PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe ve Edebiyat


Sayfa : 1 2 3 [4] 5 6

 1. Tekrir Nedir? Tekrir Örnekleri
 2. Tariz Nedir? Tariz Örnekleri
 3. Telmih Nedir? Telmih Örnekleri
 4. Tevriye Nedir? Tevriye Örnekleri
 5. Tezat Nedir? Tezat Örnekleri
 6. Mübalağa Nedir? Mübalağa Örnekleri
 7. Hüsn-i Talil Sanatı Nedir? Hüsn-i Talil Örnekleri
 8. Tecahül-i Arif Nedir? Tecahül-i Arif Örnekleri
 9. Mecaz-ı Mürsel Nedir? Mecaz-ı Mürsel Örnekleri
 10. Kinaye Nedir? Kinaye Örnekleri
 11. İstiare Nedir? İstiare Örnekleri
 12. Söz sanatları nelerdir ?
 13. Teşhis Nedir? Teşhis Örnekleri
 14. İntak Nedir? İntak Örnekleri
 15. Fabl Nedir? Fabl Örnekleri
 16. Küçük Ünlü Uyumu Örnekleri
 17. Hakaniye Lehçesi ve Karahanlı Türkçesinin Özellikleri
 18. Hakaniye Lehçesi ve Karahanlı Türkçesinin Özellikleri
 19. Hakaniye Lehçesi ve Karahanlı Türkçesinin Özellikleri
 20. İsim Cümlesi Örnekleri
 21. Fiil (eylem) Cümlesi Örnekleri
 22. Öğelerinin Dizilişine Göre Cümle Çeşitleri Nelerdir?
 23. Eksiltili Cümle Örnekleri
 24. Devrik Cümle Örnekleri
 25. Kurallı Cümle Örnekleri
 26. Bağlı Cümle Örnekleri
 27. iç içe bileşik cümle örnekleri
 28. Koşul (Şart) Cümlesi Nedir?
 29. İlgi Cümlesi Nedir?
 30. Girişik Bileşik Cümle Nedir?
 31. Sıralı Cümle Nedir?
 32. Bağımsız Sıralı Cümle Nedir?
 33. Bağımlı Sıralı Cümle Nedir?
 34. Yazılı Edebiyat Özellikleri Nelerdir?
 35. Türk edebiyatındaki anı eserlerine örnekler
 36. Ulama Örnekleri
 37. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi Nasıldır? Türk Dili Nasıl Gelişmiştir?
 38. Kasımpatları Romanının Eleştirisi
 39. Zarflarda Pekiştirme Nedir?
 40. Bilgi İle İlgili Ünlü Düşünürlerin Sözleri
 41. Bilgi ve Bilgisizlikle İlgili Atasözleri Nelerdir?
 42. Kılış, oluş, durum fiili nedir?
 43. İstiklal Marşının Onuncu Kıtasının Anlamı Nedir?
 44. İstiklal Marşının Dokuzuncu Kıtasının Anlamı Nedir?
 45. İstiklal Marşının Sekizinci Kıtasının Anlamı Nedir?
 46. İstiklal Marşının Yedinci Kıtasının Anlamı Nedir?
 47. İstiklal Marşının Altıncı Kıtasının Anlamı Nedir?
 48. İstiklal Marşının Beşinci Kıtasının Anlamı Nedir?
 49. İstiklal Marşının Dördüncü Kıtasının Anlamı Nedir?
 50. İstiklal Marşının Üçüncü Kıtası ve Anlamı Nedir?
 51. İstiklal Marşının İkinci Kıtası ve Anlamı Nedir?
 52. İstiklal Marşının Birinci Kıtası ve Anlamı Nedir?
 53. İstiklal Marşında Kullanılan Kelimeler ve Anlamları Nelerdir?
 54. İstiklal Marşı'nın üçüncü kıtası hangi tarihi olay üzerine yazılmıştır?
 55. Gulyabani Kitabı Özeti Hüseyin Rahmi Gürpınar
 56. Deyimlerin Özellikleri Nelerdir?
 57. Tartışmacı Anlatım Nedir?
 58. Sözleşmeye bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin özellikleri nelerdir?
 59. Öyküleyici Anlatım Nedir?
 60. Öğretici anlatım özellikleri nelerdir?
 61. Mizahi anlatım özellikleri nelerdir?
 62. metinlerin ortak ve farklı yanları nelerdir?
 63. Kanıtlayıcı Anlatım Nedir?
 64. Gelecekten Söz Eden Anlatım Nedir?
 65. Emredici Anlatım Nedir?
 66. Düşsel Anlatım Nedir?
 67. Destansi (epik) Anlatım Nedir?
 68. Lirik Anlatım Nedir?
 69. Betimleyici Anlatım Nedir?
 70. Açıklayıcı Anlatım Nedir?
 71. Anlatım bozukluğu
 72. Dîvân edebiyâtının ana mazmunları nelerdir?
 73. Dilin İşlevleri Nelerdir?
 74. Fiiller ve özellikleri nelerdir?
 75. Divan edebiyatının genel özellikleri nelerdir?
 76. Halk edebiyatı ve genel özellikleri nelerdir
 77. Mektup ve özellikleri nelerdir?
 78. Dilekçe ve özellikleri nelerdir?
 79. Mülakat (Görüşme) ve özellikleri nelerdir?
 80. Atatürk’ün dil alanında yaptığı yenilikler nelerdir?
 81. Masal, destan, halk hikayesi, mesnevi, roman ve hikayelerin ortaya çıkış dönemleri
 82. Halk Şiiri geleneğinin özellikleri nelerdir?
 83. Şiir geleneğinin özellikleri nelerdir?
 84. Başlıca Dil Grupları ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Nedir?
 85. Anı (Hatıra) ve özellikleri nelerdir?
 86. Gezi Yazısı ve Özellikleri Nelerdir?
 87. Haber Yazıları ve özellikleri nelerdir?
 88. Noktalama İşaretleri ve kullanıldıkları yerler nerelerdir?
 89. Fıkra ve özellikleri nelerdir?
 90. Deneme ve Özellikleri Nelerdir?
 91. Makale ve Özellikleri Nelerdir?
 92. Eleştiri (Tenkit) ve Özellikleri Nelerdir?
 93. Söylev ve Özellikleri Nelerdir?
 94. İkilemeler ve Özellikleri Nelerdir?
 95. Sanat Metinlerinin Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?
 96. Eş Sesli Sözcükler Nasıl Olur?
 97. Öğretici Metin Türündeki Eserler Nelerdir?
 98. Masal Nedir?,Halk Hikayesi Nedir?,Manzum Hikaye Nedir?
 99. Röportaj ve Özellikleri Nelerdir?
 100. Fecri Ati Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir?
 101. Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir?
 102. Türk Dili ve Edebiyatında Edebi Sanatlar Nelerdir?
 103. Yayın ile yayım arasındaki farklar nelerdir?
 104. Günlük (Günce) Çeşitleri ve Özellikleri Nelerdir?
 105. Koşma ve özellikleri nelerdir?
 106. Gazel ve Özellikleri Nelerdir?
 107. Kaside ve Özellikleri Nelerdir?
 108. Şarkı ve Özellikleri Nelerdir?
 109. Türkü ve Özellikleri Nelerdir?
 110. Ek,Kök,Gövde Nedir? (Sözcüğün Yapısı)
 111. Dünyanın Yeni Yedi Harikası Nedir?
 112. Yan Anlam Nedir?
 113. Ad Aktarması Nedir?
 114. Yansıma Nedir?
 115. Deyim Aktarmaları Nedir?
 116. Cümlede Eş ve Yakın Anlam Nedir?
 117. Tamlama Yanlışlıkları Nasıl Olur?
 118. Büyük Ünlü Uyumu Nedir?
 119. Küçük Ünlü Uyumu Nedir?
 120. Kısaltmaların Yazılması Nasıldır?
 121. Edatların Yazılması Nasıldır?
 122. Mi soru edatının yazılması Nasıldır?
 123. De bağlacı nasıl yazılır?
 124. De ekinin yazımı nasıldır?
 125. ki bağlacının yazımı nasıldır?
 126. Ki İlgi Zamirinin Yazılması Nasıldır?
 127. Anlatım Biçimleri Nedir?
 128. Ek Fiillerin Yazılması Nasıldır?
 129. Fiil Kipleri Nedir?
 130. Fiilerde Zaman Nedir?
 131. Fiil Nedir?
 132. Zamirler ve Çeşitleri Nelerdir?
 133. Sıfat Tamlaması ve Sıfatlarda Pekiştirme Nedir?
 134. Fiilimsiler Nedir?
 135. Yapıları Bakımından Kelimeler Nedir?
 136. Düşünceyi Geliştirme Yolları Nelerdir?(Anlatımda Başvurulan Yollar)
 137. Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler Nelerdir?
 138. arf,Ulama,Ünlü Düşmesi,Kaynaştırma Harfleri Nelerdir?
 139. Sert Sessizlerin Yumuşaması Kuralı Nedir?
 140. Türkçede Vurgu ve Tonlama Nasıldır?
 141. İsimler,Tekil-Çoğul İsimler,İsmin Halleri Nelerdir?
 142. Dilbilgisi Bakımından Anlatım Bozuklukları Nelerdir?
 143. Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Nerelerdir?
 144. Sayılar Nasıl Yazılır?
 145. Birleşik Kelimelerin Nasıl Yazılır?
 146. Düzeltme işaretinin kullanılacağı yerler nelerdir?
 147. Anlatımlarına Göre Cümleler Nasıl Olur?
 148. Anlamlarına Göre Cümleler Nelerdir?
 149. İçeriklerine Göre Cümleler Nasıl Olur?
 150. Anlam İlişkilerine Göre Cümleler Nasıl Olur?
 151. Atatürk Dönemi Dış Politika Nasıldı?
 152. Dil Nedir?-Dil Hakkında
 153. Ulu Önder Atatürk’ten Özlü Sözler,Özdeyişler,Vecizeler Hakkında
 154. Edebi metinlerin oluşumu ve özellikleri nelerdir?
 155. Edebiyat Gerçeklik ilişkisi Nedir?
 156. İnsan,İletişim ve Dil Nedir?
 157. Tiyatro Nedir ve Tiyatro Tarihi
 158. Batı Etkisindeki Gelişen Türk Tiyatrosu
 159. Batılı anlamda tiyatro türleri nelerdir?
 160. Masal,Türleri ve Özellikleri Nelerdir?
 161. Hikaye Nedir? Hikaye Özellikleri Nelerdir?
 162. Şiir Nedir? Şiirin Gelişimi Nasıl Olmuştur?
 163. Şiirde Ahenk Unsurları Nelerdir?
 164. Mektup Nedir ve Mektup Türleri
 165. Dil Kültür İlişkisi Nedir?
 166. Türkçenin gelişmesine katkı sağlayan eserler hangileridir?
 167. Manzum Eserler Hakkında
 168. Mensur Eserler Nedir?
 169. Klasisizm ve Edebiyat Nedir?
 170. Natüral Nedir? (Doğalcılık)
 171. Parnasizm ve Edebiyatımız Hakında
 172. Edebi Metinler ve Özellikleri Nelerdir?
 173. Beyit ve Beytin Özellikleri Nelerdir?
 174. Ünsüzlerin Yumuşaması Kuralı Nedir?
 175. Ünsüz Türemesi,Sessiz Türemesi Nedir?
 176. Ünsüz Düşmesi,Sessiz Düşmesi Nedir?
 177. Ünlü Türemesi,ses türemesi,harf türemesi nedir?
 178. Sert Ünsüzlerin Benzeşmesi Kuralı Nedir?
 179. Sözlü Destanlar ve Özellikleri Nelerdir?
 180. Türk Edebiyatındaki Destanlar
 181. Divanı Lügatit Türk ve Özellikleri Nelerdir?
 182. Atatürkçülük Nedir?-Atatürkçülük Hakkında
 183. Beş Hececiler ve Akımı Nedir?
 184. Kültürü oluşturan Etmenler ,Unsurlar Nelerdir?
 185. Divan Şiiri ile Tanzimat Şiiri Benzerlikleri ve Farklılıkları Nelerdir?
 186. Divan Nesri’nin Genel Özellikleri ve bölümleri Nelerdir?
 187. Divan Edebiyatındaki Nesir Türleri Nelerdir?
 188. Önemli Nesir Yazıları Nelerdir?
 189. Halk Edebiyatında Nazım Biçimleri Nelerdir?
 190. Tasavvuf Edebiyatının Genel Özellikleri ve Nazım Türleri Nelerdir?
 191. İsmin Beş Hali Ndir?
 192. Gün ve Ay Adlarının Yazımı Nasıldır?
 193. Yön İsimlerinin Yazımı Nasıldır?
 194. Coğrafi Terimlerin Yazımı Nasıldır?
 195. Tarihlerin Yazılışı Nasıldır?
 196. Birleşik Sözcüklerin Yazımı Nasıldır?
 197. Ses Olaylarıyla İlgili Yazım Kuralları Nelerdir?
 198. Türk Edebiyatında İlkler Nelerdir?
 199. Hangi Akımın Temsilcisi Kimdir?
 200. 20.yüzyılda Çıkan Akımlar Nelerdir?
 201. Klasizm Nedir?
 202. Romantizm Nedir?
 203. Realizm ve Parnasizm Nedir?
 204. Natüralizm Nedir?
 205. Beşhececiler ve Özellikleri Nelerdir?
 206. Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Özellikleri
 207. Necip Fazıl Kısakürek Biyografisi
 208. Nurullah Ataç Biyografisi
 209. Milli Edebiyat Özelikleri
 210. Fecr-i Ati Edebiyatı ve Özellikleri Nelerdir?
 211. Şiir Türleri Nelerdir?
 212. Kafiye Nedir?-Kafiye Çeşitleri ve Özellikleri
 213. Edebi Sanatlar Nelerdir?
 214. Tecahül-i Arif Nedir?
 215. Telmih Nedir?
 216. Cinas Nedir?-Cinas Özellikleri
 217. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Özellikleri
 218. İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Özellikleri
 219. Halk Edebiyatı Özellikleri
 220. Aşık Edebiyatı Ozanları Kimlerdir?
 221. Tekke Edebiyatı Hakkında Bilgiler
 222. Divan Edebiyatı ve Özellikleri Nelerdir?
 223. Divan Edebiyatı Şairleri Kimlerdir?
 224. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 225. Tanzimat Edebiyatı Genel Özelikleri Nelerdir?
 226. Olgu ve Görüş Kavramları Nelerdir?
 227. Cümlenin ögeleri
 228. Öğretici Metinler Nelerdir?
 229. Anlatım Türleri Nelerdir?
 230. Metinlerin Sınıflandırılması Nedir?
 231. Atatürk'ün Müzik Kültürü Hakkındaki Gçrüsleri Nelerdir?
 232. Açık Oturum,Panel,Tartışma,Forum Arasındaki Farklar Nelerdir?
 233. Tanzimat Fermanı
 234. Tanzimat Dönemi Edebiyatın Oluşum Evresi
 235. Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Özellikleri Nelerdir?
 236. İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı ve Sanatçıları Kimlerdir?
 237. Tanzimat Edebiyatında Roman,Hikaye,Eleştiri ve Tiyatronun Özellikleri
 238. Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosu Genel Özellikleri
 239. Tanzimat Edebiyatı Sanatçı ve Eserleri Nelerdir?
 240. Tanzimat Dönemi Öğretici Metinler Nelerdir?
 241. Tanzimat Döneminde Şiir Özellikleri Nelerdir?
 242. Divan Şiiri ile Tanzimat Şiirinin Benzerlik ve Farklılıkları Nelerdir?
 243. Tanzimat Edebiyatı Olay Çevresinde Gelişen Metinler Nelerdir?
 244. Tanzimat Edebiyatı Öykü ve Roman Özellikleri Nelerdir?
 245. Tanzimat Edebiyatında Tiyatronun Özellikleri Nelerdir?
 246. Tanzimat Edebiyatında Tiyatro Eserleri Nelerdir?
 247. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı Genel Özellikleri Nelerdir?
 248. Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Oluşumu ve Dağılması
 249. Servet-İ Fünûn Döneminde Öğretici Metinlerin Genel Özellikleri Nelerdir?
 250. Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Döneminde Gezi Yazı Türü Özellikleri Nelerdir?