Bakimliyiz.Com

-   Sağlığımız (http://www.bakimliyiz.com/sagligimiz/)
Bakimliyiz.Com (http://www.bakimliyiz.com/)
-   -   Karpal Tunel Sendromu Nedir (http://www.bakimliyiz.com/sagligimiz/45917-karpal-tunel-sendromu-nedir.html)

elif 30-09-2009 12:26

Sendrom AmeliyatıMedian sinirin el bileği seviyesinde, karpal tü nelden geçerken sıkışması sonucu oluşan ve üst ekstremitenin en sık görülen nöropatisidir.

Karpal kanalın içerisinden median sinir, radial ve ulnar sinovial bursa'ları ile sarılmış durumda bulunan başparmak fleksor tendonu ve diğer dört parmağın sekiz adet fleksor tendonu olmak üzere toplam on anatomik oluşum geçer. Bu sinovyal ya pılardaki herhangi bir hacim artışı sonucunda bu oluşumlar içerisinde basıya en duyarlı olan median sinir etkilenir ve "Karpal Tünel Sendromu" diye adlandırılan şikayetler ortaya çıkar.

Bu şikayetleri oluşturan diğer etyolojik faktörler şunlardır: 1. Anatomik faktörler, 2. Fizyolojik fak törler: nöropati, inflamasyon, sıvı denge bozuklu ğu, konjenital faktörler, 3. Bilek pozisyonu ve kul lanımına bağlı faktörler: Tekrarlayan fleksiyon-eks-tensiyon hareketleri, ergonomik olmayan ortamlar da bilgisayar-daktilo kullanmak gibi.

Klinik bulgular median sinirin kronik kompresyonunun patolojisini yansıtırlar.
Kişi parestezi, ağrı, uyuşukluk ve motor defisit-ten şikayet etmeye başladığı zaman geniş duyusal liflerde etkilenme ve motor kayıba doğru giden si nir hasarı var demektir. Bu safhada cerrahi de-kompresyon yapılmaz ise en sonunda Wallerian dejenerasyon sonucu median sinirin innerve ettiği bölgelerinde geri dönüşümü olmayan duyu kusu ru ve tenar kas atrofisi kaçınılmaz olur.

Karpal Tünel Sendromu elde, palmar radial yüzdeki yanma tarzındaki ağrının, uyuşukluğun, karıncalanmanın sıklıkla görülen sebebidir. Tamda uyuşukluk en sık yakınma olup median sinirin du-yulandırdığı bölgeler içerisinde sınırlı kalır. Eldeki ince işlerin yapılmasındaki beceri kaybı, küçük cisimlerin elden düşürülmesi gibi şikayetler duyu kaybı ve ileri dönemde gelişen motor atrofi sonrası ortaya çıkar.

Klinik muayene sırasında tanı için karakteristik olan duyu kaybının muayenesi ve tesbiti yanında el bileği fleksiyonda iken sinire direk bası ( Phalen testi), sinirin direk perküsyonu (Tinel testi), S-W monoflament testi ve vibrometri testi gibi yöntem ler tanıya yardımcı olur. Elektrodiagnozis altın standarttır ancak tanı aralığı çok geniştir. Bu ne denle normal bir EMG tanıyı etkilemez.

Karpal Tünel Sendromunun tedavisinde konser-vatif tedavi yöntemleri daha çok operatif yöntemle rin kontrendike olduğu durumlarda, hafif ve prog-resyon göstermeyen olgularda bir süre denenebilir, ancak tüm sinir kompresyon nöropatilerinde oldu ğu gibi Karpal Tünel Sendromunun da kesin teda visi sinirin basıya uğradığı bölgede cerrahi de-kompresyonu ve rahatlatılması şeklinde yapılmalı dır.


Karpal Tünel Sendromu Nedir? - Belirtileri Nelerdir?

Karpal tünel sendromu, el bileğinin bir hastalığıdır. Bilekteki karpal tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar.
El-Bilek Kanalı Hastalığı belirtileri nelerdir?


Geceleri ellerde ortaya çıkan ve zaman içinde giderek şiddetlenen uyuşmalar ve ağrılar. Uykudan uyandırcak kadar kötü olabilir ve kola, omuza yayılabilir.
Avuç içinde ve parmaklarda his kaybı veya elektrik çarpması hissi. Özellikle baş, işaret ve orta parmaklarda görülür.
Elde kuvvet kaybı, tutamama, tutulan şeyleri düşürme.
Eli sallamakla bu ağrıların hafiflemesi. Neden olur?

El-Bilek kanalı hastalığı hekimler tarafından çok eskiden beri bilinmesine rağmen başka hastalıklarla karışabilmekte ve çoğu zaman hastalar doğru tanı alamadığı için hekim-hekim dolaşmaktadır. El-bilek kanalı hastalığı yerine boyun fıtığı tanısı alarak ameliyat olmuş ancak şikayetlerinden kurtulamamış hastalara sık rastlanmaktadır.

El bileği karışık bir anatomik yapıya sahiptir. Parmak ve el hareketlerini sağlayan adele-sinir-damar kompleksi buradan geçerek, dağılır. Median sinir dediğimiz, başparmak ve işaret parmağının hareket ve duyusunu sağlayan bir sinirde bileğin iç yüzünün ortasından geçerek el içinde dallara ayrılır. Bu sinirin üstü, el bileği hizasında ve kısmen de avuç içinde kalın koruyucu özelliği olan bir bandla kaplıdır. Bu koruyucu band , orta yaşlara doğru çeşitli nedenlerle kalınlaşarak, altında kalan ve koruduğu siniri sıkıştırır.En sık nedeni aşırı kullanmaya bağlı bant kalınlaşmasıdır. Özellikle bileğine yük vererek senelerce çalışan kimselerde, daktilo-bilgisayar kullanlarda, örgü ören ve yoğun ev işleri yapan ev hanımlarında, oto tamircileri gibi el bileğini çok kullanan kişilerde sık ortaya çıkar.

Bazen bu hastalık başka bir hastalığın parçası olarak karşımıza çıkabilir.

Diabetes Mellitus
Hipotiroidizm
Akromegali
Romatoid Artrit
Gut gibi..

Nasıl teşhis konulur?


Tanı, şikayetlerin ayrıntılı öyküsü ve bu duruma yol açacak diğer nedenlerin araştırılmasıyla konulur. Boyun fıtığı ve kireçlenmesi tanısı konan hastaların bir kısmında , el bilek kanalı hastalığı da mevcut olup, bu duruma çift darlık adı verilir. Hem boyunda omurilik ve sinir kökü sıkışmıştır, hem de el bileği kanalı darlığı mevcuttur.
Boyun MR’ı ve ENMG (sinir elektrosu) tetkikleri yapılarak tanı kesinleşir.

El-Bilek Kanalı Hastalığının Tedavisi


Başlangıçta,
Aşırı kullanmayı engellemek, el bileğine aşırı yük binmesine neden olacak işlerden kaçınmak
Ağrı kesiciler ve antienflamatuvar ilaçlar
Bilek egzersizleri
El bileği atelleri, gece atelleri
Lokal ya da sistemik kortizon enjeksiyonları çoğu kimse için yeterli olmaktadır. Ancak zaman içinde şikayetler tekrar başlar ve kalıcı çözüm basit bir cerrahi girişimle sinirin serbestleştirilmesidir. Lokal veya genel anestezi altında, mikroskop kullanılarak el bileğinden avuç içine doğru yapılan 1-2 santimlik bir kesiyle, sinirin üstündeki band kesilerek, sinirin sıkışması ortadan kaldırılır. Bu yöntem kalıcı bir rahatlamaya neden olur. Ameliyat sonrası 3-5 gün el bileği istirahatini takiben, hasta normal yaşantısına döner.

Önerilerimiz:


Daktilo ve bilgisayar kullanırken, zaman zaman ellerinizi istirahat ettiriniz.
Ev işlerinde bileğe çok güç binen durumlarda dikkatli olunuz.
Gece uykuda bileğinizin üstüne yatmayınız.
Özellikle geceleri ellerinizde uyuşmalarla uyanıyorsanız, uykunuz bölünüyorsa el-bileği kanalı hastalığı başlıyor demektir.
Tedavisi mümkün olan bu hastalıkta basit bir cerrahi girişim kalıcı çözüm sağlar.


Karpal Tünel Sendromu Nedir?

Karpal Tünel Sendromu nedir?
Karpal Tünel Sendromu tedavisi
Karpal Tünel Sendrom

Karpal Tünel Sendromunun belirtileri;
El uyuşmaları, birçok hastalığın belirtisi olabilir. Bunların içinde en sık karşılaşılanı, elin ve el bileğinin ağrılı hastalığı olan, karpal tünel sendromu'dur.
Karpal tünel sendromu hakkında bilgiler

Karpal tünel sendromu nedir?

Karpal tünel sendromu, elin ve el bileğinin ağrılı bir hastalığıdır. Karpal tünel, el bileğindeki kemik ve diğer dokuların oluşturduğu dar bir kanaldır. Bu tünelin içinden median sinir geçer. Bu sinir başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının duyusunu alır ve başparmaktaki kaslara kumanda eder. Bu tünelin içerisindeki bağlar ve tendonlar şişin gerildiği zaman, median sinire baskı yaparlar. Bu baskı giderek karpal tünel sendromunu oluşturur.

Karpal tünel sendromuna yol açan nedenler?

Aynı tür el hareketlerini sürekli olarak yapmak bu hastalığa yol açabilir. En çok el bileğini büküp sıkma tarzında iş yapanlarda görülmektedir. Bilgisayar kullananlar, marangozlar, et ve tavuk paketleyicileri, müzisyenler ve teknisyenler risk altındadır. Bahçe işleri, golf oynama, iğne ve oya işleri gibi hobiler de hastalığa yol açabilir. Karpal tünel sendromu, şeker hastalığı, romatizma, guatr gibi hastalıkların seyri sırasında da ortaya çıkabilir. Hastalık, gebeliğin son birkaç ayında yaygın olarak görülmektedir.

Karpal tünel sendromu nasıl teşhis edilir?

Doktor hastanın yakınmalarını sorar. Hastayı muayene eder, ellerini nasıl kullandığını öğrenir ve bazı testler uygular. Bunlar;Bileğin iç yüzüne vurulur ve elektrik şoku gibi bir duyum veya ağrı hissedilebilir.

Yakınmaların orta çıkarmak için, el bileği 1 dakika aşağı doğru bükülür.

Kol ve elde bulunan sinir ve kaslarda karpal tünel sendromunun tipik etkilerini araştırmak için EMG yapılır.Karpal tünel sendromunun belirtileri nelerdir?El ve parmaklarda uyuşukluk ve karıncalanma (özellikle başparmak, yüzük parmağı ve işaret parmağında)

Bilek, avuç içi ve kolda ağrı

Uyuşukluk ve ağrının geceleri daha çok olması

Ellerin kullanılması ile ağrının artması

Cisimleri kavramada zaaf olması

Başparmakta güçsüzlük olmasıKarpal tünel sendromu ciddi bir rahatsızlık mıdır?

Karpal tünel sendromu genellikle ciddi bir rahatsızlık değildir. Tedavi ile genellikle iyileşir.

Karpal tünel sendromu nasıl tedavi edilir?

Eğer karpal tünel sendromunun nedeni başka bir hastalık ise, ilk önce o hastalık tedavi edilmeye çalışılır. Hastanın el bileğini dinlendirip dinlendirmediği veya el kullanım şeklinin değiştirilip değiştirilmediği anlamaya çalışılır. Ayrıca bileklik kullanıp kullanmadığı sorulur. Bileklik, bileği hareketlerden korur ve özellikle gece olan ağrıları azaltır. Bileğe buz koymak, masaj ve germe egsersizleri yapmak da faydalı olabilir.

Yakınmaları azaltmak için hastalara ne önerilir?Uzanıldığında kolları yastıklarla desteklemek

Elleri çok fazla kullanmaktan kaçınmak

Farklı aletlerle el kullanım şeklini değiştirmek

Hasta olmayan diğer eli daha çok kullanmak

El bileğini aşağı doğru uzun periyodlarla bükmemekTedavide hangi tür ilaçlar kullanılır?

Ağrıyı azaltmaya yardım etmek için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Tünel içerisine kortizon gibi bir ilaç verilebilir. Bu şişme ve enflamasyonu durdurmaya ve ağrıyı azaltmaya yardım edebilir. Fakat elde edilen iyilik uzun sürmeyebilir.

Tedavilerden bir sonuç alınamazsa ne yapılmalıdır?

Bazı hastalarda yakınmaları tamamen geçirmek için cerrahi tedavi gerekebilir. Ameliyat median siniri baskılayan yapıların kesilmesini içerir. Ameliyattan sonra parmak bilek egsersizleri yapmak önemlidir.

Karpal tünel sendromu nasıl önlenebilir?

Karpal tünel sendromu önlenebilir bir hastalıktır. Ancak bunun için bazı ipuçlarını dikkate almak gereklidir.Kilolu iseniz kilo vermek

Neden olabilecek başka bir hastalık varsa tedavi olmak

Eğer ellerle aynı görevler sürekli yapılıyorsa, uzun süreli el bileğinin bükülmesi ve gerilmesinden kaçınmak

Kollarla vücuda çok yakın veya çok uzak olarak çalışmamak

Uzun periyodlarla el bileğini sert yüzeylerde dinlendirmemek

Çalışma sırasında elleri sallamak

Kullanılan aletlerin eller için çok büyük olmamasına dikkat etmek

Tekrarlayıcı el hareketlerinden sonra elleri düzenli olarak istirahat ettirmek

Bütün gün aynı pozisyonda kalmamak

Eğer klavye çok kullanılıyorsa, sandalye yüksekliğini el bileği bükülmeyecek şekilde ayarlamak.
Uzm. Dr. Abdulah Özkardeş


Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 02:14 .

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.