PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kadın ve Hukuk


Sayfa : [1] 2

 1. Kentsel Dönüşüm kapsamında arsa payı düzeltilmesi davası
 2. Dolandırıcılar artık icra takibi başlatıyor
 3. Savcılığa suç duyurusu
 4. Uluslararası hukuk konularına 5 örnek
 5. Uluslararası hukuk nedir vikipedi
 6. Kapıdan Satışlarda Cayma Hakkı ve Kullanım Şartları
 7. Milletvekili ne demektir?
 8. boşanma
 9. Eğitim Hakkı
 10. Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?
 11. 29 Ekim Cumhuriyet bayramında çalışılabilir mi?
 12. Yıl sonunda çalışanların net ücretleri neden azalır?
 13. Çalışanlara yol ve yemek verilmesi gerekli midir?
 14. Emeklilik nedeni ile işten ayrılan işçi aynı işyerinde çalışabilir mi?
 15. İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?
 16. Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin süresi
 17. İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları nelerdir?
 18. Yeni iş arama izni nedir, hangi durumlarda verilir?
 19. Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma Durumu Nedir?
 20. İsteğe bağlı sigortalı olanların prim ödemeleri nasıl belirlenir?
 21. İstifa eden işçi ihbar tazminatını alabilir mi?
 22. Doğum geçerli bir işten çıkarma sebebi midir?
 23. Şubat ayında çalışan sigortalılar için kaç gün prim ödenmektedir?
 24. İşyerinde fazla çalışma yapılması gerektiğinde işçi fazla çalışmak zorunda mıdır?
 25. Yıllık ücretli izin süresi içinde işçinin iş göremezliğe uğramasının sonuçları
 26. Ölen işçinin kanuni varisleri ihbar tazminatından yararlanabilir mi?
 27. Bir yıl dolmadan işten ayrılan işçiye yıllık ücretli izin hakkı ödenir mi?
 28. Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?
 29. Mal rejimleri
 30. Muvazaalı boşanmanın cezası
 31. Boşanma durumunda nafaka
 32. Hukuk Nedir? - Yasa Nedir?
 33. İnsan Haklarıyla İlgili Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi
 34. Boşanma ile İlgili Sorular Cevaplar
 35. İnternet Kafe Yönetmeliği
 36. Savcılığa Suç Duyurusunda Nasıl Bulunulur?
 37. Nüfus Cüzdanları ile İlgili Soru Cevaplar
 38. Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 39. Organ Nakli Hakkında Kanun
 40. Noterlik Kanunu Yönetmeliği - Noterlik Kanunu Yönetmeliği Nedir?
 41. Nöbetçİ Memurların Görev Ve Sorumlulukları İle Çalışma
 42. CMK-Ücretsiz Avukat Talebi
 43. İhbar Tazminatı
 44. Sözleşme Çeşitleri Nelerdir? - Sözleşme Çeşitleri
 45. Her Ülkede Sigara Yasağı!
 46. Adli Vakalar ve Organ Nakli
 47. Kredi Kartı Yıllık Aidatına İtiraz Dilekçesi
 48. Sınav Kontrolünün Tekrarı İçin Dilekçe Örneği
 49. İcra ve İflas Hukuku - İcra ve İflas Hukuku Nedir?
 50. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu - Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu Hakkında
 51. Kişi Dokunulmazlığı
 52. Eğitim Hakkı nedir? - Eğitim Hakkı Hakkında
 53. İnsan Haklarının Korunmasında Eğitimin Önemi Nedir?
 54. İnsan Haklarının Korunmaması
 55. Kıymet Takdiri
 56. Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri
 57. Taşınmaz Haczinin Şümulü
 58. Mahsullerin Toplanması - Borçlunun Hakkı
 59. İştirak Halinde Tasarruf Edilen Mallar
 60. Mahcuz Malların Muhafazası Masrafları
 61. İstihkak İddiasına İtiraz
 62. Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası
 63. İstihkak Davalarında Mülkiyet Karinesi
 64. Çalınmış ve Zayi Olmuş Şeyler ile İlgili Madde
 65. Üçüncü Şahsın Zilyetliği
 66. Talep Hakkı Nedir? - Talep Hakkı Hakkında
 67. Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili
 68. Haciz Tutanağı Tanzimi Nedir?
 69. Tüketicilere Yönelik Bilgiler
 70. Yeni TCK’nin, ‘kadin’a Temel Yaklaşimi Nedir?
 71. Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 72. Kira Hukuku ve Tahliye
 73. Adli Yargı Teşkilatı Nedir? - Adli Yargı Teşkilatı Hakkında
 74. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
 75. Ticari Kazançlar - Ticari Kazançlar Hakkında
 76. Avrupa Birliği İş Hukuku Dökümanı
 77. Ticari İşlerde Faiz - Ticari İşlerde Faiz Hakkında
 78. Rekabet Yasağı - Rekabet Yasağı Hakkında
 79. Engelli Hakları Nelerdir?
 80. Belirli Bir Marka veya Modeli Tanımlayan Teknik Şartnameler Nelerdir?
 81. Numune İstenilen Mal Alımı İhalelerinde Yeterlik Değerlendirmesi
 82. Teklifin Geri Alınabileceği ve İsteklinin Teklifi İle Bağlı Kalmayacağı Haller
 83. İhaleden Önce Asli İdareye Sunulan Belgelerİn İdarelerce Onaylanması
 84. Yargı Hiçbir Zaman Yargılanamaz!
 85. Boşanma Sebepleri Nelerdir?
 86. Eşler Arasindaki Mal Rejimi
 87. Evlilik Hukuku Nedir? - Evlilik Hukuku Hakkında
 88. Evliliğin Genel Hükümleri Nelerdir?
 89. Anayasa ve Zikir Hakkında
 90. Temel Hukuk Test Soruları
 91. Avukatlık Meslek Kuralları Nelerdir?
 92. Turizm Hukuku - Turizm Hukuku Nedir?
 93. Eşitlik İlkesi Nedir? - Eşitlik İlkesi Hakkında
 94. Vatandaşlık ile İlgili Bilgiler
 95. Hukukun Dalları Nelerdir?
 96. Uluslararası Boşanmalar - Uluslararası Boşanmalar Hakkında
 97. Kredi Kartı Mağdurları için Kanun Maddeleri
 98. Belediye Yasası Nedir? - Belediye Yasası Hakkında
 99. Kaçak Elektrik Kullanan Sanığa Beraat Kararı
 100. Alacak Teminat Ve Rehinleri
 101. Evlat Edinmenin Yasal Olarak Düzenlenişi
 102. Nüfus Hizmetleri Kanunu - Nüfus Hizmetleri Kanunu Nedir?
 103. Ölen Bir Kişinin Msn Hesabı Ne Oluyor?
 104. Kanun Hükmünde Kararname (KHK)
 105. Magna Carta Libertatum (Büyük Özgürlükler Sözleşmesi)
 106. T.C. Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği
 107. Avrupa Birliği'nde Turist Hakları Nelerdir?
 108. Hammurabi Kanunları - Hammurabi Kanunları Hakkında
 109. 12 Levha Kanunları - 12 Levha Kanunları Hakkında
 110. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunları Nedir?
 111. Vandallık Nedir? - Vandalizm Hakkında
 112. Antik Dönem Hukukçuları
 113. Yakın Çağ ve Aydınlanma Çağı Hukukçuları
 114. Hukukta Güç Teorileri
 115. Hukuk Görüşleri - Hukuk Konusunda Fikir Farklılıkları
 116. Roma Hukuku - Roma Hukuku Hakkında
 117. Tabii Hukuka Saldırı
 118. Hukuka Aykırı Deliller
 119. Soykırım Nedir? - Soykırım Hakkında
 120. Avrupa Anayasası - Avrupa Anayasası Hakkında
 121. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
 122. Türk Medeni Kanunu Hakkında
 123. Soyadı Kanunu Hakkında
 124. Kiracı Hukuku Tahliye Davaları
 125. Kira Hukuku Tesbit Davaları
 126. Dernekler Kanunu Nedir?
 127. Hasta ve Çalışanların Güvenliği
 128. Vasiyetname - Vasiyetname Nedir?
 129. Irkçılık - Turancılık Davası Nedir?
 130. Yassıada Yargılamaları Hakkında
 131. Milletvekili Olma Şartları Nelerdir?
 132. Başbakanın Görevleri Nelerdir?
 133. Belediye Başkanının Görevleri Nelerdir?
 134. Köy Muhtarının Görevleri Nelerdir?
 135. Anayasa Mahkemesinin Görevleri Nelerdir?
 136. Boşanma Dilekçesi Örnekleri
 137. Kat Mülkiyeti Nedir? - Kat Mülkiyeti Hakkında
 138. Vatandaşlık Ne Demektir?
 139. Kaçakçılık Suçu Hakkında
 140. Alamet-i Farika Nedir?
 141. Ceza Ehliyeti Nedir? - Ceza Ehliyeti Hakkında
 142. Ceza - Ceza Nedir? - Cezanın Amacı Nedir? - Ceza Sistemi Hakkında
 143. Vicdanî Ret Hakkı Nedir?
 144. İşyerinde Sigara İçme Cezası
 145. Türkiye'de Kadın Hakları Hakkında
 146. İstiklal Madalyası Kanunu Nedir?
 147. Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Yapılan Değişiklikler
 148. Bireysel Haklar Nelerdir?
 149. Negatif Hak Nedir? - Negatif Haklar Nelerdir?
 150. Pozitif Ayrımcılık Nedir?
 151. Silah Bulundurma Ruhsatı
 152. Engellilerin Hastanelerdeki Öncelik Hakkı
 153. 506 Sayılı SSK Kanunu Nedir?
 154. Türklüğü ve Türkiye Cumhuriyetini Aşağılama
 155. İnsan Ticareti - İnsan Kaçakçılığı
 156. Hırsızlık Nedir? - Hırsızlık Hakkında
 157. Çocuk İstismarı Nedir?
 158. Erkek Hakları Nedir?
 159. Eşcinsel Evlilik Hakkında
 160. Yaşlı İstismarı Nedir? - Yaşlı İstismarı Hakkında
 161. Hayvanlara Karşı Uygulanan Şiddet ile İlgili Yasa
 162. Bilişim Suçu Nedir?
 163. Kamu Hukuku Nedir? - Kamu Hukuku Hakkında
 164. İdare Hukuku Nedir? - İdare Hukuku Hakkında
 165. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hakkında
 166. Sendikadan Hukuk Zaferi
 167. Denizcilik Hukuku
 168. Uluslararası Mahkemeler - Uluslararası Adalet Divanı
 169. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakkında
 170. Türk Vatandaşı Olmak
 171. İcra Takip Yolları - İcra Takip Yolları Hakkında
 172. Türkiye Anayasalarının Kronolojik Sıralaması
 173. Ergenekon Operasyonu - Ergenekon Operasyonu Hakkında
 174. Mecelle'de Yer Alan İnsan Hakları İle İlgili Genel Kaideler
 175. Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
 176. Aşar Vergisi Hakkında
 177. Katma Değer Vergisi ve Oranları
 178. Kurumlar Vergisi ve Oranları
 179. Varlık Vergisi ve Oranları
 180. Yurt Dışına Çıkış Harcı
 181. Özel Tüketim Vergisi ve Oranları
 182. Gelir Vergisi ve Oranları
 183. Damga Vergisi ve Oranları
 184. Milli Varlık - Milli Varlık Nedir? - Milli Varlık Hakkında
 185. İç Tehdit Nedir?
 186. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hakkında
 187. Milli Güvenlik Kurulu Sekreterleri
 188. Konut Edindirme Yardımı (Türkiyedeki Vergiler ve Oranları)
 189. 1982 Anayasası - 1982 Anayasası Hakkında
 190. 1982 Anayasasıyla İlgili KPSS ' de Çıkmış Sorular
 191. İstirahatli İşçiye Ücret Ödenir mi?
 192. SGK Rapor Parası Nasıl Alınır?
 193. Tüketici Kimdir? - Tüketici Nedir?
 194. Tüketicinin Korunması Neden Önemlidir?
 195. Ayıplı Mal Ya da Hizmet Nedir?
 196. Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk Hakkında Yönetmelik
 197. Ayıplı Mal İhtarname Örneği
 198. Ayıplı Malda Zaman Aşımı
 199. Taksitli Satışlarda Tüketici Hakları Nedir?
 200. Tüketici Hakları Derneği - Tüketici Hakları Derneği Web Sitesi
 201. Tüketici Hakları Derneği Adresi ve Telefon Numarası
 202. Tehcir Nedir? - Tehcir Hakkında
 203. Tehcir Kanunu Neden Çıkarılmıştır?
 204. Tehcir Kanunun Maddeleri Nelerdir?
 205. Tehcir Kanunu Nedir?
 206. Milletvekili seçilebilmek için Gerekli Nitelikler Nelerdir?
 207. Okulda Sigara İçen Öğrenciye Para Cezası Kesilecek!
 208. İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
 209. Adres Değişikliğini Bildirmemenin Cezası Nedir?
 210. Anayasanın Değiştirilen Maddeleri Hangileridir?
 211. Anayasanın Değiştilemez İlk 3 (Üç) Maddesi Nedir?
 212. Anayasanın Türkçe İle İlgili Maddesi Nedir?
 213. İşten Çıkarılma Durumundaki Kanuni Haklarımız Nelerdir?
 214. Türkiye’de Kadın Hakları ve Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi
 215. Mahalle Muhtarının Görevleri Nelerdir?
 216. Öğrenci Hakları Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları
 217. Kıbrıs'ta Şirket Kurma Şartları Nelerdir?
 218. Türkiyede Anayasaların Tarihi
 219. Sulh Hukuk Mahkemeleri Hakkında
 220. Uluslararası Telif Hakları Hukuku Nedir? - Uluslararası Telif Hakları Hukuku Hakkında
 221. Kişiler Hukuku (Gerçek Kişi, Tüzel Kişi)
 222. İnsan Hakları Kavramı Gelişimi ve Düşünsel Temelleri
 223. Devletler Hukuku Nedir? - Devletler Hukuku Hakkında
 224. Lâkap ve Unvanların Kaldırılması Hakkındaki Kanun
 225. Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Çıkan Kanun
 226. Sosyal Devlet Nedir?
 227. Hukuk Devleti Nedir?
 228. Laik Devlet Nedir?
 229. Sendika Kurma ve Toplu İş Sözleşmesi Hakkı
 230. Eğitim ve Öğrenim Hakkı Nedir? - Eğitim ve Öğrenim Hakkı Hakkında
 231. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı
 232. Dernek Kurma Hürriyeti Nedir? - Dernek Kurma Hürriyeti Hakkında
 233. Basın ve Yayın Hürriyeti Nedir? - Basın ve Yayın Hürriyeti Hakkında
 234. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Nedir?
 235. Din ve Vicdan Hürriyeti Nedir? - Din ve Vicdan Hürriyeti Hakkında
 236. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
 237. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması
 238. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması
 239. 1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Hürriyetlerin Düzenlenmesi
 240. Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınıflandırılması
 241. Temel Hak ve Hürriyetler - Temel Hak ve Hürriyetler Hakkında
 242. 1961 Anayasası
 243. 1924 Anayasası
 244. 1921 Anayasası
 245. 1876 Anayasası
 246. Anayasal Rejimler
 247. Anayasanın Üstünlüğü
 248. Anayasa Nedir? - Anayasa Kavramı Hakkında
 249. Demokratik Yönetim Nedir?
 250. Demokratik Toplum Nedir?