bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > GENEL KÜLTÜR > Eğitim ve Öğretim > Öğretmenler Forumu

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 13-06-2011, 02:26   #1 (permalink)
 
elif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Öğretmenlik Mesleği ile ilgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Öğretmenlik Mesleği ile ilgili Temel Kavramlar Nelerdir?

EĞİTİM: bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme süreci.
*eğitim bir süreçtir.
*eğitim sürecinde bireyde davranış değişikliği meydana getirmektir.
*davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu meydana gelir.

informal eğitim:bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinlikleridir.örn\usta çırak ilişkisiarkadaş ortamı
formal eğitimlanlı eğitim etkinlikleridir.

formal eğitim ikiye ayrılır:
örgün eğitim:belli bir yaş kümesindeki bireyleremilli eğitim amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir.

yaygın eğitim: örgün eğitim sistemine hiç girmemiş bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamakların birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinme duydukları alanda yapılan eğitimdir.örn\ özel kurslar v.s.

öğrenme:yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli davranışlardır.

öğrenmenin ortak özellikleri:
1.öğrenme sonucunda davranıştaki değişim davranışta gözlenebilir bir değişme olması.
*birey o güne kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
*var olan davranışını geliştirebilir.
*daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir
2.davranıştaki değişikliğin yaşantı ürünü olması.
3.davranıştaki değişmenin nispeten sürekli olması
4.davranıştaki değişmenin yorgunlukhastalık gibi etmenler nedeniyle geçici bir biçimde meydana gelmemişolması.
5.davranıştaki değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşmaması.

öğretme:öğrenmenin kolaylaştırılmasıöğrenmeye rehberlik edilmesiöğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesinde yardımcı olunması sürecidir.

öğretimkullarda gerçekleştirilen planlıdenetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinlikleridir.
romizowski (1986)eğitim ve öğretim arasındaki farkı şöyle açıklar : öğretim önceden saptanmış amaçlara varmak için kenarı parmaklıklarla çevrili bir yolu izlemeye benzer. eğitim ise yolun sağındaki ve solundaki tarlalarda özgürce dolaşmaktır.
öğretim sürecini çözümlediğimizde dört temel öğenin olduğunu görmekteyiz:

hedefler:öğretim etkinlikleri sonucunda öğrenende ortaya çıkacak davranışları tanımlar.

içerik: öğretim sürecin de öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsar.

eğitim durumları:öğrencilerin hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken öğrenme yaşantılarını sağlayacak dış koşulların düzenlenmesidir.

değerlendirme: öğrencilerin hedeflere ulaşma durumlarının çeşitli ölçme araçları ile belirlenmesidir.

öğretim sırasında şu noktalar göz önünde bulundurulması gerekir:

*öğretirken öğrenenin kavramagücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
*öğrenenin öğrenme gücüöğretilen konuyanesneye göre değişir.
*uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
*uyarımlar ölçülü olmalıdır. şiddetli uyarım duygusal dengeyi bozabilir.
*ödüllendirme ile denetlenen öğrenmegenellikle ceza ile denetlenenöğrenmeye oranla daha etkilidir.
*öğreneni başarısızlıkla suçlamak öğrenmesine ket vurabilir.
*bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma oranla daha etkili öğrenme sağlar.
* öğretimde temel olan başarıdır.
*seçilen amaçlar bireyler için gerçekçi olmalıdır.
*öğrenmede geçmiş yaşantıların önemli bir yeri vardır.
*öğrenenöğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.
*anlamlı konular anlamsız ve anlaşılması güç konulara göre daha kolay öğrenilir.
*beceri öğrenirkenyineleme alıştırmaları yapılması öğrenmenin etkili olmasını sağlar.
*öğrenen öğrenme yaşantıları davcarasındaki ilişkileri kendi bulur veyeni durumlara uygulamadeneyimi kazanırsaöğrendiği şeyleri başka konularadaha kolay transfer eder.
*öğrenme sürecinde uzun süre hazırlanması istenen konular için ayrı zamanlarda ara sıra anımsamalar yapılması gerekir.
***eğitim ve öğretim süreçlerinde amaç öğrenmeyi sağlamaktır.
ancak bu süreç planlıprogramlı ve güdümlü ise ve istendik yönde davranış kazandırmayı amaçlıyorsa öğretim süreci gündeme gelmektedir.
eğitimöğretime kıyasladaha kapsamlıyaşam boyu sürenistendik ve istenmedik davranış değişikliklerini içeren bir süreçtir.

1. aşağıdakilerden hangisi eğitim için söylenemez?
a-) eğitim belli bir zaman diliminde gerçekleşen bir süreçtir.
b-) eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelir.
c-) öğrenmenin oluştuğu her durumdainsan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir.
d-)eğitim istendik nitelikteki davranış değişikliklerinin oluşturulmasını yani geçerli öğrenmeleri kapsamaktadır.
e-) eğitim ikiye ayrılır informal ve formal eğitim.

cevap: "a" eğitim belli bir süreçte değil yaşam boyu devam eder.

2. usta çırak ilişkisi sonucu kazanılan davranışlar hangi eğitimin kapsamındayer alır?
a. formal eğitim.
b. örgün eğitim
c. yaygın eğitim
d. informal eğitim.
e . görsel eğitim

cevap:" d "dir.bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir.

3. aşağıdakilerden hangisi öğretme için söylenemez?
a. öğretme herhangi bir öğrenmeyi kılavuzlama ve sağlama faliyeti olarak tanımlanabilir.
b. öğretme sürecinde öğrenen öğreten ve öğrenilen diyebileceğimiz üç öğenin etkileşimi söz konusudur.
c. öğretme etkinlikleri her zaman eğitim kurumlarında düzenlenir.
d. öğretme ve öğrenme kimi zaman birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşebilmektedir.
e. öğretme öğrenmenin kolaylaştırılması süreci olarak ele alınabilir.

cevap : "c " dir.öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması gerekmez.

4. aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi için öğretim sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
a .öğretirken öğrencinin kavrama gücünü göz önünde bulundurmak gerekir.
b. uyarılan bir insan uyarılmayana göre daha kolay öğrenir.
c. seçilen amaçlar birey için gerçekçi olmalıdır.
d. birey sürekli dıştan uyarılınca daha etkili öğrenir.
e. öğrenenöğretim sürecine aktif olarak katılırsa daha kolay öğrenir.

cevap: "d" dir. bireyin içinden gelen uyarım dışarıdan verilen uyarıma göre daha etkili öğrenme sağlar.

5.aşağıdakilerin hangisi öğrenmenin davranış değişikliği üzerindeki etkisi için söylenemez?
a.öğrenmedavranışta geçici değişiklikler yaratan etkendir.
b.öğrenme sonucunda davranışta gözlenebilir bir değişme meydana gelir .
c.birey o güne o kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
d.var olan davranışı geliştirebilir.
e.daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

cevap: "a"dır. öğrenme geçici değil kalıcıdır.

6.aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine verilen addır.
a.formal eğitim
b.informal eğitim
c.örgün eğitim
d.yaygın eğitim
e.eğitim
cevap:"b"dir.

7.büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelerle atfedilmeyecekyaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta nispeten kalıcı izli değişme hangisidir?
a.öğretim
b.eğitim
c.öğrenme
d.öğretme
e.hedef

cevap:"c"dir.

8.aşağıdakilerden hangisiöğretim sürecini oluşturan temel öğeler arasında yer almaz?
a. öğrenme
b.hedef
c.içerik
d.eğitim durumu
e.değerlendirme

cevap "a"dır.

9. okullarda gerçekleştirilen planlıdenetimli ve örgütlenmiş öğretme etkinliklerine ne denir?
a.eğitim
b.öğrenme
c.öğretme
d.değerlendirme
e.öğretim

cevap:"e"dir.

10.öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgi beceri ve tutumları kapsayan aşama hangisidir?
a. hedefler
b.içerik
c.eğitim durumları
d.öğrenim durumları
e.değerlendirme

cevap:"b"dir.

11.eğitim çabaların genel amacı nedir?
a.bilgi kazandırma
b.toplumsal uyum sağlama
c.belli beceriler kazandırma
d.yetenek geliştirme
e.gereksinimleri karşılama

cevap:"b"dir.

12.aşağıda verilen tanımlardan hangisi öğretimin tanımıdır?
a.biyokültürel ve sosyal bir varlık olaninsanın yetiştirilmesidir.
b.okullarda ve okul sonrasında verilen her türlü bilgi ve beceridir.
c.insanın kişiliğini besleme sürecidir.
d.planlıprogramlı ve destekli bir süreçtir.
e.sürekliliği olan bir süreçtir.

cevap:"d"dir.

13.aşağıda verilenlerden hangisi öğrenmenin ortak özelliklerinden biri değildir?
a.değişmenin nispeten sürekli olması.
b.davranışta gözlenebilir bir değişmenin olması.
c.değişmenin yalnızca büyüme sonucunda oluşması.
d.değişikliğin yaşantı ürünü olması
e.değişmenin kalıcı izli olması.

cevap:"c"dir.

14. aşağıdakilerin hangisi öğretme süreci için yanlış bir anlatımdır?
a. öğretme sürecinin her zaman okulda yer alması.
b. öğrenenöğreten ve öğrenilen öğelerini kapsaması.
c.öğretenin kimi bilgi ve becerilere sahip olması.
d. öğretme süreçlerinin hepsinde aynı öğelerin yer alması.
e.öğrenmenin klavuzlanarak sağlanması.

cevap:"a"dır.

15.aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?
a.tüm eğitim etkinlikleri öğretim kapsamındadır.
b.eğitim yaşam boyu süren kapsamlı bir süreçtir.
c.öğretim her zaman bir plan doğrultusunda gerçekleşmez.
d.eğitim sürecinde öğrenmeden çok söz edilemez.
e.öğretme işi uygun bir yer ve zaman ister.

cevap:"b"
elif isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Öğretmenlik Mesleği ile ilgili Temel Kavramlar Nelerdir?

Öğretmenlik Mesleği ile ilgili Temel Kavramlar Nelerdir? konusu, Eğitim ve Öğretim / Öğretmenler Forumu forumunda tartışılıyor.Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir? elif Genel Kültür Paylaşımlarınız 3 02-04-2015 11:55
Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Nelerdir? elif Öğretmenler Forumu 0 13-06-2011 02:25
Temel Haklarımız Nelerdir? elif Kadın ve Hukuk 0 27-02-2011 06:01
Ekoloji,Ekolojik Kavramlar Nelerdir? elif Coğrafya 0 04-02-2011 07:05

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 03:21 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.