PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkçe ve Edebiyat


Sayfa : [1] 2 3 4 5 6

 1. Eğik çizgi ne işe yarar ?
 2. Mecaz anlam örnekleri 10 tane
 3. Noktalı Virgül (;)
 4. devrik cümle 10 tane
 5. Yaklaşma Fiili Konu Anlatımı
 6. Aşağıdaki metindeki ses olayları nelerdir?
 7. Olgu ve Görüş Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?
 8. Kadın ozanlarımız kimlerdir ?
 9. ZAYIF kelimesi ile ilgili mecaz cümle
 10. Mona Roza Şiirinin Hikayesi
 11. Örtülü ifade örnekleri
 12. Cins isimlere örnekler
 13. Deneme Örnekleri Kısa
 14. Girişik Birleşik Cümle Örnekleri
 15. Ki’li Birleşik Cümle Örnekleri
 16. Şartlı Birleşik Cümle Örnekleri
 17. Birleşik cümle örnekleri
 18. Basit cümle örnekleri
 19. Emir cümlesi örnekleri
 20. Soru cümlesi örnekleri
 21. Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümle Örnekleri
 22. Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümle Örnekleri
 23. Olumsuz cümle örnekleri
 24. Devrik cümle örnekleri 10 tane
 25. Koşma özellikleri edebiyat
 26. Anonim halk şiirinin özellikleri vikipedi
 27. Türkünün toplum hayatındaki yeri ve önemi
 28. Türkülerin özellikleri maddeler halinde
 29. Mani ve rubai arasındaki benzerlikler
 30. Maninin özellikleri ve çeşitleri
 31. Divan Edebiyatının kaynakları maddeler halinde
 32. Terkib-i Bent özellikleri maddeler halinde
 33. şarkı ve murabba arasındaki farklar
 34. Murabba özellikleri maddeler halinde
 35. Rubai ve Tuyuğ arasındaki farklar
 36. Rubai ve Tuyuğ arasındaki benzerlikler
 37. Tuyuğ özellikleri maddeler halinde
 38. Rubai Örnekleri
 39. Rubai Nazım Şeklinin Özellikleri Nelerdir?
 40. Nesib Tegazzül Girizgah Medhiyye Fahriyye Taç Beyit Dua nedir
 41. Dede Korkut Hikayelerinin Türk Edebiyatı Açısından Önemi
 42. Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri Tablosu
 43. Nazım şekilleri tablosu
 44. İlahi nazım şeklinin özellikleri
 45. ki eki ve ki bağlacının yazımı
 46. Yüz kelimesinin gerçek, mecaz ve yan anlamda kullanılışı
 47. Dil kelimesinin gerçek mecaz ve yan anlamda kullanılışı
 48. Hal ekleri ile ilgili cümleler
 49. iyelik eki ve hal eki arasındaki fark nedir?
 50. Ünsüz sertleşmesi örnek cümleler
 51. İşteş Fiil Örnekleri
 52. Dönüşlü Fiil Örnekleri
 53. Edilgen Fiil Örnekleri
 54. Etken fiil örnekleri
 55. Ettirgen Fiil Örnekleri
 56. Oldurgan Fiil Örnekleri
 57. Geçişsiz Fiil Örnekleri
 58. Geçişli Fiil Örnekleri
 59. Zarf fiil cümle örnekleri
 60. Zarf fiil örnekleri 10 tane
 61. isim fiil örnekleri 10 tane
 62. Sıfat fiil örnekleri 10 tane
 63. Yeterlilik fiili örnekleri
 64. Anlamca Kaynaşmış Bileşik Fiil Örnekleri
 65. Yaklaşma Fiili Örnekleri
 66. Sürerlik fiili örnekleri
 67. Tezlik fiili örnekleri
 68. Yeterlik fiili ile ilgili cümleler
 69. Yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller örnekler
 70. Bileşik Sıfat Örnekleri
 71. Yer yön sıfatı örnekleri
 72. Soru sıfatı örnekleri
 73. Belgisiz sıfat cümle örnekleri
 74. Belgisiz sıfat örnekleri
 75. İşaret sıfatı örnekleri
 76. Niteleme Sıfatı Örnekleri
 77. Zincirleme ad tamlaması örnekleri
 78. Takısız ad tamlaması örnekleri
 79. Belirtisiz ad tamlaması örnekleri
 80. Belirtili ad tamlaması örnekleri
 81. Belirtili isim tamlaması örnek cümleler
 82. Belirtisiz isim tamlaması örnek cümleler
 83. Zincirleme isim tamlaması örnek cümleler
 84. Takısız isim tamlaması örnek cümleler
 85. Ünsüz benzeşmesi cümle örnekleri
 86. Sıfat Tamlaması Cümle Örnekleri
 87. Düşünce Yazısı Örnekleri
 88. Düşünce yazıları türleri nelerdir?
 89. Türemiş fiillere örnek cümleler
 90. Bileşik Fiil Örnekleri
 91. Yardımcı Fiille Oluşan Birleşik Fiil Örnekleri
 92. Bileşik Çekimli Eylem Örnekleri
 93. Bileşik Zamanlı Fiil Örnekleri
 94. Basit Zamanlı Fiil Örnekleri
 95. Ağır kelimesinin mecaz anlamlı kullanılışı
 96. DE hal eki ile ilgili cümleler
 97. Şimdiki Zaman Kipi Örnekleri
 98. Geçmiş Zaman Kipi Örnekleri
 99. Ruhsal Betimleme Nedir?
 100. İzlenimsel Betimleme Nedir?
 101. İzlenimsel Betimleme Örnekleri
 102. Açıklayıcı Betimleme Nedir?
 103. Açıklayıcı Betimleme Örnekleri
 104. Fiziksel Betimleme Nedir?
 105. Fiziksel belimleme örnekleri
 106. Görülen geçmiş zaman kipi örnekleri
 107. Mabed ne demektir?
 108. İstek kipinin ekleri nelerdir?
 109. 10 tane terim anlam örnekleri
 110. Doğa ile ilgili öyküler
 111. İsim Fiil Cümlesi Örnekleri
 112. Tartışmacı anlatımın özellikleri
 113. öyküleyici anlatım biçimi nedir kısaca
 114. Emir Kipi Cümleleri
 115. İstek Kipi Cümleleri
 116. Dilek Şart Kipi Cümleleri
 117. Gereklilik Kipi Cümleleri
 118. Geniş Zaman Kipi Cümleleri
 119. Gelecek Zaman Kipi Cümleleri
 120. Şimdiki Zaman Kipi Cümleleri
 121. Öğrenilen Geçmiş Zaman Kipi Cümleleri
 122. Bilinen Geçmiş Zaman Kipi Cümleleri
 123. Mektup Türleri Kısaca
 124. Kahraman Bakış Açısı Nedir?
 125. Gözlemci Bakış Açısı Nedir?
 126. Anlatıcı Bakış Açısı Örnekleri
 127. Panel nedir - Panel özellikleri
 128. Silginin öyküsü adlı bir kompozisyon
 129. Cenap şahabettin eserleri
 130. Gelibolu ( Buket Uzuner) kitap özeti
 131. Yılkı Atı ( Abbas Sayar) kitap özeti
 132. Da Vinci Şifresi (Dan Brown) kitap özeti
 133. Karartma Geceleri (Rıfat Ilgaz) kitap özeti
 134. Son Kuşlar (Sait Faik Abasıyanık) kitap özeti
 135. Mai ve Siyah (Halit Ziya Uşaklıgil) kitap özeti
 136. Melekler ve Şeytanlar ( Dan Brown) kitap özeti
 137. Gurur ve İhtiras kitap özeti
 138. Vatan Yahut Silistre (Namık Kemal) kitap özeti
 139. Madam Bovery (Gustave Flaubert) kitap özeti
 140. Kaynaştırma harfleri nelerdir?
 141. Edebiyatta cinas nedir?
 142. Ural Dil Ailesi hakkında bilgi
 143. Kelimesinin eş anlamlısı nedir?
 144. Dünya Edebiyatı hakkında bilgi
 145. Britanya Edebiyatı hakkında bilgi
 146. Hint Edebiyatı hakkında bilgi
 147. İbrani Edebiyatı hakkında bilgi
 148. Kore Edebiyatı hakkında bilgi
 149. Çin Edebiyatı hakkında bilgi
 150. İzlanda Edebiyatı hakkında bilgi
 151. Telmih sanatı nedir?
 152. Türk lehçeleri hakkında bilgi
 153. Şu Çılgın Türkler roman özeti
 154. Fareler ve İnsanlar romanın incelenmesi
 155. Cümlenin öğeleri konu anlatımı
 156. Yüklemlerine göre cümle çeşitleri nelerdir?
 157. Yapılarına göre cümleler konu anlatımı
 158. Bahar konulu şiirler
 159. Babil sayı sistemi hakkında bilgi
 160. Şeyh Edebalı-Oğul
 161. Halk hikayelerinin özellikleri nelerdir?
 162. Paleografi nedir-Paleografi hakkında bilgi
 163. Güzel Konuşma İle İlgili Kompozisyon Örneği
 164. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Kompozisyon Konusu
 165. İngiliz Edebiyatı Hakkında Bilgi
 166. Yunan Edebiyatı Hakkında Bilgi
 167. Gılgamış Destanı hakkında bilgi
 168. Yaratılış Destanı hakkında bilgi
 169. Kaside hakkında bilgi
 170. İlahi Bakış Açısı Nedir
 171. Gözlemci Bakış Açısı Nedir
 172. Kahraman Bakış Açısı Nedir
 173. Nutuk özeti
 174. Sefiller kitap özeti
 175. Sait Faik Abasıyanık hikayeleri
 176. Hamlet hakkında bilgi
 177. Ağrı Dağı Efsanesi Hakkında Bilgi
 178. İslamiyet Öncesi Yazılı Edebiyat Hakkında Bilgi
 179. Türk Edebiyatının Dönemleri Hakkında Bilgi
 180. Betimleyici Anlatımın Özellikleri Nelerdir
 181. Tasavvuf Edebiyatı Nedir-Tasavvuf Edebiyatı Hakkında Bilgi
 182. Terc-i Bent Nedir-Terc-i Bent Hakkında Bilgi
 183. Türkçede Sözlü Musiki Nedir
 184. Aşık Veysel Şiirlerinde Nasıl Bir Üslup Kullanmıştır
 185. Komşuluğun Önemi Kompozisyon Konusu
 186. Yolunacak Kaz Ne anlama Gelmektedir
 187. İnsanoğlu Kuş Misali Ne Demektir
 188. Hakkında Hayırlısı Böyleymiş Ne Anlama Gelmektedir
 189. Adam Ol Baban Gibi Eşek Olma Hikayesi
 190. Kel Başa Şimşir Tarak Ne Demektir
 191. Zurnada Peşrev Olmaz Ne Anlama Gelmektedir
 192. Buyrun Cenaze Namazına Ne Demektir
 193. Dimyat’a Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Ne Demektir
 194. Atı Alan Üsküdarı Geçti Ne Anlama Gelmektedir
 195. Yanlış Hesap Bağdattan Döner Ne Anlama Gelmektedir
 196. Saman Altından Su Yürütmek Ne Demektir
 197. Altı Kaval Üstü Şeşhâne Ne Demektir
 198. İki Dirhem Bir Çekirdek Ne Demektir
 199. Pabucu Dama Atılmak Ne Demektir
 200. Aile Kompozisyon Konusu
 201. Akıl Yaşta Değil Baştadır Kompozisyon Konusu
 202. Ek Fiiller ile ilgili örnek test soruları
 203. Sözde Özne Nedir?
 204. Bağlaçların Cümlede Kullanımı İle İlgili Örnekler
 205. İyelik zamiri örnekleri
 206. İyelik zamiri nedir?
 207. İlgi zamiri örnekleri
 208. İlgi zamiri nedir?
 209. Belgisiz zamir örnekleri
 210. Belgisiz zamir nedir?
 211. Soru Zamiri Örnekleri
 212. Soru zamiri nedir?
 213. Dönüşlülük zamiri örnekleri
 214. Dönüşlülük zamiri nedir?
 215. İşaret Zamiri Örnekleri
 216. İşaret zamiri nedir?
 217. Şahıs (kişi) zamiri örnekleri
 218. Şahıs (kişi) zamiri nedir?
 219. Ömer Seyfettinin Manzume Şiir Örneği
 220. Anlatım Bozuklukları Sorular ve Çözümleri
 221. Somutlama Örnekleri
 222. İstek cümlesi örnekleri
 223. Pastoral şiir nedir?
 224. Didaktik şiir nedir?
 225. Epik şiir nedir?
 226. Lirik şiir nedir?
 227. Benzetme nedir?
 228. Soyutlama nedir?
 229. Somutlama nedir?
 230. Sayısal verilerden yararlanma nedir?
 231. Tanık Gösterme ve Alıntı Yapma Nedir?
 232. Karşılaştırma Nedir?
 233. Örnekleme nedir?
 234. Tanımlama nedir?
 235. Öyküleyici anlatım örnekleri
 236. Tartışmacı anlatım örnekleri
 237. Açıklayıcı anlatım örnekleri
 238. Ünsüz yumuşaması örnekleri
 239. Ünsüz benzeşmesi örnekleri
 240. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Edebi Kişiliğinin Özellikleri
 241. Atebetü'l-Hakayık - 10.Sınıf Edebiyat 57-60 Sayfa Cevapları
 242. Sıfat-fiil nedir? - Sıfar fiil örnekleri
 243. Durum Zarfları Nelerdir?
 244. Soru zarfı örnekleri
 245. Miktar zarfı örnekleri
 246. Yer yön zarfları ile ilgili örnekler
 247. Zaman zarfları ile ilgili örnekler
 248. Durum zarfları ile ilgili örnekler
 249. Yalnız taşla duvar olmaz atasözü ile ilgili kompozisyon
 250. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında yapı,tema,dil ve anlatım özellikleri