PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe ve Edebiyat


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. SIFATLAR;Soru Sıfatı
 2. Eğik çizgi ne işe yarar ?
 3. Mecaz anlam örnekleri 10 tane
 4. Noktalı Virgül (;)
 5. devrik cümle 10 tane
 6. Yaklaşma Fiili Konu Anlatımı
 7. Aşağıdaki metindeki ses olayları nelerdir?
 8. Olgu ve Görüş Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
 9. Kadın ozanlarımız kimlerdir ?
 10. ZAYIF kelimesi ile ilgili mecaz cümle
 11. Mona Roza Şiirinin Hikayesi
 12. Örtülü ifade örnekleri
 13. Cins isimlere örnekler
 14. Deneme Örnekleri Kısa
 15. Girişik Birleşik Cümle Örnekleri
 16. Ki’li Birleşik Cümle Örnekleri
 17. Şartlı Birleşik Cümle Örnekleri
 18. Birleşik cümle örnekleri
 19. Basit cümle örnekleri
 20. Emir cümlesi örnekleri
 21. Soru cümlesi örnekleri
 22. Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümle Örnekleri
 23. Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümle Örnekleri
 24. Olumsuz cümle örnekleri
 25. Devrik cümle örnekleri 10 tane
 26. Koşma özellikleri edebiyat
 27. Anonim halk şiirinin özellikleri vikipedi
 28. Türkünün toplum hayatındaki yeri ve önemi
 29. Türkülerin özellikleri maddeler halinde
 30. Mani ve rubai arasındaki benzerlikler
 31. Maninin özellikleri ve çeşitleri
 32. Divan Edebiyatının kaynakları maddeler halinde
 33. Terkib-i Bent özellikleri maddeler halinde
 34. şarkı ve murabba arasındaki farklar
 35. Murabba özellikleri maddeler halinde
 36. Rubai ve Tuyuğ arasındaki farklar
 37. Rubai ve Tuyuğ arasındaki benzerlikler
 38. Tuyuğ özellikleri maddeler halinde
 39. Rubai Örnekleri
 40. Rubai Nazım Şeklinin Özellikleri Nelerdir?
 41. Nesib Tegazzül Girizgah Medhiyye Fahriyye Taç Beyit Dua nedir
 42. Dede Korkut Hikayelerinin Türk Edebiyatı Açısından Önemi
 43. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Tablosu
 44. Nazım şekilleri tablosu
 45. İlahi nazım şeklinin özellikleri
 46. ki eki ve ki bağlacının yazımı
 47. Yüz kelimesinin gerçek, mecaz ve yan anlamda kullanılışı
 48. Dil kelimesinin gerçek mecaz ve yan anlamda kullanılışı
 49. Hal ekleri ile ilgili cümleler
 50. iyelik eki ve hal eki arasındaki fark nedir?
 51. Ünsüz sertleşmesi örnek cümleler
 52. İşteş Fiil Örnekleri
 53. Dönüşlü Fiil Örnekleri
 54. Edilgen Fiil Örnekleri
 55. Etken fiil örnekleri
 56. Ettirgen Fiil Örnekleri
 57. Oldurgan Fiil Örnekleri
 58. Geçişsiz Fiil Örnekleri
 59. Geçişli Fiil Örnekleri
 60. Zarf fiil cümle örnekleri
 61. Zarf fiil örnekleri 10 tane
 62. isim fiil örnekleri 10 tane
 63. Sıfat fiil örnekleri 10 tane
 64. Yeterlilik fiili örnekleri
 65. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiil Örnekleri
 66. Yaklaşma Fiili Örnekleri
 67. Sürerlik fiili örnekleri
 68. Tezlik fiili örnekleri
 69. Yeterlik fiili ile ilgili cümleler
 70. Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller örnekler
 71. Bileşik Sıfat Örnekleri
 72. Yer yön sıfatı örnekleri
 73. Soru sıfatı örnekleri
 74. Belgisiz sıfat cümle örnekleri
 75. Belgisiz sıfat örnekleri
 76. İşaret sıfatı örnekleri
 77. Niteleme Sıfatı Örnekleri
 78. Zincirleme ad tamlaması örnekleri
 79. Takısız ad tamlaması örnekleri
 80. Belirtisiz ad tamlaması örnekleri
 81. Belirtili ad tamlaması örnekleri
 82. Belirtili isim tamlaması örnek cümleler
 83. Belirtisiz isim tamlaması örnek cümleler
 84. Zincirleme isim tamlaması örnek cümleler
 85. Takısız isim tamlaması örnek cümleler
 86. Ünsüz benzeşmesi cümle örnekleri
 87. Sıfat Tamlaması Cümle Örnekleri
 88. Düşünce Yazısı Örnekleri
 89. Düşünce yazıları türleri nelerdir?
 90. Türemiş fiillere örnek cümleler
 91. Bileşik Fiil Örnekleri
 92. Yardımcı Fiille Oluşan Birleşik Fiil Örnekleri
 93. Bileşik Çekimli Eylem Örnekleri
 94. Bileşik Zamanlı Fiil Örnekleri
 95. Basit Zamanlı Fiil Örnekleri
 96. Ağır kelimesinin mecaz anlamlı kullanılışı
 97. DE hal eki ile ilgili cümleler
 98. Şimdiki Zaman Kipi Örnekleri
 99. Geçmiş Zaman Kipi Örnekleri
 100. Ruhsal Betimleme Nedir?
 101. İzlenimsel Betimleme Nedir?
 102. İzlenimsel Betimleme Örnekleri
 103. Açıklayıcı Betimleme Nedir?
 104. Açıklayıcı Betimleme Örnekleri
 105. Fiziksel Betimleme Nedir?
 106. Fiziksel belimleme örnekleri
 107. Görülen geçmiş zaman kipi örnekleri
 108. Mabed ne demektir?
 109. İstek kipinin ekleri nelerdir?
 110. 10 tane terim anlam örnekleri
 111. Doğa ile ilgili öyküler
 112. İsim Fiil Cümlesi Örnekleri
 113. Tartışmacı anlatımın özellikleri
 114. öyküleyici anlatım biçimi nedir kısaca
 115. Emir Kipi Cümleleri
 116. İstek Kipi Cümleleri
 117. Dilek Şart Kipi Cümleleri
 118. Gereklilik Kipi Cümleleri
 119. Geniş Zaman Kipi Cümleleri
 120. Gelecek Zaman Kipi Cümleleri
 121. Şimdiki Zaman Kipi Cümleleri
 122. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi Cümleleri
 123. Bilinen Geçmiş Zaman Kipi Cümleleri
 124. Mektup Türleri Kısaca
 125. Kahraman Bakış Açısı Nedir?
 126. Gözlemci Bakış Açısı Nedir?
 127. Anlatıcı Bakış Açısı Örnekleri
 128. Panel nedir - Panel özellikleri
 129. Silginin öyküsü adlı bir kompozisyon
 130. Cenap şahabettin eserleri
 131. Gelibolu ( Buket Uzuner) kitap özeti
 132. Yılkı Atı ( Abbas Sayar) kitap özeti
 133. Da Vinci Şifresi (Dan Brown) kitap özeti
 134. Karartma Geceleri (Rıfat Ilgaz) kitap özeti
 135. Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık) kitap özeti
 136. Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) kitap özeti
 137. Melekler ve Şeytanlar ( Dan Brown) kitap özeti
 138. Gurur ve İhtiras kitap özeti
 139. Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal) kitap özeti
 140. Madam Bovery (Gustave Flaubert) kitap özeti
 141. Kaynaştırma harfleri nelerdir?
 142. Edebiyatta cinas nedir?
 143. Ural Dil Ailesi hakkında bilgi
 144. Kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 145. Dünya Edebiyatı hakkında bilgi
 146. Britanya Edebiyatı hakkında bilgi
 147. Hint Edebiyatı hakkında bilgi
 148. İbrani Edebiyatı hakkında bilgi
 149. Kore Edebiyatı hakkında bilgi
 150. Çin Edebiyatı hakkında bilgi
 151. İzlanda Edebiyatı hakkında bilgi
 152. Telmih sanatı nedir?
 153. Türk lehçeleri hakkında bilgi
 154. Şu Çılgın Türkler roman özeti
 155. Fareler ve İnsanlar romanın incelenmesi
 156. Cümlenin öğeleri konu anlatımı
 157. Yüklemlerine göre cümle çeşitleri nelerdir?
 158. Yapılarına göre cümleler konu anlatımı
 159. Bahar konulu şiirler
 160. Babil sayı sistemi hakkında bilgi
 161. Şeyh Edebalı-Oğul
 162. Halk hikayelerinin özellikleri nelerdir?
 163. Paleografi nedir-Paleografi hakkında bilgi
 164. Güzel Konuşma İle İlgili Kompozisyon Örneği
 165. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Kompozisyon Konusu
 166. İngiliz Edebiyatı Hakkında Bilgi
 167. Yunan Edebiyatı Hakkında Bilgi
 168. Gılgamış Destanı hakkında bilgi
 169. Yaratılış Destanı hakkında bilgi
 170. Kaside hakkında bilgi
 171. İlahi Bakış Açısı Nedir
 172. Gözlemci Bakış Açısı Nedir
 173. Kahraman Bakış Açısı Nedir
 174. Nutuk özeti
 175. Sefiller kitap özeti
 176. Sait Faik Abasıyanık hikayeleri
 177. Hamlet hakkında bilgi
 178. Ağrı Dağı Efsanesi Hakkında Bilgi
 179. İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Hakkında Bilgi
 180. Türk Edebiyatının Dönemleri Hakkında Bilgi
 181. Betimleyici Anlatımın Özellikleri Nelerdir
 182. Tasavvuf Edebiyatı Nedir-Tasavvuf Edebiyatı Hakkında Bilgi
 183. Terc-i Bent Nedir-Terc-i Bent Hakkında Bilgi
 184. Türkçede Sözlü Musiki Nedir
 185. Aşık Veysel Şiirlerinde Nasıl Bir Üslup Kullanmıştır
 186. Komşuluğun Önemi Kompozisyon Konusu
 187. Yolunacak Kaz Ne anlama Gelmektedir
 188. İnsanoğlu Kuş Misali Ne Demektir
 189. Hakkında Hayırlısı Böyleymiş Ne Anlama Gelmektedir
 190. Adam Ol Baban Gibi Eşek Olma Hikayesi
 191. Kel Başa Şimşir Tarak Ne Demektir
 192. Zurnada Peşrev Olmaz Ne Anlama Gelmektedir
 193. Buyrun Cenaze Namazına Ne Demektir
 194. Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Ne Demektir
 195. Atı Alan Üsküdarı Geçti Ne Anlama Gelmektedir
 196. Yanlış Hesap Bağdattan Döner Ne Anlama Gelmektedir
 197. Saman Altından Su Yürütmek Ne Demektir
 198. Altı Kaval Üstü Şeşhâne Ne Demektir
 199. İki Dirhem Bir Çekirdek Ne Demektir
 200. Pabucu Dama Atılmak Ne Demektir
 201. Aile Kompozisyon Konusu
 202. Akıl Yaşta Değil Baştadır Kompozisyon Konusu
 203. Ek Fiiller ile ilgili örnek test soruları
 204. Sözde Özne Nedir?
 205. Bağlaçların Cümlede Kullanımı İle İlgili Örnekler
 206. İyelik zamiri örnekleri
 207. İyelik zamiri nedir?
 208. İlgi zamiri örnekleri
 209. İlgi zamiri nedir?
 210. Belgisiz zamir örnekleri
 211. Belgisiz zamir nedir?
 212. Soru Zamiri Örnekleri
 213. Soru zamiri nedir?
 214. Dönüşlülük zamiri örnekleri
 215. Dönüşlülük zamiri nedir?
 216. İşaret Zamiri Örnekleri
 217. İşaret zamiri nedir?
 218. Şahıs (kişi) zamiri örnekleri
 219. Şahıs (kişi) zamiri nedir?
 220. Ömer Seyfettinin Manzume Şiir Örneği
 221. Anlatım Bozuklukları Sorular ve Çözümleri
 222. Somutlama Örnekleri
 223. İstek cümlesi örnekleri
 224. Pastoral şiir nedir?
 225. Didaktik şiir nedir?
 226. Epik şiir nedir?
 227. Lirik şiir nedir?
 228. Benzetme nedir?
 229. Soyutlama nedir?
 230. Somutlama nedir?
 231. Sayısal verilerden yararlanma nedir?
 232. Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma Nedir?
 233. Karşılaştırma Nedir?
 234. Örnekleme nedir?
 235. Tanımlama nedir?
 236. Öyküleyici anlatım örnekleri
 237. Tartışmacı anlatım örnekleri
 238. Açıklayıcı anlatım örnekleri
 239. Ünsüz yumuşaması örnekleri
 240. Ünsüz benzeşmesi örnekleri
 241. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Edebi Kişiliğinin Özellikleri
 242. Atebetü'l-Hakayık - 10.Sınıf Edebiyat 57-60 Sayfa Cevapları
 243. Sıfat-fiil nedir? - Sıfar fiil örnekleri
 244. Durum Zarfları Nelerdir?
 245. Soru zarfı örnekleri
 246. Miktar zarfı örnekleri
 247. Yer yön zarfları ile ilgili örnekler
 248. Zaman zarfları ile ilgili örnekler
 249. Durum zarfları ile ilgili örnekler
 250. Yalnız taşla duvar olmaz atasözü ile ilgili kompozisyon