PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe ve Edebiyat


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. PAÜ ÇTLE sitesinde 9 dilde adam asmaca oyunu
 2. SIFATLAR;Soru Sıfatı
 3. Eğik çizgi ne işe yarar ?
 4. Mecaz anlam örnekleri 10 tane
 5. Noktalı Virgül (;)
 6. devrik cümle 10 tane
 7. Yaklaşma Fiili Konu Anlatımı
 8. Aşağıdaki metindeki ses olayları nelerdir?
 9. Olgu ve Görüş Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
 10. Kadın ozanlarımız kimlerdir ?
 11. ZAYIF kelimesi ile ilgili mecaz cümle
 12. Mona Roza Şiirinin Hikayesi
 13. Örtülü ifade örnekleri
 14. Cins isimlere örnekler
 15. Deneme Örnekleri Kısa
 16. Girişik Birleşik Cümle Örnekleri
 17. Ki’li Birleşik Cümle Örnekleri
 18. Şartlı Birleşik Cümle Örnekleri
 19. Birleşik cümle örnekleri
 20. Basit cümle örnekleri
 21. Emir cümlesi örnekleri
 22. Soru cümlesi örnekleri
 23. Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümle Örnekleri
 24. Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümle Örnekleri
 25. Olumsuz cümle örnekleri
 26. Devrik cümle örnekleri 10 tane
 27. Koşma özellikleri edebiyat
 28. Anonim halk şiirinin özellikleri vikipedi
 29. Türkünün toplum hayatındaki yeri ve önemi
 30. Türkülerin özellikleri maddeler halinde
 31. Mani ve rubai arasındaki benzerlikler
 32. Maninin özellikleri ve çeşitleri
 33. Divan Edebiyatının kaynakları maddeler halinde
 34. Terkib-i Bent özellikleri maddeler halinde
 35. şarkı ve murabba arasındaki farklar
 36. Murabba özellikleri maddeler halinde
 37. Rubai ve Tuyuğ arasındaki farklar
 38. Rubai ve Tuyuğ arasındaki benzerlikler
 39. Tuyuğ özellikleri maddeler halinde
 40. Rubai Örnekleri
 41. Rubai Nazım Şeklinin Özellikleri Nelerdir?
 42. Nesib Tegazzül Girizgah Medhiyye Fahriyye Taç Beyit Dua nedir
 43. Dede Korkut Hikayelerinin Türk Edebiyatı Açısından Önemi
 44. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Tablosu
 45. Nazım şekilleri tablosu
 46. İlahi nazım şeklinin özellikleri
 47. ki eki ve ki bağlacının yazımı
 48. Yüz kelimesinin gerçek, mecaz ve yan anlamda kullanılışı
 49. Dil kelimesinin gerçek mecaz ve yan anlamda kullanılışı
 50. Hal ekleri ile ilgili cümleler
 51. iyelik eki ve hal eki arasındaki fark nedir?
 52. Ünsüz sertleşmesi örnek cümleler
 53. İşteş Fiil Örnekleri
 54. Dönüşlü Fiil Örnekleri
 55. Edilgen Fiil Örnekleri
 56. Etken fiil örnekleri
 57. Ettirgen Fiil Örnekleri
 58. Oldurgan Fiil Örnekleri
 59. Geçişsiz Fiil Örnekleri
 60. Geçişli Fiil Örnekleri
 61. Zarf fiil cümle örnekleri
 62. Zarf fiil örnekleri 10 tane
 63. isim fiil örnekleri 10 tane
 64. Sıfat fiil örnekleri 10 tane
 65. Yeterlilik fiili örnekleri
 66. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiil Örnekleri
 67. Yaklaşma Fiili Örnekleri
 68. Sürerlik fiili örnekleri
 69. Tezlik fiili örnekleri
 70. Yeterlik fiili ile ilgili cümleler
 71. Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller örnekler
 72. Bileşik Sıfat Örnekleri
 73. Yer yön sıfatı örnekleri
 74. Soru sıfatı örnekleri
 75. Belgisiz sıfat cümle örnekleri
 76. Belgisiz sıfat örnekleri
 77. İşaret sıfatı örnekleri
 78. Niteleme Sıfatı Örnekleri
 79. Zincirleme ad tamlaması örnekleri
 80. Takısız ad tamlaması örnekleri
 81. Belirtisiz ad tamlaması örnekleri
 82. Belirtili ad tamlaması örnekleri
 83. Belirtili isim tamlaması örnek cümleler
 84. Belirtisiz isim tamlaması örnek cümleler
 85. Zincirleme isim tamlaması örnek cümleler
 86. Takısız isim tamlaması örnek cümleler
 87. Ünsüz benzeşmesi cümle örnekleri
 88. Sıfat Tamlaması Cümle Örnekleri
 89. Düşünce Yazısı Örnekleri
 90. Düşünce yazıları türleri nelerdir?
 91. Türemiş fiillere örnek cümleler
 92. Bileşik Fiil Örnekleri
 93. Yardımcı Fiille Oluşan Birleşik Fiil Örnekleri
 94. Bileşik Çekimli Eylem Örnekleri
 95. Bileşik Zamanlı Fiil Örnekleri
 96. Basit Zamanlı Fiil Örnekleri
 97. Ağır kelimesinin mecaz anlamlı kullanılışı
 98. DE hal eki ile ilgili cümleler
 99. Şimdiki Zaman Kipi Örnekleri
 100. Geçmiş Zaman Kipi Örnekleri
 101. Ruhsal Betimleme Nedir?
 102. İzlenimsel Betimleme Nedir?
 103. İzlenimsel Betimleme Örnekleri
 104. Açıklayıcı Betimleme Nedir?
 105. Açıklayıcı Betimleme Örnekleri
 106. Fiziksel Betimleme Nedir?
 107. Fiziksel belimleme örnekleri
 108. Görülen geçmiş zaman kipi örnekleri
 109. Mabed ne demektir?
 110. İstek kipinin ekleri nelerdir?
 111. 10 tane terim anlam örnekleri
 112. Doğa ile ilgili öyküler
 113. İsim Fiil Cümlesi Örnekleri
 114. Tartışmacı anlatımın özellikleri
 115. öyküleyici anlatım biçimi nedir kısaca
 116. Emir Kipi Cümleleri
 117. İstek Kipi Cümleleri
 118. Dilek Şart Kipi Cümleleri
 119. Gereklilik Kipi Cümleleri
 120. Geniş Zaman Kipi Cümleleri
 121. Gelecek Zaman Kipi Cümleleri
 122. Şimdiki Zaman Kipi Cümleleri
 123. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi Cümleleri
 124. Bilinen Geçmiş Zaman Kipi Cümleleri
 125. Mektup Türleri Kısaca
 126. Kahraman Bakış Açısı Nedir?
 127. Gözlemci Bakış Açısı Nedir?
 128. Anlatıcı Bakış Açısı Örnekleri
 129. Panel nedir - Panel özellikleri
 130. Silginin öyküsü adlı bir kompozisyon
 131. Cenap şahabettin eserleri
 132. Gelibolu ( Buket Uzuner) kitap özeti
 133. Yılkı Atı ( Abbas Sayar) kitap özeti
 134. Da Vinci Şifresi (Dan Brown) kitap özeti
 135. Karartma Geceleri (Rıfat Ilgaz) kitap özeti
 136. Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık) kitap özeti
 137. Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) kitap özeti
 138. Melekler ve Şeytanlar ( Dan Brown) kitap özeti
 139. Gurur ve İhtiras kitap özeti
 140. Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal) kitap özeti
 141. Madam Bovery (Gustave Flaubert) kitap özeti
 142. Kaynaştırma harfleri nelerdir?
 143. Edebiyatta cinas nedir?
 144. Ural Dil Ailesi hakkında bilgi
 145. Kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 146. Dünya Edebiyatı hakkında bilgi
 147. Britanya Edebiyatı hakkında bilgi
 148. Hint Edebiyatı hakkında bilgi
 149. İbrani Edebiyatı hakkında bilgi
 150. Kore Edebiyatı hakkında bilgi
 151. Çin Edebiyatı hakkında bilgi
 152. İzlanda Edebiyatı hakkında bilgi
 153. Telmih sanatı nedir?
 154. Türk lehçeleri hakkında bilgi
 155. Şu Çılgın Türkler roman özeti
 156. Fareler ve İnsanlar romanın incelenmesi
 157. Cümlenin öğeleri konu anlatımı
 158. Yüklemlerine göre cümle çeşitleri nelerdir?
 159. Yapılarına göre cümleler konu anlatımı
 160. Bahar konulu şiirler
 161. Babil sayı sistemi hakkında bilgi
 162. Şeyh Edebalı-Oğul
 163. Halk hikayelerinin özellikleri nelerdir?
 164. Paleografi nedir-Paleografi hakkında bilgi
 165. Güzel Konuşma İle İlgili Kompozisyon Örneği
 166. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Kompozisyon Konusu
 167. İngiliz Edebiyatı Hakkında Bilgi
 168. Yunan Edebiyatı Hakkında Bilgi
 169. Gılgamış Destanı hakkında bilgi
 170. Yaratılış Destanı hakkında bilgi
 171. Kaside hakkında bilgi
 172. İlahi Bakış Açısı Nedir
 173. Gözlemci Bakış Açısı Nedir
 174. Kahraman Bakış Açısı Nedir
 175. Nutuk özeti
 176. Sefiller kitap özeti
 177. Sait Faik Abasıyanık hikayeleri
 178. Hamlet hakkında bilgi
 179. Ağrı Dağı Efsanesi Hakkında Bilgi
 180. İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Hakkında Bilgi
 181. Türk Edebiyatının Dönemleri Hakkında Bilgi
 182. Betimleyici Anlatımın Özellikleri Nelerdir
 183. Tasavvuf Edebiyatı Nedir-Tasavvuf Edebiyatı Hakkında Bilgi
 184. Terc-i Bent Nedir-Terc-i Bent Hakkında Bilgi
 185. Türkçede Sözlü Musiki Nedir
 186. Aşık Veysel Şiirlerinde Nasıl Bir Üslup Kullanmıştır
 187. Komşuluğun Önemi Kompozisyon Konusu
 188. Yolunacak Kaz Ne anlama Gelmektedir
 189. İnsanoğlu Kuş Misali Ne Demektir
 190. Hakkında Hayırlısı Böyleymiş Ne Anlama Gelmektedir
 191. Adam Ol Baban Gibi Eşek Olma Hikayesi
 192. Kel Başa Şimşir Tarak Ne Demektir
 193. Zurnada Peşrev Olmaz Ne Anlama Gelmektedir
 194. Buyrun Cenaze Namazına Ne Demektir
 195. Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Ne Demektir
 196. Atı Alan Üsküdarı Geçti Ne Anlama Gelmektedir
 197. Yanlış Hesap Bağdattan Döner Ne Anlama Gelmektedir
 198. Saman Altından Su Yürütmek Ne Demektir
 199. Altı Kaval Üstü Şeşhâne Ne Demektir
 200. İki Dirhem Bir Çekirdek Ne Demektir
 201. Pabucu Dama Atılmak Ne Demektir
 202. Aile Kompozisyon Konusu
 203. Akıl Yaşta Değil Baştadır Kompozisyon Konusu
 204. Ek Fiiller ile ilgili örnek test soruları
 205. Sözde Özne Nedir?
 206. Bağlaçların Cümlede Kullanımı İle İlgili Örnekler
 207. İyelik zamiri örnekleri
 208. İyelik zamiri nedir?
 209. İlgi zamiri örnekleri
 210. İlgi zamiri nedir?
 211. Belgisiz zamir örnekleri
 212. Belgisiz zamir nedir?
 213. Soru Zamiri Örnekleri
 214. Soru zamiri nedir?
 215. Dönüşlülük zamiri örnekleri
 216. Dönüşlülük zamiri nedir?
 217. İşaret Zamiri Örnekleri
 218. İşaret zamiri nedir?
 219. Şahıs (kişi) zamiri örnekleri
 220. Şahıs (kişi) zamiri nedir?
 221. Ömer Seyfettinin Manzume Şiir Örneği
 222. Anlatım Bozuklukları Sorular ve Çözümleri
 223. Somutlama Örnekleri
 224. İstek cümlesi örnekleri
 225. Pastoral şiir nedir?
 226. Didaktik şiir nedir?
 227. Epik şiir nedir?
 228. Lirik şiir nedir?
 229. Benzetme nedir?
 230. Soyutlama nedir?
 231. Somutlama nedir?
 232. Sayısal verilerden yararlanma nedir?
 233. Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma Nedir?
 234. Karşılaştırma Nedir?
 235. Örnekleme nedir?
 236. Tanımlama nedir?
 237. Öyküleyici anlatım örnekleri
 238. Tartışmacı anlatım örnekleri
 239. Açıklayıcı anlatım örnekleri
 240. Ünsüz yumuşaması örnekleri
 241. Ünsüz benzeşmesi örnekleri
 242. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Edebi Kişiliğinin Özellikleri
 243. Atebetü'l-Hakayık - 10.Sınıf Edebiyat 57-60 Sayfa Cevapları
 244. Sıfat-fiil nedir? - Sıfar fiil örnekleri
 245. Durum Zarfları Nelerdir?
 246. Soru zarfı örnekleri
 247. Miktar zarfı örnekleri
 248. Yer yön zarfları ile ilgili örnekler
 249. Zaman zarfları ile ilgili örnekler
 250. Durum zarfları ile ilgili örnekler