bakimliyiz
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Sağlığımız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 10-05-2010, 04:19   #1 (permalink)
 
mormavi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Bireysel Narsist Hastaligi Nedir?

Bireysel Narsisizm

Narsisizm genel olarak kişinin kendi ruhsal ve bedensel benliğine ya da kimliğine aşırı bir bağlılık ve beğeni duyması kendi kendisini beğenmesi kendi kendine hayran olması anlamına gelmektedir (Felsefe Sözlüğü; Ahmet Cevizci). Narsisizmin kendini beğenmişlik ben-merkezcilik başkalarının yaşadıklarına ve onlara yaşattıklarına duyarsızlık gibi birçok özelliğini yukarıda anlattığımız öyküde görebilmekteyiz.

Sigmund Freud “Narsisizm Üzerine” adlı makalesinde narsisistik kişinin sevgi objelerini aşağıdaki ölçütlere göre seçtiğini anlatmıştır:

a- Kendisinin ne olduğu
b- Kendisinin vaktiyle ne olduğu
c- Kendisi ne olmak isterdi
d- Vaktiyle kendisinin parçası olmak isteyen biri.

Bir yazar eski bir dostuna rastlar uzun süre ona kendinden söz eder; sonra da şöyle der: “Hep kendimden söz ettim. Şimdi senden söz edelim. Son kitabımı nasıl buldun?” Bu kişi sadece kendisiyle uğraşan başkalarına ancak kendisini çağrıştırdığı zaman ilgi duyan insanlara çok güzel bir örnektir. Fıkrada da görüldüğü gibi basit narsist eğilimlerini gündelik hayatta rahatça görebiliriz. Çoğu zaman bu kişiler yardımsever ve iyi yüreklidirler; ama bu davranışlar öyle görünmek istediklerindendir. Yani amaç gerçekten yardım etmek değil böyle davranarak insanları kendilerine hayran bıraktırmaktır.

Toplumsal Narsisizm

Bu bölüme kadar bireysel narsisizm üzerinde durduk. Yazının geri kalan bölümünde savaşlara kıyımlara bile neden olabilen “toplumsal narsisizm”i inceleyelim.
Kendisini var etmek isteyen herhangi bir topluluğun her bir ferdi narsist enerjiyle dolmak zorundadır. Dahası o topluluğun üyeleri kendi topluluklarının öteki topluluklardan daha üstün olduğuna inandırılmalıdırlar.
Bir toplum üyelerinin çoğunu ya da büyük bir kesimini besleyemiyorsa toplumsal huzursuzluğu önleyebilmek için hastalıklı bir narsisizmle onlara doyum sağlamak zorundadır. Ekonomik ve kültürel açıdan yoksul olan insanlar için o topluluğun bir üyesi olmanın verdiği narsist kıvanç tek -ve çoğu zaman çok etkili- bir doyum kaynağıdır.
Geri kalmış -ya da geri bıraktırılmış- bir topluluğun tek bir doyum kaynağı vardır: Kendini dünyanın en büyük hayranlığını toplayan topluluğun bir üyesi olarak görerek kendi imgesini şişirmek. Bu topluluğun üyeleri şöyle duygular içindedir: “Yoksul olsam da ben önemli bir kişiyim çünkü bugüne dek dünyanın gördüğü en üst topluluğun üyesiyim - “Beyaz’ım” “Müslüman’ım” ”Türk’üm” “Galatasaraylıyım” vb.
Günümüzde bayrak olayıyla birlikte pompalanan milliyetçilik dalgasından sonra Trabzon ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde yaşanan olaylar toplumsal narsisizmin insanlar üzerindeki etkisini bizlere daha açık göstermektedir. Olaylar sırasında döven ve dövülen her iki kesim de aynı sınıftan olmalarına rağmen; vatan millet bayrak gibi söylemlerle halk karşı karşıya getirilebiliyor.

Narsisistik Kişilik Bozukluğu Tanı Ölçütleri

Narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliği genç erişkinlik döneminde başlayan ve süreklilik gösteren davranışlarda gözlenen ya da hayal edilen büyüklenmecilik beğenilme gereksinimi ve eşduyum yapamamadır. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin DSM-IV tanı ölçütlerine göre narsisistik kişilik bozukluğu denebilmesi için aşağıda verilen kişilik özelliklerin en az beşinin bulunması gerekmektedir (Amerikan Psikiyatri Birliği 1994):

1. Kendisinin çok önemli olduğu duygusunu taşır (örn. başarılarını ve yeteneklerini abartır yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak bilinmeyi bekler)
2. Sınırsız başarı güç zeka güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa yorar
3. “Özel” ve eşi bulunmaz biri olduğuna ve ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır
4. Çok beğenilmek ister
5. Hak kazandığı duygusu vardır: kendisinin özellikle kayırılacak olduğu bir tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilerine göre uyum gösterme
6. Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarı için kullanır: kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır
7. Empati yapamaz: başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp tanımlama konusunda isteksizdir
8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır
9. Küstah kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler

Patolojik Narsisizm Tipleri

"Patolojik narsisizm" terimi Kernberg'e göre nevrozdan narsisistik kişilik bozukluğuna dek uzanan geniş bir bozukluk yelpazesini kapsar (Kernberg 1975).

• En az sorunlu olan bozukluklar nevrozlarla ve nevrotik karakter patolojisiyle bağlantılı narsisistik bozukluklardır.

Normal narsisizm; benliğin kendinden beklentilerinin isteklerinin modellerinin ve ideallerin yetişkin niteliği ve olgunluğu (çocuksu özelliklerden farklı olarak) anlamında benlik ve benlikle ilişkili intrapsişik yapıların ulaştığı gelişimsel düzey ile bağlantılıdır. Örneğin benliğin süperegonun ve ego idealinin yapısal bütünlüğü ve içselleştirilmiş nesne ilişkilerinin bütünleşmesi gerçekleştirilmiş olmasına rağmen çocuksu narsisistik amaçlar ve çatışmalara fiksasyon söz konusu olabilir. Bu fiksasyon nevrotik tepkilere ve karakter patolojine sahip çoğu hastada tipiktir.

Genel olarak tüm nevrotik çatışmalar benliğin daha evvel bahsi geçen çeşitli durum ve yapılarla optimal ilişkilerini olumsuz yönde etkiler ve dolayısıyla patolojik narsisizme neden olurlar. Nevrotik semptomlar ve karakter özellikleri benliğin ve egonun işleyişini kişilerarası ve ruhiçi çatışmalardan korudukları oranda benlik değerini de korurlar ve dolayısıyla narsisistik bir işlev görürler.

Nevrotik karakter özellikleri analitik olarak açığa çıkarıldığında ego beklentilerinin ve amaçlarının içeriğinin ve süperegoya ait beklentilerin hedeflerin taleplerin ve yasakların çocuksu düzeylerde kalmış oldukları farkedilir. Dolayısıyla yalnızca bu bozukluklar Kernberg'e göre normal ancak aşırı derecede çocuksu narsisistik amaçlara fiksasyonu veya regresyonu yansıtırlar.

• Kernberg'e göre daha ciddi bir narsisistik bozukluk tipi ilk kez Freud'un tanımladığı eşcinsel nesne ilişkisini karakterize eden tiptir. Burada patolojik özdeşleşmeler; kişinin kendisini patojenik içselleştirilmiş bir nesneyle (örneğin annesi) özdeşleştirmesine ve kişinin diğerleriyle (hem içsel nesne temsilleri hem de dışsal nesneler) şimdiki veya geçmişteki gerçek veya ideal benliğinin bir yönünü temsil etmeleri dolayısıyla ilişkiye geçmesine yol açar.

Nesneyle özdeşleşmiş benlik ile benlikle özdeşleştirilmiş nesne arasındaki bu patolojik ilişki içinde hem intrapsişik olarak hem de dış ilişkiler açısından yine de bir nesne ilişkisi mevcuttur. Kanımca narsisistik psikopatolojinin bu türünde ayırt edici olan patolojik bir gelişme sonucunda kişinin özdeşleşme nesnesiyle sevgi nesnesini çaprazlaması; benliğin donanımına sahip olmadığı nesneyle özdeşleşmeye çalışmasıdır.

• Kernberg'e göre yalnızca narsisistik kişilik bozukluğuna sahip bireylerde diğerleriyle ilişki terkedilmiştir. Burada ilişki artık benlik ve nesne arasında değil; ilkel patolojik büyüklenmeci benlik ile aynı büyüklenmeci benliğin o an için idealize edilen nesneye/nesnelere geçici yansıtması arasındadır.

İlişki artık benlikle nesne arasında veya nesneyle benlik arasında değil benlikle benlik arasındadır. Bu noktada artık topyekûn narsisistik bir ilişki nesne ilişkisinin yerini almıştır. Bu ilişki biçimi Kernberg'e göre patolojik narsisizmin en ağır biçimini temsil eden özgül bir karakter patolojisi olan narsisistik kişiliğin ayırdedici özelliğidir. Bundan ötürü narsisistik bozukluk basitçe normal ilkel narsisizme saplanma olarak değerlendirilemez; söz konusu olan sağlıklı gelişimde hiçbir ilkörneğine rastlanmayan patolojik bir yapılanmadır.

Kernberg (1975) bütünleşmiş benlikten yoksun olmaları dolayısıyla sınır kişilikleri ve psikotik kişilikleri patolojik narsisizm içinde değerlendirmez. Sınır kişilik bozukluğunda bütünleşmiş bir benlik olmadığı için söz konusu olan patolojik narsisizm değil son derece patolojik ve ilkel nesne ilişkisi yapılanmasıdır. Psikozda ise benlik ve nesne ayrışması yoktur veya tersine çevrilmiştir. Sınır kişiliği psikozdan ayıran şey gerçeklik ilkesini muhafaza etmesi ve benliğin ötekinden ayırt edilebilmesidir. Narsisistik kişilik bozukluğunu sınır kişilik bozukluğundan ayıran ise narsisistik kişilik bozukluğuna sahip bireylerde patolojik de olsa bütünlük arz eden bir benlik yapısının - büyüklenmeci benliğin - mevcudiyetidir.

Bu yazıda daha çok Kernberg'ün (1975) " patolojik narsisizmin saf kültürü " olarak nitelediği narsisistik kişilik bozukluğuna yoğunlaşılacaktır. Metin boyunca bu bozukluğa sahip kişilerden bahsederken anlatım kolaylığı sağlamak amacıyla "narsisistik kişi/narsisistik kişilik" ifadeleri kullanılacaktır.
Bireysel Narsist Hastaligi Nedir?
mormavi isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Bireysel Narsist Hastaligi Nedir?

Bireysel Narsist Hastaligi Nedir? konusu, SAĞLIK / Sağlığımız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: narsist ne demek, narsist hastalığı, narsızm, narsizm hastalığı, beğenilme hastalığı, intrapsişik ne demek, narşizm, intrapsişik nedir, begenilme hastaligi, patolojik narsist, narsistik hastalığı, narsist doyum, narsist hastalığı nedir, narşizm nedir, benlik hastalığı,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Somatizasyon Hastaligi Nedir? mormavi Sağlığımız 0 10-05-2010 04:17
Urtiker Hastaligi Nedir? mormavi Sağlığımız 1 13-04-2010 08:23
Gilbert Hastaligi Nedir? mormavi Sağlığımız 2 13-04-2010 06:47
Teknoloji Hastaligi Boyle Birsey... mormavi İlginç Resimler 8 05-04-2010 04:09
Cam Kemik Hastaligi mormavi Sağlığımız 0 30-09-2009 12:30

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 11:04 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.