bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Öğretmenler Forumu

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-06-2011, 02:23   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Okulun Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Okulun Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Okulun özel amaçlarıprogrqamları ve hizmet etkinlikleri öğrenci kümesinin özellikleri okulların tümüne göre değişmekle birlikte bir eğitim kurumu örgüt ve iş yeri olarak okulun başlıca özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir

a- her kurum ve örgüt gibi eğitim kurumlarınında varoluş nedeni olanbelli bir amacı vardır
b- okula devam zorunludur.
c- toplumun gözü okulların üzerindedir
d- okulların kaynakları sınırlıdır
e- okuldaki rol ve statüler sınırlıdır.
f- okullarda işler çoğunlukla küçük kümelerle yürütülür

okulu oluşturan öğeler
okuluneğitim programları öğrenci öğretmen yönetici bina ve araç gereçler olmak üzere beş tane temel öğesi vardır. birbiriyle etkileşim halinde olan bu öğelerin her biri okulun niteliğini etkiler.

eğitim programı:eğitim programı bireyde istenilen yönde davranış değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan tüm etkinlikleri gösteren planlardır. okuldaki tüm etkinlikler eğitim programları doğrultusunda düzenlenir.kapsamlı bir eğitim programında öğretim ders dışı kol etkinlikleri özel gün kutlamaları geziler kısa kurslarrehberlik gibi hizmetler de yer alır.
okul eğitiminin planlı ve kontrollü bir süreç olmasnı sağlayan eğitim programlarıdır. toplum konu alanının ve öğrencilerin özelliklerine uygun olarak hazırlanan programların genellikle hedef kapsam eğitim durumları sınama durumları (değerlendirme) olmak üzere dört temel öğesi vardır.
ülkemizde üniversiteler dışında tüm örgün eğitim kurumlarının programlarının milli eğitim bakanlığı'nın çeşitli birimlerince hazırlanır.talim ve terbiye kurulunca kabul edildikten sonra uygulamaya konur.

öğrenci: eğitim gereksinimi olan ve bu gereksinimi karşılamak üzere öğrenim gören bireydir.
okulda öğretmenin etkili olabilmesi için öğrencilerin kimi özelliklerinin bilinmesi önem taşır.bunların başlıcaları öğrencilerin fizikselzihinsel vesosyal gelişim düzeyleri ile önceki yaşantıları yoluyla kazandııkları bilgiyi beceriyi kazandıkları tutum ve alışkanlıklarıdır. öğrencilerin bu özellikleri bir yandan öğrencilerin eğitim gereksinimlerin belirlenmesine yardımcı olurken öte yandan onların eğitim yoluyla hangi davranışları öğrenebilecekleri hangilerini öğrenemeyeceklerinin göstergeleridir.

öğretmen: öğretmenin okul içinde pek çok görevi vardır. bu görevler yönetmenliklerle belirtilmiştir.
aşağıda bu yönetmenliklerde yer alan görevlerden başlıcaları sıralanmaktadır.

1. öğretmenler kendilere verilen dersleri okuturlar.
2. öğretmenlerin öğretim işlerinde görevleri şunlardır:
*öğretmenler her ders başında eğitim programlarının ders uygulamalarının (çevre tarihi eser müze teknik kurumlar gibi incelemeleri) ve bu deneylerin aylara dağıtılmasını gösteren bir plan hazırlar ve derslere başlamadan bir örneğini okul müdürüne verirler.

* etkili bir öğretim sağlayabilmek için derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerine yararlandırmakla mümkündürler.

* öğrencilerini kişisel çalışmalarla yöneltmek için önlemler alırlar.

* aynı dersi okutan zümrü öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında işbirliği yaparlar.

* derslerde öğrencilerine " yazılı öğrenci ödevleri yönetmenliği" hükümlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek ve geri vermekle yükümlüdür.

* sınav yönetmenliği ile kendilerine verilen görevleri yapmak ayırtman seçildikleri okulların sınavlarında hazır bulunmak zorundadırlar.

* verdikleri dersleri yaptıkları ödevleri deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf defterine yazarak imzalarlar.

3. öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:
* öğretmenler haftada bir gün nöbet tutarlar.
* yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurallarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar.
*öğretmenler kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar.

4. öğretmenlerin yönetim işindeki görevleri şunlardır:
* okulun disiplin ve onur kurulu ile eğitim ve öğretim kurallarında kendisine verilen ödevleri yapmak
* öğretmenler kurulu toplantısına katılmak
* müdürün uygun bulacağı biçimde okulun öteki yönetim işlerine yardımcı olmak
*tebliğler dergisini okumak

yönetici: yönetici okulun amaçlarına ulaşmak için gerekli insan ve maddi kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasından sorumlu olan kişidir.
yöneticilerin temel görevi okulu eğitim programlarında yer alan amaçlarına uygun olara yönetmektir.
okul yöneticileri çoğunlukla atama yoluyla yöneticilik statüsüne girerler.
ülkemizdeeğitim yöneticilerinin temel görevleri öğretmenlerin görevlerinde olduğu gibi yönetmenliklerle belirtilmiştir. bu görevler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

* okul müdürü yönetir
* yönetim işlerinde müdürün yardımcıları öğretmenler ve stajyer öğretmenlerdir.
* müdür yasa yönetmenlik ve emirlerin sınırı içinde okulun bütün işlerini çevirmeye düzene koymaya ve denetlemeye etkilidir.
* müdür öğretim işlerine her hangibir aksamaya neden olmadan yürütür.
* müdür okulun eğitim ve disiplin işlerini düzenler.

Bina Araç ve Gereçler
okul eğitimi okul binasında sınıflarda küme içinde yürütülür.

klasik bir okul binasında bulunması gereken özellikler şunlardır:
* okul binası genel görünüşüyle çocuğa güven vermeli temiz bakımlı ve sağlam olmalıdır.
*okul binalarının büyüklüğü öğrenci sayısı ile uyumlu omalı ve okulda öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri spor yapabilecekleri oyun oynayabilecekleri bir bahçe bulunmalıdır.
* binanın içinde dersliklerin yanısıra en az bir fen bir de bilgisayar labaratuarı ve kütüphane bulundurulmalıdır.
* bina içinde yine öğrenci sayısına ve sağlık koşullarına uygun lavabo ve tuvalet olmalıdır.
* dersliklerin güneş görmesi aydınlık olması sağlık koşullarına uygun öğretim araç ve gereçlerinin kullanmasına olanak sağlayacak donanıma sahip olması gerekir.
anaokulu ve ilköğretim okullarınınbirinci döneminde ise iç mekan düzenlenirken öğrenciler için tehlikeli olabilecek araç- gereçlerin kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
binada sınıflar ile yönetici odaları öğretmen odası laboratuvar arasında ulaşım kolay olmalıdır.bina personelin işini aksatmamalıdır.

çevre:
okul toplumdaki bireylerin eğitilmesi işlevini üstlendiği için bir çok toplumsal kurum ve küme okullarda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgilenilir ve bu etkinlikleri denetler.okulla yakın ilişki içinde bulunan ve bu kurum ve kümeler okulun çevresini oluştururlar.
okulun yakın çevresini oluşturan kişi küme ve kurumların en yetkilileri veliler okul aile birliği iş verenler ve basındır.

OKULUN ÖĞELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Okulun içinde yer alan her bir öğenin okulun amaçlarına ulaşmasında ayrı bir önemi vardır.ancak eğitim programları okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda okul içinde yapılacak tüm etkinlikleri gösterdiği için okul sisteminin temellerini oluşturur
programların en iyi biçimde uygulanmasında okul müdürü ve öğretmenler sorumludur
eğitim programlarının uygulanmasında bina araç ve gereçler gibi insan gücü de dış kaynaklarda önem taşır.
yönetici öğretmenle öğrenci okulun en önemli insan gücü kaynağını oluşturur.

SINIFIN ÖZELLİKLERİ
öğrenci ve öğretmen davranışları sınıfın fiziksel vesosyal özelliklerinden etkilenir. aşağıda bu özellikler kısaca açıklanmaktadır.

sınıfın fiziksel özellikleri:
sınıfın fiziksel ortamının öğrencilerin davranışları ve güdüsü üzerine önemli etki vardır fiziksel ortamın düzenlenmesinde sınıfıngenel görüş ve düzeni sınıfın yoğunluğu öğretim araç ve gerçlerinin yeri ve düzeni sıraların yerleşim biçimi olmak üzere üç temel öğe önemli rol oynar.
çekiciiyi düzenlenmiş bir sınıf öğrencilerin öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerine başarılı olmasına ve kendine güvenmesine yardımcı olur. dağınık kırık dökükçok fazla uyarıcı bulunan sınıflarda öğrencinin ve öğretmenin dikkati dağılır.
sınıftaki sıralarsandalyeler kütüphane dolap gibi eşyalar çocuğun gelişim çağına uygun boyutlarda olmalıdır. çocuklar bu eşyaları fizyolojileri bozulmada kullanabilmelidir. sınıftaki öğrenci sayısı öğretmenin başarısına her tür öğrenciye ayırdığı süreyi giderek öğrencilerin akademik başarısını etkiler. 40 ve daha çok öğrenci bulunan sınıfın öğrencileri akademik başarısına olumsuz 18 ve daha az sayıda öğrenci bulunan sınıfların ise olumlu yönde etkilediğini saptamıştır.
Toplumsal bir küme olarak sınıf
her hangi bir kalabalığın küme olarak nitelendirilmesi için kimi özelliklere sahip olması gerekir. bu özellikler sosyal psikologlara göre değişmekle birlikte kümenin en önemli belirleyicisinin etkileşim olduğu çoğunlukla kabul görmektedir.
küme üyelerinin bir araya gelmeleri ve birlik etkileşime girmelerini sağlayan en önemli etmen ortak amaçlar ya da işlerdir.
küme bilinci gelişmiş sınıflarda öğrenciler ortak çıkarları için normlar oluşturur ve bu normlara genellikle uyarlar. normlar kümedeki etkileşim sürecinde ortaya çıkan ve üyelerin küme içinde nasıl davranacaklarını belirleyen kural ve beklentiler bütünüdür.
sınıftaki öğrencilerin kişilik özellikleri bağlı bulundukları kültürün özellikler geçmiş yaşantılar öğretmenin kişiliği ve öğrenme bilincini etkileşime girerek sınıfın dinamiğini oluşturur. her sınıfta bu özellikler farklı olduğu için her sınıfında dinamiği farklıdır.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Okulun Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Okulun Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir? konusu, Eğitim ve Öğretim / Öğretmenler Forumu forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: okulun özellikleri nelerdir, okulun yapısı ve özellikleri, okulun örgüt özellikleri nelerdir, okul yapısı, okulun özellikleri, okulların özellikleri nelerdir, okulun özellikleri nedir, etkili okulun özellikleri nelerdir eğitimi, okulun örgüt yapısı nedir, etkili okulun özellikleri, okulun yapısı ve özellikleri nelerdir, okulda bulunucak özellikler, okulun amaçları ve yapısı, okul yapisi, okul yapısı nedir,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kalp Hakkında Bilgiler Kalbin Yapısı ve Özellikleri Nelerdir? elif Kalp Sağlığı 1 21-11-2015 06:54
Çiçeğin yapısı ve görevleri nelerdir? elif Biyoloji 5 04-03-2015 12:06
Nüfüs Artışı,Yapısı ,Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 1 01-01-2011 12:02
Özel okulla normal okulun farkı :) Я Karikatürler 1 01-04-2010 11:51
Türklerde Çağlara Göre Cümle Yapısı Nedir?-Cümle Yapısı Hakkında elif Türkçe ve Edebiyat 0 24-06-2009 03:09

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 06:44 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.