bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > MÜZİK DÜNYASI > Türküler > Ozanlarımız ve Aşıklarımız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 28-03-2009, 09:14   #1 (permalink)
 
ada44 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Kuloğlu

KULOĞLU

Şimdi Bir Sevdaya Düştüm Yenile
Kimse Gelip Hatır Sormak İstemez
Divanesin Derim Deli Gönlüme
Hiç Aklın Başına Dermek İstemez

Kuloğlu Dünyaya Kıldın Mı Nazar
Herkes De Halince Bir Dolap Düzer
Ecel Öncümüzden Çekinip Gezer
Fırsat Gözler Aman Vermek İstemez

Kuloğlu on yedinci Yüzyılın ünlü asker ozanlarındandır. Hayatı üzerine tek sağlam bilgi bugüne kadar Dördüncü Murat'ın ölümü üzerine söylediği ağıttı. Biz yeni bulduğumuz on bir şiiriyle bu repertuarı genişlettik.

Adı geçen ağıt dışında merhum Fuat Köprülü ile Sadettin Nüzhet merhumun verdiği bilgiler hepten yanlıştır.

Fuat Köprülü'nün ileri sürdüğü Sadettin Nüzhet' in de kabul ettiği gibi Kuloğlu Safranbolu'lu Süleyman Ağa değildir. Bir defa Kuloğlu'nun adı Süleyman değildir. Kuloğlu Yeniçeri olup bir şiirinde adının Mustafa olduğunu söylüyor. Şiirin ilgili bölümü şudur:

Ben Kuloğlu Mustafa'yım mailim güzele ben
Hem münkire hem asiye meyletmem ağyara ben
Yalın ayak başı kabak öyle vardım yare ben
Bir kere geldi de dedi: budalam dağdan gelir

Evliya Çelebi bir olayı anlatırken zamanın ozanlarını sıralıyor bu arada Kuloğlu'nu da anıyor.

SANATI

KULOĞLU on yedinci yüzyılda yetişen çağdaşları içinde kültürü ve ünü geniş bir ozandır. Halk şiirinin her bakımdan en güçlü temsilcilerindendir. Bu görüşü Kuloğlu'ndan az sonra yetişen ve geniş ün kazanan Aşık Ömer <<şairname>>sinde şöyle anlatır:

Kuloğlu'nun belli nam-ü nişanı

O Aşık Ömer ki öyle kolay kolay ozan beğenmez. Karacaoğlan'ı bile küçük görür. Ona modası geçmiş der.

Çağdaşlarının Kuloğlu'nun şiirlerine yaptıkları benzeklerden anlaşılıyor ki onlar üzerinde etkili olmuştur. Bunu yakından görmek için her hangi bir antolojiye bakmak yeter .

Kuloğlu halk şiiri tekniğini çok iyi bilen gerçekten güzel eserler veren usta bir aşıktır. Konusu daha çok aşktır. Onda tasavvufa hemen hiç rastlanmaz. Bir asker ve aşk şairidir. Kuloğlu gerçekten içli ve sanatçı yaratılıştadır. Bu özelliği dolayısıyladır ki ünü on sekizinci yüz yıl sonuna dek sürmüştür. Yüzlerce cönkte yaptığımız araştırma bu geniş ünü her zaman kanıtlamıştır.
Cahit Öztelli
Üç Kahraman Şair Köroğlu Dadaloğlu Kuloğlu
Milliyet yayınları-1974

Eserlerinden bazıları:
1
Bu Cihan İçere Bir Bir Seçilmiş
Sedef Midir İnci Dane Midir Bu
Yanakları Al Al Olmuş Açılmış
Mücella Gül-i Handane Midir Bu

Hüma Kuşu Gibi Pervaz Edersin
Aduya Kendini Hem-Raz Edersin
Bir Buse Vermeye Bin Naz Edersin
Sevdiğim Ötüme Derman Mıdır Bu

Hünidir Gözlerin Kaşların Hilal
Bu Hasta Gönlüme Ieblerin Zülal
Binde Bir Görmedim! Ben Böyle Cemal
Acaba Yusuf-ı Ken'an Mıdır Bu

Kuloğlu Derdinden Çün Yanıp Tüter
Ben İnsaf Umarken Senden Hey Dilber
Beyaz Gerdan Üzre Ben Kater Kater
Habeş'e Çekilen Kervan Mıdır Bu


2
Şimdi Bir Sevdaya Düştüm Yenile
Kimse Gelip Hatır Sormak İstemez
Divanesin Derim Deli Gönlüme
Hiç Aklın Başına Dermek İstemez

Vermedim Ben Bana Bu Yolda Elik
Her Zaman Görünüp Eyle Eyilik
Hava-Yi Heveste Geçip De Gönül
Dosta Layık Amel Görmek İstemez

Nefs-İ Emmare İle Olmaz Dirlik
Meğer Bun ZebunEtmek İmiş Erlik
Ömrüm Tamam Oldu Yetişti Pirlik
Yiğitlik Gidiyor Durmak İstemez

Gönül Var Abdal Ol Hırka Biçin De
Sına Taliin Bir İki Biçimde
Felek Görüp Beni Halkın İçinde
Gözün Gözümden Ayırmak İstemez

Kuloğlu Dünyaya Kıldın Mı Nazar
Herkes De Halince Bir Dolap Düzer
Ecel Öncümüzden Çekinip Gezer
Fırsat Gözler Aman Vermek İstemez


3
Dağlar Başı Oldu Yurdum
Ağlayıp Gezer Yürürüm
Günden Güne Arttı Derdim
İnleyip Gezer Yürürüm

Güzelliğin Tarzı Budur
Mah Cemalin Olmuş Bedir
Aşıklığa Çare Nedir
Soyunup Gezer Yürürüm

Yine Firkatinle Yandım
Kendimi Engine Saldım
Muhabbet Bahrine Daldım
Boylayıp Gezer Yürürüm

Boyu Uzun İnce Bellim
Mah Yüzünde Çifte Benlim
Senin İle Deli Gönlüm
Eğleyip Gezer Yürürüm

Kuloğlu Der Geydim Postu
Kaçırdım Gözleri Mesti
Halden Bilen Nazlı Dostu
Arayıp Gezer Yürürüm


4
Gönül Yare Çatayım Der
Çare Bilmem Neylesem Ben
Sarılıp Da Yatayım Der
Sarabilmem. Neylesem Ben

Kaşların Benzetmiş Yaya
Ya Doğ Ya Doğarım Der Aya
Yüz Sürüp De Hakipaye
Sürebilmem Neylesem Ben

Dinleyin Şirin Sözüyün
Yetirir Kendiyi Özün
Rü-Be-Rü Ol Mah Yüzün
Görebilmem Neylesem Ben

Benim Arzum Dinarında
Can Satılmaz Pazarında
Eı Kavşurup Karşısında
Durabilmem Neylesem Ben

Kuloğlu Burda Dost Orada
Nedir Çektiğim Arada
Na-Murat Kaldım Murada
Erebilmem Neylesem Ben


5
Olalı Yavruya Vurgun
Kimseler Bilmez Halimden
Alem Harap Olur Bir Gün
Korkarım Gözüm Selinden

Güzel Aşıktan Kaçar Mı
Yalan Yere Ant İçer Mi
Efendisi Vazgeçer Mi
Boynu Bağlı Bir Kulundan

Ey Yüzü Gül. Benim Mahım
Nevrestesin Alma Ahım
Beni Azleyleme Şahım
Affeyle Geç Günahımdan

Hercayi Sevse Bir Adem
Ağlar Gezer Mest-İ Müdam
Meğer Terk-i Diyar Edem
Bi-Vefa Dilber Ucundan

Halimi Sormadı Bir Dem
Arada Namusu Yerdim
Dili Vasfın Eyler Her Dem
Dertli Kuloğlu Dilinden
6
Uyan Hey Ceylan Bakışlım Aç Gözün
Çün Sabah Oldu Ağardı Tan Yeri
Siyah Zülfün Perde Kabe'dir Yüzün
Hacer-Ül Esvet'tir Siyah Ben Yeri

Gece Gündüz Çağırırım Ya Rahim.
Sen Kılarsın Aşıkına Terahhüm
Bir Gün Kanım Döker Benim Cerrahım
Sızlar Vücudumun Bir Bir Can Yeri

Tali'-i Sitarem Yoktur Gülmeden
Sağ Yerim Kalmadı Bağrım Delmeden
Ağlayı Ağlayı Yaşım Silmeden
Çürüdü Kolumda Cümle Yen-Yeri

Kuloğlu Der Sana Aşıkım Aşık
El Bağlı Kulunum Yıldızı Düşük
Mahal-Gencineden Yer Bulan Aşık
Cihan Gülzarında Neyler Kan Yeri


7
İşit Avazımı Ben De Varayım
Uçup Gitme Bunda Konadur Bülbül
Senin Hüp Nefesin Kalbim Evinde
Vücudum Şehrini Donadur Bülbül

Konarsan Güle Kon Dikene Konma
Eski Düşmanların Dost Olur Sanma
Açıp O Göğsünü Hara Dayanma
Rakiplerin Kasdı Canadır Bülbül

Sultan Oldur Rahmeyleye Kuluna
Talip Oldur Derde Derman Buluna
Benlik Edip Konma Gülün Dalına
Harı Var Pençeni Kanadır Bülbül

Kuloğlu Dem-Be-Dem Dolular İçer
Kişi Sevdiğine Dibalar Biçer
Bu Dünya Fanidir Tez Gelir Geçer
Bu Bahçenin Sonu Fenadır Bülbül


8
Gönül Bir Dildara Kul Olmak Diler
Hal Mükedder Ola Deyü Korkarım
Yanıp Yakıldığım Görüp Adülar
Şen Olup Da Güle Deyü Korkarım

Meyledem De İşlemeye Sırrımız
Bülbül Gibi Arşa Çıkar Zarımız
Aşk Kavline De Sığmaya Da Serimiz
Cümle Alem Duyar Deyü Korkarım

Sermayemiz Ziyan Eder Gücünden
Alamazsam Ol Güzelin Bacından
Mecnun Gibi Leyli'nin Ucundan
Adım Dilde Kala Deyü Korkarım

Mestane Bakışın Benzer Ceyrana
Kimse Bilmez Ciğer Döndü Büryana
Gidi Ayrılık Her Birmiz Bir Yana
Bölük Bölük Böle Deyü Korkarım

Kuloğlu Der Değer Oldu Telime
Komaz Felek Gidem Kendi Bileme
Girmiş İken Dost Eteği Elime
Gine Çekip Ala Deyü Korkarım


9
Reftara Başlasa Ol Kaşı Keman
Güneş Damanın Öper Sanırım
Yavru Dertlerimi Bilirse Heman
Merhamet Babın Açar Sanırım

Kime Feryat Edip Eyledim Ah-Zar
Kalmışım Hayrette Aldı Beni Zar
Üsküfün Aldırmış§ Şahine Benzer
Şikar Edip Gönlüm Kapar Sanırım

Lütfü Katı Az Görünür Cevri Çok
Kaşların Yay Etmiş Kirpiklerin Ok
Canıma Kar Etmiş Haberimiz Yok
Sinem Karşısına Siper Sanırım

Korkarım Halimi Etmeye İlam
Ahvalime Vakıf Olmasın Alem
Lütüf Edüben Söylerse Bir Kelam
Bu Viran Kalbimi Yapar Sanırım

Kuloğlu Eydür Kulak Tut Sözüme
Yeni'le Bir Sevda Düştü Özüme
Her Kaçan Sataşsa Gözü Gözüme
Yüreğim Yerinden Kopar Sanırım


10
Karşımda Salınan Dilber
Bakma Beni Ağlatırsın
Beni Koyup Yad Ellere
Gitme Beni Ağlatırsın

Şekerden Şerbet Ezerler
İnci Tülbentten Süzerler
İncili Mercan Dizerler
Dizme Beni Ağlatırsın

Boyun Uzundur Dal Gibi
Ensem Leblerin Bal Gibi
Bahçelerde Bülbül Gibi
Ötme Beni Ağlatırsın

Hoş Çekeyim Nazlarını
Gel Öpeyim Gözlerini
Kelp Rakıbin Sözlerini
Tutma Beni Ağlatırsın

Bu Kuloğlu Sana Kuldur
Ta Ezelden Böyle Yoldur
Ya Azat Eyle Ya Öldür
Satma Beni Ağlatırsın


ada44 isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Kuloğlu

Kuloğlu konusu, Türküler / Ozanlarımız ve Aşıklarımız forumunda tartışılıyor.Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 12:31 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats