bakimliyiz
Sponsor Reklamlar
Geri git   Bakimliyiz.Com > SAĞLIK > Sağlığımız

Kadın Portalı Kayıt Ol İletişim Forumları Okundu Kabul Et
Alt 21-03-2012, 11:31   #1 (permalink)
 
daywest - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Arrow Akciğerde Hava Toplanması ve Akciğer Zarı Yırtılması

HAVA TOPLANMASININ OLUŞUMU
Mekanizma değişebilir; ama sonuç hep aynıdır: Akciğer zarının akciğeri örten yaprağının (iç yaprak) yırtılması. Bunun sonucunda akciğer zarı boşluğu ile akciğer hava kesecikleri arasında bir ilişki kurulmuş olur. Akciğer zarı 2 biçimde yırtılabilir.
Mekanik yırtılma

Mekanik yırtılmanın nedeni içlerinde yüksek hava basıncı bulunan amfizem kabarcıklarıdır. İnce bir çeperden oluşan bu kabarcıklar akciğer zarının iç yaprağına yapışıktırlar. Bir çaba harcama nedeniyle ya da belirli bir neden olmaksızın kabarcık içindeki basınç artarsa çeper dayanık-sızlaşır ve patlar. Böylece akciğer zarı boşluğu ile akciğer hava kesecikleri arasında bir hava kaçağı sağlayan yırtılma ortaya çıkar. Nedeni bilinmeyen kendiliğinden hava toplanmalarının çoğu böyle oluşmaktadır.
Doku ölümü kökenli yırtılma

Bir enfeksiyona ya da kansere yakalanmış akciğer dokusunun ölmesi ve yıkılması sonucunda oluşur. Doku ölümü akciğer zarına yayılır ve iç yaprağının yırtılmasına yolaçar. Akciğer zarının 2 yaprağı arasındaki basınç akciğer basıncından düşük olduğu için hava keseciklerinde bulunan hava bu yırtıktan dışarı kaçar. Akciğer zarı boşluğunda hava toplanması gerçekleşir ve boşlukta toplanan hava akciğerin büzüşmesine ve akciğer zarı hacmi arttıkça akciğerin daha da sönmesine yolaçar.
KENDİLİĞİNDEN HAVA TOPLANMASI

Bu hastalığın örnek tipi gençlerde görülen
kendiliğinden hava toplanmasıdır.
Hastaların çoğunda hava toplanması tek taraflıdır; soldan çok sağ tarafta görülür. İki taraflı da olabilir; ama başlangıçta iki taraflı olması çok enderdir. Çoğunlukla önce bir akciğer birkaç gün sonra da ikinci akciğer hastalanır. Hava toplanması yaygın olabilir: Bu durumda akciğer dokusu havayla dolu akciğer zarı altında çökmüş küçük bir parça haline gelir. Hava toplanması yerel de olabilir. Bu durumda akciğer zarı boşluğunun yalnızca bir bölümünde hava toplanmıştır.
NEDEN

Kendiliğinden hava toplanmasının başlıca nedeni yerel kabarcıklı amfizemdir. Genellikle 20-30 yaş arasındaki genç erişkinlerde (kadınlardan çok erkeklerde) ve şişmanlara oranla zayıf ve uzun boylu erkeklerde görülür. Çoğunlukla sağlık durumu çok iyi olan bir kişide belirli bir neden olmaksızın oluşur. Hastalığın oluştuğu sırada bedensel bir çaba harcama (spor öksürük) ya da bir basınç değişikliği (havacılar ya da balıkadamlar dalgıçlar) sözkonusu olabilir. Ayrıca heyecanlanma sırasında da ortaya çıkabilmektedir.
TEŞHİS Klinik belirtiler

Başlangıç değişik olabilir: Şiddetli ya da hafif. Şiddetli başlangıç
İşlevsel belirtiler

Bu belirtiler göğsün bir yarısına bıçak saplanır gibi şiddetli yan ağrılarıyla ve giderek hızlanan solunum ritmiyle birlikte soluk darlığının belirmesidir. Solunum ritminin hızlanmasına (ta-kipne) balgam getirmeyen kuru bir öksürük eşlik eder.
Genel belirtiler

Hasta solgundur; her yanı terle kaplıdır; nabzı hızlanmıştır; atardamar basıncı düşmüş olabilir; göğsün ağrılı yarısı hemen hiç hareket etmez.
Fiziksel muayene

Göğsün öteki tarafıyla karşılaştırmalı olarak yapılan muayene akciğer zarındaki hava toplanmasının önemi konusunda ilgi çekici bulgular verir. Büyük hava toplanması durumunda Gaillard’m üçlü bulgusu» saptanır. Bu üçlü şunlardan oluşmaktadır:

— ses titreşimlerinin yitmesi: Hasta yüksek sesle «41» derken hekim el ayasını göğüs kafesine koyarsa göğsün sağlam tarafına oranla ses titreşimlerinin büyük ölçüde azaldığını saptar;
— ötümlülük artması: Göğüs kafesine parmakla vurulduğunda saptanan akciğer alanındaki normal ötümlülüğün artması akciğer zarı boşluğ’un-daki havanın arttığını gösterir;
— akciğer bronşçuklarından havanın geçişine bağlı olan hava kesecikleri sesinin yitmesi: Bu durum stetoskopla ortaya çıkarılabilir; ama hava toplanması önemli bir miktarda değilse teşhis güç konur; çünkü bu durumda hava kesecikleri sesi yitmemiş yalnızca azalmıştır.
Hafif başlangıç

En sık raslanan başlangıç biçimidir. Belirsiz bir yan ağrısı özellikle çaba harcama sırasında yavaş yavaş artan solunum güçlüğü saptanır.
Bu tür belirtiler karşısında mutlaka bazı tamamlayıcı muayeneler yapılmalıdır.
Tamamlayıcı muayeneler Röntgen

Her 2 akciğer alanının önden ve ayakta çe-lelen röntgen filmleri teşhisi koydurur. Akciğer zar boşluğunda hava toplanması bir akciğer alanının öteki akciğere karşıt olarak aşırı parlak görünmesiyle nitelenir. Akciğer zarı içindeki hava akciğer alanının büyük bir bölümünü kaplamış ve akciğer göbeği düzeyine itmiştir. Röntgende rengi koyulaşmış olarak görülür. Hava toplanmasının kısmi mi yoksa tam mı olduğu saptanır. Öte yandan akciğer zarı içindeki hava kütlesinin itmesiyle kalbin yer değiştirdiği gözlenir. Hasta ayakta durduğunda kaburga-diyafram sinüsüne toplanmış bir sıvı birikiminin varlığı da saptanır (bu birikim az ya da çok olabilir). Öteki akciğerin muayenesi de unutulmamalıdır.
Radyoskopi

Akciğerler düzeyinde kalp ve diyafram hareketlerini bir ekrandan izleme olanağı sağlar. Hava toplanmış akciğer genellikle hareketsizdir. Kalbin hareketlerinin hızlandığı ve soluk alma sırasında yer değiştirdiği saptanır. Gerçekten akciğer zarı boşluğuna girmiş hava kalbi itmektedir.
Akciğer zarı basıncının ölçülmesi

Kuss aygıtı aracılığıyla ölçülen akciğer zarı basıncı ilgi çekici bilgiler verir. Akciğer zarı basıncı belirli bir ölçü içinde akciğer hava kesecik-

Sol tabanda sıvı toplanmasıyla birlikte sol akciğer zarı boşluğunda hava toplanması.
leriyle akciğer zarı arasındaki ilişki durumunu inceler.
Basınç negatifse ilişki kapanmıştır; akciğer zarı boşluğuna hava kaçağı kalmamıştır ve akciğer zarının kapsadığı hava giderek azalır.
Basınç sıfır ise yani atmosfer basıncına yakınsa hastaya hava aldırılıp verdirilir. Basınç aynı düzeyde kalıyorsa hava kaçağı çok büyüktür.
Basınç pozitifse bir aygıt yardımıyla akciğer zarındaki hava boşaltılır: Basınç artıyorsa akciğer zarı boşluğuna yeniden hava girmiş demektir ve hava kaçağı sürmektedir. Havanın çekilmesinden sonra basınç değişmiyorsa akciğer-akciğer zarı arasındaki hava kaçağı artık durmuş yani akciğer zarındaki yarık kapanmıştır.
EVRİM

Nedeni belli olmayan hava toplanmasının evrimi uygun bir tedavi altında iyi ve kısadır; tedavi edilmezse evrim biraz daha uzun ama gene iyidir. Hastaların büyük çoğunluğunda akciğer hava kesecikleriyle akciğer zarı arasındaki yırtık kapanır; akciğer zarı boşluğundaki hava yavaşça boşalır. Akciğer giderek göğüs çeperine yaklaşır; genişlemesi göğüs boşluğunun tabanından başlar ve tepede sonlanır. Hava toplanması 2-8 haftada tümüyle ortadan kalkar. Bu arada bazı ihtilatlar ortaya çıkabilir.
İhtilatlar İki taraflı hava toplanması

İki taraflı hava toplanmasında her 2 akciğer de hastalığa tutulur (kuraldışı durum olarak ikisi aynı anda; çoğunlukla birbirini izleyerek). Güncel teknikler sayesinde hasta iyileşmektedir.
Kanamalı hava toplanması

Göğüs boşluğundaki önemli bir kanama nedeni belirsiz bir hava toplanmasının geliştiğini haber verir ya da onunla birlikte başlar. Çok ender raslanır. Klinik tabloda kanama ve hava top lanması (hemopnömotoraks) belirtileri birliktedir. Solukluk; susuzluk; atardamar basıncının düşmesi; kalp atışlarının hızlanması:
Teşhis röntgen filmiyle konur; akciğer alanının tabanında karanlık bir kütle görülür; bu saydamsız alan kandır; kanın üstünde de bir gaz parlaklığı vardır (hava). Hasta bölgeden yapılan akciğer zarı boşluğundan iğneyle sıvı alma işleminde kan gelir. Hastalık tedavi edilmezse geleceği kötüdür.
Süreğen hava toplanması

Bu biçime günümüzde çok ender raslanmak-tadır.
Akciğer hava kesecikleri ile akciğer zarı boşluğu arasındaki hava kaçağı süreklidir; bunun sonucunda akciğer yeniden genişleyemez ve akciğer zarı kalınlaşır. Böylece hava toplanması aylarca sürer ve çoğunlukla akciğer enfeksiyonu ya da akciğer zarı enfeksiyonu gibi ihtilatlar ortaya çıkar. Bir hava toplanması hızla gerilemiyorsa nedenini aramak gerekir. Çoğunlukla kendiliğinden kapanamayan geniş bir akciğer zarı-bronş ilişkisi (yırtığı) ortaya çıkarılır.
Boğucu hava toplanması

Solunum yetmezliği çeken kişilerde oluşur. Tedavinin temeli solunum durmasıyla (havasızlıktan boğulma) savaştır.
Hastaların yüzde 30-50’sinde hava toplanması sonradan tekrarlayacaktır. Özellikle 1. yıl içinde ortaya çıkan tekrarlamalar çok sayıda ya da sınırlı olabilirler. Aynı tarafta ya da karşı tarafta oluşurlar. Evrim her zaman aynıdır ama 3. hava toplanmasında ameliyat kararı vermek gerekir; çünkü hastanın etkinliği kısıtlanmıştır; yeni bir
tekrarlama tehdidi altında yaşar. Ayrıca uzun dönemde süreğen solunum yetmezliği belirmesi tehlikesi vardır.
HASTALIĞIN ÖTEKÎ BİÇİMLERİ
Yerel hava toplanmaları
Akciğer zarı boşluğunda yerel ya da kısmi hava toplanmaları da görülür; akciğer zarı boşluğunda bulunan az miktarda hava tarafından hafifçe itilmiştir. Çoğunlukla klinik muayenede hiçbir şey saptanmaz; röntgen muayenesinde de hava toplanmasının teşhisi her zaman kolay değildir. Tepede yerleşme en sık raslanan biçimdir; röntgende akciğer alanının üstünde hava kapsayan bir görüntü görülür.
Yanda hava toplanmaları

Çoğunlukla akciğerin göğüs çeperine döndüğü yerde oluşurlar. İhtilatlar yaygın kendiliğinden hava toplanmasındaki gibidir. Ayrıca çeşitli akciğer hastalıkları sonucunda da akciğer zarı boşluğunda hava toplanmaları görülebilir: Hava toplanması bir astım nöbeti sırasında bronş genişlemesinde (bronşların çapının giderek artması) silikozda (akciğerin kayalarda bulunan silisyumla tozlanması) kanserde ortaya çıkabilir.
Enfeksiyonlar sırasında hava toplanması 2 büyük nedene bağlıdır.-
— süt çocuğunda stafilokok kökenli akciğer— akciğer zarı iltihabı;
— akciğer veremi.
Otuz yıl önceye kadar çok yaygın olan akciğer veremi artık azalmıştır ve gerçekten verem kökenli hava toplanmasına çok ender raslanmak-tadır.
Hava toplanmasının bu biçiminde başlangıç şiddetli ve ivegendir; hasta bir şok durumu gösterir: Kalp atımlarının artması; atardamar basıncının düşmesi; terleme; 39cC’yi bulan ateş. Bu hastaların geçmişlerinde bir bulaşma öyküsü (veremin çok yaygın olduğu ülkelerde ya da veremlilerle birlikte yaşayan kişilerde) hava toplanmasından önce genel durum bozukluğu ve gece terlemeleri görülen bir dönem vardır. Klinik muayenede akciğer dışında yerleşmiş bir verem aranır.
Tamamlayıcı muayenelerde tüberküline (önceden etsulu besi yerinde yaşatılarak üretildikten sonra öldürülmüş verem basilleri kapsayan sıvı) karşı deri tepkimeleri araştırılır. Bu durumda testler pozitif sonuç verir; ayrıca verem basilleri de saptanabilir (sidikte balgamda v.b.).
Erken tedaviye karşın hava toplanması akciğer zarında hava-sıvı toplanmasına (hidropnö-motoraks) doğru gelişir; çünkü akciğer alanında

Sol akciğer zarında hava toplanması ve sol akciğerin çökmesi (soldaki fotoğraf). Sağ tepede akciğer zarında kısmi hava toplanması (sağdaki fotoğraf).
hava toplanmasından birkaç gün sonra bir sıvı belirir. Hasta yan ağrısı soluk almada güçlük duyar; klinik muayenede de yeni belirtiler ortaya çıkar: Hekim akciğer alanına parmağıyla vurduğunda akciğeriîı tabanında sıvı bulunduğunu gösteren bir mat seslilik akciğer alanının yukarısına doğru da havanın varlığını gösteren bir ötümlü-lük artışı duyar.
İki tamamlayıcı muayene teşhisin konmasına yardımcı olur:
— röntgen filminde akciğer tabanında saydamsızlık (sıvı) ile üstünde bir parlaklık (hava) görülür; hastanın duruşu nasıl olursa olsun bu ikisi birbirinden yatay bir çizgiyle ayrılmıştır;
— akciğer zarına iğneyle girildiğinde sarımsı bir sıvı gelir; bunun içinde verem basilleri aranır.
Hastalığın evrimi tedaviye bağlıdır. Tedavi uygunsa hava ve sıvı yiter. Kuraldışı olarak akciğer zarı sıvısının iltihaplanması nedeniyle irin oluşabilir. Klinik ve röntgen muayeneleri akciğer zarı boşluğunda hava-sıvı toplanmasındaki gibidir: Akciğer zarına iğneyle girildiğinde gelen irin ve birçok verem basili kapsayan sıvı teşhisi koymayı sağlar. Evrimi her zaman ciddidir.
AYIRICI TEŞHİS

Klinik belirtiler zatülcenp akciğer ambolisi astım ivegen akciğer ödemi gibi bazı hastalıkları akla getirir. Ama röntgen bütün bu olasılıkların bir yana bırakılmasını sağlar. Kendiliğinden sol yanda hava toplanması durumu miyokard enfarktüsünü akla getirebilir.
Dev bir hava kisti olasılığı karşısında yukarda ve aşağıda akciğer dokusunu aramak gerekir; gerçekten bu durumda akciğer büzüşmemiştir.
TEDAVİ

Kuşkusuz hava toplanmasının cinsine göre değişir.
Kendiliğinden hava toplanmasının tedavisi
Başlangıcı hafifse tedavi hastayı yatağa yatırmaktır. Başlangıç şiddetliyse kesin dinlenme dışında solunum güçlüğü belirtileri varsa ağrıyla oksijen verilerek de solunum güçlüğüyle savaşılır. Hastanın durumu kaygılandırıcı olmağa başlarsa akciğer zarı boşluğundaki hava dışarı çekilir. Bu dışarı çekme işlemi ya tekrarlanır ya da sürekli çekiş yapan bir aspiratöre bağlanır. Akciğer yeniden çepere yapışır.
Hava toplanması hafif başlangıçlı durumlarda olduğu gibi durağanlaşmışsa hasta 20-30 gün süreyle yatak dinlenmesine alınır; böylece akciğer ya kendiliğinden yeniden göğüs çeperine doğru gelir ya da dışarı hava çekme işlemleriyle akciğerin dışa yeniden genişlemesi hızlandırılır. Günümüzde tedavi göğüs çeperinden bir diren (kauçuk boru) konarak yapılan sürekli hava çekmedir. Ameliyat salonunda yerel anestezi altında yerleştirilen diren önde ilk 2 kaburga arasına konur ve ağzı vidalı dibinde su bulunan steril kavanoza bağlanır. Dışarı çekilen hava direnden geçer ve akciğer 48 saat içinde eski durumunu alır. Sonra diren alınır hasta 4-5 gün daha hastanede tutulur. Bu süre içinde akciğerin yeniden genişlemesi röntgenle denetlenir. İyileşmeyen tek durum hava kaçağına neden olan yırtığın kapanmamasıdır; bu durumda ameliyata gidilir.
Boğucu hava toplanmasının tedavisi

İki taraflı hava toplanması sonucunda ya da solunum yetmezliği çeken kişideki hava toplanması sonucunda oluşan boğulmada acil olarak diren koymak gerekir. Akciğerin yeniden çepere dönmesi solunum yetmezliği belirtilerinin yitmesini sağlar.
Kanamalı hava toplanmasının tedavisi

Akciğer zarı boşluğundaki hava ve kanı boşaltmak gerekir. Bunun için biri yukarda öteki aşağıda 2 diren konulur. Öte yandan kan yitimini ödünlemek için hastaya kan verilir. Röntgen denetiminde kanamanın sürdüğü görülürse ameliyatla kanayan damarı bağlamak ve akciğer alanındaki kanı boşaltmak gerekir.
Süreğen hava toplanmasının tedavisi

Bütün tedavilere karşın akciğer genişleyerek çepere dönmezse ameliyat gerekir; ameliyatla/hava kaçağına neden olan yırtık dikilir. Bazen ameliyat akciğer zarının çıkarılmasıdır (dekortikasyon).
Tekrarlamaların tedavisi

Hava toplanmasının üçüncü kez tekrarlaması ameliyat gerektirir. Eskiden uygulanan akciğer zarına talk pudrası ya da kaolin serpiştirme akciğer boşluğuna iğneyle kan verme gibi yöntemler etkisizdir ve tekrarlama olasılığını ortadan kaldırmaz. Günümüzde göğüs kafesi açılarak (torako-tomi) amfizem kabarcıkları (patlamaları sırasında akciğer zarında hava toplanmasına yolacarlar) çıkarılır; bu arada akciğer zarının iç yaprağı (akciğeri saran yaprak) da çıkarılır. Böylece akciğer dokusu doğrudan doğruya göğüs çeperine yapışır; tekrarlama olasılığı ortadan kalkar.
Verem kökenli hava toplanmasının tedavisi

Diren koymağa dayanır. Hava için bir üst diren sıvı için de bir alt diren konulur. Direnden akan irinde verem basilleri ortaya çıkarılır ve aidsdernegi.org/antibiyotikler/”title=”antibiyotik” >antibiyotik çizelgesi hazırlanır (yani mikropların çeşitli verem antibiyotiklerine karşı duyarlığı araştırılır) .
SONUÇ

Günümüzde genç erişkinlerde kendiliğinden hava toplanması sıklaşmaktadır. Hastalık genellikle iyileşir; tek sakıncalı durum ameliyat (kabuk soyma; yani akciğer zarının iki yaprağından birinin çıkarılması) gerektiren sık tekrarlamalardır. Ameliyat genç erişkini yeni tekrarlamalardan koruyacaktır.
Verem kökenli hava toplanması verem savaş çalışmaları sayesinde yıldan yıla azalmaktadır.


daywest isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Teşekkür Edenler:
hasretimsin (16-10-2012)

Alt 09-11-2015, 09:47   #2 (permalink)
Misafir
Avatar Yok
 
Standart

Bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz


 

Hızlı Cevap

Doğrulama Sorusu
Mesajınız:
Yazı şeklini sil
Kalın
Eğik yazı
Altı çizik

Grafik ekle
Alıntı yap [QUOTE]
 
Alanı Küçült
Alanı Büyült

Seçenekler
Stil


Akciğerde Hava Toplanması ve Akciğer Zarı Yırtılması

Akciğerde Hava Toplanması ve Akciğer Zarı Yırtılması konusu, SAĞLIK / Sağlığımız forumunda tartışılıyor.


Konu etiketleri: akciğer sönmesi bitkisel tedavi, akciğer sönmesine ne iyi gelir, akciğer sönmesi tedavisi, akciğer zarı yırtılması, akciğer sönmesi, akciğer sönmesi bitkisel tedavisi, akciğer sönmesi belirtileri, akciğer büzüşmesi neden olur, akciğer büzüşmesi bitkisel tedavi, akciğer büzüşmesi tedavisi, akciger yirtilmasina ne iyi gelir, akciğerde hava kabarcığı, akciğerde su toplanmasına ne iyi gelir, akciğer sönmesine iyi gelen besinler, akciğer sönmesinin nedenleri,

Benzer Konular

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevap Son Mesaj
Kas Yırtılması Nedir? - Kas Yırtılması Nasıl Olur? elif Sağlığımız 0 20-04-2011 04:15
Mahsullerin Toplanması - Borçlunun Hakkı elif Kadın ve Hukuk 0 12-03-2011 03:02
Şifalı bitkilerin toplanması, kurutulması ve saklanması Я Alternatif Tıp 0 09-02-2011 01:54
Ampiyem ve Plevral Effüzyon (Akciğer ve Plevrada Sıvı Toplanması) daywest Sağlığımız 0 20-09-2010 11:21
Akciğer Tüberklozu Nedir?-Akciğer Tüberklozundan Korunma Yolları elif Sağlığımız 0 21-06-2009 01:07

Üye olmadan soru sorabilirsiniz!

Bütün Zaman Ayarları WEZ +4 olarak düzenlenmiştir. Saat şuan 10:54 .


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 ©2010, Crawlability, Inc.
Web Stats