bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Psikoloji

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 11-10-2008, 06:05   #1 (permalink)
 
Bkmlyz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Standart Anksiyete Bozukluklarının Oluş Nedenleri ve Tedavisi

Anksiyeteher insan tarafından bazı durumlarda yaşanan bir duygudur.Türkçe de”kaygıbunaltıiç sıkıntısıstres”gibi sözcüklerle anlatılmaya çalışılmıştır;fakat”korkuendişe bunalım”gibi duyguları da kapsamaktadır.

Anksiyetenin amacıyaşamı uyumlu ve dengeli sürdürmektir;tehlikelibilinmeyenyeni uyaranlardan organizmayı sakınmakonlarla başa çıkmakonlara karşı koymak ya da o uyarıdan kaçmaktır.İnsanın gerek bireysel gerekse toplumsal adaptasyonu için belli dozlarda anksiyete gereklidir.Anksiyeteya içerel (intrapsişik) ya da dış çevreden kaynaklanan bir tehliketehlike ihtimali veya kişi tarafından tehlikeli olarak algılananyorumlanan herhangi bir durum karşısında yaşanan bir duygu durumudur.

Kişikendini bir çeşit alarm durumunda ve sanki kötü bir şey olacakmış gibi bir duygu içinde hisseder.Bir yere kadar sağlıklı olan anksiyetebir yerden sonra kişininaile ve sosyal aktivitelerinikişiler arası ilişkilerinizi olumsuz etkilemeye başlar;kişide ruhsal problemler doğuran bir duygu olarak karşımıza çıkar.Anksiyetebirbiriyle uyumlu bir ilişki içinde ve bir bütün halinde çalışan bir çok alt sistemi etkilerkenyaklaşan tehlikeleri haber verereksinir sisteminin tüm birimlerini(santralotonom periferik sinir sistemlerini ve endokrin sistemi)en üst düzeyde uyarırharekete geçirir ve böylece kişiye kendisini koruma fırsatı verir.

Patolojik anksiyete:
Normal anksiyetenin ötesindeanksiyete”bir hastalık belirtisi” olarak karşımıza çıkabilir. Patolojik anksiyetebelli bir uyarana karşısüresi ve şiddeti bakımından uygun olmayan bir yanıttır.

Patolojik anksiyete.”anksiyete bozuklukları”başlığı altında toplanan bozuklukların yanı sıra diğer pek çok psikolojik hastalıkta da bir belirti olarak bulunur .diğer yandansantral sinir sistemini ya da diğer sistemleri etkileyen bir organik bozukluğun belirtisi de olabilir.Aksiyete belirtileri çoğu kez temporo limbikhipotalamo-hipofizer tiroit arkının uyarılarak harekete geçirilmesi sonucu ortaya çıkarlar.Böylecesantral ve periferik sinir sistemi ile otonom sinir sistemi ve nörü-psikoendokrin sistemi bir bütün olarakkendine yönelen tehdide karşı savunan ve de saldırı durumuna geçmiş olur.Bu sistemlerin harekete geçişinde başlıca nörotransmitterler(noradrenalinserotonin.GABA ve muhtemelen diğerleri)rol oynar.

Anksiyetenin oluş nedenleri:
1.Psikanalitik görüşe göre:
Son yıllara kadar anksiyete bozuklukları Freudyen kuramlarla açıklanıyordu.Biyolojik çalışmalar ve diğer kuramlar ortaya atılınca psikanalitik açıklamalar yetersiz kaldı.Freud’a göre iç çatışma;benlikalt benlik veya benliküst benlik arasında oluşmaktadır.

Alt benliğe ait dürtü ve isteklere karşı denge kurmaya çalışan benlik bir nedenle zayıflar ya da bilinç dışı dürtülerin gücü artarsa benlik alt benlik arasında çatışma ortaya çıkar.çatışma benliğin dürtüler karşısında çözüm bulamadığınıbaş edemediğini gösterir;bir tehlike olarak algılanır.Bunaltı(aksiyete) benlikte bir tehlikenin habercisibir alarm işaretidir.Anksiyetebenliğin homeostatik işlevi olan ve tehlikeyi algılayan bir tepkisidir.psikolojik kuramda bilinç dışı dürtüleryasak cinsel ya da saldırgan dürtülerdir.
Çatışma durumundaki anksiyeteye karşı benliğin savunma mekanizmaları harekete geçer.yer değiştirme mekanizmasıanksiyetenin belli bir nesneye ya da duruma bağlanmasını sağlar;böylece fobi oluşur.kişifobik durumdan kaçınabildikçe kendini rahat hissedecektir.

Psikanalitik açıdan bunaltıya karşı savunmalar yetersiz kalınca açık bunaltı görülür.Bunaltı kaynağına göre yedi türe ayırabilir.

1-Süperego anksiyetesi(Toplumsal değerler vs)

2-İğdişlik(kastrasyon)

3-Ayrılma(seperasyon)

4-İd bunaltısı(alt benlik)

5-Sevgiyi yitirme anksiyetesi.

6-Kötülük görme anksiyetesi.

7-Çözülme bunaltısı.

2-Öğrenme Kuramlarına göre

Bu kurama göreanksiyeteöğrenilmiş bir süreçtir ve açlıkcinsellik gibi biyolojik kökenli birincil dürtüler yanındayine insanı güdüleyici bir güç olarak görev yapan ikincil bir dürtüdür

Öğrenme kuramlarıözellikele fobileri açıklamakta onay görmüştür.”koşullu refleks teorisi”ne göre deanksiete”tehlikeli dış uyarılara karşı organizmanın şartsız cevabı”olarak açıklanmaktadır.

3.Bilişsel(kognitif)yaklaşımlara göre:
Bu yaklaşımdaanksiyete nedeni olayların kendisi değilkişilerin beklentileridirbu olayları nasıl ve ne şekilde algılayıp yorumladığıdır.kişiler bazı ipuçlarıyla karşılaştıklarındazararı ve tehlikeyi beklemeyi öğrenebilirler.Bu öğrenme gözlemleyerek bilgilendirilme ya da tepkisel koşullanma yoluyla gerçekleşir.Zarar beklentisiyle orantılı olarak aksiyete ortaya çıkarBu nedenle bireyin herhangi bir olayı ilk değerlendirmesi önemlidir.Bu değerlendirme tehlike ve zarar içeriyorsakişinin bununla başa çıkma konusunda gösterdiği başarılarıortaya çıkarabilecek anksiyete konusunda olumlu ya da olumsuz rol oynamaktadır..Bu nedenle mantık dışı bilgilerbilişler ya da korku uyandıran benlik yönergeleri anksiyete gelişiminde olumsuz rol oynarlar.

Günlük yaşamımızda her birimiz çeşitli tehlikelerle yüz yüze kalırız.Ancak ne zaman ki kişi bu durumları diğerinden farklı ve olumsuz olarak algılarişte o zaman anksiyete programı kendiliğinden işlemeye başlar:

_Otonomik uyarılabilirlikte değişikliklerkavga ya da kaçışa hazırlık durumu oluşur.

_Kişinin olağan davranışı durur.

_Kişimuhtemel çevresel tehlikelere karşı tedbir alabilmek için çevreyi seçici olarak taramaya başlar.

Bilişsel modelde iki ayrı düşünce bozukluğuna rastlanır:

A)Olumsuznegatif düşünceler:

Örneğin;Bir toplumda konuştuğunda anksiyete yaşayan kişi”Acaba konuştuklarımdan sıkılıp can sıkıcı birisi olduğumu düşünürler mi?.ya da Anlattıklarımı beğenmez ve aptalca şeylerden bahsettiğimi düşünürler mi?şeklinde olumsuz düşünceler geliştirebilir.

B)Disfonksiyonel varsayım:

Kişiyi rahatsız eden kesin düşünce ve inançlardır.

Anksiyete bozukluklarında gözlenen bilişsel çarpıtmalar dört ana başlıkla toplanabilir:

a)Onaylama duygusuyla ilgili olanlar.

b)Yetersizlik duygusuyla ilgili olanlar.

c)Denetim duygusuyla ilgili olanlar.

d)Anksiyete duygusuyla ilgili olanlar.

4.Varoluşçu yaklaşımlara göre:

Varoluşçulara göre”insan doğduğununyaşadığının ve öleceğinin farkında olan ve de farkında olduğunun farkında olan tek canlıdır;varoluşun dinamiği dünyaya gelmekledünyada olmakla başlar;varoluşa atıldığında bomboştur ve düşünerek kendini bulurkendi varlığını yaratır;kendini nasıl anlıyorsakişiliğinin nasıl olmasını istiyorsa o olacaktır.

İnsanın varoluşu onun hissettiği bir şeydir.o kendini bilen bir varoluştur.kendisi yoksa hiçbir şey yoktur.

O zaman kişi şöyle düşünebilir:”Mademki farkına vardığım şey sadece bana aittiröyleyse onun ne olacağı benim elimdediryani nasıl istersem öyle yaparımGörüldüğü gibisöz konusu olan sonsuz bir özgürlüktür.Dolayısıyla hayatın anlamını oluşturma sorumluluğugerçekte kişinin kendisine ait olan oluşumdur.yani yaşamın anlamıbizim ona verdiğimiz anlamdır.işte özgür olmakişiye yaşamın anlamını verme sorumluluğu getirir.Bunun farkına varma isejean paul sartre’a göre anksiyete demektir ve insanın varoluşunun temelinde bulunur.

5)Anksiyetenin biyolojik kökenleri:

a)kalıtım:

Anksiyete bozukluklarında kalıtım gittikçe önem kazanmaktadır.panik bozukluğu gibi anksiyetenin yoğun yaşandığı durumlarda birinci derece akrabalarda panik nöbetininmajör depresyonun ve alkolizimin daha sık görüldüğü bilinmektedir.Eş zamanlı hastalanma oranının tek yumurta ikizlerinde % 4-9 arasından olduğu bilinmektedir.Birinci derece akrabalıklarda anksiyete bozukluğu olasılığı yüzde 15-18 arasında ikenikinci derecede akrabalarda yüzde 6’dır.Anksiyete bozukluklarında aşırı bir otonom sinir sisteminin kalıtsal olarak geçtiği ve çevredeki koşullarda da hastalık belirtilerinin oluştuğu düşünülmektedir.

b)Biyokimyasal nedenler:

Son yıllarda anksiyete bozukluklarında depresyon giderici ilaçlarınbeta blokörlerindiazem türü ilaçlarınMAO inhibitörlerinin etkin olduğu görüldükçe bu alanda biyokimyasal araştırmalar hızlanmıştır.

Spontan panik nöbetleri geçiren insanlarındamar içi sodyum laktat verildiğinde deneysel olarak panik nöbetleri ortaya çıkarılabilmektedir.

Panik nöbetleri geçirenlerde beynin para hippokampal bölgesindelokus seruleusta beta adrenerjik dizgenin etkilendiğinde kalıtımla gelen bir bozukluğun olduğu;merkezi kemo reseptörlerde aşırı bir duyarlığın varlığı öne sürülmüştür.

Sonuç olarak;aksiyete bozukluklarının nedenlerini tek bir kuruma dayandırmak yanlış olur.Bütün kuramların biyolojik etkenlerle birlikte işlediği görüşü daha yaygınlaşmaktadır.fakat bazı hastalarda bazı etkenler daha baskın olabilmektedir.

Psikolojik-somatik belirtileri:

Tablo 1:

Anksiyetenin başlıca semptomları

Psikolojik
· Anksiyete

· Dehşet

· Kaygı

· Korku

· Aşırı endişe

· İnsomini(Uykuya dalamama)

· İrritabilite(Aşırı huzursuzluk)

· Obsesyon(Takıntı)

· Kompulsiyon(Takıntının eyleme dönüşmesi)

· Depersonalizasyon(Parcalanma hissi

· Fobiler(Gerçeği uygulayamama)

· Zihinde evirip çevirmek

· Panik

· Somatik
· Tremor(Titreme)

· Terleme

· Çarpıntı

· Baş dönmesi

· İdrara sık çıkma

· Barsak hipermotilitesi

· Hiperventilasyon(sıksık nefes alıp verememe)

· Kas_iskelet ağrısı

· Ağız kuruluğu

· Kas gerginliği

· Huzursuzluktezcanlılık

· Titreklik

· Senkop(Bayılma)

· Göğüste sıkışma hissi

· Nefes darlığı

· Parestezi(Uyumalar)

· Başağrısı

· Vertigo(Baş dönmesi)

· Kuvvetsizlik

Son yıllarda sıkça söz edilen panik ataklar sırasında ortaya çıkabilen belirtiler:

Tablo 2:
Panik ataklar sırasında ortaya çıkabilecek semptomlar.

· Dispene ya da boğulma hissi (Nefes darlığı)

· Baş dönmesidüşecek ya da bayılacak gibi olma.

· Palpitasyon ya da taşikardi.

· Titreme ya da sarsılma.

· Terleme.

· Soluğun kesilmesi.

· Bulantı ya da karın ağrısı.

· Uyuşma ya da karıncalanma(Parestezirler)

· Kızarma(Ateş basması)ya da ürperme.

· Göğüs ağrısı ya da ğöğüste sıkışma hissi.

· Ölüm korkusu.

· Çıldıracağı ya da elinde olmadan bir şeyler yapacağı korkusu.

Panik atakların en sık görüldüğü anksiyete bozukluğu”panik bozukluktur”panik hastaları yaşadıklarını” kalp krizi geçirmekaklını yitirmekkontrolünü kaybetmeko anda ölmek” şeklinde tanımlamaktadırlar.Nöbet geldiğinde hemen acil ünitelerine koşulurEKG ve diğer tıbbi tahliller yaptırılır;fakat organik bir şey saptanmaz.Doktor doktor dolaşılıren son aşamada psikiyatriste başvurulur.psikiyatri dışı hekimlerin bu hastaları öncelikle psikiyatriste göndermeleri önemlidir.çünkünöbetler sırasında yaşanan korkuludehşet dolu dakikalar tekrarlanır kaygısıyla hastalar zamanla yalnız başına bir yere gidememeyevasıtalara binememeyesürekli kendilerini dinlemeye başlar.Her an kötü bir şey yaşayacakları endişesiyle kendilerini en rahat hissettikleri ortamdan ayrılmamaya dikkat ederler

Yanlarında ilaçsutansiyon alet vstaşımaya başlarlarişlerine gidemezçalışamaz hale gelirler.Ciddi meslekisosyal fonksiyon kayıpları olur.Ekonomik zararlar ve zamanla depresyon gelişebilmektedir.Bu nedenle panik atakla psikiyatri dışı bir hekime başvuran hastanın fiziksel muayenesi ve tetikleri normal çıkıyorsa:”Bir şeyin yokpsikolojik takma kafana”lafını kesinlikle etmemek”senin sorunun psikiyatrik”deyip yönlendirmek gerekmektedir.

Tablo 3:

Anksiyetenin görüldüğü psikiyatrik bozukluklar ve organik nedenli aksiyete sendromları:Psikiyatrik bozukluklar Toksik durumlar

Depresyon Alkol ve ilaç kesilmesi(Zehirlenme durumları)

Mani Amfetamin

Şizofreni Kokain

Atipik psikozlar Marijuana

Pre_senil ve senildemnaslar Kannabis

Akut kronik beyin sendromları Hallusinojenler

İlaç ve alkol bağımlıkları Nikotin

İlaç ve alkol yoksunluk durumları Kafein

İlaç kötü kullanımı Teofilin

(özellikle kafein ve amfetamin) Amly nitrite

Solvent kötü kullanımı Antikolinerjikler

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR Sempatomimetik ajanlar

Serebral neoplazi Vazopresör ajanlar

Serebral travma ve Antihipertansiflerin kesilmesi

Post-tıravmatik sendromlar Sülfamidler

Serebrovasküler hastalıklar Penisilin

Subaraknoid hemoroji Aspirin intoleransı

Migren Civa

Meniere hastalığı Arsenik

Ensefalit Fosfor

Serebral sifilis Organik fosfatlar

Multipl skleroz Karbon diülfid

Wilson hastalığı Benzen

Huntington hastalığı Epilepsi ENDOKRİN BOZUKLUKLAR

Addison hastalığı

KARDİVASKÜLER BOZUKLUKLAR

Anemi Karsinoid sendromu
Anjina Pektoris/Miyokard enfarktüsü Hipertiroidi

Konjestif kalp yetmezliği Hipoparatiroidi

Hiperaktif B_adrenerjik durumu Hipoglisemi

Hipertansiyon Diabet

Mitral valf prolapsı İnsulinoma

Proksismal atrial taşikardi Feokromositoma

Kardiyak distrimitler Menapozal

Premenstrual

Viriliz

PULMONERBOZUKLUKLAR(AKCİĞER) VİTAMİN EKSİKLİKLERİ

Astım B12 eksikliği
Pulmoner emboli Niacin(nikotinik asit) eksikliği:pallegra
Pulmoner ödem DİĞER DURUMLAR
Akut repiratuar distres Sistemik maliniteler
Hiperventilasyon sendromu Sistemik enfeksiyonlar
SİSTEMİK HİPOKSİT DURUMLAR Enfeksiyöz mononükleoz
Kardiovasküler hastalıklar Anafilaksi
Pulmoner yetmezlik Elektrolit denge bozukluğu
Anemi Posthepatit sendromu
ENFAMATUAR BOZUKLUKLAR Porfiri

Sistemik lupus eritematosus Üremi
Romatid artrit

Poliarteritis nodoza

Temporal arteriti

Anksiyete bozukluklarında hangi hastalıklar yer alır?

Genelleşmiş anksiyete bozukluğu

Agorafobili panik bozukluk.

Agorafobisiz panik bozukluk

Agorafobi.

Özgül fobiler.

Sosyal fobi.

Obsesif-kompolsif bozukluk(saplantı-takıntılar)

Akut stres bozukluğu.

Anksiyete bozukluklarında tedavi:
Tedavide ilaç ve psikoterapi kullanılmaktadır.Bugün en etkin ve yaygın kullanılan ilaçlar antideprasanlardır.Tirisiklik antideprasanlar ve selektif serotonin geri alım inhibitörleri(SSRI) noradrenalin ve serotonin geri alım inhibitorleri(SNRI)NASSA gibiMAO inhibtörleri yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kısa süreyardımcı ilaç olarak;benzodiazepin gurubu ve betablokerler de tercih edilmektedir.Ayrıca davranışçı ve bilişsel terapiler bugün için en tercih edilen terapi şekilleridir.


Bkmlyz isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Anksiyete Bozukluklarının Oluş Nedenleri ve Tedavisi

Anksiyete Bozukluklarının Oluş Nedenleri ve Tedavisi konusu, SAĞLIK / Psikoloji forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: anksiyete nedenleri, anksiyetenin nedenleri, anksiyete tedavisi, anksiyete tedavisinde kullanılan ilaçlar, anksiyete kendiliğinden geçermi, anksiyete geçermi, anksiyete tedavisinde kullanılan ilaç isimleri, anksiyete geçer mi, anksiyete kendiliğinden geçer mi, anksiyete tedavi süresi, anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlar, anksiyete bozukluğu kendiliğinden geçer mi, anksiyete ilaçları isimleri, anksiyete kendi kendine geçer mi, anksiyetenin kesin tedavisi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Saçta Kuruluk nedenleri ve tedavisi Bkmlyz Saç Bakımı 1 28-03-2012 08:13
miyop nedenleri, tanı ve tedavisi Bakimli Bayan Sağlığımız 1 28-01-2012 05:01
Boğaz ağrısı nedenleri ve tedavisi Bkmlyz Sağlığımız 1 18-06-2008 07:45
KATARAKT nedenleri ve tedavisi Bakimli Bayan Sağlığımız 0 04-04-2008 01:56
Çapraşık dişlerin nedenleri ve tedavisi Bakimliyiz Ağız, Diş Sağlığı ve Diş Bakımı 0 01-04-2008 09:17

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 07:05 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats