bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Öğretmenler Forumu

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-06-2011, 02:25   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Nelerdir?

Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Nelerdir?

1.öğretmenlikinsanlaröğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
2.öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur.
3.öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir.
4.öğretmenlik kadınların yoğun olarak çalıştığı bir meslek alanıdır.
5.öğretmenlikdaha çok orta ve ortanın altında gelire sahip grupların tercih ettiği meslektir.
6.öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
7.öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
8.öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
9.öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.

KİMİ AVRUPA ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN EĞİTİMİ
Almanya'da öğretmen yetiştirme
Almanya'da öğretmen eğitimi eyalatlerinin sorumluluğunda olup yükseköğretim 1.devlet sınavı stajyerlik eğitimi ve 2. devlet sınavı olmak üzere dört aşamayı kapsar.

Fransa'da öğretmen yetiştirme
günümüzde fransada öğretmen ortaöğretimden sonra beş yıllık bir yükseköğretimden geçmeyi gerektirmektedir.ilk öğretim ve ortaöğretim I. basamakta görev yapacak öğretmenler lise olgunluk diplomalarını aldıktan sonra üç yıllık bir yüksek öğrenim görürler ve bu öğrenim sonrası bir sınavdan geçerek eğitim yüksek okullarında iki yıl daha öğrenim görürler.
ortaöğretim II.basamakta öğretmen olmayı amaçlayan adaylar ise üniversitelerde ya da yüksekokullarda en az üç yıllık bir öğrenim görürler daha sonra da bir seçme sınavı ile öğretmen eğitim ensititülerine alınırlar.Adaylar bu enstitülerde amaçladıkları öğretmenlik alanlarına göre 2-3 yıl daha öğrenim görürler.
fransa da tüm öğretmenlerhizmetçi eğitim etkinliklerine katılmak zorundadırlar.

İngiltere'de öğretmen yetiştirme
ingiltere'de öğretmenlereeğitim kolejleriüniversitelerin öğretmen yetiştiren fakülteleri ya da bölümlerinden yetiştirilmektedir.

TÜRKİYE'DE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN DURUMU
1982 yılında çıkartılan yasa gücündeki kararname ile öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim kurumları üniversitelerin yapısında toplanmış ve üniversiteler bu tarihten başlayarak öğretmen yetiştirme göreviyle doğrudan yetkili kılınmıştır.

1989-1990 öğretim yılında ilköğretim I. devreye öğretmen yetiştiren eğitim yüksek okullarının öğrenim süresi dört yıla çıkartılmış ve bu konularda da dört yıllık lisans uygulaması başlatılmıştır.
ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş milli eğitim bakanlığının denetimindedir.
Türkiye'de öğretmenlerin mesleki örgütlenme hareketleri 1908 yılına kadar dayanmaktadır.ancak öğretmenler gerçek anlamda mesleki örgütlenme haklarını 1961 anayasası ile elde etmişler ve türkiye öğretmenler sendikasını (TÖS) kurmuşlardır.1971 yılında devlet memurlarının sendika kurma hakları ellerinden alınıncaöğretmenler dernek kurma yoluna gitmişler ve çeşitli dernekler altında örgütlenmişlerdir.Bu dernek öğretmenler arasında dayanışmayı sağlamaktan daha çok kamplaşmaya yol açtığı gerekçesiyle 12 eylül 1980 harekatından sonra kapatılmıştır.1990 lı yıllardan sonra öğretmenler yeniden sendikalar kurarak örgütlenme çalışmalarını başlatmışlardır.

TÜRKİİYE'DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELLERİ
Türkiye öğretmen yetiştirme bakımından 150 yılı aşkın bir geçmişe ve zengin bir deneyime sahiptir.ülkemizde öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirme konusuher dönemde güncelliğini korumuş önemini hiç bir zaman yitirmemiş tam tersine değişik boyutlar kazanmıştır.

Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra eğitime yapılan en önemli katkı öğretmenliğin yasal olarak "meslek" durumuna getirilmesidir.1924 tarih ve 439 sayılıo yasada "öğretmenlik devletin genel hizmetlerinden eğitim ve öğretim görevini üstüne alan bağımsız sınıf ve derecelere ayrılan bir meslek" olarak tanımlanmıştır.

Cumhuriye döneminde geliştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri:
* köy muallim mektepleri
* köy enstitüleri
* ilk öğretim okulları
* üç yıllık eğitim enstitüleri
* yüksek öğretmen okulları

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİNDE YETİŞTİRİLMESİ
Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimleri ne kadar önemli ise mesleğe atandıktan sonra hizmet içinde eğitilmeleri de o kadar önemlidir. çünkü öğretmenlerin bilimsel teknolojik ve mesleki gelişmelerden haberdar olabilmeleri kendilerini yenileyebilmeleri görevlerini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmeleri sürekli olarak eğitilmelerini gerektirmektedir.bu da ancak öğretmenlerin hizmet içinde eğitilmeleriyle olanaklıdır.
hizmetçi eğitim belirli bir maaş ya da ücret karşılığında çalışan personele görevleri ile ilgili bilgibeceri ve tutumlar kazandırmak amacıyla yapılan eğitimdir.
Öğretmenlere dönük hizmet için eğitimöğretmenlerin meslek yaşantıları içinde performans ve verimliliklerini geliştirmeye yönelik her türlü eğitsel etkinlikleri kapsar.
Öğretmenlerin hizmetçi eğitim programlarımerkezde milli eğitim bakanlığı hizmet içi eğitim dairesi başkanlığı illerde il milli eğitim müdürlüğü tarafından planlanmakta ve uygulamaya konulmaktadır.


1.öğretmenlerin mesleki örgütlenme haklarını elde ettiği Türkiye öğretmenler sendikasının kurulduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1971
b. 1982
c. 1961
d. 1940
e. 1985


cevap: "c"dir.


2. aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet döneminde geliştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri arasında yer almaz?
a. köy muallim mektepleri
b. güzel sanatlar akademisi
c. köy enstitüleri
d. ilk öğretmen okulları
e. yüksek öğretmen okulları


cevap: "b" dir.


3. belirli bir maaş ya da ücret karşılığında çalışan personele görevleri ile ilgili bilgi beceri ve tutumlar kazandırmak amacıyla yapılan eğitime ne denir?
a. informal eğitim
b. formal eğitim
c. yaygın eğitim
d. örgün eğitim
e. hizmet içi eğitim


cevap : "e"dir.


4. öğrencileri bulundukları ortamdan uzaklaştırmadan onları köy yaşamının içinde yetiştiren öğretmenlik sağlık memurluğu ve ebelik olmak üzere 3 dalda program uygulayan 1940 yılında kurulan öğretmen yetiştiren eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. köy enstitüleri
b. köy muallim mektepleri
c. ilk öğretmen okulları
d. üç yıllık eğitim enstitüleri
e. yüksek öğretmen okullarıcevap: "a"dır.


5. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlik mesleğine ilişkin söylenecek olumlu özelliklerden biridir?
a. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
b. öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.
c. öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir.
d. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
e. öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.cevap:"d" dir.


6. öğretmenlik mesleğinin özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.öğretmenlik insanıöğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
b. öğretmenlik tüm ülkelerde yaygın olarak görülen bir meslektir.
c. öğretmenlik genelde orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocukları tarafından tercih edilmektedir.
d. öğretmenlik diğer mesleklere oranla toplumsal statüsü en yüksek olan bir meslektir.
e. öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.


cevap: "d"dir.


7.ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi hangi kurum tarafından yapılmaktadır?
a. başbakanlık
b. milli eğitim bakanlığı
c. devlet planlama teşkilatı
d. üniversiteler
e. öğretmen sendikaları


cevap: "b" dır.


8. aşağıdakilerden hangisi öğretmen meslek örgütlerinin sağladığı yararlardan biri değildir?
a. üyeler arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlama
b. mesleğe ilişkin standartlar geliştirme
c. mesleki yayınlar yapma
d. meslek ahlakının oluşmasına katkıda bulunma
e. üyelerinin maaşlarını arttırma


cevap : "e" dir.


9. Türkiye'de öğretmenlik ilk kez hangi yasayla meslek durumuna getirilmiştir?
a. 1924 tarih ve 439 sayılı yasa
b. 1926 tarih ve 789 sayılı yasa
c. 1940 tarih ve 3803 sayılı yasa
d. 1954 tarih ve 6234 sayılı yasa
e. 1973 tarih ve 1739 sayılı yasacevap: "a" dır.10. aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin hizmet içinde yetiştirilmesini gerektiren etmenlerden biri değildir?
a. bilim ve teknolojideki gelişmeler
b. öğretmenlik mesleğindeki gelişmeler
c. öğretmenlerin bilgilerini tazelemek istemeleri
d. öğrenilen bilgilerin kısa sürede işlevini yitirmesi
e. öğrencilerin toplumsal ekonomik konumlarındaki değişmeler.


CEVAP "e "
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Nelerdir?

Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Nelerdir? konusu, Eğitim ve Öğretim / Öğretmenler Forumu forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: öğretmenin insanlara faydaları, öğretmenliğin faydaları, öğretmenlerin insanlara faydaları, öğretmenin faydaları nelerdir, öğretmenin bize yararları, öğretmenliğin insanlara yararları, öğretmenliğin insanlara faydaları, öğretmenin insanlara faydası, öğretmenlerin insanlara faydaları nelerdir, öğretmenlerin topluma faydaları, ögretmenin insanlara faydaları, öğretmenin insanlığa faydaları, öğretmenlerin insanlığa faydaları, öğretmenliğin faydaları nelerdir, öğretmenlik mesleğinin insanlara faydaları,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Anı (Hatıra) ve özellikleri nelerdir? elif Türkçe ve Edebiyat 3 25-10-2011 01:43
2011 Kpss A Grubu Ve Öğretmenlik Tarihi elif KPSS 0 10-06-2011 01:01
2011 KPSS Öğretmenlik Başvuru İşlemleri elif KPSS 0 10-06-2011 12:58
2011 KPSS Öğretmenlik Başvuru Kılavuzu elif KPSS 0 10-06-2011 12:56
Ay ve özellikleri Nelerdir? elif Coğrafya 0 26-02-2011 09:25

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:42 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.