PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe ve Edebiyat


Sayfa : 1 2 3 4 5 [6]

 1. Okunuşunu ve Yazılışını Yanlış Bildiğimiz Sözcükler
 2. Cümlenin Kuruluşunda Yapılan Anlatım Bozuklukları
 3. Cümlenin Ögelerinden Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları
 4. Yardımcı Eylem Eksikliğinden Kaynaklanan Anlatım Bozukluğu
 5. Sözcük ve Sözcük Öbeklerinin Yanlış Kullanılmasından Oluşan Anlatım Bozuklukları
 6. Özne Yüklemden Oluşan Anlatım Bozukları (Örnekli Anlatım)
 7. Yazı Nedir?-Yazının İcadı
 8. Doğru ve Güzel Yazma Nedir?-Nasıl Doğru ve Güzel Yazılır?
 9. Yazı Çalışması Nedir?-Uyulması Gereken İlkeler Nelerdir?
 10. Sanatlı Yazı Nedir?-Sanatlı Yazı Türleri
 11. Yazı Çalışmaları İncelenmesi Nedir?-Yazıları İncelerken Yapılması Gerekenler
 12. Konuşma Türleri Nelerdir?-Konuşma Türleri Hakkında
 13. Söylev Nedir?-Söylev Hakkında
 14. Konuşmayı Etkileyen Faktörler Nelerdir?-Konuşma Dili Hakkında
 15. Beden Dili Nedir?-Beden Dili Nasıl Kullanılır?
 16. Boğumlama Nedir?-Boğumlama Hakkında
 17. Konuşma Nedir?-Konuşma Hakkında Bilmediklerimiz
 18. Konuşma Dilinin Özellikleri Nedir?-Konuşma Dili Hakkında
 19. Güzel ve Etkili Konuşma Nedir?-Nasıl Güzel ve Etkili Konuşulur?
 20. İyi Konuşmacının Özellikleri Nedir?-İyi Konuşmanın Sırları
 21. Paragraf Nedir?-Paragraf Türleri Hakkında
 22. Edebiyat Dil İçin Önemli midir?-Edebiyatın Dile Etkisi
 23. Masalın Eğitimdeki Yeri Nedir?-Masalın Eğitimdeki İşlevi
 24. Halk Gülmeceleri Nelerdir?-Halk Gülmecelerinin Kaynağı
 25. Edebiyatın Topluma Katkıları Nelerdir?-Edebiyatın Topluma Katkıları Hakkında
 26. Edebiyat Nedir?-Edebiyat Hakkında
 27. Şiir ile Düzyazıyı Birbirinden Ayıran Farklar Nelerdir?
 28. Türklerde Çağlara Göre Dil Anlayışı Nedir?-Dil Anlayışı Hakkında
 29. Türklerde Çağlara Göre Kullanılan Yazım Kuralları Nelerdir?-Yazım Kuralları Hakkında
 30. Türklerde Çağlara Göre Cümle Yapısı Nedir?-Cümle Yapısı Hakkında
 31. Türklerde Çağlara Göre İşlenen Konular Nelerdir?-Konular Hakkında
 32. Türklerde Çağlara Göre Yazı Türleri Nelerdir?-Yazı Türleri Hakkında
 33. Türklerin İlk Düzyazı Örnekleri Nelerdir?-Türklerin İlk Düzyazı Örnekleri Hakkında
 34. Mecaz Nedir?-Mecazlar Kaça Ayrılır?
 35. Anlam Sanatları Nelerdir?-Anlam Sanatları Kaça Ayrılır?
 36. Folklor Nedir?-Folklor Hakkında
 37. Halk Bilim Çalışması Nedir?-Türkiyedeki Halkbilim Çalışmaları Nelerdir?
 38. Destanlar Nezaman Doğmuştur?-Destanlar Hakkında
 39. Atasözü Nedir?-Atasözü Hakkında
 40. Halk Hikayesi Nedir?-Halk Hikayesi Türleri
 41. Yazının İcadı-Yazının Gelişimi
 42. Uruk Tabletler Nelerdir?Uruk Tabletler Hakkında
 43. Sümerlerde Yazı Hakkında
 44. Çivi Yazısı Nedir?Çivi Yazısı Hakkında Genel Bilgiler
 45. Sözlü Anlatımın Genel Kuralları Nelerdir?Sözlü Anlatım Hakkında
 46. Diksiyon Nedir?-Diksiyon Hakkında
 47. Ünlü Daralması Nedir?Ünlü Daralması Nerelerde Görülür?
 48. Koruyucu Ünsüzler Nelerdir?-Kruyucu Ünsüzlerin Görevleri
 49. Ulama Nedir?-Ulama Nasıl Yapılır?
 50. Ses Düşmeleri Nelerdir?-Ses Düşmeleri Hakkında
 51. Orta Hecenin Düşmesi Nedir?-Orta Hece Düşmesi Nerelerde Görülür?
 52. Ünsüz Düşmesi Nedir?-Ünsüz Düşmesi Nerelerde Görülür?
 53. Hece Düşmesi Nedir?-Hece Düşmesi Hakkında
 54. Tekleşme Nedir?-Tekleşme Nerelerde Kullanılır?
 55. Ünlü Birleşmesi Nedir?-Ünlü Birleşmesi Hakkında
 56. Hece Kaynaşması Nedir?-Hece Kaynaşması Nasıl Olur?
 57. Yer Değiştirme Nedir?Yer Değiştirme Hakkında
 58. Benzeşme Nedir?-Benzeşme Nasıl Yapılır?
 59. Ses Değişmeleri Nelerdir?-Ses Değişmeleri Hakkında
 60. Ünlü Düşmesi Nedir?-Ünlü Düşmesi Nasıl Yapılır?
 61. Ses Türemesi Nedir?-Ses Türemesi Nasıl Yapılır?
 62. Ünsüz Benzeşmesi Nedir?-Ünsüz Benzeşmesi Nasıl Yapılır?
 63. Ünsüz Yumuşaması Nedir?-Ünsüz Yumuşaması Nasıl Yapılır?
 64. Yüklemin Türüne Göre Cümleler Kaça Ayrılır?
 65. Yüklemin Yerine Göre Cümleler Kaça Ayrılır?
 66. Fiil Cümlesi Nedir?-Fiil Cümlesi Hakkında
 67. İsim Cümlesi Nedir?İsim Cümlesi Hakkında
 68. Kurallı cümle Nedir?-Kurallı Cümle Nasıl Kurulur?
 69. Devrik Cümle Nedir?-Devrik Cümle Nasıl Kurulur?
 70. Eksiltili Cümle Nedir?-Eksiltili Cümle Örnekleri
 71. Parantez Cümlesi Nedir?-Parantez Cümlesi Nasıl Kurulur?
 72. Haber Cümlesi Nedir?-Haber Cümlesi Nerelerde Kullanılır?
 73. Soru Cümlesi Nedir?-Soru Cümlesi Nasıl Kurulur?
 74. Ünlem Cümlesi Nedir?-Ünlem Cümlesi Nerelerde Kullanılır?
 75. Temel Cümle Nedir?-Temel Cümle Hakkında
 76. Yan Cümle Nedir?-Yan Cümle Hakkında
 77. Basit Cümle Nedir?-Basit Cümle Hakkında
 78. Bileşik Cümle Nedir?-Bileşik Cümle Nasıl Kullanılır?
 79. Sıralı Bağlı Cümle Nedir?-Sıralı Bağlı Cümle Hakkında
 80. Girişik Cümle Nedir?-Girişik Cümle Hakkında
 81. Şart Cümlesi Nedir?-Şart Cümlesi Nerelerde Kullanılır?
 82. İlgi Cümlesi Nedir?İlgi Cümlesi Hakkında
 83. İç İçe Bileşik Cümle Nedir?-İç İçe Bileşik Cümle Hakkında
 84. Dilin İşlevi Nedir?-Toplumdaki Önemi Nedir?
 85. Dil Nedir?-Dilin Özellikleri Hakkında