bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Öğretmenler Forumu

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-06-2011, 02:24   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Öğretmenin Nitelikleri Ve Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Nitelikleri Ve Görevleri Nelerdir?

Öğretmenlik mesleği günümüzdeeğitim kesimi ile ilgili olan sosyalkültürel ekonomik bilimsel ve teknolojik boyutlara sahipalanda özel uzmanlık bilgi ve becerisini temel alan akademik çalışma ve mesleki yetişim(formasyon) gerektiren profesyonel statüde bir uğraşı alanıdır.
Öğretmenlik mesleğine hazırlıkgenel kültürözel alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile sağlanır.
Türkiye'de milli eğitimi geliştirme projesi çerçevesinde yüksek öğretim kurulunca gerçekleştirilen öğretmen yetiştirme çalıştırmaları sonuçlanmış ve bu proje doğrultusunda 21. yüzyılda görev yapacak öğretmenlerin yeterlikleri belirlenmiştir. bu belirlemeler ışığı altında öğretmen nitelikleri

Alana egemen olma
her öğretmenin öğretmenlik yapacağı alanla ilgili bilgi ve becerilerer sahip olması büyük ölçüde önemlidir.alana egemen olmayan öğretmenlere öğrenciler saygı göstermez.

Öğretme-Öğrenme sürecini yönetme
bu süreçte yer alan yeterlilikler şunlardır:
*plan yapma ve derse hazırlık
*öğretim yöntemlerinden yararlanma
*iletişim becerisini kullanma
*sınıfı yönetme ve öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurma

öğrenci kişilik(rehberlik) hizmetleri:
öğretmenlerin öğrencileri ile yakın ilişkiler kurmalarıonların sağlıklı ve dengeli bir kişilik kazanmalarına yardımcı olmaları ve okuldaki öğrenci kişilik hizmetlerine katkıda bulunmaları gerekmektedir.

kişisel ve mesleki nitelikler:
sosyal bir kurum olan okul kişiliğin gelişmesinde etkili olan çevresel etmenlerin başında sayılabilir.öğretmenler
anne ve babadan sonraçocuğu en çok etkileyen kişilerdir.
gerçekte bir öğretmenin eğitsel yönüonun ne yaptığı ile değilkendisinin gerçekten ne olduğu ile ölçülür.kişilik bakımından yeterli bir öğretmençocukları olumlu yönde etkilerkişilik bakımından zayıf bir öğretmen ise çocukları okuldanöğretmenden ve öğrenme işinden soğutabilir.

Varış (1988) etkili bir öğretmenin kişisel niteliklerini şöyle sıralamaktadır.
*kaygı gerginliği her zaman anlar ve bunu en aza indirir.
*öğrencilerin birey olduğunu ve bireysel ilgiye gereksinim duyduğunu farkeder ve öğrencilerin kendilerini iyi duyumsamamalarını sağlar.
*çalışmaya yürekten inanır ve bunu olumsuz baskı yapmadan gerçekleştirir.
* öğrenci ve aileleri olumlu bir şekilde değerlendirir ve çalışma ortaklığı kurması gerektiğini anlar.
* bağırmaktan kaçınırserin kanlı ve disiplinlidir.
* eleştiriden çok övgüyü tercih eder.
* öğrencilerin coşkusunu yeteneğini ve bireyselliğini fark eder.
* öğrenme ürünlerini ilginç ve değişik yorumlar.
* temel becerileri öğretebilmek için farklı öğrenme yaşantıları düzenler.
* yaratıcılık ve merak öğelerini öğrenme deneyimlerinde anahtar olarak kullanır.
* her kurumda değişşikliği olumlu ve gerekli görür.
*öğrencilerin özelliklerine ve konuya uygun öğretim biçimleri geliştirir.

demirel (1999) çağdaş bir öğretmenin sahip olması ve göstermesi gereken nitelikleri kişisel ve mesleki nitelikler olarak ikiye ayırmaktadır.

kişisel nitelikler:
kişisel nitelikler kendi içinde 3 kümede incelenebilir:
*güdüleyicilik:güdüleyici özelliği olan öğretmenleröğrencilerin olumsuz davranışlarından çok olumlu davranışlarını ön plana çıkarırlar.
*başarıya odaklanma:öğretmen öğrencilerin başarılı olacağına inanmalı ve onları başarılı olma konusunda desteklemelidir.
*profesyonellikrofesyonellikle ilgili nitelikler işbirlikesneklik ve bilgililik biçimindesıralanmaktadır.

mesleki nitelikler:öğretmenin mesleki nitelikleri şöyle sıralanabilir:

*öğretim sürecini planlama:öğretmen öğretim sürecini önceden ne kadar iyi planlarsa öğrenciler o kadar kolay ve etkili öğrenir.
öğretme öğrenme sürecinin etkili olabilmesi uygun yöntem ve tekniklerin seçimine bağlıdır.
*Etkili iletişim kurma: iyi iletişim kurma becerilerinin başındaöğretmenin açık anlaşılır ve doğru bir dil kullanması gelmektedir.
*sınıf yönetimi: sınıf yönetimi öğrencilerle etkili iletişim kurabilme sınıf içi sorunların çözümünde öğrencilere öz yeterlilik ve içsel denetimkazandırma çatışmaları en aza indirerek öğretimin verimliliğini yükseltme becerisidir.

* etkili sınıf yönetimi:
* öğrenci katılımını arttırır.
* olumsuz davranışları azaltır.
* öğrenmeye ayrılan süreyi arttırır öğrenci başarısına katkıda bulunur.
* öğrencilerin sorumluluk ve davranışlarını denetleme becerilerini geliştirerek bu konularda içsel ölçütler oluşturmalarını sağlar.

* zamanı etkili kullanma :
öğretim zamanını etkili kullanmanın temel koşuluöğretim sürecinin önceden ve iyi bir biçimde planlanmasıdır.

*öğrenmeleri değerlendirme:
öğrenmeyi değerlendirmenin en etkili yolu değerlendirmenin girişte süreç devam ederken ve çıkışta yapılmasıdır.

REHBERLİK YAPMA
ÖĞRETMENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Öğretmenin sınıf içindeki görev ve sorumlulukları:
bir OECD yayınında (1979) öğretmenin sınıf içindeki görev ve sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır.

*öğreticilik
*gözetmenlik
*danışmanlık
*üyelik/veya başkanlık

öğretmenin sınıf dışındaki görev ve sorumlulukları:
öğretmenin öğrenmeyi kolaylaştırma öğrenciyi geliştirme ve rehberlik gibi rolleri sınıf dışında da sürmekte ve bu roller çevresindekileri geliştirmeye yöneliktir.
ayrıcaöğretmenden toplum içinde değişme ve gelişme süreçlerine önderlik etmesi de beklenmektedir.

okulöncesi öğretmenin görevleri:
*eğitim programına uygun olarak yıllık ünite ve günlük planları hazırlama ve uygulama.
* çocukların kişisel bilgi formunu doldurmagelişim kayıtlarını tutma ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlama
*anne babalarla yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama
* çocukların gelmeden önce ve ayrılıncaya dek okulda bulunma (görev dinlenme ve yemek saatlerinde de devam eder.)
*özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alma.
*tebliğler Dergisinigenelgeleriemirleri
okuma ve imzalama
*okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili öteki görevleri yapma.

GELECEĞİN ÖĞRETMENLERİ
Joel Burdin 1990 sonrasına ilişkin kestirmelerde bulunurken geleceğin öğretmenlerinin genel niteliklerini şöyle açıklamaktadır:

Geleceğin öğretmeni:
*değerler geliştiren
*kaynak arayan
*güçlükleri ve sorunları tanıyan
* disiplinler arası bağlantılar kuran
* insan ilişkilerini geliştiren
* meslek seçimi ve boş zaman uğraşlarıdanışmanlık yapan
*çevrenin incelenip öğrenilmesine yardım eden
* öğretme ve öğrenme konusunda uzman sayılan
* mesleğe hazırlıkta öğrencilere yardımcı ve önder olan
*geleceğe yönelik süreçlerden ve eldeki temel bilgilerden yararlanmasını bilen bir insan olmalıdır.

1.aşağıdakilerden hangisi öğretme öğrenme sürecini yönetmede gereken yeterlikler arasında yer almaz?
a. plan yapma ve derse hazırlık
b.öğretim yöntemlerinden yararlanma
c. iletişim becerisini kullanma
d. psikolojik danışma yapma
e. öğrencileri değerlendirme ve kayıt tutmacevap: "d" dir.


2.aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğretmenin kişisel nitelikleri arasında yer almaz?
a. kaygı ve gerginliği her zaman anlar ve bunu en aza indirir.
b. bağırmaktan kaçınır serinkanlı ve disiplinlidir.
c. aileleri eğitim ortamından uzak tutar çalışmalara katılmalarını engeller
d. eleştiriden çok övgüyü terciheder.
e. öğrenme ürünlerini ilginç ve değişik yorumlar.


cevap: "c" dir.


3.aşağıdakilerden hangisi çağdaş bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki nitelikleri arasında yer almaz?
a.öğretim sürecini planlama
b. güdüleyicilik
c. etkili iletişim kurma
d. çeşitli öğretim yöntem ve niteliklerinden yaralanma
e.zamanı etkili kullanma


cevap :"b"dir.

4. öğrencilerle etkili iletişim kurabilme sınıf içi sorunların çözümünde öğrencilere özyeterlik ve içsel denetim kazandırma çabalarını en aza indirerek öğretimin verimliliğini yükseltme becerisine ne denir?
a. sınıf yönetimi
b.öğreticilik
c.mesleki yeterlik
d.yönetim
e. rehberlik


cevap :"a"dır.


5. aşağıdakilerden hangisi okul öncesi öğretmeninin görevleri arasında yer almaz?
a. eğitim programına uygun olarak yılllık ve günlük planları hazırlama ve uygulama
b. özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alma
c. anne ve babalara yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama
d. çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya dekokulda bulunma
e. mesleki rehberlik yapma


cevap: "e"dir.


6. aşağıdakilerden hangisi geleceğin öğretmeninin nitelikleri arasında yer almaz?
a. değerler geliştiren
b. güçlükleri ve sorunları tanıyan
c. disiplinler arası bağlantılar kuran
d. geleceğe yönelik süreçlerden ve eldekitemel bilgilerden yararlanmasını bilen
e. öğretiminin bireyleşmesini sağlayan


cevap :"e"dir.


7.aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
a. alana egemen olma
b. mezuniyet sonrası gelişime açık olma
c. öğretme öğrenme sürecini yöneltme
d. kişisel özellikler
e. mesleki özellikler


cevap : "b"dir.


8.aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kişisel niteliklerinden biridir?
a. normal başarı beklentisi
b. komik davranması
c. ölçütlere uygun ve kurallı davranması
d. aceleci olması
e. cesaretlendirici ve destekleyici olması


cevap: "e"dir.


9.aşağıdakilerden hangisi etkili sınıf yönteminin yararlarından biri değildir?
a. olumsuz öğrenci davranışlarının azalması
b. öğretmenin katılımını arttırması
c. öğrencinin olumsuz davranışlarının artması
d. öğretmenin sorumluluklarının artıp öğrencinin sorumluluklarının azalması
e.çalışkan öğrencilerinin başarısı artar.


cevap : "b"dir.


10. aşağıdakilerden hangisiöğretmenin sınıf içindeki görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
a. danışmanlık yapma
b. yönetici olma
c. başkanlık yapma
d. çevredekileri geliştirme
e. model olma


cevap : "d" dir.


11.geleceğin eğitim sistemlerinde aşağıdakilerin hangisi kaçınılmazdır?
a. öğretimin bireyleştirilmesi
b. öğretim etkinliğine daha çok katılım
c. öğretim kümesinin büyüklüğü
d. öğretimde esnek uygulamalar
e. öğretimde iş alanlarına dönük yaklaşımlar


cevap : " a" dır.
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Öğretmenin Nitelikleri Ve Görevleri Nelerdir?

Öğretmenin Nitelikleri Ve Görevleri Nelerdir? konusu, Eğitim ve Öğretim / Öğretmenler Forumu forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: öğretmenin özellikleri nelerdir, nitelikli öğretmenin özellikleri, öğretmen özellikleri nelerdir, nitelikli öğretmen özellikleri, öğretmen nitelikleri ve özellikleri, öğretmenin nitelikleri nelerdir, öğretmenin özellikleri ve görevleri, öğretmen nitelikleri nelerdir, öğretmenlerin özellikleri ve görevleri, öğretmenin sorumlulukları nelerdir, öğretmenlerin özellikleri nelerdir, nitelikli ogretmen ozellikleri, nitelikli öğretmenin özellikleri nelerdir, nitelikli ögretmen ozellikleri, öğretmenin nitelikleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Başbakanın Görevleri Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 18 15-05-2016 10:49
Ağzın Görevleri Nelerdir? elif Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 07-06-2011 01:40
Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 0 11-03-2011 04:55
Böbreğin Görevleri Nelerdir? elif Sağlığımız 0 25-02-2011 02:47
Allah'ın Özü ve Nitelikleri Nelerdir? elif Dini Bilgiler 0 16-07-2008 02:43

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:08 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.