zaten imanın gereğidir. Çok sevmek kâmil mümin olmanın da alametidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Beni ana-baba evlat ve herkesten daha çok sevmeyen mümin olamaz.) [Buhari] (Bir şeyi çok seven elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullahı seven de onu çok anar.) (Peygamberleri anmak hatırlamak ibadettir.) [Deylemi] (Bu ibadeti şiir olarak söylemek daha tesirli olur. Resulullah efendimizin şairleri camide Resulullahı öven ve kâfirleri kahreden şiirler okurlardı.) Bunlardan Hassan bin Sabit hazretlerinin şiirlerini çok beğenirdi.

Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem mescide bu şair için bir minber koydurdu. Hassan bin Sabit hazretleri minbere çıkar düşmanları kötüler Resulullahı överdi.

Resulullah efendimiz de buyurdu ki: (Hassanın sözleri düşmanlara ok yarasından daha tesirlidir.) [M. Nasihat] Bu husustaki hadis-i şeriflerden ikisi de şöyle: (Allahü teâlâ Resulünü övmek ve müdafaa etmek hususunda Hassanı Ruh-ül-kuds [Cebrail aleyhisselam] ile takviye etmektedir.) [Buhari] Peygamber efendimiz şairin söylediği şiiri beğenip (Dişlerin dökülmesin) diye dua etmiştir.

(Hakim) Şiir hakkında hadis-i şeriflerden birkaçı da şöyle: (Şiir öyle bir sözdür ki güzeli daha güzel çirkini daha çirkindir.) [Buhari] (Büyüleyici sözler gibi hikmetli şiirler de vardır.) [Ebu Davud] (Bazı şiirler elbette apaçık bir hikmettir.) [Buhari]

Vehhabiler mezhepsizler Resulullah efendimizi öven ve Ondan şefaat isteyen müslümanlara müşrik yani puta tapan kâfir damgasını basıyorlar.

Ülkemizde bunu açıkça söyleyemedikleri için mevlide bid’at diyorlar. Resulullahı övmek bid'at olmaz. Bu övgüden ancak Allah’ı sevmeyen rahatsız olur. Çünkü Allahü teâlâ Onu övmektedir.

Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: (Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.) [Enbiya 107] (Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.) [Sebe 28] (Senin için bitmeyen sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin) [Kalem 3-4] (Rabbin sana [çok nimet] verecek sen de razı olacaksın!) [Duha 5] (Allah ve melekleri Resule salevat getiriyor iman edenler siz de salevat getirin.) [Ahzab 56]

Mevlidi erkek kadın karışık olmadan çalgı ve başka haram karıştırmadan Allah rızası için okumak salevat-ı şerife getirmek tatlı şeyler yedirip içirmek hayrat ve hasenat yapmak böylece o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehabdır. (Ni'met-ül kübrâ Hadika M.Nasihat)

Doğum gününe önem vermeyi hıristiyanlar müslümanlardan öğrenip almışlardır.

Mevlid okumanın kıymetli bir ibadet olduğunu bildirmek için İslam âlimleri çeşitli dillerde kitaplar yazmışlardır.

Bunlardan on tanesi Keşf-üz-zünunda bildirilmektedir. İbni Hacer-i Hiytemi hazretlerinin En-Nimet-ül-kübra isimli mevlid kitabı ile imam-ı Süyuti hazretlerinin Erreddü ala men enkere kıraetel mevlid-in-Nebi kitabı meşhurdur.

Resulullah efendimizi çok övmek mahlukların en üstünde olduğunu söylemek Allahü teâlânın sevgili Peygamberine verdiği üstünlükleri saymak ve Ondan şefaat istemek büyük ibadettir. Buna karşı koymak koyu bir cahillik pek çirkin bir inattır.

Resulullahı övmek anmak lazım geldiğine delil olarak Ahzab suresinin (Allah ve melekleri Resule salevat getiriyor iman edenler siz de salevat getirin) mealindeki 56.âyet-i kerimesi yetmez mi? İslam âlimleri buyuruyor ki: Mevlid gecelerinde toplanarak mevlid kasidesi okumak tatlı şeyler yedirip içirmek hayrat ve hasenat yapmak böylece o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehaptır.

Salihlere elbise ve benzeri hediye vermek bu geceye hürmet etmek olur. Bunları Allah rızası için yapmak çok sevap olur. (İbni Battal maliki) Mevlid cemiyetinde salihleri toplayıp salevat okumak fakirleri doyurmak her zaman sevaptır. Fakat bunlara çalgı gibi haram karıştırmak büyük günah olur. (Allame Zahirüddin bin Cafer) Mevlid cemiyetinde sadaka hediye vermek neşe ve sevinç göstermek haram karıştırmadan mevlid kasidesi okutmak çok sevap olur. (Allame Nasirüddin)

Haram şeyler karıştırmadan mevlid cemiyeti yapmak müstehaptır. (S.ibni Mace şerhi)

Pazarlık etmeden sırf Allah rızası için hatim veya mevlid okuyan hafızın okutanın verdiği hediyeyi alması caiz olur. Kur'an okuyup hediye almayı meslek haline getirmemelidir! Zira âdet haline gelen hediye şart edilen ücret gibidir. (Dürr-ül muhtar)

Ücretle okunan Kur'andan ölüye sevap hasıl olmaz. (Hidaye)

Sual: Mevliddeki (Habibim sana aşık olmuşam) ifadesi caiz mi?

CEVAP Evet. Şimdi nefsin şehvani arzularına aşk deniyor. Dinde ise fazla sevgiye denir.

Sual: Kadın kadına mevlid okur mu?

CEVAP Evet. Erkekler duyarsa caiz değildir.

Sual: Mevlidde (Doğdu ol saatte...) denirken ayağa kalkılır mı?

CEVAP Mahzuru olmaz.

Sual: Yılbaşı gecesi toplanıp mevlid okumak uygun mu?

CEVAP Uygun değil. Bu gecede de her gece ne yapılıyorsa aynı şeyler yapmalı farklı bir şey yapmamalı.

Sual: Mevlid münasebetiyle Peygamber aşırı övüldü. “O da bir beşer [insan] idi Kur’anı getirmekle görevi bitti. Aşırı övmek şirk değil mi?

CEVAP O ilah değildi elbette beşer idi ama “Seyyid-ül-beşer” idi bütün insanların efendisi idi. Hiç kimse Onu Allahü teâlânın övdüğü kadar övemez. Bu övgüden de ancak başka dinde olan rahatsız olur. Hatırlatma: Bazı Hıristiyan fırkaları doğum günü kutlamazlar. Doğum günü kutlamasına yaratıklara tapınmak derler. Selefiyeciler de doğum günü olan mevlidi bid’at sayar Peygambere tapmak derler. Bunların Hıristiyanlarla bu benzer inanışlarında bir sebep olması gerekir.

Efendimiz doğduğu gün

Putlar devrildi yüz üstü

Efendimiz doğduğu gün

Yıkıldı tağutun büstü

Efendimiz doğduğu gün

Hemen secdeye eğildi

Ben peygamberim dedi

Sünnet edilmiş görüldü

Efendimiz doğduğu gün

Kâinat nur ile doldu

Şeytanlar sararıp soldu

Çok garip olaylar oldu

Efendimiz doğduğu gün

Kurumuştu Save gölü

Bin yıl yanan ateş söndü

Kâfirler şaşkına döndü

Efendimiz doğduğu gün

Büyücüler âciz kaldı

Sihrini yapamaz oldu

Kisra’nın köşkü yıkıldı

Efendimiz doğduğu gün
`»HicЯet GeLini«´ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Bu konu için 6 üye, `»HicЯet GeLini«´ adlı üyemize teşekkür etti.
Я (14-02-2011), incitanesi (13-02-2011), jumaru (14-02-2011), mercimek ağacı (14-02-2011), nurküllü (14-02-2011), sahranil (14-02-2011)

Alt 13-02-2011, 09:28   #2 (permalink)
 
incitanesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun
incitanesi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Bu konu için 3 üye, incitanesi adlı üyemize teşekkür etti.
jumaru (14-02-2011), nurküllü (14-02-2011), sahranil (14-02-2011)

Alt 14-02-2011, 12:09   #3 (permalink)
 
nurküllü - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart


Bu günlerin feyzi üzerimize rahmeti geçmişimize bereketi evimize nuru ahiretimize sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun
nurküllü isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Bu konu için 2 üye, nurküllü adlı üyemize teşekkür etti.
jumaru (14-02-2011), sahranil (14-02-2011)
Alt 14-02-2011, 12:50   #4 (permalink)
 
jumaru - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

kandılınız mubarek olsun dualarınızda eksık etmeyın...
jumaru isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 14-02-2011, 01:14   #5 (permalink)
 
sahranil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Rabbim dualarımızı kabul etsin
sahranil isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 14-02-2011, 06:07   #6 (permalink)
 
mercimek ağacı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun

mevlid kandiliniz mübarek olsun
mercimek ağacı isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 14-02-2011, 06:27   #7 (permalink)
Я
Avatar Yok
 
Standart

Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun
Я isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 14-02-2011, 10:33   #8 (permalink)
 
SÜKÛT - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

mevlüt kandiliniz mübarek olsun
SÜKÛT isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 02-02-2012, 11:59   #9 (permalink)
 
`»HicЯet GeLini«´ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart

Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun

Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun

MEVLİD KANDİLİMİZ MUBAREK OLSUN
`»HicЯet GeLini«´ isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
Я (03-02-2012)
Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun

Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun konusu, LakLak Bölümü / Kutlamalar forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kandiliniz mübarek olsun. nurküllü Kutlamalar 5 17-06-2010 10:11
Kandiliniz mübarek olsun.. nurküllü Kutlamalar 4 25-02-2010 11:32
Mevlid Kandiliniz Mubarek Olsun RabiaA Dini Bilgiler 5 25-02-2010 02:39
Mirac kandiliniz mubarek olsun mormavi Kutlamalar 6 24-07-2009 04:00
Regaip Kandiliniz Mubarek Olsun... incitanesi Kutlamalar 10 25-06-2009 01:04

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:06 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.