bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Sağlığımız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 02-05-2010, 02:07   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Arka hîpofiz yetmezliği, arka hipofiz hastalıkları

Bu konuda aşırı çalışmayla ilgili kesin bir hastalık yoktur; şimdi anlatacağımız antidiüretik hormon eksikliğine bağlıarka hipofiz çiftinin az çalışması yani şekersiz şeker hastalığı sözkonusudur.
Şeker hastalığının tersine şekersiz şeker hastalığında sidik şekerli değildir. Hastalığın başlıca belirtileri 24 saatlik sidik miktarının aşırı artışı (poliüri) ve hastayı önemli miktarlarda sivı içmeye zorlayan aşırı susuzluktur (polidipsi).
Şekersiz şeker hastalığına çeşitli nedenler yolaçabilir. Biz antidiüretik hormon eksikliği nedeniyle oluşan çekersiz şeker hastalığını inceleyeceğiz.
Bu eksiklik hipotalamus-hipofiz sistemi düzeyinde yani ya hipotalamusun görme sinirleri diski üstü ve karıncıklar yanı çekirdekleri düzeyinde ya hipofizin arka bölgesinde ya da bunları birleştiren oluşumlarda yerleşen bozunlar sonucu ortaya çıkabilir.
Antidiüretik hormon eksikliğiyle oluşan şekersiz şeker hastalığı nedenleri pek çoktur. Genel olarak söylersek merkezi sinir sisteminde gözlenen bütün bozunlar şekersiz şeker hastalığına yolaça-bilirler. Bu arada kafa travmalarını da belirtmek gerekir. Bazen de hiç bir neden bulunamaz ve hastalık bünyesel (nedeni bilinmeyen) şekersiz şeker hastalığı diye nitelenir.
Antidiüretik hormonun fizyolojik rolünü anımsarsak hastalığın mekanizmasını anlamak çok kolaydır. Bu hormon olmazsa böbrek suyu tutamaz süzemez ve su serbestçe kaçar; bundan dolayı da sidik miktarı çok artar. Bunun sonucunda normal olarak sidik yoluyla atılan maddelerde bir seyrelme olur. Suyun böbrekler yoluyla organizmadan kaçışı karşıt mekanizmanın oluşumuna neden olur ve hastayı içmeye iten bir susuzluk duygusu başlar.
Hastalığın nedene bağlı olan evrim ve tedavisini bu bölümün sonunda ayrıntılarıyla açıklayacağız.
NEDENLERİ
Bazı genel hastalıklar merkezi sinir sisteminde özellikle hipotalamus-hipofiz bölgesinde antidiüretik hormonun salgılanmasını azaltan bozunlara yolaçabilirler. Bu konuda Besnier-Boeck-Schaumann hastalığı ya da sarkoyidoz ve histiyosit hastalıkları (Hand-Schüller-Christian hastalığında olduğu gibi) sayılabilir. Özellikle merkezi sinir sistemi hastalıkları da şekersiz şekere neden olabilirler.
Çeşitli tip ve yerleşimdeki urlar şunlardır:
— hipofiz urları (adenomlar ya da uzak organlardan kanser yayılmaları);
— kranyofarenjiyomalar;
— epifiz urları.
Sinirsel yerleşimli enfeksiyon hastalıkları beyin zarları iltihapları ve beyin-beyin zarları iltihapları olabilir. Kafa travması ya da cerrahi girişimler gibi merkezi sinir sistemi travmaları bir şekersiz şeker hastalığı başlatabilir. Travma çok önemsiz olabilir ve şekersiz şeker hastalığı birkaç •saat ya da 15 gün (ya da daha uzun süre) sonra ortaya çıkabilir. Bazen hiç bir neden bulunamaz ve hastalık bünyesel şekersiz şeker hastalığı diye nitelenebilir. Bazense neden özel bir ruhsal bozukluk bir nevrozdur; bu hastayı aşırı su içmeye iter dolayısıyle antidiüretik hormon salgılanması engellenir ve böylece tersine koşullandırmayla normale döndürülebilen bir şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkar (tedaviye ayrılan bölüme bakınız).
Bazı kişilerdeyse bir heyecan şoku hastalığı başlatabilir.
TEŞHİS Klinik belirtiler
Sidik çıkarımının artmasının ve aşırı susuzluğun belirme koşulları çok ilginçtir ve sorgu sırasında mutlaka öğrenilmelidir.
Bazen hastalığı başlatıcı bir neden bulunabilir: Büyük heyecan (sözgelimi ruhsal-duyusal şok); beyin ya da beyin zarları hastalığı; kafa travması.
Bazı durumlarda başlangıç apansızdır ve hasta bozuklukların başladığı günü hattâ saati söyleyebilir. Başlangıç genellikle ilerleyicidir. Aşırı su içme gereksinimi ciddi sürekli gece-gündüz süren ve hastayı böbreklerle yitirdiği suyu karşılamak için her an içmeye zorlayan bir susuzluktur. İçilen miktarlar bazen günde 40 litreyi bulacak kadar çoktur.
Bu kadar büyük hacimlerde sıvının hiç bir sindirim bozukluğuna yolaçmaması şaşılacak bir şeydir. Ama bazen bu önüne geçilemeyen özellikteki susuzluk hastayı yalnızca su değil herhangi bir sıvıyı içmeye iter.
Sık işeme (en azından hastalığın başlangıcında doğrudan antidiüretik hormon eksikliğini belirtir) başlıca bozukluktur. Hastayı gece-gündüz çok sık sidik çıkarmaya zorlar ve anlaşılabileceği gibi uyumak için boş zamanı kalmayan bu hastaların genel durumu bazen hızla bozulabilir.
Genel olarak içilenlerin hacmi sidiğinkine eşittir.
Ama bazen hasta su yitirmekten korkarak genellikle 5-10 litre olan gerçek gereksiniminden çok daha fazlasını içebilir. Fazla sıvı alma da antidiüretik hormonun salgılanmasını engeller; bu hastada giderek yerleşir ve şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkar.
Bazı hastalarda şekersiz şeker hastalığı bir sık işeme ve aşırı susuzluktan başka belirti vermez. Genel olarak hasta tarafından iyi katlanılır; kişi kilo yitirmez su yitirmez ve uykusuzluğa karşın her zaman yorgun görünmez.
Ama öteki belirtiler sistemli biçimde aranmalıdır.
Susuz kalma belirtileri
Susuz kalma mukozaların (özellikle dilin alt yüzü) ve derinin (bedenin belirli yerlerinde deri sr-kıştırılırsa bu kıvrım hemen yitmeyip belirgin olarak kalır) kuruluğuyla kendini gösterir. Kan hacminin azalması atardamar basıncının düşmesi ve kalp atışlarının hızlanmasıyla (taşikardi) anlaşılır. Gözyuvarlanna parmakla basılırsa normal gerginliklerini yitirmiş oldukları anlaşılır.
Öteki içsalgı belirtileri
Bunlar ön hipofizin yetmezlik ya da aşırı çalışma belirtileri olabilirler: Akromegali; âdet çevriminin yitmesi; yumurtalık ya da erbezi yetmezliği; Cushing hastalığı.
Hipotalamus-hipofiz bölgesi urlarının belirtileri
Akromegalide görülenlerin aynıdır: Baş ağrıları (bazen özel yerlerde olur ama kesin değildir); özellikle görme alanıyla ilgili görme bozuklukları.
Bunun dışında tıbbi bilanço sinirsel (hipota-lamus ya da hipofizde) yerleşimli olabilen genel bir hastalığı araştırmayı gerektirebilir.
Tamamlayıcı muayeneler Statik biyolojik incelemeler
Kan ve sidikte elektrolitlerin yoğunluğunun sık işeme nedeniyle güç olabilen ama büyük önem taşıyan böbrek işlevlerinin incelenmesi gerekir.
Dinamik biyolojik incelemeler
Tümünün amacı hipotalamus-arka hipofiz aracılığıyla antidiüretik hormon salgılanmasını uyarmaktır. Bütün bu deneylerin ancak tam kuruluşlu bir hastanede yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Başlıcaları şunlardır.
İlke organizmaya su girişinin önlenmesinin plazmada erimiş maddelerin yoğunluğunun artmasına (geçişme basıncının artışı) yolaçmasına dayanır; çünkü zorunlu olarak sürekli bir su atımı vardır (böbrekler solukla verilen hava ve özellikle deri yoluyla). Normal olarak bu su kısıtlaması hipotalamustaki geçişme alıcılar aracılığıyla antidiüretik hormon salgılanmasına yolaçar.
Bu tür bir hastada apansız bir su yitiminin incelenmesi ve teşhis için biyolojik ölçümler nedeniyle deney sürekli tıbbi gözetim gerektirir.
Sonuçların yorumu güçtür önceden klinik ve biyolojik bulguların tümünü toplamak gerekir.
Hipertonik tuzlu serum deneyi (Carter ve Ro-bins testi)
İlke yukardaki deneyin aynıdır. Farklılık kanın geçişme basıncını artırmak için kullanılan yöntemdedir: Bu yöntemde damardan serum içinde hipertonik tuzlu serum verilir.
Bu testin de uygulama koşulları çok kesindir ve bazı durumlarda (kalp yetmezliği; atardamar yüksek basıncı) uygulanmaması gerekir.
Bu durumda bozukluklarda değişiklik olmaz Test negatiftir.
Su ve tuzlu su çiftli deneyi (Decourt Bernard -Weil ve Hurez testi)
Bu deneyde de su ve tuzun alınması sidik çıkışını daha da artırır.
Nikotin deneyi (Cates ve Garrod testi)
İlke iğneyle nikotin vermekle antidiüretik hormon salgılanmasını başlatabilme olasılığına dayanır.
Belirli koşullarda damar içine 1 mgr baz nikotin verilir (sigara içen bir kişide verilecek nikotin miktarının 2 ya da 3 mgr olması gerekebilir).
Normal bir kişide antidiüretik hormon salgılanır ve sidik miktarı azalır. Oysa şekersiz şeker hastasında bu hormon eksik olduğu için sidik miktarı değişmez. Tiryakilerde negatif bir testin yorumlanması büyük dikkat ister.
Antidiüretik hormon deneyi
Böbreğin antidiüretik hormona duyarlığını sınamaya yarar. Bu hormonun eksikliği sözkonusuy-sa şekersiz şeker hastalığı azalmaya yönelir ve sidik miktarı neredeyse normal miktarına iner. Oysa bir böbrek bozukluğu sözkonusuysa iğneyle antidiüretik hormon vermek hiç bir değişiklik yapmaz.
Röntgen incelemeleri
Nedenin bir ur olup olmadığını araştırmak için daha önce hipotalamus-hipofiz bölgesinin hastalıklarında sözgelimi akromegalide sözettiğimiz röntgen incelemelerini yapmak gerekir.
EVRİM
Antidiüretik hormon salgılanması eksikliğine bağlı gerçek bir şekersiz şeker hastalığı iyileşebilir. Hastalığı başlatan neden bir kafa travması ya da sinir cerrahisi yönünde bir girişimse bu durum görülür (ama genellikle birkaç ay sonra ve oldukça ender).
Hastalığın nedeni kafa içinde oluşan bir bozunsa kuşkusuz şekersiz şeker hastalığı genellikle iyileşmez ve hastanın geleceği bozunun yapısına bağlıdır.
Bu arada günümüzde antidiüretik hormon eksikliğini karşılayarak yapılan tedaviler son derece doyurucu sonuçlar vermektedir.
Ortaya çıkabilecek başlıca ihtilatlar bedenin susuz kalması ve sidik bozukluklarıdır. Sıvı gereksiniminin karşılanamadığı durumlarda (sözgelimi bilinç bozukluklarıyla birlikte olan kafa travması) susuz kalma sözkonusu olabilir. Sidik bozuklukları aşırı çalışma sonucu gevşeyen ve hidronefroza yol açan boşaltım sistemi kökenlidir.
AYIRICI TEŞHİS
Hiç değilse başlangıç döneminde bir antidiüretik hormon eksikliği olmaksızın aşın susuzluk ve sık işemenin birarada görüldüğü pek çok hastalık vardır. Sözgelimi aşırı aldosteron salgılanması (daha ilerde ayrıntılarıyla inceleyeceğiz) bunlardan biridir.
Bu arada yalnızca böbreklere bağlı (yani vazopressin eksikliği olmaksızın) hastalıkları saymak gerekir:
— böbrek yumacıkları iltihaplan böbrek ara-dokusu iltihapları gibi organik böbrek bozunlari;
— metabolizma bozukluklarına bağlı böbrek borucuğu işlev bozukluğu: Potasyum eksikliği; kan kalsiyum düzeyi yüksekliği;
— böbrek borucuğu hücrelerinin antidiüretik hormon etkisine duyarsız kalmalarına neden olan enzim eksiklikleri.
Bildiğimiz şeker hastalığıysa sidikle şeker atılması (şeker işeme) ve kan şeker düzeyi yüksekliğiyle kolayca teşhis edilir.
TEDAVİ
Her türlü tedaviden önce incelemelerin en iyi teknik koşullarla ve gözetim altında yapılacağı tam kuruluşlu bir hastaneden eksiksiz bir bilanço almak gerekir.
Uzun süreli tıbbi tedaviler biyolojik incelemelerin sonuçlarına göre verilmelidir.
Organik bir neden varsa bunun uygun tedaviyle ortadan kaldırılmasına çalışılır. Ama her zaman gerçekleştirilemez. Bu yüzden elverişli durumlarda bile nedenin tedavisinin tıbbi yöntemlerle tamamlanması gerekir.
Hastayı aşırı su içmeye iten özel bir ruhsal bozukluk nedeniyle antidiüretik hormon salgılanması engellenmişse ilaçlar ancak başlangıçta kullanılır ve giderek ilaç verilmesi azaltılıp yerine plasebo verilmesi artırılır. Buna bir de tersine koşullandırma tedavisi (psikoterapi) eklenir. Tersine koşullandırma deneyi genellikle hem bir teşhis testi hem de bir tedavi testidir.
Kullanılan ilaçlar şunlardır:
— arka hipofiz özleri: Günün değişik saatlerinde burundan alınan ince toz biçimleri ya da deri altına iğneyle verilen (günde 3 kez) biçimleri vardır;
— sidik söktürücü (diüretik) ilaçlar (etkisi sidiği artırmak olan ilaçlar): Çelişkili gibi görünse de etkili olurlar;
— uygulanmamasını gerektiren durumlar dışında bazen klorpropamit kullanılır; uygulanmamasını gerektiren durumlarda klofibrat ya da kar-bamazepin yeğ tutulur.
İlaçların seçimi her zaman hastalığın tipine ve hastanın durumunun gerektirdiklerine bağlıdır.
SONUÇ
Şekersiz şeker hastalığı sık işemenin ve aşın susuzluğun fazlalığıyla şaşırtıcı görülebilir: Temel sorungerçek nedeni bulmak ve uygun tedaviyi uygulamaktır. Kesin hiç bir neden bulunamazsa belirtilere göre yapılan tıbbi tedavinin yanısıra iyileştirilebilecek organik bir nedeni atlamamak için düzenli bir tıbbi gözetim ve röntgen gözetimi (Türk eyerinin röntgen filmleri) yapılmalıdır.


daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Arka hîpofiz yetmezliği, arka hipofiz hastalıkları

Arka hîpofiz yetmezliği, arka hipofiz hastalıkları konusu, SAĞLIK / Sağlığımız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: hipotalamus hastalıkları belirtileri, hipofiz yetmezliği, antidiüretik hormon eksikliği, hipotalamus belirtileri, hipotalamus hastalıkları, hipotalamus ve hipofiz hastalıkları, hipofizer yetmezlik, arka hipofiz yetmezliği, arka hipofiz hastalıkları, hipotalamus hastalıkları tedavisi, hipofiz ve hipotalamus yetmezliği, hipofiz yetmezliği belirtileri, hipotalamus yetmezliği, hipofiz yetmezliği tedavisi, hipofiz yetmezliği teshisi,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
süper photoshop arka planları SÜKÛT Grafik ve Photoshop 15 02-09-2014 12:01
Arka çapraz bağ (PCL) yaralanmaları Bkmlyz Ortopedi 1 14-02-2013 06:39
Msn Ve Pc Arka Plan Arsivi mormavi Avatarlar, Smileyler, Winkler, Moodlar, Skinler 2 05-09-2009 06:33
Hipofiz Bezi Tümör Çeşitleri Ve Tedavileri elif Sağlığımız 0 20-06-2009 08:27

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:28 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats